Objektno orijentisano programiranje 1
(13E112OO1, 13S112OO1, IR2OO1, SI2OO1)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

11.01.2022.
Raspored studenata za treću laboratorijsku vežbu, koja će biti održana u sredu, 12.01.2022, možete pogledati ovde.

10.01.2022.
Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:
Zadatak V1 : link za predaju
Zadatak V2 : link za predaju
Zadatak V3 : link za predaju
Zadatak V4 : link za predaju
Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju trećoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadogradnja domaćih zadataka, svoje radove predaju putem datih formi najkasnije do utorka, 11.01.2022. godine do 18.00 časova. Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

30.12.2021.
Postavka trećeg domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

13.12.2021.
Odseci SI/IR/OS/OT/OG/OF: Rezultati dosadašnjih obaveza mogu se videti u sekciji Rezultati. Uvid u radove sa druge laboratorijske vežbe biće održan u sredu, 15.12.2021. u 13:30 sali P25 (Paviljon Rašović).

25.11.2021.
Odsek SI: Raspored za drugu laboratorijsku vežbu možete pogledati ovde. Studenti mogu međusobno na sopstvenu odgovornost da zamene termine bez obaveštavanja predmetnih profesora i asistenata.

24.11.2021.
Odsek SI: Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:
Zadatak V1 : link za predaju
Zadatak V2 : link za predaju
Zadatak V3 : link za predaju
Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju drugoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadogradnja domaćih zadataka, svoje radove predaju putem datih formi najkasnije do četvrtka, 25.11.2021. godine do 18.00 časova. Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

22.11.2021.
Odseci IR/OS/OT/OG: Raspored za drugu laboratorijsku vežbu možete pogledati ovde. Studenti mogu međusobno na sopstvenu odgovornost da zamene termine bez obaveštavanja predmetnih profesora i asistenata.

21.11.2021.
Odseci IR/OS/OT/OG: Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:
Zadatak V1 : link za predaju
Zadatak V2 : link za predaju
Zadatak V3 : link za predaju
Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju drugoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadogradnja domaćih zadataka, svoje radove predaju putem datih formi najkasnije do ponedeljka, 22.11.2021. godine do 18.00 časova. Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

20.11.2021.
Postavka drugog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

04.11.2021.
Odsek SI: Raspored studenata za prvi kolokvijum, koji će biti održan u četvrtak (04.11.2021.), možete pogledati ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.

29.10.2021.
Postavka prve laboratorijske vežbe je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

24.10.2021.
Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.
Prva laboratorijska vežba služi za samostalnu vežbu i studenti svoja rešenja ne predaju niti se ona ocenjuju.

U petak 29.10.2021. biće održana prva laboratorijska vežba putem MS Teams platforme.
Neposredno pred početak laboratorijske vežbe na predmetnom sajtu biće okačena postavka zadatka (nadogradnja domaćeg zadatka) za laboratorijsku vežbu.
U predviđenom terminu studenti izrađuju svoja rešenja i mogu eventualna pitanja u vezi sa postavkom zadatka postaviti dežurnim asistentima.

Termin početka laboratorijske vežbe biće objavljen zakazivanjem sastanka na MS Teams platformi.

24.10.2021.
Raspored laboratorijskih vežbi po nastavnim nedeljama može se videti u sekciji Laboratorijske vežbe.

24.10.2021.
Kolokvijumi i ispit na predmetu Objektno-orijentisano programiranje 1 sprovode se kroz Moodle platformu za elektronsko učenje.
Potrebno je da se studenti prijave za predmet Objektno-orijentisano programiranje 1 2021/2022 (OOP1 21/22) na sistemu Moodle:
Kreiranje korisničkog naloga: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php

02.10.2021.
Pristup OOP1 timu na MS Teams platformi, preko koje će se držati online nastava u školskoj 2021/22. godini: OOP1 tim

02.10.2021.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.Informacije o predmetu

Objektno orijentisano programiranje 1 je obavezan predmet na drugoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku i Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente Odseka za signale i sisteme, Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije i Odseka za energetiku.

