Sociološki i profesionalni aspekti računarstva - master studije


Predmetni profesor

Jelica Protić (jeca@sezampro.rs)

Materijali

1. O predmetu
2. Materijal za pripremu ispita
3. Rokovi

Obaveštenja

1. Rezultati junskog roka 2011