Projektovanje softvera (13E114PS, 13S113PS)
Modelovanje i projektovanje softvera (13M114PS)

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

25.2.2023. Rezultati ispita i ocene u februarskom ispitnom roku 2022/23 - odseci SI i IR
Tabele sa rezultatima ispita i formiranim ocenama u februarskom ispitnom roku dostupne su u sekciji rezultati.

17.2.2023. Raspored sedenja na ispitu u februarskom ispitnom roku - odseci SI i RTI
Raspored sedenja na ispitu u februarskom ispitnom roku možete pronaći na ovom linku.
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin.

3.2.2023. Ocene nakon popravne laboratorijske vežbe - odseci SI i IR
Tabele sa rezultatima popravne laboratorijske vežbe i formiranim ocenama u januarskom ispitnom roku dostupne su u sekciji rezultati.
Uvid u radove sa popravne laboratorijske vežbe biće održan u subotu 4. februara u 17 časova u sali 70.

1.2.2023. Raspored sedenja na popravnoj laboratorijskoj vežbi - odseci SI i RTI
Raspored sedenja na popravnoj laboratorijskoj vežbi možete pronaći na ovom linku.
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin.

29.01.2023. Prijava i informacije o popravnoj laboratorijskoj vežbi - odseci SI i IR
Sve informacije vezane za termin i način održavanja popravne laboratorijske vežbe iz Projektovanja softvera, kao i o načinu prijave za istu možete pronaći ovde.

28.01.2023. Rezultati ispita i ocene u januarskom ispitnom roku 2022/23 - odseci SI i IR
Tabele sa rezultatima ispita i formiranim ocenama u januarskom ispitnom roku dostupne su u sekciji rezultati.

25.1.2023. Rezultati treće laboratorijske vežbe - odseci SI i IR
Rezultati treće laboratorijske vežbe mogu se videti u sekciji rezultati.

25.1.2023. Uvid za treću laboratorijsku vežbu - odseci SI i IR
Uvid u radove sa treće laboratorijske vežbe iz Projektovanja softvera biće održan sutra, 26. januara, posle ispita u paviljonu Rašović.
Rešenje zadatka sa druge laboratorijske vežbe možete pronaći u sekciji za laboratorijske vežbe. Studenti koji žele da pogledaju rad potrebno je da se, pre dolaska na uvid, dobro upoznaju sa rešenjem.

12.1.2023. Uvid za drugu laboratorijsku vežbu - odseci SI i IR
Uvid u radove sa druge laboratorijske vežbe iz Projektovanja softvera biće održan sutra, 22. januara, od 10 do 12:30 u paviljonu Rašović.
Rešenje zadatka sa druge laboratorijske vežbe možete pronaći u sekciji za laboratorijske vežbe. Studenti koji žele da pogledaju rad potrebno je da se, pre dolaska na uvid, dobro upoznaju sa rešenjem.

12.1.2023. Rezultati druge laboratorijske vežbe - odseci SI i IR
Rezultati druge laboratorijske vežbe mogu se videti u sekciji rezultati.
Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.

12.1.2023. Raspored sedenja na trećoj laboratorijskoj vežbi - odseci SI i RTI
Raspored sedenja na trećoj laboratorijskoj vežbi možete pronaći na ovom linku.
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin.

8.1.2023.
Postavku trećeg domaćeg zadatka možete videti u sekciji Laboratorijske važbe

16.12.2022. Raspored sedenja na drugoj laboratorijskoj vežbi - odseci SI i RTI
Raspored sedenja na drugoj laboratorijskoj vežbi možete pronaći na ovom linku.
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin.

1.12.2022.
U sredu 7.12., u terminu predavanja za studente odseka IR, biće održane konsultacije preko MS Teams platforme, na kanalu Predavanja (videti zakazan sastanak).

30.11.2022.
Postavku drugog domaćeg zadatka možete videti u sekciji Laboratorijske važbe

27.11.2022. Rezultati kolokvijuma - odseci IR i master
Rezultati prvog kolokvijuma nakon razmotrenih žalbi mogu se videti u sekciji rezultati.

16.11.2022.
Od 17.11.2022. u terminu predavanja za grupu P2 na odseku SI, četvrtkom od 16:15, držaće se konsultacije preko platforme MS Teams, tim PS 2022/23, kanal Predavanja, sastanak.

03.11.2022. Rezultati prvog kolokvijuma - odsek SI
Rezultati prvog kolokvijuma nakon razmotrenih žalbi mogu se videti u sekciji rezultati.

01.11.2022.
U kolokvijumskim nedeljama na odseku SI, u terminima predavanja za odsek IR i master stidije, držaće se konsultacije preko MS Teams platforme, na kanalu Predavanja
(videti zakazan sastanak).

19.10.2022.
Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.
Prva laboratorijska vežba služi za samostalnu vežbu i ne ocenjuje se.

06.10.2022.
Pristup timu PS 2022/23 na MS Teams platformi: PS tim

06.10.2022.
Dodatna predavanja će se održati prema rasporedu objavljenom na MS Teams platformi (tim: PS 2022/23, kanal: "Predavanja")
Zakazani su sledeći sastanci (za svaki dvočas predavanja poseban sastanak):
2. dvočas po redosledu (samo za odsek Softversko inženjerstvo)
3. dvočas po redosledu (za sve odseke)

01.10.2022.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Informacije o predmetu

Projektovanje softvera je obavezan predmet na trećoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente na četvrtoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Modelovanje i projektovanje softvera je izborni predmet master studija Modula za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja za školsku 2022/23. godinu

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs),  vanredni profesor (kabinet 18) 
Predrag Obradović (pedjao@etf.rs), asistent (kabinet P24)
Pavle Divović (dp@etf.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)
Mihajlo Ogrizović (ogrizovic@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 18)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura

Udžbenici:
Booch,G., Rumbaugh,J., Jacobson,I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 2nd. Edition, May 2005.
Gama,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J., Gotova Rešenja, CET, 2002.

Zbirka:
Kraus L., Tartalja, I., Zbirka zadataka iz Projektovanja softvera, 3. dopunjeno izdanje, Akademska misao, 2013.

Dopunska literatura
Rumbaugh,J., Jacobson,I., Booch,G., Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2004.

Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu PS
00 Uvod.pdf
01 Jezik UML.pdf
02 Prvi Primer.pdf
03 Dijagrami Klasa.pdf
04 Dijagrami Paketa.pdf
05 Dijagrami Objekata.pdf
06 Dijagrami Interakcije.pdf
07 Dijagrami Slučajeva korišćenja.pdf
08 Dijagrami Stanja.pdf
09 Dijagrami Aktivnosti.pdf
10 Dijagrami Složene strukture.pdf
11 Dijagrami Komponenata.pdf
12 Dijagrami Raspoređivanja.pdf
13 Dijagrami Klasa - napredniji pojmovi.pdf
14 Dijagrami Interakcije - napredniji pojmovi.pdf
15 Arhitektura Metamodeliranja.pdf
01 Projektni uzorci - Uvod.pdf
02 Unikat.pdf
03 Šablonski metod.pdf
04 Prototip.pdf
05 Sastav.pdf
06 Dekorater.pdf
07 Posmatrač.pdf
08 Iterator.pdf
09 Strategija.pdf
10 Stanje.pdf
11 Podsetnik.pdf
12 Muva.pdf
13 Adapter.pdf
14 Fasada.pdf
15 Fabrički metod.pdf
16 Apstraktna fabrika.pdf
17 Most.pdf
18 Komanda.pdf
19 Zastupnik.pdf
20 Posrednik.pdf
21 Lanac odgovornosti.pdf
22 Graditelj.pdf
23 Posetilac.pdf
24 Interpreter.pdf
2021-10-06
2019-10-02
2021-10-07
2015-09-24
2021-10-11
2021-10-20
2018-10-18
2018-10-25
2018-10-31
2018-11-14
2021-12-01
2014-11-12
2020-12-02
2014-12-03
2020-12-23
2020-12-30
2014-10-08
2020-10-14
2019-10-09
2014-10-29
2019-10-09
2019-10-09
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-31
2015-11-04
2016-11-23
2020-12-02
2018-11-07
2015-11-04
2020-12-02
2020-12-02
2016-12-21
2016-12-21
2016-12-21
2017-12-07
2016-12-21
2018-12-19
2020-12-30
2020-12-30


