Objektno orijentisano programiranje 1
(13E112OO1, 13S112OO1, IR2OO1, SI2OO1)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

03.02.2024.
Rezultati februarskog roka mogu se videti u sekciji Rezultati.

31.01.2024.
Raspored studenata za ispit u februarskom ispitnom roku, koji će biti održan u četvrtak, 01.02.2024, možete pogledati ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.

30.01.2024.
Ispit u februarskom ispitnom roku na predmetu biće održan u četvrtak, 01.02.2024.
Studenti se prijavljuju/odjavljuju za obavezu putem servisa eStudent izborom opcije "Potvrda izlaska" do srede, 31.01.2024. do 11:30.

Ocene u februarskom roku biće upisane svima koji su prijavili popravnu laboratorijsku vežbu, kao i onima koji izađu na ispit u februarskom ispitnom roku.
Poeni sa januarskog ispitnog dela važe onima koji su prijavili popravnu laboratorijsku vežbu, a ne rade ispit u februarskom ispitnom roku. Takvi studenti ne treba da potvrđuju izlazak.
Izlazak treba da potvrde oni koji žele da rade ispit u februarskom ispitnom roku.
Prijava za izlazak na ispit u februarskom ispitnom roku poništava poene iz januarskog ispitnog roka.

Molimo studente da se do navedenog vremena i odjave, ukoliko ipak odluče da ne prisustvuju obavezi. Nakon toga će na predmetnom sajtu biti objavljen raspored studenata po salama i terminima.
Prijava je neophodna zbog ograničenog kapaciteta računarskih laboratorija. Sva pitanja i nedoumice slati na mejling listu predmeta.

29.01.2024.
Raspored studenata za ponovnu treću laboratorijsku vežbu, koja će biti održana u utorak, 30.01.2024, možete pogledati ovde.
Zamene termina su dozvoljene.

28.01.2024.
Popravna laboratorijska vežba će biti održana u utorak, 30. januara 2024.
Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:
Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju popravnoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadogradnja domaćeg zadatka, svoje radove predaju putem date forme najkasnije do utorka, 30. januara 2024. godine do 9 časova.
Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

15.01.2024.
Prijava za ponovnu treću laboratorijsku vežbu nalazi se na Moodle kursu. Obavezno pročitati informacije navedene u samoj prijavi. Isti zadaci kao i za treću laboratorijsku vežbu dolaze u obzir.

15.01.2024.
Rezultati januarskog roka mogu se videti u sekciji Rezultati. Uvid u radove sa treće laboratorijske vežbe biće održan: 10.01.2024.
Raspored studenata za ispit u januarskom ispitnom roku, koji će biti održan u četvrtak, 11.01.2024, možete pogledati ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.

28.12.2023.
Raspored studenata za treću laboratorijsku vežbu, koja će biti održana u petak, 29.12.2023, možete pogledati ovde.
Zamene termina su dozvoljene.

26.12.2023.
Treća laboratorijska vežba će biti održana u petak, 29.12.2023.
Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:
Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju trećoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadogradnja domaćeg zadatka, svoje radove predaju putem date forme najkasnije do četvrka, 28.12.2023. godine do 18 časova.
Nakon isteka ovog roka biće objavljen raspored po terminima, a forma za predaju će ostati otvorena za eventualne izmene do roka koji će biti naknadno objavljen. Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

22.12.2023.
Postavka prva dva domaća zadatka, koji predstavljaju osnovu za izradu treće laboratorijske vežbe, postavljena je u sekciji Laboratorijske vežbe.
Postavke ostalih zadataka će biti objavljene u narednih nekoliko dana.

19.12.2023.
Rezultati druge laboratorijske vežbe mogu se videti u sekciji Rezultati.
Uvid u radove biće održan: 06.12.2023.
Odsek SI: Raspored studenata za drugi kolokvijum, koji će biti održan u četvrtak, 07.12.2023, možete pogledati ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.

05.12.2023.
Odsek SI: Drugi kolokvijum na predmetu biće održan u četvrtak, 07.12.2023.

Studenti se prijavljuju/odjavljuju za obavezu putem servisa eStudent izborom opcije "Potvrda izlaska" do 24h pre datuma i vremena održavanja obaveze upisane na servisu eStudent.

Molimo studente da se do navedenog roka i odjave, ukoliko ipak odluče da ne prisustvuju obavezi. Nakon toga će na predmetnom sajtu biti objavljen raspored studenata po salama i terminima. Prijava je neophodna zbog ograničenog kapaciteta računarskih laboratorija.

30.11.2023.
Raspored studenata za drugu laboratorijsku vežbu, koja će biti održana u petak, 01.12.2023, možete pogledati ovde.
Zamene su dozvoljene samo u okviru istog smera.

