ZaÜtita podataka

Nastavnici
O predmetu
Nastavni materijali
Projekat
Laboratorijske ve×be
Rokovi


ObaveÜtenja:

Trenutne rezultate na predispitnim obavezama mo×ete pogledati ovde: SI, IR

Povodom poŔetka novog semestra Ükolske godine, ×elimo svim koleginicama i kolegama uspeÜan nastavak tekuŠe godine studija.
╚asovi ve×bi i predavanja Še se odr×avati online. Link za pristup MS timu:
Pristup je moguŠ samo sa zvaniŔnih studentskih adresa e-poÜte.