Povratak na glavnu stranicu
Predlozi tema za diplomske radove

Sortiraj po vremenu          Sortiraj po kontaktu          Sortiraj po oblasti
Tema:      Oblast:      Kontakt:      Opis:      Datum:      Datum-od: Datum-do:

2023-05-31 12:32:50

Tema: Skup tema - analiza sigurnosnih aspekata u odabranom radnom okviru

Oblast: Zaštita podataka

Kontakt: dr Žarko Stanisavljević, vanredni profesor

Većina radnih okvira olakšava brzi razvoj aplikacija, ali u skladu sa povećanom svešću o sigurnosnim propustima u aplikacijama sve više su u sklopu radnih okvira uključena i rešenja čestih problema. Cilj ovog rada je da se osmisli neka aplikacija koja bi mogla biti relaizovana korišćenjem odabranog radnog okvira i da se osmišljena aplikacija implementira sa svim sigurnosnim opcijama koje radni okvir nudi.

2023-05-09 13:26:18

Tema: Teme iz oblasti veb programiranja, testiranja softvera, veštačke inteligencije, mašinskog učenja i obrade velikih podataka

Oblast: Web programming / Software Eng. / AI / Gamification

Kontakt: Doc. dr Dražen Drašković

Spisak dostupnih tema je na linku: http://home.etf.rs/~draskovic/ (odeljak: Thesis).
Mentora je moguće kontaktirati putem mejla: drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs

2023-04-05 10:59:31

Tema: RISC-V HDMI drajver

Oblast: Sistemski softver

Kontakt: Живојин Шуштран

Drajver za HDMI uredjaj, gde bi se omogucio konzolni prikaz aplikacije. Racunar za koji bi se radio drajver je Mango Pi sa RISC-V procesorom. Operativni sistem moguce je izbrati po zelji (npr. xv6).

2023-04-03 11:02:42

Tema: Развој хардверско-софтверског система побудног апарата за примену у фреквентном фотоакустичком експерименту

Oblast: Развој софтвера и хардвера

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Потребно је извршити функционалну пренамену постојећег система за 3D штампу као побудног апарата за примену у фреквентном фотоакустичком експерименту уз повезивање поставке са рачунаром и израду софтверског система (апликације) за управљање експериментом. Више информација: Praksa i diplomski rad, INN Vinča

2023-03-13 08:55:37

Tema: Skup tema - vizuelna reprezentacija postkvantnih kriptografskih algoritama

Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

Kontakt: dr Žarko Stanisavljević, vanredni profesor

Poslednjih godina intenzivno se radi na razvoju kriptografskih algoritama koji nisu zasnovani na matematičkim problemima koje današnji računari ne mogu da reše u razumnom vremenu i koji bi se mogli koristiti kada kvantni računari postanu realnost, tzv. postkvantni algoritmi. NIST radi na standardizaciji ovih algoritama. Cilj ovog rada je da se prouči jedan od algoritama i da se napravi vizuelna reprezentacija koja bi olakšala razumevanje algoritma.

2022-10-21 16:11:52

Tema: TPC-C Benchmark имплементација

Oblast: Базе података

Kontakt: Живојин Шуштран

Прављење базе података, учитавање података или писање трансакција према спецификацији TPC-C Benchmark-а. Спецификацију можете погледати у документу TPC-C Benchmark. Могуће имплементације су у језику SQL за MS SQL server, MySql, Postgre, ...

2022-04-18 18:35:28

Tema: Više tema iz oblasti aplikativnog, veb i mobilnog programiranja

Oblast: Aplikativno, veb i mobilno programiranje

Kontakt: dr Marko Mišić, docent

Veb bazirane aplikacije za upravljanje video igrama (Slagalica). Implementacija popularnih video igara (Atomic Bomberman, Battle Tanks, Pacman i sl). Implementacija različitih registara na osnovu otvorenih podataka. Detaljniji opisi tema se mogu naći u dokumentu: Aplikativno, veb i mobilno programiranje

2022-04-18 18:31:18

Tema: Više tema iz oblasti algoritama i struktura podataka i mašinskog učenja

Oblast: Algoritmi i strukture podataka i mašinsko učenje

Kontakt: dr Marko Mišić, docent

Teme iz oblasti algoritama i struktura podataka sa mogućim primenama mašinskog učenja. Implementacije vizuelnih simulatora algoritama. Analiza i evaluacija algoritama i struktura podataka. Detekcija plagijarizma u tekstualnim dokumentima i programskom kodu. Obrada tekstova srpskog jezika.Detaljniji opisi tema se mogu naći u dokumentu: Algoritmi i strukture podataka i mašinsko učenje

2022-04-18 18:27:58

Tema: Više tema iz oblasti analize socijalnih i kompleksnih mreža

Oblast: Analiza socijalnih i kompleksnih mreža, teorija grafova

Kontakt: dr Marko Mišić, docent

Teme iz oblasti analize socijalnih i kompleksnih mreža. Analiza podataka sa realnih društvenih mreža. Analiza naučne produkcije, bibliometrija i naukometrija, citatne analize. Implementacija i vizuelizacija algoritama za analizu socijalnih mreža.Detaljniji opisi tema se mogu naći u dokumentu: Analiza socijalnih mreža

2022-04-18 18:25:17

Tema: Više tema iz oblasti multiprocesorskih sistema i paralelnog programiranja

Oblast: Multiprocesorski sistemi i paralelnog programiranje

Kontakt: dr Marko Mišić, docent

Teme iz oblasti paralelizacije grafovskih, numeričkih i drugih algoritama, uporedne analize programskih modela, optimizacije programskog koda, problema interakcije čvrstih tela, analize, testiranja i evaluacije računarskih sistema visokih performansi. Detaljniji opisi tema se mogu naći u dokumentu: Multiprocesorski sistemi i paralelno programiranje

2022-04-01 16:38:15

Tema: Dodatak za kompajlersku infrastrukturu LLVM prilikom optimizacija za generisanje mašinske instrukcije CTZ za procesorsku arhitekturu RISC-V

Oblast: Programski prevodioci

Kontakt: dr Dragan Bojić, redovni profesor, Maja Vukasović, asistent

Savremeni kompajleri optimizuju krajnji kod na razne načine kako bi naši programi bili što brži i/ili što manji. Neke optimizacije mogu imati mnogo dobar uticaj na neku određenu procesorsku arhitekturu, te se iste omogućavaju samo za njih. Jedna od takvih optimizacija jeste prepoznavanje sekvence instrukcija koje možemo zameniti instrukcijom `ctz` (koja ima ulogu brojanja krajnjih nula u binarnom zapisu broja) procesorske aritekture RISC-V. RISC-V arhitektura pripada RISC familiji procesora, i veoma je popularna zbog motivacije za njen nastanak. Naime, ta arhitektura pripada zajednici otvorenog koda, i njena implementacija i korišćenje je besplatno, za razliku od drugih komercijalnih implementacija procesora. Uz samu implementaciju zadatka, potrebno je takođe upoznati se sa infrastrukturom LLVM, modernim proširenjma jezika C++, a i validirati samo rešenje.

