Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2020/2021. godini drži kao izborni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar) i na Odseku za računarsku tehniku i informatiku, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar).

Nastava na predmetu kreće od prve nastavne nedelje (za IR grupu: 2.marta 2021, za SI grupu: 3.marta 2021.). Zbog epidemije Covid-19 virusa, svi časovi predavanja i auditornih vežbi u šk. 2020/21. biće organizovani onlajn putem platforme Microsoft Teams. Timovi za prisup: Odsek za IR (13E113USP) | Odsek za SI (13S113USP). Molimo studente da se priključe ovim timovima na vreme. Pristup je moguć samo sa zvaničnim studentskim mejlovima (@student.etf.bg.ac.rs).

Fond časova (nedeljno): RTI: 2 časa predavanja (utorak, 12:15, @Microsoft Teams)
2 časa auditornih vežbi (četvrtak, 16:15, @Microsoft Teams)

SI: 2 časa predavanja (sreda, 12:15, @Microsoft Teams)
2 časa auditornih vežbi (četvrtak, 12:15, @Microsoft Teams)
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u toku semestra,
rad sa alatima za upravljanje projektima (Microsoft Project, Attlasian JIRA, Trello, Bug tracking sistemi)
Obaveštenja: preko zvaničnih mejling listi: {13s113usp,13e113usp}@lists.etf.rs (SI/RTI)
(biće formirane nakon druge nastavne nedelje, po završetku prijave predmeta)
Domaći/projektni zadaci: 40% poena
Projekat se sastoji iz više faza (domaćih zadataka) koje se rade tokom celog semestra. Faze obuhvataju:
 • Pisanje predloga projekta / biznis plan projekta
 • Planiranje projekta
 • Implementacija nekoliko modula projekta i
  završetak projekta
 • Kontrola i monitoring tokom projekta

Za uspešno položen ispit preduslov je imati više od polovine poena na celom projektu.
Kolokvijumi/ispiti: 60% poena
 • SI kolokvijum 1 = 20% od ukupnih poena
 • SI kolokvijum 2 = 20% od ukupnih poena
 • IR kolokvijum = 40% od ukupnih poena
 • SI i IR - završni ispit = 20% od ukupnih poena
 • Kolokvijumi se rade u učionici u vidu testova sa više kratkih pitalica i manjih zadataka. Kolokvijumi će u prolećnom semestru 2020/21. godine biti održani u toku semestra, ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli, ili u ispitnom roku, ukoliko tokom semestra ne bude uslova za održavanje kolokvijuma.
 • Ako se kolokvijumi održe tokom semestra, nadoknada kolokvijuma je moguća samo u prvom ispitnom roku (junskom).
 • Završni ispit se radi na računaru, u računarskoj laboratoriji.
 • Za uspešno položen ispit preduslov je imati više od polovine poena na svim pismenim proverama znanja (K+I minimalno 30.0 poena od 60.0).

Nastavnici

Konsultacije odmah nakon časova ili ih zakazati putem e-pošte (slati na mejlove koji pišu u kontaktu).

Materijali

Vežbe će biti dostupne u toku semestra, preko mejling liste i na ovom sajtu.

Laboratorijske vežbe

Primer ispitnog roka

Domaći / projektni zadaci

Domaći i projektni zadaci će biti objavljeni u toku semestra.