Elektrotehnički fakultet - Beograd

Katedra za Računarsku tehniku i informatiku

Programiranje 1
Programiranje 1 je obavezan predmet na prvoj godini studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu na Elektrotehničkim Odsecima i na Odseku za Softversko Inženjerstvo. Predmet predstavlja uvodni kurs u programiranje i pokriva gradivo potrebno za sticanje osnovnih programerskih veština. Obrađuju se sledeće teme:
- Formati mašinskih instrukcija
- Predstavljanje celih brojeva
- PicoComputer (pC)
- Sintaksne notacije
- Programski jezik PythonDinamika i način držanja ovog predmeta je različit na Elektrotehničkim Odsecima (OO) i na Odseku za Softversko inženjerstvo (SI). Zbog toga su odgovarajuće stranice razdvojene.

[ Elektrotehnički odseci (ER) ] ... [ Odsek za Softversko inženjerstvo (SI) ]