2022-04-01 16:36:21

Tema: Dodatak generisanja rezultata u obliku formata CSV za test-suite benchmark kompajlerske infrastrukture LLVM

Oblast: Programski prevodioci

Kontakt: dr Dragan Bojić, redovni profesor, Maja Vukasović, asistent

Savremeni kompajleri optimizuju krajnji kod na razne načine kako bi naši programi bili što brži i/ili što manji. Neke optimizacije mogu imati dobar uticaj na neku određenu procesorsku arhitekturu, a sa druge strane unositi regresiju po pitanju performansi za neku drugu arhitekturu. Česta je procedura da se nakon implementacije neke određene optimizacije pokrenu nekakvi standardni skupovi testova koji imaju za cilj merenje performansi kompajlera. Za kompajlersku infrastrukturu LLVM je razvijen poseban projekat (LLVM test-suite) koji ima za cilj testiranje raznih kompleksnih operacija, pri tome mereći performanse tog programskog prevodioca. Postoje alati koji vizualizuju krajnje rezultate prilikom tog procesa, i u okviru teme je potrebno poboljšati vizualizaciju finalnih merenja, i takođe dodati podršku za generisanje krajnjeg rezultata u obliku formata CSV, jer za to trenutno ne postoji ista. Uz samu implementaciju, potrebno je takođe upoznati se sa infrastrukturom LLVM, modernim proširenjma jezika C++ i Python, a i validirati samo rešenje.

2022-04-01 16:34:30

Tema: Dodatak generisanja rezultata u obliku formata CSV za alat llvm-locstats iz kompajlerske infrastrukture LLVM

Oblast: Programski prevodioci

Kontakt: dr Dragan Bojić, redovni profesor, Maja Vukasović, asistent

Savremeni kompajleri optimizuju krajnji kod na razne načine kako bi naši programi bili što brži i/ili što manji. Kako programe piše čovek, tokom pisanja istih dolazi do grešaka koje treba otkloniti. Jedan način analize i otklanjanja grešaka jeste korišćenje specijalnih alata - `debagera`. Da bismo uspešno koristili debagere potrebno je da kompajler generiše pomoćne informacije koje opisuju naš izvorni kod (npr. informacija o tome koja linija u polaznom kodu odgovara krajnjoj mašinskoj instrukciji, ili koja promenljiva je smeštena na koju fizičku lokaciju, itd.). Veoma je izazovan zadatak kompajlera da sačuva validno mapiranje informacija za debagovanje tokom optimizacija, te je takođe važno imati neki način evaluacije generisanih debag informacija. Takve informacije se u krajnjem kodu smeštaju u posebne sekcije, i na UNIX-olikim operativnim sistemima njihovo generisanje je definisano standardom DWARF. U okviru kompajlerske infrastrukture LLVM je razvijen alat llvm-locstats koji računa statistiku lokacijske pokrivenosti promenljivih iz izvornog koda. U okviru teme je potrebno dodati podršku za generisanje krajnjeg rezultat u obliku formata CSV, jer za to trenutno ne postoji ista. Uz samu implementaciju, potrebno je takođe upoznati se sa infrastrukturom LLVM, modernim proširenjma jezika C++ i validirati samo rešenje.

2022-04-01 16:31:34

Tema: Dodatak za kompajlersku infrastrukturu LLVM prilikom validacije čuvanja informacija za debagovanje tokom optimizacija petlji

Oblast: Programski prevodioci

Kontakt: dr Dragan Bojić, redovni profesor, Maja Vukasović, asistent

Savremeni kompajleri optimizuju krajnji kod na razne načine kako bi naši programi bili što brži i/ili što manji. Kako programe piše čovek, tokom pisanja istih dolazi do grešaka koje treba otkloniti. Jedan način analize i otklanjanja grešaka jeste korišćenje specijalnih alata - `debagera`. Da bismo uspešno koristili debagere potrebno je da kompajler generiše pomoćne informacije koje opisuju naš izvorni kod (npr. informacija o tome koja linija u polaznom kodu odgovara krajnjoj mašinskoj instrukciji, ili koja promenljiva je smeštena na koju fizičku lokaciju, itd.). Veoma je izazovan zadatak kompajlera da sačuva validno mapiranje informacija za debagovanje tokom optimizacija, a u nekim slučajevima i nemoguć. Kompajlerska infrastruktura LLVM sadrži pomoćne analize koje proveravaju optimizacije u pogledu čuvanja takvih informacija. U okviru teme je potrebno dodati podršku za validaciju/analizu optimizacija koje operišu samo nad petljama, jer za njih trenutno ne postoji ista. Uz samu implementaciju, potrebno je takođe upoznati se sa infrastrukturom LLVM, modernim proširenjma jezika C++ i validirati samo rešenje.

2021-06-13 12:09:55

Tema: Моделовање грешака приликом уписа у синтетичку ДНК

Oblast: Анализа сличности, машинско учење

Kontakt: др Захарије Радивојевић

Приликом уписа података у синтетичку ДНК могуће је да настану грешке. Ове грешке се могу огледати у изостанку појединих делова записа, у појави непостојећих запис, и у промени неког од делова записа. Потребно је направити симулатор који користи технике машинског учења за генерисање већег број секвенци који одговарају некој секвенци коју је потребно уписати у синтетички ДНК. Симулатор је потребно упоредити са постојећим решењима и видети који су његове могућности.

2021-06-13 12:09:24

Tema: Примена техника машинског учења за одређивање сличности модела података и базе података

Oblast: Анализа сличности, машинско учење

Kontakt: др Захарије Радивојевић

Потребно је реализовати систем за одређивање сличности модела података као и сличности шема база података техникама машинског учења. Подацима је структура могла да се промени из више разлога који би могли да обухватају података који потичу од истог модела којима је грешком промењена или уништена структура или промену структуре током времена усред различитог коришћења и развоја система. Потрага за шемом која реконструише шему на основу уништене или измењене шеме/модела.

2021-06-13 12:08:49

Tema: Дистрибуирана обрада података са сервиса (скуп тема)

Oblast: Инфраструктура за електронско пословање

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Јован Ђукић

Циљ рада јесте реализација систем који ће на осново података са неког непрекидног извора података (Твитер, вести, берза и сл.) утврдити да ли се одређени догађај одржао/десио као и дати информацију о интензитету истог уколико је то могуће. За праћење и обраду података неопходно је користити неку од платформи за дистрибуирану обраду (Хадуп, МР, Спарк). Теме би могле да обухвате одређивање епицентра земљотреса, праћење окупљања људи, предвиђање резултата избора, предвиђање вредности акција, утврђивање да ли је дошло до вулканских ерупција, природних непогода, и слично. Препоручује се коришћење већ доступне инфраструктуре која се може наћи на адреси https://github.com/big-data-europe као и програмски језик Python уз Flask радни оквир, међутим дозвољено је и коришћење других алата и језика.

2021-06-13 12:08:21

Tema: Коришћење дистрибуиране главне књиге за чување договорене цене

Oblast: Инфраструктура за електронско пословање

Kontakt: др Захарије Радивојевић

Потребно је реализовати систем који омогућава договарање око цене производа и чување информација о договору у дистрибуираној главној књизи користећи блок-чеин технологију. Постоје продавци производа који нуде неки производ по некој цени и који се мора преузети у неком тренутку или интервалу времена. Могу нудити више истоветних производа по различитим ценама у истом тренутку у зависности од количине и других параметара. Постоје купци којима је неки производ у неком обиму потребан у неком тренутку. Купац тражи најнижу цену у тренутку када је производ потребан, када га пронађе договара се о трансакцији са продавцем и то се уписује у главну књигу. Систем треба да буде проширив и отпоран на отказе појединих компоненти.

2021-06-13 12:07:57

Tema: Хардверска имплементација алгоритма за компресију података

Oblast: Архитектура и организација рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Филип Хаџић

Потребно је имплементирати алгоритам за компресију података користећи програмабилни хардвер. Компресија треба да буде прилагођена за хардверску имплементацију и брза приликом паковања и распакивања података. Студент може да имплементира свој алгоритам или да примени већ постојеће алгоритме компресије.

