Projektovanje softvera (13E114PS, 13S113PS)
Modelovanje i projektovanje softvera (13M114PS)

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

10.2.2024. Rezultati ispita i formirane ocene u februarskom roku - odseci SI, IR i master studije
Rezultati ispita i formirane ocene u februarskom roku (pre uvida u radove sa LP) dostupni su u sekciji rezultati.

10.2.2024. Rezultati popravne laboratorijske vežbe - odseci SI, IR i master studije
Rezultati popravne laboratorijske vežbe mogu se videti u sekciji rezultati.
Uvid u radove sa treće laboratorijske vežbe će biti održan u nedelju, 11.2.2024. godine, od 18.15 u sali 70. Da bi se prisustvovalo uvidu potrebno je prijaviti se putem ankete do nedelje 11.2.2024. u podne.

29.1.2024. Raspored sedenja na popravnoj laboratorijskoj vežbi - odseci SI, IR i master studije
Raspored sedenja na popravnoj laboratorijskoj vežbi možete pronaći na ovom linku.


20.1.2024. Rezultati januarskog ispitnog roka - odseci SI, IR i master studije
Rezultati januarskog ispitnog roka i formirane ocene mogu se videti u okviru fajla sa do sada ostvarenim poenima na predmetu, u sekciji rezultati.


17.1.2024. Rezultati treće laboratorijske vežbe - odseci SI, IR i master studije
Rezultati treće laboratorijske vežbe mogu se videti u okviru fajla sa do sada ostvarenim poenima na predmetu, u sekciji rezultati.
Uvid u radove sa treće laboratorijske vežbe će biti održan u petak, 19.1.2024. godine, od 10 časova u sali 70.

11.1.2024. Raspored sedenja na ispitu u januarskom ispitnom roku - odseci SI, IR i master studije
Raspored sedenja na ispitu u januarskom ispitnom roku možete pronaći na ovom linku.
Molimo da ispred sala u koje ste raspoređeni budete najkasnije u 11:20.

25.12.2023. Raspored sedenja na trećoj laboratorijskoj vežbi - odseci SI, IR i master studije
Raspored sedenja na trećoj laboratorijskoj vežbi možete pronaći na ovom linku.
Molimo da ispred sala u koje ste raspoređeni budete najkasnije u 15:35.

21.12.2023.
Postavka trećeg domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.

17.12.2023. Rezultati druge laboratorijske vežbe - odseci SI, IR i master studije
Rezultati druge laboratorijske vežbe mogu se videti u sekciji rezultati.
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 18.12.2023. godine, od 12 časova u sali P26.

16.12.2023. Radna subota
U subotu, 16.12.2023. (radna subota po rasporedu od srede - nadoknada poslednje nastavne nedelje) neće se držati časovi predavanja za 1. grupu na odseku SI. Nadoknada ovih časova je već održana početkom semestra.

12.12.2023. Rezultati drugog kolokvijuma - odseci SI, IR i master studije
Rezultati drugog kolokvijuma nakon razmotrenih žalbi mogu se videti u sekciji rezultati.

5.12.2023. Raspored sedenja na drugom kolokvijumu - odseci SI, IR i master studije
Raspored sedenja na drugom kolokvijumu možete pronaći ovde. Raspored sa studentskog servisa nije važeći. Na kolokvijum je potrebno doći barem 5 minuta pre početka.

27.11.2023. Raspored sedenja na drugoj laboratorijskoj vežbi - odseci SI, IR i master studije
Rasporede sedenja na drugoj laboratorijskoj vežbi možete pronaći na ovom linku.
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin.

22.11.2023.
Postavke drugog domaćeg zadatka možete videti u sekciji Laboratorijske vežbe
.
07.11.2023. Rezultati prvog kolokvijuma - odseci SI, IR i master studije
Rezultati prvog kolokvijuma nakon razmotrenih žalbi mogu se videti u sekciji rezultati.

31.10.2023. Raspored za prvi kolokvijum - odseci SI, IR i master studije
Raspored sedenja na prvom kolokvijumu možete pronaći ovde. Raspored sa studentskog servisa nije važeći. Na kolokvijum je potrebno doći barem 5 minuta pre početka.