30.11.2023.
U terminu predavanja 6.12.2023. godine (14:15-16:00) koja drži profesor Igor Tartalja na ER odsecima, držaće se konsultacije preko MS Teams platforme, na kanalu Predavanja IT (videti zakazan sastanak).

28.11.2023.
Druga laboratorijska vežba će biti održana u petak, 01.12.2023.
Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:
Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju drugoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadogradnja domaćeg zadatka, svoje radove predaju putem date forme najkasnije do četvrka, 30.11.2023. godine do 8 časova.
Nakon isteka ovog roka biće objavljen raspored po terminima, a forma za predaju će ostati otvorena za eventualne izmene sve do četvrka, 30.11.2023. godine u 22 časova.
Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

24.11.2023.
Raspored studenata za kolokvijum, koji će biti održan u subotu, 25.11.2023, možete pogledati ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.

23.11.2023.
Postavka drugog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

21.11.2023.
Kolokvijum na predmetu biće održan u subotu, 25.11.2023.

Studenti se prijavljuju/odjavljuju za obavezu putem servisa eStudent izborom opcije "Potvrda izlaska" do 24h pre datuma i vremena održavanja obaveze upisane na servisu eStudent.

Molimo studente da se do navedenog roka i odjave, ukoliko ipak odluče da ne prisustvuju obavezi. Nakon toga će na predmetnom sajtu biti objavljen raspored studenata po salama i terminima. Prijava je neophodna zbog ograničenog kapaciteta računarskih laboratorija.

16.11.2023.
U subotu, 18.11.2023. (radna subota po rasporedu od ponedeljka) profesor Igor Tartalja neće držati časove predavanja za 2. grupu na odseku SI. Nadoknada ovih časova je već održana početkom semestra.

01.11.2023.
Odsek SI: Raspored studenata za prvi kolokvijum, koji će biti održan u četvrtak, 02.11.2023, možete pogledati ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.

27.10.2023.
U kolokvijumskim nedeljama na odseku SI, u terminima predavanja koja drži profesor Igor Tartalja na ostalim (ER) odsecima, držaće se konsultacije preko MS Teams platforme, na kanalu Predavanja IT (videti zakazan sastanak).

27.10.2023.
Kolokvijumi i ispit na predmetu Objektno-orijentisano programiranje 1 sprovode se kroz Moodle platformu za elektronsko učenje. Potrebno je da se studenti prijave za predmet Objektno-orijentisano programiranje 1 2023/2024 na sistemu Moodle.
Lozinka za pristup kursu biće poslata na mejl-liste predmeta. Kreiranje korisničkog naloga: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php

26.10.2023.
Raspored za prvu laboratorijsku vežbu možete pogledati ovde. Studenti bi trebalo da poštuju raspored sedenja u laboratorijskim salama. U slučaju da student nije prijavljen za izradu laboratorijske vežbe, a želi da joj prisustvuje, to može da uradi u terminu 10:30 ili 12:15 u sali P26, pri čemu je obavezno da se na licu mesta prijavi predmetnom asistentu.

23.10.2023.
Prva laboratorijska vežba će biti održana u petak, 27.10.2023. godine.
Na sledećem linku je otvorena forma za predaju domaćeg zadatka.
Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju prvoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadogradnja domaćeg zadatka, svoje radove predaju putem date forme najkasnije do četvrka, 26.10.2023. godine do 8 časova.
Nakon isteka ovog roka biće objavljen raspored po terminima, a forma za predaju će ostati otvorena za eventualne izmene sve do četvrka, 26.10.2023. godine u 20 časova.
Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .h i .cpp datoteke.

23.10.2023.
Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.
Prva laboratorijska vežba služi za samostalnu vežbu i ne ocenjuje se.

03.10.2023.
Prvo dodatno predavanje (drugi dvočas po redosledu) koje drži profesor Igor Tartalja biće održano u petak 6.10.2023. godine, a drugo dodatno predavanje (četvrti dvočas po redosledu) biće održano u petak 13.10.2023. godine, oba u terminu 9:15-11:00. Predavanja će biti održana preko MS Teams platforme na kanalu Predavanja IT.
Sastanak za prvo dodatno predavanje.
Sastanak za drugo dodatno predavanje.

03.10.2023.
Auditorne vežbe kreću od prve nastavne nedelje.

02.10.2023.
Kod za pristup predmetu OOP1 2023/24 na platformi MS Teams je z44f3e1.

02.10.2023.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Informacije o predmetu

Objektno orijentisano programiranje 1 je obavezan predmet na drugoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku i Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente Odseka za signale i sisteme, Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije, Odseka za energetiku i Odseka za fizičku elektroniku.