2021-06-13 12:07:36

Tema: Оптимизације алгоритама за релационе базе података који користе хардверске карактеристике архитектуре рачунара

Oblast: Архитектура и организација рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Филип Хаџић

Потребно је пронаћи, имплементирати и анализирати алгоритме који се користе у релационим базама и оптимизовати их ако су унапред позната архитектура рачунара на којем би се тај програм извршавао. Оптимизације могу бити засноване на инструкцијском сету, кеш меморији, приступу секундарној и примарној меморији.

2021-06-13 12:07:10

Tema: Хардверска форензика меморијског медијума са корумпираним фајл системом

Oblast: Архитектура и организација рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Филип Хаџић

Потребно је користећи програмабилни хардвер извршити претрагу садржаја (слика, музике, докумената итд.) на фрагменту меморије која се налази на SD картици. Садржај меморије SD картице треба да има податке који представљају фајл систем са грешком. На пример узети SD картицу мобилног уређаја на коме је инсталиран оперативни систем и насумично променити неке податке, а затим је потребно да се пронађу све слике које су биле на SD картици. Извршити анализу степена промене меморије (ниво оштећења фајл система) у односу на квалитет и број прочитаних слика.

2021-06-13 12:06:46

Tema: Симулатор рада процесора заснован на Томасуло организацији

Oblast: Архитектура и организација рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Филип Хаџић

Потребно је реализовати симулатор у вишем објектно оријентисаном програмском језику (Јава, C#, ...) који приказује рад процесора са Томасуло организацији процесора. Потребно је имплементирати и пратити стања резервационих станица, преименовање регистара, CDB. Симулатор треба да буде програмабилан у виду броја резервационих станица, регистара, аритметичко логичких и меморијских јединица. Студент предлаже архитектуру процесора (инструкцијски сет, број регистара, величину адреса и података).

2021-06-13 12:06:25

Tema: Преглед и поређење алгоритама за предвиђање вредности код процесора са проточном обрадом

Oblast: Архитектура и организација рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Урош Раденковић

Потребно је пронаћи већи број научних радова који описује алгоритме и хардверске имплементације алгоритама за предвиђање вредности код процесора са проточном обрадом. Потребно је описати како раде и извући карактреристике на основу којих могу да се упореде. Потребно је имплементирати дате предикторе у види симулатора на функционалном нивоу и упоредити њихове перформансе користећи исте тестове. Адреса на којој се могу пронаћи радови који се односе на ову област .

2021-06-13 12:05:54

Tema: Симулатор процесора са проточном обрадом на функционалном нивоу

Oblast: Архитектура и организација рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Урош Раденковић

Потребно је имплементирати симулатор процесора са проточном обрадом на функционалном нивоу који треба да прикаже слику одабране конфигурације процесора са проточном обрадом и табелу која приказује како инструкције напредују кроз процесор. Конфигурација процесора треба да се одабере пре почетка извршавања инструкција, бира се начин на који се врши разрешавање хазарда (структурних хазарда – колико има меморија, хазарда података – начини за прослеђивање података, и управљачки хазарди - предикција скокова и место где се утврђује услов скока). Могућност приказа садржаја меморије, вредности свих регистара процесора и структура које чине предиктор скокова. Асемблер треба имати једноставан текстуални едитор у коме ће се уносити асемблерски код за дати процесор и могућност да преведе тај код у облик који симулатор потом може да извршава.

2021-06-13 12:05:32

Tema: Симулатор механизма виртуелне меморије на функционалном нивоу

Oblast: Архитектура и организација рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Урош Раденковић

Потребно је имплементирати симулатор виртуелне меморије на функционалном нивоу који треба да чита задате адресе и операције над меморијом, врши превођење адреса и ажурира све структуре механизма виртуелне меморије. Поред дела који обавља процесор (хардвер), направити и део који обавља софтвер (оперативни систем). Симулатор треба водити лог акција које су се дешавале током превођења адреса као и имати могућност приказа тренутног садржаја свих структура механизма виртуелне меморије (у виду табела). Омогућити да симулатор буде конфигурабилан, могућност одабира пресликавања виртуелне меморије, одабир ТЛБ јединице и алгоритама замене за ТЛБ и ОС.

2021-06-13 12:05:10

Tema: Испитивање могућности спекулативног извршавања инструкција за приступ осетљивим подацима

Oblast: Архитектура и организација рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић

Потребно је испитати могућности спекулативног извршавања инструкција за приступ садржају меморијским локацијама на рачунару за које не постоје додељена права приступа. Потребно је испитати утицај извршавање инструкција ван редоследа на осетљивост процесора и кеш меморије на остављање трагова код спекулативног извршавања инструкција.

2021-06-13 12:04:47

Tema: Хардверска реализација алгоритама за рад са дигиталним валутама

Oblast: Архитектура рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, мсц Филип Хаџић

Потребно је користећи програмабилни хардвера реализовати најчешће алгоритме који се баве радом са дигиталним валутама. У неким случајевима ће дати програмабилни хардвер бити потребно повезати међусобно како би се добили довољни ресурси за рад и постизања задовољавајућих перформанси. Потребно је повезати овакав хардвер и испитати његове перформансе у раду са дигиталним валутама.

2021-06-13 12:04:26

Tema: Мобилна апликација за састављање списка за набавку

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић

Потребно је реализовати мобилну апликацију која омогућава дељење списка за набавку. Корисници могу да направе и да некоме учини видљивим списак за набавку. Особа уноси списак производа које је потребно набавити, а за неке производе, или групе производа, може унети и локацију где је потребно то набавити, може и копирати па изменити неки претходни списак. Особа која купује може видети списак, означити да ли је нешто купљено, означити да нечега нема или да је купљена замена. Апликација може подсетити корисника на куповину када се приближи продајном објекту ако је локација специфицирана. Апликација може прибављати и списак цена и давати предлоге где је најисплативије (према задатим критеријумима) обавити куповину.

2021-06-13 12:04:01

Tema: Мобилна апликација за рад службе доставе

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић

Потребно је реализовати мобилну апликацију која омогућава рад службе доставе. Апликацију би користиле четири групе корисника. Корисник који наручују производе које им је потребно донети или пренети. Диспечер који прима захтеве путем апликације и који прослеђује захтев куририма, ово се можда може аутоматизовати. Курир које набавља и превоз производе до корисника. Администратор који креира поједине улоге и надгледа рад система. Водити рачуна о томе колико један курир може пренети јер су носивост и запремина стандардизовани.

2021-06-13 12:03:32

Tema: Мобилна апликација за рад такси службе

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић

Потребно је реализовати мобилну апликацију која омогућава рад такси службе. Апликацију би користиле четири групе корисника. Корисник који се вози таксијем, које би имао могућност позива таксија на задату/тренутну локацију, прорачун цене коштања превоза на основу задатих параметара и праћење претходних вожњи и историје. Диспечер који прима позиве или путем апликације или директно од корисника, који прослеђује такси возилима податке о полазној локацији (прослеђује добијене координате или на их мапи означава или прослеђује текстуални опис), одређује ко ће обављати вожњу на основу приспелих процена и прати историјске податке. Такси возило које обавља превоз путника, прима податке о позивима, даје процену времена да се стигне на локацију (ово се може аутоматизовати користећи тренутни положај такси возила), и прати историјске податке. Администратор који креира поједине улоге и надгледа рад система.

2020-06-05 11:02:52

Tema: Мобилна апликација за праћење информација о поридичном стаблу

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је реализовати мобилну апликацију која корисницима омогућава унос подата о породичном стаблу. Особа преко мобилног уређаја уноси податке којие се односе на особе. Ти подаци садрже тестуалне таписе, слике видео записе. Апликација треба да омогући повезивање особа, група особа, догађаја и места. Записи се могу пратити у виду временске осе или у виду стабла. Апликација податке може чувати локално и на интернету. Могуће је спајати записе које су уносили различите особе. Могуће је претраживати садржај по различитим критеријумима.

