Informacije o predmetu

*** VAŽNO *** Prezentacija predmeta i uvodno predavanje za studente Odseka za RTI biće održano u utorak, 27. februara u 14:15 (u lab. P26, Paviljon "Rašović", zbog zauzetosti sale), a za studente Odseka za SI u sredu, 21. februara u 12:15 (sala 308).

Nastava se u šk. 2023/24. god. izvodi isključivo UŽIVO, zbog interaktivnosti u grupi.

Predmet se u školskoj 2023/24. godini drži kao izborni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar) i na Odseku za računarsku tehniku i informatiku, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar). U ovoj šk. godini, predmet će biti malo reformisan, sa novim temama ka tehnološkom preduzetništvu i praktičnim iskustvima članova srpske IT startap zajednice, a o svojim uspešnim ili manje uspešnim projektima, pričaće predavači iz privrede - osnivači startap kompanija, predstavnici habova i udruženja preduzetnika, uspešni ljudi iz oblasti digitalnog marketinga, finansija i administracije.

Fond časova (nedeljno): RTI: 2 časa predavanja (utorak, 14:15, @Amfiteatar LOLA)
2 časa auditornih vežbi (sreda, 10:15, @Amfiteatar LOLA)

SI: 2 časa predavanja (sreda, 12:15, @Sala 308)
2 časa auditornih vežbi (četvrtak, 10:15, @Sala 308)
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u toku semestra,
rad sa alatima za upravljanje projektima (Microsoft Project, Attlasian JIRA, Trello, Bug tracking sistemi)
Obaveštenja: preko zvaničnih mejling listi: {13s113usp,13e113usp}@lists.etf.rs (SI/RTI)
(biće formirane nakon druge nastavne nedelje, po završetku prijave predmeta)
Domaći/projektni zadaci: 40% poena
Projekat se sastoji iz više faza (domaćih zadataka) koje se rade tokom celog semestra. Faze obuhvataju:
 • 0) Pisanje inicijalnog predloga projekta (ideja)
 • 1) Poslovni model + Business Model Canvas + Emphaty Map Canvas + Value Proposition Canvas
 • 2) Specifikacija rešenja + Prototip
 • 3) Plan aktivnosti, Plan budžeta i finansijski plan
 • 4) Marketing plan, Finalni prototip i završna prezentacija

Za uspešno položen ispit preduslov je imati više od polovine poena na celokupnom projektu.
Kolokvijumi/ispiti: 60% poena
 • SI kolokvijum 1 = 20% od ukupnih poena
 • SI kolokvijum 2 = 20% od ukupnih poena
 • RTI kolokvijum = 40% od ukupnih poena
 • SI i RTI - završni ispit = 20% od ukupnih poena
 • Kolokvijumi se rade u učionici u vidu testova sa više kratkih pitalica i manjih zadataka. Kolokvijumi će u prolećnom semestru 2023/24. godine biti održani u toku semestra, u terminima kolokvijumskih nedelja (vikenda).
 • Nadoknade i popravke kolokvijuma (i za SI i za RTI odsek) biće moguće samo u prvom ispitnom roku (JUNSKOM).
 • Završni ispit se radi na računaru, u računarskoj laboratoriji.
 • Za uspešno položen ispit preduslov je imati više od polovine poena na svim pismenim proverama znanja (suma K+I minimalno 30.0 poena od 60.0).

Nastavnici

Konsultacije odmah nakon časova ili ih zakazati putem e-pošte (slati na mejlove koji pišu u kontaktu).

Materijali

Vežbe će biti dostupne u toku semestra, preko mejling liste i na ovom sajtu.

Laboratorijske vežbe

Primer kolokvijuma i ispitnog roka

* Rokovi su dati kao primer da bi se studenti upoznali sa tipova pitalica i zadataka. Gradivo u primerima ne podudara se uvek sa trenutnim gradivom kolokvijuma, zbog modernizacije kursa i novih tema (koje menjaju stare teme). ** Predmetni nastavnik pred svaki kolokvijum šalje putem mejling liste koje gradivo će biti obuhvaćeno na kolokvijumu/ispitu.

Domaći / projektni zadaci

Domaći i projektni zadaci će biti objavljeni u toku semestra u okviru predmete MS TEAMS grupe.