Stari ispitni i kolokvijumski zadaci

Napomena:
Kolokvijimi i ispiti se drže u obliku testa na Moodle platformi. Stari ispitni i kolokvijumski zadaci su ovde objavljeni za vežbu studenata prilikom pripreme za laboratorijske vežbe.

Ispitni rok Fajl
IR, SI: ispit - januar 2018/2019 ISP_JAN_2018_2019
SI: II kolokvijum 2018/2019 SI_K2_2018_2019
IR: kolokvijum 2018/2019 IR_K_2018_2019
SI: I kolokvijum 2018/2019 SI_K1_2018_2019
IR, SI: ispit - januar 2017/2018 ISP_JAN_2017_2018
SI: II kolokvijum 2017/2018 SI_K2_2017_2018
IR: kolokvijum 2017/2018 IR_K_2017_2018
SI: I kolokvijum 2017/2018 SI_K1_2017_2018
IR, SI: ispit - januar 2016/2017 ISP_JAN_2016_2017
SI: II kolokvijum 2016/2017 SI_K2_2016_2017
IR: kolokvijum 2016/2017 IR_K_2016_2017
SI: I kolokvijum 2016/2017 SI_K1_2016_2017
IR, SI: ispit - januar 2015/2016 ISP_JAN_2015_2016
SI: II kolokvijum 2015/2016 SI_K2_2015_2016
IR: kolokvijum 2015/2016 IR_K_2015_2016
SI: I kolokvijum 2015/2016 SI_K1_2015_2016
IR, SI: ispit - februar 2014/2015 ISP_FEB_2014_2015
IR, SI: ispit - januar 2014/2015 ISP_JAN_2014_2015
SI: II kolokvijum 2014/2015 SI_K2_2014_2015
IR: kolokvijum 2014/2015 IR_K_2014_2015
SI: I kolokvijum 2014/2015 SI_K1_2014_2015
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU


Laboratorijske vežbe

Treća laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka može se videti ovde.
Rešenje trećeg domaćeg zadatka možete videti ovde.

Druga laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka može se videti ovde.
Rešenje drugog domaćeg zadatka možete videti ovde.

Prva laboratorijska vežba

Postavka prvog domaćeg zadatka za pripremu prve laboratorijske vežbe može se videti ovde.

Nedelje održavanja laboratorijskih vežbi

Prva laboratorijska vežba biće održana u 6. nastavnoj nedelji.

Druga laboratorijska vežba biće održana u 9. nastavnoj nedelji.

Treća laboratorijska vežba biće održana u 14. nastavnoj nedelji.Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl
IR: februar 2022/2023 IR4PS_FEB_2023_rezultati
SI: februar 2022/2023 SI3PS_FEB_2023_rezultati
IR: januar 2022/2023 posle LP IR4PS_JAN_2023_rezultati_LP
SI: januar 2022/2023 posle LP SI3PS_JAN_2023_rezultati_LP
IR: januar 2022/2023 IR4PS_JAN_2023_rezultati
SI: januar 2022/2023 SI3PS_JAN_2023_rezultati
SI i IR: L3 2022/2023 SI3PS_IR4PS_2022_23_Lab3
SI i IR: L2 2022/2023 SI3PS_IR4PS_2022_23_Lab2
SI: K2 2022/2023 SI3PS_2022_23_K2
IR: K 2022/2023 IR4PS_2022_23_K
SI: K1 2022/2023 SI3PS_2022_23_K1


Gore
Glavna