Projektovanje računarskih mreža

(Master studije)Nastavnik: prof. dr Pavle Vuletić

Sadržaj kursa: Kurs se odnosi na savladavanje modernih veština za upravljanje računarskim mrežama i njihovim nadgledanjem. Za uspešno pohađanje kursa neophodno je teorijsko predznanje iz predmeta Računarske mreže 1 (RM1) i Računarske mreže 2 (RM2) sa osnovnih akademskih studija ETF-a, a posebno sledeće oblasti: IP adrese, DHCP, LAN, VLAN, RIP, OSPF, BGP, DNS, NAT.

Realizacija kursa: Mentorska nastava i realizacija projekta.

Pristup kursu: Pristup kursu se ostvaruje preko RCUB platfrome za elektronsko učenje na adresi: elearning.rcub.bg.ac.rs, na sledeći način:


Glavna