Algoritmi i strukture podataka

(13E112ASP, 13S111ASP1, 13S112ASP2)

Predmetni nastavnici

dr Milo Tomašević, redovni profesor (kab. 54a)
dr Marko Mišić, docent (kab. 37)

Predmetni saradnici

Sanja Radosavljević, asistent (kab. 37)
Maja Vukasović, asistent (kab. 37)
Matija Dodović, saradnik u nastavi (kab. 37)

Informacije
Računarska tehnika i informatika

Softversko inženjerstvo

13E112ASP
13S111ASP1 13S112ASP2Gore
Glavna