2020-01-23 14:24:35

Tema: Имплементација електронског водича за реаговање у ванредним ситуацијама

Oblast: Програмирање, базе података

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Имплементација апликације која ће представљати електронску верзију водича за реаговање у ванредним ситуацијама са опасним материјама. Имплементација веб или десктоп верзије.

2020-01-23 14:20:06

Tema: Препознавање ADR ознака коришћењем техника машинског учења

Oblast: Вештачка интелигенција, машинско учење, рачунарска визија

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Опасне материје се друмским путем могу превозити само уколико су на адекватан начин означене ADR озанкама (таблама) које садрже информације о класи опасности и опасној материји која се превози. У оквиру решења је потребно имплементирати препознавање ових ознака договореном техником машинског учења (неуралне мреже, класификација и сл.).

2020-01-23 14:12:02

Tema: Имплементација симулације Ленгтоновог мрава

Oblast: Алгоритми и структуре података, симулација коначних аутомата

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Имплементација десктоп, мобилне или веб симулације познатог проблема Ленгтоновог мрава у програмском окружењу по избору. Различита правила за понашање мрава.

2020-01-23 14:08:43

Tema: Анализа техника за оптимизацију петљи у оквиру секвенцијални и паралелних програма

Oblast: Паралелно програмирање, програмски преводиоци

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Анализа и оптимизација цеквенцијалних и паралелних програма коришћењем познатих техника за оптимизацију петљи: loop unrolling, loop fusion, loop fission, loop distribution, loop skewing, loop peeling, loop interchange и сл.

2020-01-23 14:06:33

Tema: Проблем интеракције чврстих тела (n-body problem)

Oblast: Паралелно програмирање, алгоритми и структуре података, рачунарске симулације

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Имплементација решења проблема интеракције чврстих тела (n-body) коришћењем неког од познатих метода, као што су Barnes-Hut, Fast Multipole Method и сл. Могућност паралелизације коришћењем OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL платформе. Могућност визуелизације.

2020-01-23 14:04:08

Tema: Визуелизација алгоритама за детекцију комуна у мрежама

Oblast: Анализа социјалних мрежа, алгоритми и структуре података, визуелизација

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Имплементација визуелног симулатора једног или више познатих алгоритама, попут label propagation, Girvan-Newman алгоритма и сл. Имплементација десктоп, мобилног или веб заснованог решења.

2020-01-23 14:02:36

Tema: Алгоритми за детекцију комуна (заједница) у социјалним мрежама и графовима

Oblast: Анализа социјалних мрежа, алгоритми и структуре података

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Детекција комуна у графовима и социјалним мрежама. Имплементација метода попут label propagation, Girvan-Newman алгоритма и сл. Могућа паралелизација неком од доступних метода.

2020-01-23 14:01:43

Tema: Имплементација и паралелизација алгоритама за планарно распоређивање графова на централном и графичком процесору

Oblast: Паралелно програмирање, алгоритми и структуре података, визуелизација података

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Тема обухвата секвенцијалну имплементацију или паралелизацију једног или више познатих алгоритама, као што су Fruchterman-Reingold, Yifan-Hu, Harel-Koren Fast Multiscale или Force Atlas. Могућност писања plugin-a за софтверски пакет Gephi или самосталног алата за визуелизација у 2D или 3D.

2020-01-23 14:00:29

Tema: Имплементација и паралелизација графовских алгоритама коришћењем паралелних платформи

Oblast: Паралелно програмирање, алгоритми и структуре података

Kontakt: др Марко Мишић, доцент

Полазећи од доступних секвенцијалних имплементација основних алгоритама за обраду графова (обиласци, проналажење минималног обухватног стабла, најкраћих растојања и сл., као и алгоритама из области анализе социјалних мрежа) потребно је урадити њихово прилагођавање и паралелизацију коришћењем једне од понуђених технологија, као што су OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL. Могућа имплементација унапређених секвенцијалних варијанти.

2019-04-10 21:46:27

Tema: Бесконачни екран

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити мобилну апликацију која треба да повеже већи број мобилних уређаја који се налазе у истом простору како би формирали један велики екран. На оваквом екрану би сваки уређај приказивао део слике/филма а сви ови уређаји би се понашали како један велики екран. Апликација би могла а се користи на спортским манифестацијама (стадиони, хале), концертима и сличним манифестацијама на којима се окупља већи број корисника. Потребно је омогућити унос распоред где се који уређај у датом простору налази.

2019-04-10 21:46:11

Tema: Истовремено приказивање

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити мобилну апликацију која треба да повеже већи број мобилних уређаја (блиских или удаљених) како би истовремено приказивали садржај. Потребно је обезбедити да прикази аудио и видео записи на овим уређајима буду међусобно толико синхронизовани да ако би се ти уређаји нашли један поред другог корисник не би могао да примети да постоји кашњење у приказу.

2019-04-10 21:45:50

Tema: Подесива тастатура

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити мобилну апликацију која се понаша као подесива тастатура. Потребно је омогућити да корисник може да дефинише распоред где се који тастер на екрану налази. За овако реализовану апликацију треба обезбедити да се приликом повезивања (каблом или некако другачије) на рачунар понашати као обична тастатура.

2019-04-10 21:45:24

Tema: Мобилна апликација виртуелног 3Д водича

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од кретања корисника (у отвореном или затвореном простору) приказује 3Д водича који описује где се корисник налази и шта може видети са сваке стране. Апликација треба да буде конфигурабилна тако да омогући администратору да убаци различите приказе лика виртуелног водича, као и да дефинише на којим позицијама водич треба да се појављује и који текст да говори или на које предмете да показује.

2019-04-10 21:44:58

Tema: Мобилна апликација за проширену реалност у музеју

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је проширити постојећу мобилну апликацију која у зависности од позиције и кретања корисника (у отвореном или затвореном простору) приказује различит садржај. Када апликација одреди локацију корисника проширује поглед кроз мобилни уређај додавањем предефинисаног садржаја. Намена апликације је да омогући посетиоцима музеја, стадиона и сличних објеката да добију додатне информације о месту где се корисник налази и да употпуни доживљај датог простора.

2019-04-10 21:44:31

Tema: Развој апликације за мобилне уређаје за праћење дневних активности корисника

Oblast: Електронско пословање

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор, Милица Јанковић, доцент

Мобилна апликација треба да омогући прикупљање, чување и приказивање података прикупљених са сензора. Сензори би се налазили на самом мобилном уређају, али и на паметним сатовима, паметним наруквицама, и другим уређаји који се могу носити са собом. Подаци би укључивали, али не би били ограничени на: инерцијалне податке (убрзање и оријентација), геолокација, број откуцаја срца, број пређених корака и слично. Ови подаци би се користили за процену дневних активности корисника. Апликација треба да обезбеди интеграцију са постојећим решењима и протоколима.

2018-05-14 09:55:00

Tema: Преводилац за програмски језик pico C++

Oblast: Оперативни системи, Програмски преводиоци, Системско програмирање

Kontakt: др Драган Милићев, редовни професор

Дугорочни план унапређења методе наставе на предметима Оперативни системи 1 и 2 предвиђа креирање веб-базиране платформе (софтвера) за интерактивно, практично савладавање и увежбавање градива. У овом пројекту потребно је реализовати преводилац за програмски језик pico C++, један од саставних делова ове платформе, према већ постојећој спецификацији и граматици. Опис целе идеје, контекста, платформе, као и спецификација и граматика језика pico C++ доступни су на адреси http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~dmilicev/#News. Тема је предвиђена за тимски рад два кандидата.

