Objektno orijentisano programiranje 2
(13E112OO2, 13S112OO2, IR2OO2, SI2OO2)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

06.07.2021. Rezultati julskog ispitnog roka
Odseci SI/IR/OS/OF: Rezultati ispita mogu se videti u sekciji Rezultati.

23.06.2021.
Odseci SI/IR/OS/OF: Raspored studenata za popravnu laboratorijsku vežbu možete pogledati ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.
Međusobna zamena termina NIJE dozvoljena.

19.06.2021.
Odseci SI/IR/OS/OF: Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:

Zadatak V1 (Sladoledi) : link za predaju
Zadatak V2 (Igra) : link za predaju
Zadatak V3 (Telefoni) : link za predaju
Zadatak V4 (Krtice) : link za predaju

Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju nadoknadi treće laboratorijske vežbe, na kojoj će se raditi nadgradnja domaćih zadataka, predaju barem jedan domaći do srede 23.6.2021. godine u 11 časova. Predaja do navedenog roka služi samo da bi se napravio raspored studenata. Raspored će biti objavljen po isteku ovog roka, a forme će ostati otvorene.
Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .java datoteke.

15.06.2021. Rezultati junskog ispitnog roka
Odseci SI/IR/OS/OF: Rezultati ispita mogu se videti u sekciji Rezultati.
Uvid u radove sa treće laboratorijske vežbe biće održan u četvrtak 17.06.2021. u 12h u kancelariji 37.

11.06.2021.
Odseci SI/IR/OS/OF: Postavke domaćih zadataka za popravnu laboratorijsku vežbu za sve odseke postavljene su u sekciji Laboratorijske vežbe.

03.06.2021.
Odseci SI/IR/OS/OF: Raspored studenata za treću laboratorijsku vežbu možete pogledati ovde.
Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.
Međusobna zamena termina NIJE dozvoljena.

02.06.2021.
Ispit položen u junskom roku važi i u julskom, za studente koji budu radili nadoknadu laboratorijske vežbe između junskog i julskog roka. Poeni sa ispita iz junskog roka važi i u julskom, samo ako se ponovo ne izađe na ispit u julskom roku. Interna prijava za izlazak na ispit u julskom roku, koja se organizuje na predmetu radi pravljenja rasporeda studenata, automatski poništava poene iz juna. Nezavisno od toga, za studente koji rade nadoknadu laboratorijske vežbe, ispit mora ponovo da se prijavi u julskom roku, da bi se mogla uneti ocena.

U slučaju da student ne radi popravnu treću laboratorijsku vežbu, nije zadovoljan dobijenom ocenom u junskom ispitnom roku, a želi da radi ispit u julskom ispitnom roku, neophodno je da poništi ocenu u studentskom odseku.

31.05.2021.
Odseci SI/IR/OS/OF: Na sledećim linkovima su otvorene forme za predaju domaćih zadataka:

Zadatak V1 (Sladoledi) : link za predaju
Zadatak V2 (Igra) : link za predaju
Zadatak V3 (Telefoni) : link za predaju

Potrebno je da svi studenti koji žele da prisustvuju trećoj laboratorijskoj vežbi, na kojoj će se raditi nadgradnja domaćih zadataka, svoje radove predaju putem datih formi najkasnije do četvrtka, 3.6.2021. godine u 18 časova. Prilikom predaje svakog domaćeg zadatka potrebno je dostaviti zip arhivu u kojoj se nalaze SAMO .java datoteke.
Raspored studenata za laboratorijsku vežbu će biti objavljen odmah po isteku roka za predaju.

27.05.2021.
Postavke domaćih zadataka za treću laboratorijsku vežbu za sve odseke postavljene su u sekciji Laboratorijske vežbe.

28.04.2021.
Postavke domaćih zadataka za drugu laboratorijsku vežbu za sve odseke postavljene su u sekciji Laboratorijske vežbe.

23.04.2021.
Postavka prve laboratorijske vežbe za sve odseke postavljena je u sekciji Laboratorijske vežbe.

16.04.2021.
Postavka prvog domaćeg zadatka za prvu laboratorijsku vežbu za sve odseke postavljena je u sekciji Laboratorijske vežbe.

