Formulari za strucnu praksu

1. Uput na strucnu praksu

2. Izvestaj o uradjenoj strucnoj praksi

Prvi formular popunjava studentski odsek.
Drugi formular popunjava organizacija u kojoj je obavljena praksa.
Dodatna pitanja: jdjordjevic@etf.rsGore
Glavna