Projektovanje softvera (13E114PS, 13S113PS)
Modelovanje i projektovanje softvera (13M114PS)

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

24.10.2021.
Postavku prvog domaćeg zadatka i raspored laboratorijskih vežbi po nastavnim nedeljama može se videti u sekciji Laboratorijske važbe
Prva laboratorijska vežba služi za samostalnu vežbu i studenti svoja rešenja ne predaju niti se ona ocenjuju.
U subotu 30.10.2021. biće održana prva laboratorijska vežba putem MS Teams platforme. Neposredno pred početak laboratorijske vežbe na predmetnom sajtu biće okačena postavka zadatka (nadogradnja domaćeg zadatka) za laboratorijsku vežbu. U predviđenom terminu studenti izrađuju svoja rešenja i mogu eventualna pitanja u vezi sa postavkom zadatka postaviti dežurnim asistentima.
Termin početka laboratorijske vežbe biće objavljen zakazivanjem sastanka na MS Teams platformi.

24.10.2021. Prijava na Moodle kurs Projektovanja softvera
Potrebno je da se studenti prijave na kurs Projektovanje softvera 2021/2022 na sistemu Moodle.
Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.bg.ac.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade kolokvijume i ispit.
Za prijavu na kurs koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom.
Pristup sistemu Moodle.

02.10.2021.
Obaveštavaju se studenti da vežbe počinju od druge nedelje. U prvoj nastavnoj nedelji biće održana samo predavanja po rasporedu koji će biti objavljen.

02.10.2021.
Predavanja će se u školskoj 2021/22. godini držati preko MS Teams platforme, sredom 14-16h i biće snimana. U svim ostalim terminima predavanja predviđenim rasporedom časova, držaće se konsultacije.
Auditorne vežbe će biti snimljene unapred i postavljene na MS Teams platformu. U terminima predviđenim rasporedom časova, saradnici će držati konsultacije preko MS Teams platforme.
O eventulnim izmenama načina držanja nastave, studenti će biti blagovremeno obavešteni.

Pristup PS-2021 timu na MS Teams platformi, preko koje će se držati online nastava u školskoj 2021/22. godini: PS-2021 tim

01.10.2021.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Informacije o predmetu

Projektovanje softvera je obavezan predmet na trećoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente na četvrtoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Modelovanje i projektovanje softvera je izborni predmet master studija Modula za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja za školsku 2021/22. godinu

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs),  vanredni profesor (kabinet 18) 
Predrag Obradović (pedjao@etf.rs), asistent (kabinet P24)
Miloš Obradović (miobra@etf.rs), saradnik u nastavi (kabinet 909)
Mihajlo Ogrizović (om203084m@student.etf.bg.ac.rs), demonstrator (kabinet 18)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura

Udžbenici:
Booch,G., Rumbaugh,J., Jacobson,I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 2nd. Edition, May 2005.
Gama,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J., Gotova Rešenja, CET, 2002.

Zbirka:
Kraus L., Tartalja, I., Zbirka zadataka iz Projektovanja softvera, 3. dopunjeno izdanje, Akademska misao, 2013.

Dopunska literatura
Rumbaugh,J., Jacobson,I., Booch,G., Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2004.

Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu PS
00 Uvod.pdf
01 Jezik UML.pdf
02 Prvi Primer.pdf
03 Dijagrami Klasa.pdf
04 Dijagrami Paketa.pdf
05 Dijagrami Objekata.pdf
06 Dijagrami Interakcije.pdf
07 Dijagrami Slučajeva korišćenja.pdf
08 Dijagrami Stanja.pdf
09 Dijagrami Aktivnosti.pdf
10 Dijagrami Složene strukture.pdf
11 Dijagrami Komponenata.pdf
12 Dijagrami Raspoređivanja.pdf
13 Dijagrami Klasa - napredniji pojmovi.pdf
14 Dijagrami Interakcije - napredniji pojmovi.pdf
15 Arhitektura Metamodeliranja.pdf
01 Projektni uzorci - Uvod.pdf
02 Unikat.pdf
03 Šablonski metod.pdf
04 Prototip.pdf
05 Sastav.pdf
06 Dekorater.pdf
07 Posmatrač.pdf
08 Iterator.pdf
09 Strategija.pdf
10 Stanje.pdf
11 Podsetnik.pdf
12 Muva.pdf
13 Adapter.pdf
14 Fasada.pdf
15 Fabrički metod.pdf
16 Apstraktna fabrika.pdf
17 Most.pdf
18 Komanda.pdf
19 Zastupnik.pdf
20 Posrednik.pdf
21 Lanac odgovornosti.pdf
22 Graditelj.pdf
23 Posetilac.pdf
24 Interpreter.pdf
2021-10-06
2019-10-02
2021-10-07
2015-09-24
2021-10-11
2021-10-20
2018-10-18
2018-10-25
2018-10-31
2018-11-14
2020-11-18
2014-11-12
2020-12-02
2014-12-03
2020-12-23
2020-12-30
2014-10-08
2020-10-14
2019-10-09
2014-10-29
2019-10-09
2019-10-09
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-31
2015-11-04
2016-11-23
2020-12-02
2018-11-07
2015-11-04
2020-12-02
2020-12-02
2016-12-21
2016-12-21
2016-12-21
2017-12-07
2016-12-21
2018-12-19
2020-12-30
2020-12-30


Stari ispitni i kolokvijumski zadaci

Napomena:
Kolokvijimi i ispiti se drže u obliku testa na Moodle platformi. Stari ispitni i kolokvijumski zadaci su ovde objavljeni za vežbu studenata prilikom pripreme za laboratorijske vežbe.

Ispitni rok Fajl
IR, SI: ispit - januar 2018/2019 ISP_JAN_2018_2019
SI: II kolokvijum 2018/2019 SI_K2_2018_2019
IR: kolokvijum 2018/2019 IR_K_2018_2019
SI: I kolokvijum 2018/2019 SI_K1_2018_2019
IR, SI: ispit - januar 2017/2018 ISP_JAN_2017_2018
SI: II kolokvijum 2017/2018 SI_K2_2017_2018
IR: kolokvijum 2017/2018 IR_K_2017_2018
SI: I kolokvijum 2017/2018 SI_K1_2017_2018
IR, SI: ispit - januar 2016/2017 ISP_JAN_2016_2017
SI: II kolokvijum 2016/2017 SI_K2_2016_2017
IR: kolokvijum 2016/2017 IR_K_2016_2017
SI: I kolokvijum 2016/2017 SI_K1_2016_2017
IR, SI: ispit - januar 2015/2016 ISP_JAN_2015_2016
SI: II kolokvijum 2015/2016 SI_K2_2015_2016
IR: kolokvijum 2015/2016 IR_K_2015_2016
SI: I kolokvijum 2015/2016 SI_K1_2015_2016
IR, SI: ispit - februar 2014/2015 ISP_FEB_2014_2015
IR, SI: ispit - januar 2014/2015 ISP_JAN_2014_2015
SI: II kolokvijum 2014/2015 SI_K2_2014_2015
IR: kolokvijum 2014/2015 IR_K_2014_2015
SI: I kolokvijum 2014/2015 SI_K1_2014_2015
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU


Laboratorijske vežbe

Prva laboratorijska vežba

Postavka prvog domaćeg zadataka za pripremu prve laboratorijske vežbe može se videti ovde.

Nedelje održavanja laboratorijskih vežbi

Prva laboratorijska vežba biće održana u 4. nastavnoj nedelji.

Druga laboratorijska vežba biće održana u 9. nastavnoj nedelji.

Treća laboratorijska vežba biće održana u 13. nastavnoj nedelji.Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl


Gore
Glavna