2018-05-14 09:54:30

Tema: Асемблер за за архитектуру pico RISC

Oblast: Оперативни системи, Програмски преводиоци, Системско програмирање, Архитектура рачунара

Kontakt: др Драган Милићев, редовни професор

Дугорочни план унапређења методе наставе на предметима Оперативни системи 1 и 2 предвиђа креирање веб-базиране платформе (софтвера) за интерактивно, практично савладавање и увежбавање градива. У овом пројекту потребно је реализовати преводилац асемблера за једноставну архитектуру pico RISC, један од саставних делова ове платформе, према већ постојећој спецификацији. Опис целе идеје, контекста, платформе, као и спецификација архитектуре, асемблерског и бинарног формата за pico RISC доступни су на адреси http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~dmilicev/#News.

2018-05-14 09:54:00

Tema: Језгро веб-базиране платформе (софтвера) за интерактивну, практичну наставу Оперативних система

Oblast: Оперативни системи, Информациони системи, Веб-базирани системи

Kontakt: др Драган Милићев, редовни професор

Дугорочни план унапређења методе наставе на предметима Оперативни системи 1 и 2 предвиђа креирање веб-базиране платформе (софтвера) за интерактивно, практично савладавање и увежбавање градива. У овом пројекту потребно је реализовати језгро информационог система за симулацију. Пројекат подразумева израду извршивог модела на језику УМЛ и дела веб-базираног корисничког интерфејса. Опис целе идеје за платформу доступан је на адреси http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~dmilicev/#News. Овај пројекат обухвата више модула, односно тема за дипломске радове, па је погодан за тимски рад више кандидата.

2018-04-10 14:35:00

Tema: Већи број тема за мобилне апликације за навођење у затвореном простору

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

У затвореном простору GPS сигнал није довољно јак тако да се користе други механизми за позиционирање. Они укључују комбиновање мапа, жироскопа/акцелерометар, и коришћење посебних уређаја (beacon). Апликације треба да омогуће на мобилним уређајима цртање мапа, навођење корисника кроз затворени простор, приказ додатног садржаја, пуштање аудио садржаја, приказ видео садржаја, проширена реалност.

2018-04-10 14:34:00

Tema: Мобилна апликација „аудио водич“

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од кретања корисника кроз затворени (или отворени простор) пушта различит аудио садржај. Апликација треба да буде развијена по угледу на аудио водич, али без потребе да корисник уноси своју позицију. Апликација би се могла користити у музејима, стадионима или историјским језгрима градова. Администратор система уноси аудио записе који су везани за поједине локације.

2018-04-10 14:33:00

Tema: Мобилна апликација за рад са интерактивним мапама простора

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од кретања корисника кроз затворени (или отворени простор) приказује интерактивне мапе простора у коме се налази. На мапи се у зависности од корисникове позиције приказује различит садржај (текстови, аудио и видео записи). Корисник одабиром одређеног садржаја добија детаљан опис о просторији/простору и њеном садржају, као и о својој путањи.

2018-04-10 14:32:00

Tema: Мобилна апликација за проширену реалност (скуп тема)

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од кретања корисника кроз затворени (или отворени простор) пушта приказује различит садржај. Када апликација одреди локацију корисника проширује поглед кроз мобилни уређај додавањем предефинисаног садржаја. Апликација би се могла користи у музејима, стадионима или историјским језгрима градова и корисници би могли кроз апликацију добити додатне информације у месту на коме се налазе и погледати видео који се приказује преко погледа кроз камеру.

2018-04-10 14:31:00

Tema: Мобилна апликација за проширену реалност на основу препознавања облика

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од препознатог садржаја на слици приказује различит садржај. Када апликација препозна објекат на слици кориснику проширује поглед кроз мобилни уређај додавањем предефинисаног садржаја. Апликација би се могла користи у музејима, стадионима или историјским језгрима градова и корисници би могли кроз апликацију добити додатне информације о месту на коме се налазе и погледати видео који се приказује преко погледа кроз камеру.

2018-04-10 14:30:00

Tema: Препознавање говора корисника коришћењем сензора покрета

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Да ли је могуће одредити шта корисници говоре без поседовања привилегија за приступ микрофону? Да ли се може препознати шта корисници говоре користећи жироскоп и акцелерометар са једног или више мобилних уређаја?

2018-04-10 14:29:00

Tema: Препознавање понашања корисника на основу потрошње батерије мобилног уређаја

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Да ли је могуће одредити које апликације корисници користе на основу потрошње батерије мобилног уређаја?

2018-04-10 14:28:00

Tema: Пренос података између мобилних уређаја користећи звучне таласе

Oblast: Програмирање мобилних уређаја

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Да ли је могуће пренети податке са једног мобилног уређаја на други мобилни уређај користећи само звучник и микрофон?

2018-04-10 14:27:00

Tema: Развој конфигурабилног асемблера за симулаторе архитектуре рачунара

Oblast: Архитектура рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је развити конфигурабилни асемблер у коме корисник задаје архитектуру рачунара на формалан начин. Асемблер би се уградио у конфигурабилни симулатор архитектуре рачунара са фиксном организацијом (пројекат са предмета ОРТ2).

2018-04-10 14:26:00

Tema: Скуп тема за развој нових модула конфигурабилног симулатора архитектуре рачунара

Oblast: Архитектура рачунара

Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Потребно је реализовати већи број нових модула конфигурабилног симулатора архитектуре рачунара са фиксном организацијом (пројекат са предмета ОРТ2). Ти модули би укључивали већи број нових организација (једна магистрала, две магистрале, директне везе), већи број управљачких јединица, једноставне улазно/излазне уређаје, ...

2017-05-11 14:30:33

Tema: Softverski alat za analizu rada DDR memorije

Oblast: Implementacija: po izboru/dogovoru (C++, Perl, Python, ...)

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba napisati alat koji bi omogucio vizuelizaciju (prethodno generisanih) podataka u vezi sa saobracajem na DDR magistrali i omogucio analizu dobijenih rezultata.

2017-05-11 14:30:32

Tema: Programska biblioteka za podrsku analizi rada DDR memorije

Oblast: Implementacija: C++

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Biblioteka treba da definise i implementira strukture podataka za cuvanje i obradu transakcija na memorijskoj magistrali, funkcije za njihovo procesiranje, kao i funkcije za generisanje rezultata u zeljenom formatu.

2017-05-11 14:30:31

Tema: Softverski alat za ubacivanje gresaka radi podizanja kvaliteta IP verifikacije

Oblast: Implementacija: po izboru/dogovoru (Perl, Python, C++, lex/yacc, ...)

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba napisati alat koji ce automatski ubaciti greske (bugs) u RTL dizajn koji je pisan u HDL jeziku Verilog ili VHDL (sa ciljem da se u procesu IP verifikacije proveri da li ce tako ubacene greske biti detektovane).

2017-05-11 14:30:30

Tema: Implementacija AXI verifikacione komponente

Oblast: SystemVerilog

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba napisati AXI verifikacionu komponentu (AXI je najcesce koriscen interfejs kod modernih SoC) koriscenjem Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsko generisanje kostura UVC koda.

2017-05-11 14:30:29

Tema: Verifikacija APB/I2C bridge komponente

Oblast: SystemVerilog

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za I2C interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/I2C bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-I2C bridge IP (do 100% code i functional coverage).

2017-05-11 14:30:28

Tema: Verifikacija APB/SPI bridge komponente

Oblast: SystemVerilog

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za SPI interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/SPI bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-SPI bridge IP (do 100% code i functional coverage).

