ETF logo
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu POB 35-54, 11120 Beograd, Srbija

Predmeti na osnovnim studijama
Programiranje 1 (19E111P1, 13S111P1)
Praktikum iz programiranja 1 (13E111PP1, 13S111PP1)
Programiranje 2 (19E111P2, 13S111P2)
Praktikum iz programiranja 2 (13E111PP2, 13S111PP2)
Praktikum iz korišćenja računara (13S111PKR)
Uvod u računarstvo (19E111URA)
Osnovi računarske tehnike 1 (19E111ORT, 13S111ORT1)
Praktikum iz osnova računarske tehnike (13S111PORT)

Objektno orjentisano programiranje
Objektno orijentisano programiranje 1 (13E112OO1, 13S112OO1)
Objektno orijentisano programiranje 2 (13E112OO2, 13S112OO2)
Praktikum iz objektno orjentisanog programiranja (13S112POOP)
Računarske mreže 1 (13S112RM1, 13E112RM1, 13E114RM2)
Osnovi računarske tehnike 2 (13E112ORT2, 13S112ORT2)
Arhitektura računara (13E112AR, 13S112AR)
Organizacija računara (13Е112ОR)
Operativni sistemi (13E112OS1, 13E113OS2, 13S112OS1, 13S113OS2)
Praktikum iz operativnih sistema (13E112POS, 13S112POS)
Algoritmi i strukture podataka (13E112ASP, 13S111ASP1, 13S112ASP2)
Veb dizajn (13S112VD)
Baze podataka (13E113BP1, 13S112BP1, 19E112BPO, 13E113BP)

Praktikum iz poslovne komunikacije (13E113PPK, 13S111PPK)
Arhitektura i organizacija računara 1 (13E113AOR1, 13S113AOR1)
Arhitektura i organizacija računara 2 (13E113AOR2, 13S113AOR2)
Arhitektura i organizacija računara - elektronika (13E113АОR)
Konkurentno i distribuirano programiranje (13E113KDP, 13S113KDP)
Testiranje softvera (13S113TS)
Sistemski softver (13E113SS, 13S113SS)
Principi softverskog inženjerstva (13S113PSI, 13M111PSI)
Upravljanje softverskim projektima (13E113USP, 13S113USP)
Infrastruktura za elektronsko poslovanje (13E114IEP, 13S113IEP)
Računarske mreže 2 (13E114RM2, 13S113RM2)
Programiranje Internet aplikacija (13E113PIA, 13S114PIA)
Računarska grafika (13E114RG, 13S113RG)
Zaštita podataka (13E113ZP, 13S114ZP)
Inteligentni sistemi (13E114IS, 13S113IS)
Informacioni sistemi 1 (13E114IS1, 13S113IS1)
Softverski alati baza podataka (13E114SAB, 13S113SAB)
Baze podataka 2 (13E114BP2, 13S113BP2, 13M114BP2)

Mikroprocesorski sistemi (13E114MIPS, 13S114MIPS)
Programski prevodioci 1 (13E114PP1, 13S114PP1)
Paralelni računarski sistemi (13E114PAR, 13S113PAR)
Internet programiranje (OS4IP)
Performanse računarskih sistema (13E114PRS, 13S114PRS)
Projektovanje softvera (13E114PS, 13S113PS)
Računarski VLSI sistemi (13E114VLSI, 13S114VLSI)
Multiprocesorski sistemi (13E114MUPS, 13S114MUPS)
Programiranje mobilnih uređaja (13S114PMU)
Informacioni sistemi 2 (13S114IS2, 13M111IS2)
Inženjerski optimizacioni algoritmi (13S074IOA)

Predmeti na master studijama
Evolucija softvera (13M111ES)
Programiranje korisničkih interfejsa (13M111PKI)
Programiranje u realnom vremenu (13M111PRV)
Projektovanje računarskih mreža (13M111PRM)
Sociološki i profesionalni aspekti računarstva (13M111SIP)
Računarska grafika 2 (13M111RG2)
Funkcionalno programiranje (13M111FP)
Analiza socijalnih mreža (13M111ASM)
Obrada prirodnih jezika (13M111OPJ)
Pronalaženje skrivenog znanja (13M111PSZ)
Programski prevodioci 2 (13M111PP2)
Zaštita računarskih sistema i mreža (13M111ZRM)
Razvoj bezbednog softvera (13M111RBS)
Genomska informatika (13M111GI)
Kreativnost u elektrotehnici i računarstvu (13M111KER) *** NOV PREDMET ***
Prezentacije odseka
Prezentacija Odseka za računarsku tehniku i informatiku (RTI)
Prezentacija Odseka za softversko inženjerstvo (SI)

Laboratorijske vežbe
Raspored korišćenja računarskih laboratorija
Prijava za laboratorijske vežbe
Predaja domaćih zadataka
Raspored lab. vežbi po predmetima za prolećni semestar - Odsek za IR
Raspored lab. vežbi po predmetima za prolećni semestar - Odsek za SI
Raspored lab. vežbi po salama za prolećni semestar - Odsek za IR
Raspored lab. vežbi po salama za prolećni semestar - Odsek za SI

Demonstratorski tim
Spisak angažovanih demonstratora u školskoj 2023/2024. god. - jesenji semestar
Spisak angažovanih demonstratora u školskoj 2023/2024. god. - prolećni semestar

Partneri
Nordeus
Comtrade Group
HDL Design House
Elsys Eastern Europe
Microsoft Development Center Serbia
RT-RK
Endava
Merit Solutions
NVidia
Syrmia
ASW inženjering
Deploy
ENEL iT Solutions
Bosch SoftTec
TeleSign
MyFitWorld
Aparteko
StrongNetwork
Planet Soft

Diplomski radovi
Obaveštenje o roku za izbor teme diplomskih i master radova
Informacije o završnom diplomskom radu - izvod iz Pravilnika o OAS
Pravilnik o osnovnim akademskim studijama (OAS) - ceo dokument (sa sajta ETF)
Diplomski radovi - spisak mogućih mentora
Spisak predloga tema za završni rad (ver. 21.10.2022.)


Takmičenja i nagradni konkursi za studente

Ponude za zaposlenje i prakse
Elsys Eastern Europe - summer internship program 2024 *** ROK ZA PRIJAVU: 07.06.2024. ***
Quiddita - praksa, diplomski/master, zaposlenje *** NOVO ***
Aparteko - praksa, diplomski, posao

Istraživačke grupe
EBI Group
ACM Group

Korisni linkovi
Formulari za stručnu praksu
Zvaničan sajt Elektrotehničkog fakulteta
Studentski servisi
Studentski email
Zvanične mejling liste predmetaKontakt