01.03.2021.
Dodatni časovi predavanja iz predmeta OOP2 će se održati u ponedeljak 1.3. i ponedeljak 8.3. u terminu 16-18h. Zainteresovani studenti za interaktivno praćenje časova treba da se priključe odgovarajućim sastancima "Dodatni čas #1 - OOP2" (1.3.), odnosno "Dodatni čas #2 - OOP2" (8.3.) Redovni časovi predavanja će biti održani u redovnom terminu predavanja, utorkom 14-16h. Zainteresovani studenti treba da se priključe sastanku "Predavanja OOP2".
"Konsultacije OOP2 - 1. termin" počinju da se drže od 3. nastavne nedelje (jer se u prve dve u tom terminu drže dodatni časovi). Konsultacije OOP2 u 2. i 3. terminu će se držati počevši od 1. nastavne nedelje.

28.02.2021.
Auditorne vežbe/konsultacije na predmetu neće biti održane prve nastavne nedelje kako bi se uznapredovalo sa gradivom na predavanjima.

28.02.2021.
Predavanja će se u školskoj 2020/21. godini držati preko MS Teams platforme. Predavanja će se snimati.
Auditorne vežbe će biti snimljene unapred i postavljene na MS Teams platformu. Nastavnik i saradnici će držati konsultacije preko MS Teams platforme u terminima koji će biti objavljeni na OOP2 timu na MS Teams platformi.

Pristup OOP2 timu na MS Teams platformi, preko koje će se držati online nastava u školskoj 2020/21. godini: OOP2 tim

28.02.2021.
Svim studentima želimo uspešan početak novog semestra.


Informacije o predmetu

Objektno orijentisano programiranje 2 je obavezan predmet na drugoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku i Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente Odseka za signale i sisteme i Odseka za fizičku elektroniku.

Propozicije polaganja


za sve odseke Propozicije 2020/21

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt
dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs), vanredni profesor (kabinet 18)
Vladimir Jocović (jocke@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 37)
Kristijan Žiža (ziza@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet P23)
Adrian Milaković (aki@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 37)
Uputstvo za izradu laboratorijskih zadataka Uputstvo za izradu laboratorijskih zadataka možete preuzeti ovde

Primer zadatka sa pokazne laboratorijske vežbe sa pripadajućim testovima možete preuzeti ovde.


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:

Udžbenik: Kraus L., Programski jezik Java sa rešenim zadacima, 3. izdanje, Akademska misao, 2019.

Udžbenik: Kraus L., Programski jezik C# sa rešenim zadacima, Akademska misao, 2016.

Zbirka: Kraus L., Rešeni zadaci iz programskog jezika Java 5. izdanje, Akademska misao, 2020.

Zbirka: Kraus L., Rešeni zadaci iz programskog jezika C# 2. izdanje, Akademska misao, 2017.Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu OOP2 (SI,IR, OS, OF)
01 Uvod.pdf
02 Pregled.pdf
03 Klase.pdf
04 Paketi.pdf
05 Izvodjenje.pdf
06 Interfejsi.pdf
07 Izuzeci.pdf
08 Ugnezdeni tipovi.pdf
09 Niti.pdf
10 GUI.pdf
11 Generici.pdf
12 Zrna.pdf
13 .NET okruzenje.pdf
14 Jezik C#.pdf
15 Tipovi podataka u C#.pdf
16 Niti u C#.pdf
2021-03-01
2020-02-10
2020-02-10
2018-02-23
2017-02-24
2018-02-27
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2019-04-01
2020-03-31
2020-04-14
2015-04-21
2020-04-14
2019-05-06
2020-04-28
2019-05-14

