Objektno orijentisano programiranje 1
(13E112OO1, 13S112OO1, IR2OO1, SI2OO1)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

24.10.2021.
Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

24.10.2021.
Raspored laboratorijskih vežbi po nastavnim nedeljama može se videti u sekciji Laboratorijske vežbe.

24.10.2021.
Kolokvijumi i ispit na predmetu Objektno-orijentisano programiranje 1 sprovode se kroz Moodle platformu za elektronsko učenje.
Potrebno je da se studenti prijave za predmet Objektno-orijentisano programiranje 1 2021/2022 (OOP1 21/22) na sistemu Moodle:
Kreiranje korisničkog naloga: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php

02.10.2021.
Pristup OOP1 timu na MS Teams platformi, preko koje će se držati online nastava u školskoj 2021/22. godini: OOP1 tim

02.10.2021.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.Informacije o predmetu

Objektno orijentisano programiranje 1 je obavezan predmet na drugoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku i Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente Odseka za signale i sisteme, Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije i Odseka za energetiku.

Propozicije polaganja


za sve odseke Propozicije polaganja za školsku 2021/22. godinu

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt
dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs), vanredni profesor (kabinet 18)
dr Dragan Milićev (dmilicev@etf.bg.ac.rs), redovni profesor (kabinet P24)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 915)
Uroš Radenković (uki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 909)
Marko Mićović (micko@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 909)
Adrian Milaković (aki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 914)
Miloš Obradović (miobra@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 909)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
Udžbenik: Kraus L., Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, 11. izdanje, Akademska misao, 2019.
Zbirka: Kraus L., Rešeni zadaci iz programskog jezika C++, 5. izdanje, Akademska misao, 2016.

Dopunska literatura i materijali:
- Zvaničan sajt standarda jezika C++: https://isocpp.org/std/the-standard. Na ovom sajtu se može besplatno preuzeti poslednja radna verzija dokumenta standarda jezika C++
- Sajt sa pregledom i opisom najvažnijih biblioteka jezika C++: http://www.cplusplus.com
- Sajt sa dokumentacijom jezika C++: https://en.cppreference.com


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu OOP1
01 Uvod
02 Prosirenja C
03 Klase i objekti
04 Preklapanje operatora
05 Izvodjenje
06 Izuzeci
07 Prostori imena
08 Generici
09 Standardna biblioteka
10 Ulaz-izlaz
2021-10-04
2018-10-01
2020-10-13
2020-10-27
2018-10-30
2018-11-06
2020-12-15
2019-12-03
2020-12-15
2020-12-29
2011-12-19


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Napomena:
Kolokvijimi i ispiti se drže u obliku testa na Moodle platformi. Stari ispitni i kolokvijumski zadaci su ovde objavljeni za vežbu studenata prilikom pripreme za laboratorijske vežbe.

Ispitni rok Fajl
Zavrsni kolokvijum SI (13.01.2019.) OO1K3SI190113.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (13.01.2019.) OO1K2IR190113.pdf
Kolokvijum 2 SI (06.12.2018.) OO1K2SI181206.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (24.11.2018.) OO1KIR181124.pdf
Kolokvijum 1 SI (01.11.2018.) OO1K1SI181101.pdf
Zavrsni kolokvijum SI (14.01.2018.) OO1K3SI180114.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (14.01.2018.) OO1K2IR180114.pdf
Kolokvijum 2 SI (02.12.2017.) OO1K2SI171202.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (25.11.2017.) OO1KIR171125.pdf
Kolokvijum 1 SI (27.10.2017.) OO1K1SI171027.pdf
Ispit (15.01.2017.) OO1I170115.pdf
Kolokvijum 2 SI (09.12.2016.) OO1K2SI161209.pdf
Kolokvijum IR (27.11.2016.) OO1KIR161127.pdf
Kolokvijum 1 SI (04.11.2016.) OO1K1SI161104.pdf
Ispit (22.01.2016.) OO1I160122.pdf
Kolokvijum 2 SI (27.11.2015.) OO1K2SI151127.pdf
Kolokvijum IR (15.11.2015.) OO1KIR151115.pdf
Kolokvijum 1 SI (23.10.2015.) OO1K1SI151023.pdf
Ispit (23.01.2015.) OO1I150123.pdf
Kolokvijum 2 SI (05.12.2014.) OO1K2SI141205.pdf
Kolokvijum IR (23.11.2014.) OO1KIR141123.pdf
Kolokvijum 1 SI (31.10.2014.) OO1K1SI141031.pdf
Ispit (16.01.2014.) OO1I140116.pdf
Kolokvijum 2 SI (29.11.2013.) OO1K2SI131129.pdf
Kolokvijum IR (17.11.2013.) OO1KIR131117.pdf
Kolokvijum 1 SI (25.10.2013.) OO1K1SI131025.pdf
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU

Laboratorijske vežbe

Prva laboratorijska vežba

Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde.

Nedelje održavanja laboratorijskih vežbi

Prva laboratorijska vežba biće održana u 4. nastavnoj nedelji.

Druga laboratorijska vežba biće održana u 8. nastavnoj nedelji.

Treća laboratorijska vežba biće održana u 14. nastavnoj nedelji.


Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Obaveza Fajl

Gore
Glavna