Paralelni računarski sistemi

Nastavnici
Nastavni materijali
Projekat
Rokovi


[13s113par][13e114par] Rezultati ispita u julskom roku mogu se videti ovde.

[13s113par][13e114par] Rezultati ispita u junskom roku mogu se videti ovde.

[13s113par][13e114par] Tekst domaćeg zadatka za školsku 2019/2020. se može videti u sekciji projekat.