Propozicije polaganja


za sve odseke Propozicije polaganja za školsku 2021/22. godinu

Pravila koja važe na kolokvijumu/ispitu


za sve odseke Pravila

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt
dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs), vanredni profesor (kabinet 18)
dr Dragan Milićev (dmilicev@etf.bg.ac.rs), redovni profesor (kabinet P24)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 915)
Uroš Radenković (uki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 909)
Marko Mićović (micko@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 909)
Adrian Milaković (aki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 914)
Miloš Obradović (miobra@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 909)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
Udžbenik: Kraus L., Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, 11. izdanje, Akademska misao, 2019.
Zbirka: Kraus L., Rešeni zadaci iz programskog jezika C++, 5. izdanje, Akademska misao, 2016.

Dopunska literatura i materijali:
- Zvaničan sajt standarda jezika C++: https://isocpp.org/std/the-standard. Na ovom sajtu se može besplatno preuzeti poslednja radna verzija dokumenta standarda jezika C++
- Sajt sa pregledom i opisom najvažnijih biblioteka jezika C++: http://www.cplusplus.com
- Sajt sa dokumentacijom jezika C++: https://en.cppreference.com


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu OOP1
01 Uvod
02 Prosirenja C
03 Klase i objekti
04 Preklapanje operatora
05 Izvodjenje
06 Izuzeci
07 Prostori imena
08 Generici
09 Standardna biblioteka
10 Ulaz-izlaz
2021-10-04
2018-10-01
2020-10-13
2020-10-27
2018-10-30
2018-11-06
2020-12-15
2019-12-03
2020-12-15
2020-12-29
2011-12-19


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Napomena:
Kolokvijimi i ispiti se drže u obliku testa na Moodle platformi. Stari ispitni i kolokvijumski zadaci su ovde objavljeni za vežbu studenata prilikom pripreme za laboratorijske vežbe.

Ispitni rok Fajl
Zavrsni kolokvijum SI (13.01.2019.) OO1K3SI190113.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (13.01.2019.) OO1K2IR190113.pdf
Kolokvijum 2 SI (06.12.2018.) OO1K2SI181206.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (24.11.2018.) OO1KIR181124.pdf
Kolokvijum 1 SI (01.11.2018.) OO1K1SI181101.pdf
Zavrsni kolokvijum SI (14.01.2018.) OO1K3SI180114.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (14.01.2018.) OO1K2IR180114.pdf
Kolokvijum 2 SI (02.12.2017.) OO1K2SI171202.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (25.11.2017.) OO1KIR171125.pdf
Kolokvijum 1 SI (27.10.2017.) OO1K1SI171027.pdf
Ispit (15.01.2017.) OO1I170115.pdf
Kolokvijum 2 SI (09.12.2016.) OO1K2SI161209.pdf
Kolokvijum IR (27.11.2016.) OO1KIR161127.pdf
Kolokvijum 1 SI (04.11.2016.) OO1K1SI161104.pdf
Ispit (22.01.2016.) OO1I160122.pdf
Kolokvijum 2 SI (27.11.2015.) OO1K2SI151127.pdf
Kolokvijum IR (15.11.2015.) OO1KIR151115.pdf
Kolokvijum 1 SI (23.10.2015.) OO1K1SI151023.pdf
Ispit (23.01.2015.) OO1I150123.pdf
Kolokvijum 2 SI (05.12.2014.) OO1K2SI141205.pdf
Kolokvijum IR (23.11.2014.) OO1KIR141123.pdf
Kolokvijum 1 SI (31.10.2014.) OO1K1SI141031.pdf
Ispit (16.01.2014.) OO1I140116.pdf
Kolokvijum 2 SI (29.11.2013.) OO1K2SI131129.pdf
Kolokvijum IR (17.11.2013.) OO1KIR131117.pdf
Kolokvijum 1 SI (25.10.2013.) OO1K1SI131025.pdf
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU

Laboratorijske vežbe

Treća laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.

Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.

Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde.

Postavka domaćeg zadatka V4 može se videti ovde.

Druga laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.

Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.

Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde.

Prva laboratorijska vežba

Postavka prve laboratorijske vežbe može se videti ovde.

Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde.

Nedelje održavanja laboratorijskih vežbi

Prva laboratorijska vežba biće održana u 4. nastavnoj nedelji.

Druga laboratorijska vežba biće održana u 8. nastavnoj nedelji.

Treća laboratorijska vežba biće održana u 14. nastavnoj nedelji.


Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Obaveza Fajl
IR/OS/OT/OG/OF (semestar) 13E112OO1_poeni_20212022_sem
SI (semestar) 13S112OO1_poeni_20212022_sem

Gore
Glavna