Obaveštenja


13.02.2022.
Rezultati februarskog roka
Rezultati februarskog roka nalaze se u sekciji rezultati.

27.01.2023.
Rezultati januarskog roka:
Rezultati januarskog roka nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan 30.01.2023. u 11h u kancelariji 37.

16.01.2023.
Rezultati predroka:
Rezultati predroka nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan 17.01.2023. u 11:30 u kancelariji 37.

12.11.2022.
Raspored studenata za prvu laboratorijsku vežbu može se videti ovde.
Studenti mogu izvršiti međusobnu zamenu termina bez prethodnog obaveštavanja i odobravanja predmetnih profesora i asistenata.
Sala 60 se nalazi u prizemlju zgrade fakulteta, a sale P25 i P26 u paviljonu "Rašović".

17.10.2022.
Ove sedmice neće biti održana predavanja iz predmeta Praktikum iz korišćenja računara.
Novi raspored studenata po grupama biće objavljen do kraja sedmice, zbog gužvi koje su bile prethodne sedmice.

01.10.2022.
Predmet "Praktikum iz korišćenja računara" predstavlja prvi praktikum koji studente uvodi u svet računarskih nauka, kompjuterskog hardvera i softvera. Predmet se drži u šk. 2022/23. godine, sa fondom časova od 1 časa predavanja nedeljno i 1 časa laboratorijskih vežbi nedeljno.
Sve informacije o predmetu biće objavljivane na ovoj veb strani i na mejling listi predmeta (koja će biti formirana najkasnije posle druge nastavne nedelje).

Svim studentima prve godine želimo uspešan početak studija i nove školske godine.

Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2022/23. godini drži kao izborni predmet na prvoj godini osnovnih akademskih studija (I semestar) na studijskom programu "Softversko inženjerstvo" i vredi 2 kredita (ESPB, Evropski sistem prenosa bodova).

Raspored časova
(13S111PKR)
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u drugoj polovini semestra, deo časova onlajn, a deo časova (sa ispitivanjem) uživo
Obaveštenja: putem veb strane i zvanične mejling liste: 13s111pkr@lists.etf.rs
Cilj kursa: Upoznavanje studenata sa elementima i konceptima realizacije i rada računarskih sistema različite složenosti, počev od personalnih računara, do složenih serverskih infrastruktura. Studenti će se upoznati sa konceptima arhitekture i organizacije računara, realizacije i rada operativnih sistema, mogućnostima interneta i vituelizacije, primeni računarstva u oblaku.
Ishod kursa: Student je upoznat sa pojmovima i konceptima u savremenom računarstvu, kao što su arhitektura i organizacija računara, operativni sistemi za računarske sisteme i mobilne uređaje, internet, vituelizacija, računarstvo u oblaku. Praktičnom nastavom student je osposobljen da realizuje i formatira osnovne tipove dokumenata, kao što su tekstualni, tabelarna izračunavanja, vizuelne prezentacije.
Sadržaj kursa: Personalni računari: hardverske i softverske komponente.
Operativni sistem: osnovni moduli, organizacija podataka, rad sa programima, grafički interfejs, za mobilne uređaje.
Internet i servisi, adresiranje na internetu, aplikacije, budućnost razvoja, Internet stvari (IoT).
Virtuelizacija: osnovni koncepti, serverski i klijentski virtuelni sistemi.
Računarstvo u oblaku: primena, ušteda, vrste, IaaS, PaaS, SaaS.
MS Windows: organizacija podataka, pregled hardverskih komponenti i procesa, instalacija hardvera i softvera, rad sa programima.
Veb i e-pošta: servisi interneta, adresiranje na internetu, veb pregledači, servisi e-pošte i klijenti za e-poštu.
Obrada teksta u MS Word: pokazni primer, radna površina, rad sa datotekama, elementi dokumenta, postupci i alati.
Tabelarna izračunavanja u MS Excel: pokazni primer, radni prostor, podaci i tipovi, izrazi, referenciranje ćelija, funkcije, formatiranje izgleda, grafikoni, šabloni.
Prezentovanje na računaru u MS Power Point: pokazni primer, upotreba šablona i master slajda, animacije, tranzicija između slajdova, šta i kako prezentovati.
Propozicije polaganja:

Obaveze na predmetu imaju dva dela:

  • Prvi deo - predispitne obaveze (30%)

    Predispitno gradivo obuhvata poznavanje operativnih sistema (sa akcentom na Microsoft Windows OS), poznavanje internet pregledača (eng. web browsers) i e-mail klijenta. Neka pitanja mogu biti i u vezi sa gradivom predavanja. Ovaj deo gradiva se polaže u toku semestra, u terminima laboratorijskih vežbi koje će asistenti najaviti na vreme. Maksimalan broj poena koji se može ostvariti kroz predispitne obaveze je 30 poena.

  • Drugi deo - ispitne obaveze (70%)

    Ispit se polaže na fakultetskom računaru u računarskim laboratorijama fakulteta. Oblasti za ispitni deo obuhvataju poznavanje softverskog paketa Microsoft Office (Microsoft Word, Excel i PowerPoint). Ispitni poeni se mogu ostvariti u svakom roku, u kome se organizuje polaganje ispita. Ispit traje 2 sata, a maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 70.

Nastavnici

Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

  • Organizacija računara i računarski hardver [PDF] - termini 1-4
  • Softver, grafički interfejs i internet protokoli [PDF] - termini 5-6

Laboratorijske vežbe

Materijale sa laboratorijskih vežbi možete preuzeti ovde:

Operativni sistem MS Windows i korišćenje Interneta Internet [PDF]
Rad sa tastaturom i prečice [PDF]
Microsoft Office Word Microsoft Word postavka [PDF]
Microsoft Equation editor [PDF]
Microsoft Word materijali [ZIP]
Microsoft Office Excel Microsoft Excel postavka [PDF]
Microsoft Excel materijali [ZIP]
Microsoft Office PowerPoint Microsoft PowerPoint postavka [PDF]
Microsoft PowerPoint materijali [ZIP]
Priprema za završni ispit - Word, Excel, PowerPoint Tekst ispitnih zadataka [PDF]
Inicijalni materijali za rad na ispitu [ZIP]
Prvi zadatak - MS Word[PDF]
Drugi zadatak - MS Excel [PDF]
Treći zadatak - MS PowerPoint [PDF]
Rešenje ispita - Konačne verzije svih fajlova [ZIP]

Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza


2022/2023 Rezultati - predispitne obaveze
Rezultati - predrok Predrok
Rezultati - januar Januar
Rezultati - februar Februar