2017-05-11 14:30:27

Tema: Verifikacija APB/UART bridge komponente

Oblast: SystemVerilog

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za UART interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/UART bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-UART bridge IP (do 100% code i functional coverage).

2017-05-11 14:30:26

Tema: VITAL modelovanje FIFO memorije

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba dizajnirati FIFO memoriju i napisati vremenski tacan model (VITAL).

2017-05-11 14:30:25

Tema: Implementacija Credit-Debit/Valid-Ready bridge komponente

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba implementirati kolo koje prima podatke od klijenta po Credit/Debit protokolu i salje ih drugom klijentu po Valid/Ready protokolu i obrnuto.

2017-05-11 14:30:24

Tema: Implementacija komponente za serijalizaciju i deserijalizaciju saobracaja na magistrali

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba implementirati kolo koje prima podatke preko paralelne magistrale sirine N, serijalizuje ih, i salje na serijsku magistralu sirine M uz racunanje bita parnosti, i obrnuto.

2017-05-11 14:30:23

Tema: Implementacija sekvencera DDR komandi

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba implementirati kolo koje na osnovu read/write zahteva za pristup memoriji generise odgovarajuce transakcije na memorijskoj magistrali prema DDR protokolu.

2017-05-11 14:30:22

Tema: Implementacija memorijskog arbitra

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba implementirati arbitar koji izmedju vise zahteva za pristup memoriji od strane klijenata razlicitog prioriteta bira jedan tako da ne dolazi do izgladnjivanja.

2016-06-21 14:54:56

Tema: Primena mašinskog prevođenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, r.prof.

Jedan od većih problema u analizi sentimenta tekstova na srpskom predstavlja nedostatak tekstualnih resursa potrebnih za izgradnju modela. Cilj ovog projekta je procena mogućnosti mašinskog prevođenja obimnih postojećih resursa na engleskom jeziku i njihovog korišćenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom.

2016-05-16 14:54:56

Tema: Personalizacija ponude prodavnice
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti veb aplikaciju koja preporučuje proizvode kupcima u skladu sa njihovim preferencijama. Aplikacija ima bazu kategorizovanih proizvoda koji se nalaze u ponudi i nudi ih autentifikovanim kupcima. Kategorije čiji su proizvodi komplementarni su međusobno povezane. Aplikacija integracijom sa Google Analytics i Facebook servisima beleži broj pregleda proizvoda (broj otvaranja strane), odnosno broj korisnika kojima se stranica sviđa (broj lajkova). Osnovni cilj rada je napraviti sistem koji će autorizovanom kupcu preporučivati proizvode.

Serverska strana treba da ima sledeće osobine: Programski jezik po izboru u skladu sa dogovorom Podaci se skladište u nekoj od relacionih baza Filtriranje (generisanje preporuka) se može vršiti u realnom vremenu ili u pozadinskom procesu koji se pokreće periodično/na zahtev.


2016-04-27 14:54:21

Tema: Prikaz podataka na Google mapi
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Računarska grafika i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku stranu a drugi serversku stranu. Realizacija serverske strane može biti predmet master rada.
Napraviti veb aplikaciju koja prikazuje podatke na Google mapi. Aplikacija od serverske strane dobija skup podataka koje treba prikazati. Podaci koje treba prikazati su osnovni geografski podaci: tačke, linije i poligoni. Svi objekti imaju dodatne osobine vezane za prikaz:
- Tačke imaju sliku ili ikonicu prikaza
- Linije imaju boju, debljinu, stil ispisa (puna, isprekidana, tačkasta linija)…
- Poligoni imaju boju, boju ivice, transparentnost boje površine…
- Svi objekti imaju imena, opise, z-index, kao i neke meta podatke koje ih bliže opisuju. Ti meta podaci mogu biti ili neki dodatni tekst, HTML stranica, slika, Excel tabela….
Na mapama je broj podataka izuzetno veliki i nije neophodno prikazivati sve podatke na mapi. Na mapi se prikazuje samo deo podataka u zavisnosti od tekućeg zuma (na primer, ako je na mapi prikazan ceo Beograd, učitati samo autoput i nekoliko bulevara, zumiranjem na nivo opštine prikazati još neke ulice, a tek zumiranjem na nivo mesne zajednice prikazati sve ulice). Promenom zuma treba detektovati koja površinana mape je vidljiva u browser-u i taj podatak poslati serveru. Asinhroni poziv se salje na server (zahtev ima vidljivu oblast i nivo zuma) i kada odgovor stigne na klijenta, asinhrono se prikazuje na mapi. Ukoliko se promeni zum ili se promeni vidljiva oblast mape svi započeti asinhroni pozivi se prekidaju i iniciraju novi sa izmenjenim podacima u zahtevima. Klikom na neki od objekata asinhrono se pozivaju metode koje prikupljaju meta podatke o objektu i prikazuju ih u info prozoru iznad objekta na mapi. Aplikacija mora imati sledeće osobine:
- Responsive dizajn
- Aplikacija treba da bude hostovana na Tomcat serveru
- Backend treba da bude realizovan u Javi, frontend u HTML-u i JavaScriptu
- Preporučen je Spring MVC application framework
- Koriste se Google Maps za prikaz mapa
- Višejezična na srpskom i engleskom jeziku
Serverska strana treba da obezbedi API za čitanje georeferenciranih podataka iz GIS baze sa kriterijumima zadatih geografskih oblasti . Serverska strana treba da ima sledeće osobine:
- Da bude realizovana u Java programskom jeziku
- Da čuva podatke u nekoj od relacionih baza (preporuka PostgreSQL) koje imaju GIS ekstenziju
- Svoje metode serverska strana otvara preko SOAP ili REST servisa
- Treba da bude hostovana na Tomcat aplikativnom serveru


2016-04-27 14:54:21

Tema: Anketarska aplikacija
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti softver anketarske veb aplikacije, koja ima klijentski i serverski deo. Klijentska aplikacija treba da sa servera, koji je realizovan kao SOAP ili REST server, preuzima definisane ankete koje su trenutno aktuelne i ostvari korisnički interfejs kroz koji korisnik popunjava anketu. Popunjena anketa treba da pozivom metoda servisa vraća rezultate ankete na server. Serverska strana treba da obezbedi okruženje u kojem će biti moguće definisati nove ankete sa odgovarajućim osobinama (period važnosti, pitanja, itd.). Takođe, serverska strana treba da obezbedi API za čitanje definisanih anketa i za upis rezultata anketa.


2016-03-28 14:49:54

Tema: Analiza uticaja sintaksnih odlika i tehnika pretprocesiranja teksta na analizu sentimenta dokumenata na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz evaluacije efekata korišćenja jednostavnih sintaksnih odlika i različitih tehnika pretprocesiranja teksta na klasifikaciju dokumenata na osnovu njihovog sentimenta. Evaluacija bi se sprovela korišćenjem algoritama mašinskog učenja nad postojećim skupom filmskih recenzija na srpskom.


2016-03-28 14:49:54

Tema: Evaluacija rada stemera za srpski jezik

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Stemeri su alati koji omogućavaju morfološku normalizaciju različitih oblika reči (npr. različitih padežnih oblika) tako što uklanjaju njihove sufikse i svode ih na isti osnovni tj. stemovan oblik. Projekat se sastoji iz razvoja i primene alata koji bi olakšao procenu kvaliteta rada postojećih stemera tako što bi evaluatorima ponudio vizuelni interfejs za ocenjivanje i korekciju ispravnosti rada stemera.