25.10.2023. Prijava na Moodle kurs Projektovanja softvera 2023/2024
Potrebno je da se studenti prijave na kurs Projektovanje softvera 2023/2024 na sistemu Moodle.
Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.bg.ac.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu na kurs neće biti u mogućnosti da rade kolokvijume i ispit.
Za prijavu na kurs koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom.
Pristup sistemu Moodle.

25.10.2023. Kolokvijumi za studente odseka IR (predmet 13E114PS) i studente na master studijama (predmet 13M114PS)
S obzirom na mali broj studenata IR odseka na osnovnim studijama i mali broj master studenata koji su birali ovaj predmet, a u dogovoru sa studentom delegatom nakon sprovedene ankete među studentima, studenti IR odseka i master studenti će umesto jednog, raditi dva kolokvijuma, i to u 5. i 10. nedelji prema kalendaru nastave. U ovim nedeljama neće biti držana nastava iz ovog predmeta.

Prvi kolokvijum se radi u sredu 1.11.2023. godine u 8h, prema rasporedu koji će biti objavljen.

20.10.2023. Prijava za pokaznu laboratorijsku vežbu - odseci SI i IR
Pokazna laboratorijska vežba iz Projektovanja softvera biće održana 24. oktobra u popodnevnim časovima. Da biste prisustvovali laboratorijskoj vežbi potrebno je da se prijavite na ovom linku do ponedeljka 23. oktobra u 17 časova.

19.10.2023.
Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.
Prva laboratorijska vežba služi za samostalnu vežbu i ne ocenjuje se.

04.10.2023.
Dodatna predavanja za oba odseka će se održati prema rasporedu objavljenom na platformi MS Teams (tim: PS 2023/24, kanal: "Predavanja")
Zakazani su sledeći sastanci (za svaki dvočas predavanja poseban sastanak):
2. dvočas po redosledu
3. dvočas po redosledu

03.10.2023.
Auditorne vežbe se neće držati prve nastavne nedelje.
Da bi se prešao deo gradiva koji je potreban za redovno držanje auditornih vežbi, u toku prve dve nastavne nedelje biće održana dva dodatna dvočasa predavanja preko platforme MS Teams. Na taj način će se predavanja na predmetu završiti dve nedelje pre kraja semestra. Termini dodatnih predavanja će biti naknadno objavljeni.

03.10.2023.
Pristup timu "PS 2023/24" na platformi MS Teams: PS tim
Kod za pristup timu je: x9om9h0.

03.10.2023.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Informacije o predmetu

Projektovanje softvera je obavezan predmet na trećoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente na četvrtoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Modelovanje i projektovanje softvera je izborni predmet master studija Modula za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja za školsku 2023/24. godinu

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs),  redovni profesor (kabinet 18) 
Predrag Obradović (pedjao@etf.rs), asistent (kabinet P24)
Mihajlo Ogrizović (ogrizovic@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 18)
Luka Hrvačević (lukah@etf.bg.ac.rs)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura

Udžbenici:
Tartalja, I., Modelovanje softvera na jeziku UML, I deo - modelovanje strukture, Akademska misao, 2023.
Booch,G., Rumbaugh,J., Jacobson,I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 2nd. Edition, May 2005.
Gama,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J., Gotova Rešenja, CET, 2002.

Zbirka:
Kraus L., Tartalja, I., Zbirka zadataka iz Projektovanja softvera, 3. dopunjeno izdanje, Akademska misao, 2013.

Dopunska literatura
Rumbaugh,J., Jacobson,I., Booch,G., Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2004.

Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu PS
00 Uvod.pdf
01 Jezik UML.pdf
02 Prvi Primer.pdf
03 Dijagrami Klasa.pdf
04 Dijagrami Paketa.pdf
05 Dijagrami Objekata.pdf
06 Dijagrami Interakcije.pdf
07 Dijagrami Slučajeva korišćenja.pdf
08 Dijagrami Stanja.pdf
09 Dijagrami Aktivnosti.pdf
10 Dijagrami Složene strukture.pdf
11 Dijagrami Komponenata.pdf
12 Dijagrami Raspoređivanja.pdf
13 Dijagrami Klasa - napredniji pojmovi.pdf
14 Dijagrami Interakcije - napredniji pojmovi.pdf
15 Arhitektura Metamodelovanja.pdf
01 Projektni uzorci - Uvod.pdf
02 Unikat.pdf
03 Šablonski metod.pdf
04 Prototip.pdf
05 Sastav.pdf
06 Dekorater.pdf
07 Posmatrač.pdf
08 Iterator.pdf
09 Strategija.pdf
10 Stanje.pdf
11 Podsetnik.pdf
12 Muva.pdf
13 Adapter.pdf
14 Fasada.pdf
15 Fabrički metod.pdf
16 Apstraktna fabrika.pdf
17 Most.pdf
18 Komanda.pdf
19 Zastupnik.pdf
20 Posrednik.pdf
21 Lanac odgovornosti.pdf
22 Graditelj.pdf
23 Posetilac.pdf
24 Interpreter.pdf
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-10
2023-10-18
2023-10-18
2023-10-26
2023-11-08
2023-11-15
2023-11-29
2023-12-14
2023-12-14
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-27
2014-10-08
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-18
2023-10-18
2023-10-25
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-15
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-29
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-20
2023-12-27
2023-12-27
2023-12-27
2020-12-30
2020-12-30


Stari ispitni i kolokvijumski zadaci

Napomena:
Kolokvijimi i ispiti se drže u obliku testa na Moodle platformi. Stari ispitni i kolokvijumski zadaci su ovde objavljeni za vežbu studenata prilikom pripreme za laboratorijske vežbe.

Ispitni rok Fajl
IR, SI: ispit - januar 2018/2019 ISP_JAN_2018_2019
SI: II kolokvijum 2018/2019 SI_K2_2018_2019
IR: kolokvijum 2018/2019 IR_K_2018_2019
SI: I kolokvijum 2018/2019 SI_K1_2018_2019
IR, SI: ispit - januar 2017/2018 ISP_JAN_2017_2018
SI: II kolokvijum 2017/2018 SI_K2_2017_2018
IR: kolokvijum 2017/2018 IR_K_2017_2018
SI: I kolokvijum 2017/2018 SI_K1_2017_2018
IR, SI: ispit - januar 2016/2017 ISP_JAN_2016_2017
SI: II kolokvijum 2016/2017 SI_K2_2016_2017
IR: kolokvijum 2016/2017 IR_K_2016_2017
SI: I kolokvijum 2016/2017 SI_K1_2016_2017
IR, SI: ispit - januar 2015/2016 ISP_JAN_2015_2016
SI: II kolokvijum 2015/2016 SI_K2_2015_2016
IR: kolokvijum 2015/2016 IR_K_2015_2016
SI: I kolokvijum 2015/2016 SI_K1_2015_2016
IR, SI: ispit - februar 2014/2015 ISP_FEB_2014_2015
IR, SI: ispit - januar 2014/2015 ISP_JAN_2014_2015
SI: II kolokvijum 2014/2015 SI_K2_2014_2015
IR: kolokvijum 2014/2015 IR_K_2014_2015
SI: I kolokvijum 2014/2015 SI_K1_2014_2015
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU


Laboratorijske vežbe

Prva laboratorijska vežba

Postavka prvog domaćeg zadatka za pripremu prve laboratorijske vežbe može se videti ovde.

Druga laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.

Rešenje druge laboratorijske vežbe V1
Rešenje druge laboratorijske vežbe V2

Treća laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka može se videti ovde.

Nedelje održavanja laboratorijskih vežbi

Prva laboratorijska vežba biće održana u 4. nastavnoj nedelji.

Druga laboratorijska vežba biće održana u 9. nastavnoj nedelji.

Treća laboratorijska vežba biće održana u 13. nastavnoj nedelji.Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl
SI i IR: Februar 2023/2024. SI3PS_IR4PS_2023_24_Feb
SI i IR: LP 2023/2024. SI3PS_IR4PS_2023_24_LP
SI i IR: Januar 2023/2024. SI3PS_IR4PS_2023_24_Jan
SI i IR: L2 2023/2024. SI3PS_IR4PS_2023_24_Lab2
SI, IR: K1 2023/2024. SI3PS_IR4PS_2023_24_K1
SI, IR: K2 2023/2024. SI3PS_IR4PS_2023_24_K2


Gore
Glavna