Vežbe Klasa Citaj
2015-03-04
  AWT Podsetnik
2015-03-04

Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Popravni kolokvijum (30.06.2019.) OO2KP190630.pdf
Završni kolokvijum IR (09.06.2019.) OO2K2IR190609.pdf
Završni kolokvijum SI (09.06.2019.) OO2K3SI190609.pdf
Kolokvijum 2 SI (03.05.2019.) OO2K2SI190503.pdf
Kolokvijum IR (21.04.2019.) OO2K1IR190421.pdf
Kolokvijum 1 SI (22.03.2019.) OO2K1SI190322.pdf
Popravni kolokvijum (01.07.2018.) OO2KP180701.pdf
Završni kolokvijum SI (10.06.2018.) OO2K3SI180610.pdf
Završni kolokvijum IR (10.06.2018.) OO2K2IR180610.pdf
Kolokvijum 2 SI (27.04.2018.) OO2K2SI180427.pdf
Kolokvijum IR (22.04.2018.) OO2K1IR180422.pdf
Kolokvijum 1 SI (23.03.2018.) OO2K1SI180323.pdf
Ispit (07.04.2017.) OO2I170607.pdf
Kolokvijum 2 SI (28.04.2017.) OO2K2SI170428.pdf
Kolokvijum IR (23.04.2017.) OO2KIR170423.pdf
Kolokvijum 1 SI (24.03.2017.) OO2K1SI170324.pdf
Ispit (10.06.2016.) OO2I160610.pdf
Kolokvijum 2 SI (04.05.2016.) OO2K2SI160504.pdf
Kolokvijum IR (23.04.2016.) OO2KIR20150423.pdf
Kolokvijum 1 SI (23.03.2016.) OO2K1SI160323.pdf
Ispit (15.06.2015.) OO2I150615.pdf
Kolokvijum 2 SI (06.05.2015.) OO2K2SI150506.pdf
Kolokvijum IR (25.04.2015.) OO2KIR150425.pdf
Kolokvijum 1 SI (25.03.2015.) OO2K1SI150325.pdf
Ispit (16.06.2014.) OO2I140616.pdf
Kolokvijum 2 SI (23.04.2014.) OO2K2SI140423.pdf
Kolokvijum IR (12.04.2014.) OO2KIR140412.pdf
Kolokvijum 1 SI (19.03.2014.) OO2K1SI140319.pdf
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU

Laboratorijske vežbe

Plan laboratorijskih vežbi

- Prva laboratorijska vezba je pokaznog karaktera.
- Druga laboratorijska vezba obuhvata sledece oblasti: Uvod, Pregled, Klase, Paketi, Izvodjenje, Interfejsi, Izuzeci, Ugnezdjeni tipovi.
- Treca laboratorijska vezba obuhvata oblasti druge laboratorijske vezbe i dodatno sledece oblasti: Niti, GUI.
Pred svaku laboratorijsku vezbu bice blagovrememeno objavljen link za prijavu za istu, a tacni termini za svakog prijavljenog studenta bice objavljeni neposredno pred vezbu.

Popravna laboratorijska vežba

Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Pročitati napomene pri dnu dokumenta.
Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde. Propratni video snimak možete preuzeti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde. Propratni video snimak možete preuzeti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V4 može se videti ovde. Propratni video snimak možete preuzeti ovde.

Treća laboratorijska vežba

Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Pročitati napomene pri dnu dokumenta.
Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde. Propratni video snimak možete preuzeti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde. Propratni video snimak možete preuzeti ovde.

Druga laboratorijska vežba

Odseci SI/IR/OS/OT/OG: Pročitati napomene pri dnu dokumenta.
Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde.

Odseci SI/IR/OS/OF: Postavka druge laboratorijske vežbe može se videti ovde.

Prva laboratorijska vežba

Odseci SI/IR/OS/OF: Postavka prvog domaćeg zadataka može se videti ovde. Pročitati napomene pri dnu dokumenta.
Odseci SI/IR/OS/OF: Postavka prve laboratorijske vežbe može se videti ovde.


Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Obaveza Fajl
SI Jul (06.07.2021.) OO2SI20210706Rezultati.pdf
IR, OS, OF Jun (06.07.2021.) OO2IR20210706Rezultati.pdf
SI Jun (15.06.2021.) OO2SI20210615Rezultati.pdf
IR, OS, OF Jun (15.06.2021.) OO2IR20210615Rezultati.pdf

Gore
Glavna