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razmatranje uticaja korišćenja različitih korpusa i tehnika pretprocesiranja pri određivanju semantičke sličnosti kratkih tekstova na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Pri određivanju semantičke sličnosti dva kratka teksta (npr. dve rečenice) veliki uticaj na konačnu procenu ima izbor tehnika pretprocesiranja i izbor korpusa tekstova koji služi za izgradnju modela. Projekat se sastoji iz implementacije i poređenja performansi nekoliko različitih varijanti postojećih sistema za određivanje semantičke sličnosti.


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razvoj alata za klasifikaciju tekstova na srpskom na osnovu njihovog sentimenta

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz prikupljanja skupa tekstova određene tematike (npr. muzika, književnost, video igre, itd.) koji su anotirani ocenama sentimenta koje ti tekstovi izražavaju. Takvi skupovi se zatim koriste za obučavanje i evaluaciju modela zasnovanih na nekom od algoritama mašinskog učenja.


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razvoj alata za vraćanje dijakritičkih oznaka u tekstovima na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: U neformalnim tekstovima (SMS poruke, tvitovi, i sl.) na srpskom koji su pisani latinicom često se koristi tzv. ASCII latinica tj. izostavljaju se dijakritičke oznake na slovima č, ć, š, ž dok se slovo đ često predstavlja kao dj. Radi pravilnije računarske analize teksta neophodno je da se reči koje sadrže ova slova koriguju u dijakritički ispravan oblik. Projekat se sastoji iz implementacije i evaluacije alata koji obavlja ovakvu funkciju.


2015-03-15 14:54:56

Tema: Softverski sistem za obradu rezultata ankete

Oblast: softverski alati, obrada podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Tema bi obuhvatala razvoj informacionog sistema za obradu podataka studentske ankete. Anketa je realizovana elektronski, a na osnovu sirovih podataka je potrebno generisati odgovarajuće izveštaje i grafikone. Moguća je i implementacija naprednih tehnika u pravcu dublje interpretacije dobijenih anketnih rezultata.

2015-03-15 14:54:56

Tema: Pregled sistema za upravljanje referencama u naučnim radovima

Oblast: softverski alati, obrada teksta

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Jedan od tehničkih problema prilikom pisanja naučnih i stručnih radova predstavlja obrada referenci. Postoje više aplikacija za upravljanje bibliografijom (EndNote, Mendeley, RefMan, RefWorks), kao i veći broj standardizovanih formata za skladištenje i navođenje referenci. Tema rada bi obuhvatala pregled i poređenje postojećih sistema, kao i realizaciju dodataka za prikupljanje referenci i njihovu konverziju.

2015-03-15 14:54:56

Tema: Integracija alata za detekciju sličnosti u programskom kodu sa sistemima za elektronsko učenje

Oblast: softverski alati, obrada teksta

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Sistemi za elektronsko učenje, poput Moodle LMS, su postali veoma popularni čak i u izvođenju klasične nastave. Ove sisteme je moguće proširivati korisničkim dodacima. Nastavni proces često zahteva predaju studentskih radova koji predstavljaju programski kod, pa je od interesa da se na samoj platformi izvrši detekcija plagijarizma za šta postoje gotovi softverski alati (Moss, JPlag i sl.). Tema rada bi obuhvatila realizaciju integracije ovih alata u Moodle ili sličnu platformu.

2015-03-15 14:49:54

Tema: Softver za predvidjanje pozicije Univerziteta u Beogradu na različitim svetskim rang listama

Oblast: Programiranje, Data minin

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: Klasifikacija parametara za različite rang liste, metodologija provere parametara i predikcija simulacijom generisanja svetskih rang listi.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Softver za otkrivanje razlicitih formata referenci u tekstu i parsiranje istih u skladu sa zahtevanim standardima

Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podatak

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: Reference se često unose neorganizovano kao obican tekst. Rucno parsiranje referenci radi izrade bibliogradije je neprakticno i sporo, zato treba programski izvršiti parsiranje uz odgovarajuće provere.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Prepoznavanje identiteta autora naučnih radova na osnovu institucije, oblasti i koautorstva

Oblast: Algoritmi, Scientometrics, Data mining

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: Kako afilijacije na naučnim radovima nisu uvek precizne i tačne, identitet autora se po nekad ne može utvrditi jednoznačno iz samog imena. U takvim slučajevima za otkrivanje identiteta treba upotrebiti koautorstva, kao i oblast naučno-stručnog rada.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Predikcija i rangiranje uspeha studenata na fakultetu na osnovu rezultata na prijemnom ispitu, uspeha iz srednje škole i drugih pokazatelja

Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: Na osnovu poređenja rezultata prijemnog ispita, pohađanja pripremne nastave, ocena iz srednje škole, ocena iz odabranih predmeta na prvoj godini studija, predviđa se uspeh u narednim godinama.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Analiza i klasifikacija sistema i algoritama za utvrđivanje plagijata

Oblast: Algoritmi, Analiza teksta, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: Uporediti algoritme za detektovanje programskih i tekstualnih plagijata. Za detekciju tekstualnih plagijata klasifikovati sisteme i algoritme, a zatim izvršiti testiranje na realnim radovima.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Pravljenje baze i klasifikacija studentskih grešaka na problemskim zadacima iz programiranja na proceduralnim višim programskim jezicima

Oblast: Programiranje, Baze podataka, Internet programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata, klasterizuju se i generiše statistika.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Web aplikacija za sakupljanje, praćenje i analizu studentskih zadataka iz Pico computer-a

Oblast: Programiranje, Internet programiranje, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata , klasterizuju se i generiše statistika.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Web aplikacija za prevođenje, debagovanje i simulaciju izvršavanja programa na Pico computer-u

Oblast: Programiranje, Internet programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: Na osnovu postojeće desktop aplikacije treba napraviti okruženje na webu.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj alata za automatsko pravljenje testova iz teorijskih oblasti na Programiranju 1 i Programiranju 2

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva (na osnovu templejta zadataka i parametrizacije automatski se generišu različite vrste pitanja, kao i pogrešni i tačni odgovori).


2015-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj simulatora za pomoć pri učenju teorijskih oblasti iz Programiranja 1 i Programiranja 2

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor

Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva, sintaksne notacije, analiza slozenosti (za ove metodske jedinice treba razviti demonstraciona učila koja pomažu studentu da razume te oblasti i proveri znanje).


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj aplikacije za automatsko pregledanje odgovora na testu

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj RIA (Rich Internet Application) Test za pripremu i obradu testova

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj obrazovnog softvera za decu / obrazovne igre

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor

Kratak opis:

 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Bukvar
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Gradski prevoz
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Raskrsnica
 • Razvoj obrazovne igre Zanimljiva geografija
 • Razvoj obrazovne igre Reli znanja

 • 2015-03-15 14:44:43

  Tema: Razvoj alata za učenje algoritama računarske grafike

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Hijerarhijska kompresija polja visina

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na kompresiju tekstura

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na paralelnu kompresiju jednodimenzionih podataka

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Automatizacija testiranja HW primera za FT90x arhitekturu (razvoj aplikacije i procedura)

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Prebacivanje SpeakUp aplikacije da radi OS X i/ili iOS i/ili Android-u

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Generisanje ELF fajla iz emcl fajla (mikroe objektni file format)

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Uraditi portovanje lwIP (Lightweight TCP/IP) stack-a na mikroE kompajlere)

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Podrska za long-file-name u Libstock FAT32 biblioteci

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbedjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:39:33

  Tema: Virtuelna laboratorija za robotiku

  Oblast: Artificial Intelligence - Robotics

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Predmet ovog završnog rada je realizacija mrežne verzije već postojeće aplikacije za robotiku. Treba realizovati veb interfejs, tako da se parametri robota unose kroz web browser i da se onda prikazuje vizuelizacija odabranog robota.

  Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte.