Propozicije polaganja


za sve odseke Propozicije polaganja za školsku 2023/24. godinu

Pravila koja važe na kolokvijumu/ispitu


za sve odseke Pravila

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt
dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs), redovni profesor (kabinet 18)
dr Dragan Milićev (dmilicev@etf.bg.ac.rs), redovni profesor (kabinet P24)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 915)
Uroš Radenković (uki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 909)
Kristijan Žiža (ziza@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet P23)
Adrian Milaković (aki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 914)
Miloš Obradović (miobra@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 909)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
Udžbenik: Kraus L., Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, 11. izdanje, Akademska misao, 2019.
Zbirka: Kraus L., Rešeni zadaci iz programskog jezika C++, 6. izdanje, Akademska misao, 2020.

Dopunska literatura i materijali:
- Zvaničan sajt standarda jezika C++: https://isocpp.org/std/the-standard. Na ovom sajtu se može besplatno preuzeti poslednja radna verzija dokumenta standarda jezika C++
- Sajt sa pregledom i opisom najvažnijih biblioteka jezika C++: http://www.cplusplus.com
- Sajt sa dokumentacijom jezika C++: https://en.cppreference.com


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu OOP1
01 Uvod
02 Prosirenja C
03 Klase i objekti
04 Preklapanje operatora
05 Izvodjenje
06 Izuzeci
07 Prostori imena
08 Generici
09 Standardna biblioteka
10 Ulaz-izlaz
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-13
2023-10-23
2023-11-06
2023-11-27
2023-12-12
2023-12-18
2023-12-18
2023-12-26
2011-12-19


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Napomena:
Kolokvijimi i ispiti se drže u obliku testa na Moodle platformi. Stari ispitni i kolokvijumski zadaci su ovde objavljeni za vežbu studenata prilikom pripreme za laboratorijske vežbe.

Ispitni rok Fajl
Zavrsni kolokvijum SI (13.01.2019.) OO1K3SI190113.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (13.01.2019.) OO1K2IR190113.pdf
Kolokvijum 2 SI (06.12.2018.) OO1K2SI181206.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (24.11.2018.) OO1KIR181124.pdf
Kolokvijum 1 SI (01.11.2018.) OO1K1SI181101.pdf
Zavrsni kolokvijum SI (14.01.2018.) OO1K3SI180114.pdf
Zavrsni kolokvijum IR/OS/OT/OG (14.01.2018.) OO1K2IR180114.pdf
Kolokvijum 2 SI (02.12.2017.) OO1K2SI171202.pdf
Kolokvijum IR/OS/OT/OG (25.11.2017.) OO1KIR171125.pdf
Kolokvijum 1 SI (27.10.2017.) OO1K1SI171027.pdf
Ispit (15.01.2017.) OO1I170115.pdf
Kolokvijum 2 SI (09.12.2016.) OO1K2SI161209.pdf
Kolokvijum IR (27.11.2016.) OO1KIR161127.pdf
Kolokvijum 1 SI (04.11.2016.) OO1K1SI161104.pdf
Ispit (22.01.2016.) OO1I160122.pdf
Kolokvijum 2 SI (27.11.2015.) OO1K2SI151127.pdf
Kolokvijum IR (15.11.2015.) OO1KIR151115.pdf
Kolokvijum 1 SI (23.10.2015.) OO1K1SI151023.pdf
Ispit (23.01.2015.) OO1I150123.pdf
Kolokvijum 2 SI (05.12.2014.) OO1K2SI141205.pdf
Kolokvijum IR (23.11.2014.) OO1KIR141123.pdf
Kolokvijum 1 SI (31.10.2014.) OO1K1SI141031.pdf
Ispit (16.01.2014.) OO1I140116.pdf
Kolokvijum 2 SI (29.11.2013.) OO1K2SI131129.pdf
Kolokvijum IR (17.11.2013.) OO1KIR131117.pdf
Kolokvijum 1 SI (25.10.2013.) OO1K1SI131025.pdf
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU

Laboratorijske vežbe

Treća laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V4 može se videti ovde.

Druga laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde.

Prva laboratorijska vežba

Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde.


Nedelje održavanja laboratorijskih vežbi


Prva laboratorijska vežba biće održana u 4. nastavnoj nedelji.

Druga laboratorijska vežba biće održana u 9. nastavnoj nedelji.

Treća laboratorijska vežba biće održana u 13. nastavnoj nedelji.


Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Obaveza Fajl
IR/OS/OT/OG/OF (februar) 13E112OO1_poeni_20232024_feb
SI (februar) 13S112OO1_poeni_20232024_feb
SI/IR/OS/OT/OG/OF (LP) 13SE112OO1_poeni_20242024_LP
IR/OS/OT/OG/OF (januar) 13E112OO1_poeni_20232024_jan
SI (januar) 13S112OO1_poeni_20232024_jan
SI/IR/OS/OT/OG/OF (L2) 13SE112OO1_poeni_20242024_L2
SI (K2) 13S112OO1_poeni_20232024_K2
IR/OS/OT/OG/OF (K) 13E112OO1_poeni_20232024_K
SI (K1) 13S112OO1_poeni_20232024_K1

Gore
Glavna