  Za više detalja o samoj aplikaciji pogledati LINK .


  2015-03-15 14:38:37

  Tema: Testiranje veb aplikacija (realizovanih u JavaScript/JSF/PHP)

  Oblast: Software Testing

  Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Načini testiranja veb aplikacija - black/white box testiranje, jedinično testiranje (npr. JWebUnit/PHPUnit), GUI testiranje... (alati za GUI: Selenium, Windmill). Diplomski rad treba da obuhvati pregled metoda i nekoliko alata za testiranje veb aplikacija i korišćenje tih alata na primerima iz prakse, uz upoređivanje alata i određivanje svih prednosti i nedostataka.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


  2015-03-15 14:38:32

  Tema: Testiranje performansi veb aplikacija

  Oblast: Software Testing

  Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Cilj rada je da se pristupi tehnici performansnog testiranja, da se nekoliko aplikacija testira u alatu JMeter i drugim sličnim alatima orijentisanim za performansno testiranje, i da se prikažu rezultati.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


  2015-03-15 14:38:26

  Tema: Implementacija web crawlera u Javi

  Oblast: Artificial Intelligence

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Napredna web pretraživanja koriste danas specijalizovane programe koji se nazivaju web crawleri. Cilj rada je da se realizuje nekoliko web crawlera koji služe za pretraživanje pojednih foruma, da se prikaže njihova struktura i da se uporede performanse.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
  Ovakvi algoritmi imaju primenu kada je sa određenog sajta ili grupe sajtova potrebno da dobijamo nove informacije, pronalaženje novih artikala na sajtu, praćenje da li ima na stanju, da li je došlo do promene cene, i sve to u što kraćem vremenskom intervalu.


  2015-03-15 14:38:10

  Tema: Tehnike web scrapinga

  Oblast: Artificial Intelligence

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Rad treba da obuhvati različite metodologije pristupa nestrukturiranih podataka na sajtovima. Fokus treba da bude na različitim tehnikama prikupljanja informacija (HTML parsing) uz korišćenje posebnih open-source alata (sta je potrebno obuhvatiti: tehnike web scrapinga sa Curl bibliotekom u kombinaciji sa Xpath, napredni scraping na sajtovima sa AJAX zahtevima i alat za automatizaciju testiranja veb aplikacija Mink).

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
  Važni linkovi:
  http://en.wikipedia.org/wiki/XPath


  2015-03-15 14:38:04

  Tema: Debagovanje, profajliranje i optimizacija CUDA programa korišćenjem alata NVIDIA Parallel Nsight

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje mogućnosti alata NVIDIA Parallel Nsight na primeru nekoliko karakterističnih CUDA programa. Prikaz opcija za debagovanje i profajliranje koda. Integracija i podrška za rad u standardnim alatima.


  2015-03-15 14:37:58

  Tema: Uporedna analiza programskih modela za paralelizaciju direktivama

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza karakterističnih komercijalnih i akademskih programskih modela poput OpenMP, OpenACC, hiCUDA, OpenHMPP na primeru nekoliko sekvencijalnih aplikacija.


  2015-03-15 14:37:50

  Tema: Analiza i poređenje sistema za raspoređivanje poslova na superračunarskim sistemima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza i prikaz mogućnosti alata poput Portable Batching System, Oracle Grid Engine, IBM Platform LSF i sl.


  2015-03-15 14:37:41

  Tema: Paralelizacija pattern matching algoritama korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Paralelizacija i korišćenje različitih algoritama za pronalaženje šablona na slikama ili u stringovima korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2015-03-15 14:37:27

  Tema: Paralelizacija grafovskih algoritama korišćenjem OpenMP/OpenACC direktiva

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Polazeći od dostupnih sekvencijalnih implementacija osnovnih algoritama za obradu grafova (obilasci, pronalaženje minimalnog obuhvatnog stabla, najkraćih rastojanja i sl.) potrebno je uraditi njihovo prilagođavanje i paralelizaciju direktivama korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2015-03-15 14:37:20

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem mikro-testova

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje različitih aspekata rada grafičkog procesora poput veličine keš memorije, načina izvršavanja niti i sl. korišćenjem namenskih mikro testova i njihovih kombinacija.


  2015-03-15 14:36:01

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem Rodinia / Himeno paketa za testiranje

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza navedenih benchmark-a i njihova primena u testiranju grafičkih procesora. Analiza slabosti i prednosti različitih grafičkih procesora različitih proizvođača.


  2015-03-15 14:36:01

  Tema: Istraživanje i testiranje memorijske arhitekture grafičkog procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje karakteristika globalne memorije, deljene memorije, keš memorija, memorije za teksture na primeru nekoliko različitih aplikacija iz realnog sveta (po mogućstvu iz nekog od dostupnih benchmark-a).


  2015-03-15 14:35:48

  Tema: Paralelizacija algoritama za detektovanje ivica korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme na centralnim / grafičkim procesorima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija jednog ili više algoritama za detekciju ivica na slikama korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija za programiranje grafičkih procesora. Detekcija ivica može biti opšta ili za neke karakteristične oblike (npr. prepoznavanje saobraćajnih znakova u realnom vremenu).


  2015-03-15 14:35:48

  Tema: Primena centralnih / grafičkih procesora u obradi zvuka

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Programiranje dodataka (plugin-ova) za programski paket Audacity. Paralelizacija efekata poput pojačavanja i stišavanja zvuka, uklanjanja eha, kašnjenja i sl. pomoću jedne od dostupnih tehnologija.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje AMD/ATI grafičkih procesora kao procesora opšte namene

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije različitih generacija AMD/ATI grafičkih procesora. Programiranje i prikaz rada jednostavnih programa na OpenCL jeziku koji se koristi na ovim procesorima.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje Intel Xeon Phi koprocesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije Intel Xeon Phi koprocesora. Predstavljanje programskog modela na nekoliko primera.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Paralelizacija kriptografskih algoritama korišćenjem centralnih / grafičkih procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija nekog od standardnih algoritama za enkripciju i dekripciju / generisanje digitalnog potpisa korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Istraživanje arhitekture i organizacije grafičkih procesora korišćenjem GPGPUSim simulatora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Opis i način rada GPGPUSim simultatora. Ispitivanje mogućnosti za proširivanje GPGPUSim simulatora. Primeri jednostavnih izmena u arhitekturi.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Algoritmi za podelu grafova na klastere

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Istraživanje i implementacija algoritama za particionisanje grafova. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2015-03-15 14:34:54

  Tema: Algoritmi za detekciju komuna (zajednica) u socijalnim mrežama i grafovima

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detekcija komuna u grafovima. Implementacija metoda poput label propagation i sl. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2015-03-15 14:34:46

  Tema: Implementacija web servisa za predaju i upoređivanje domaćih zadataka korišćenjem sistema MOSS

  Oblast: Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija web aplikacije koja će omogućiti predaju i automatsko poređenje predatih radova korišćenjem sistema MOSS za detekciju plagijata. Potrebno je osmisliti interfejs ka MOSS i omogućiti predaju različitih tipova radova.


  2015-03-15 14:34:32

  Tema: Implementacija web informacionog sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom

  Oblast: Internet programiranje

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija veb sajta i CMS sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom, korišćenjem MVC. Upravljanje članovima, događajima, obaveštavanjima, galerije (primena JQuery), itd.


  2015-03-15 14:34:20

  Tema: Različite teme iz oblasti arhitekture savremenih multiprocesorskih sistema i paralelnih programskih modela

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent


  2015-03-15 14:34:02

  Tema: Različite teme vezane za implementaciju naprednih algoritma i struktura podataka i njihovu evaluaciju

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent