Performanse računarskih sistema

Nastavnici
Literatura
Domaći zadaci
Ispitni rokovi
Pravila za polaganje ispita


28.2.2021.
Nastava će se održavati putem platforme MS Teams, link ka timu je ovde. Materijali za predavanja i vežbe će biti postavljani u okviru MS Teams grupe. Do daljih obaveštenja, u terminima vežbi i predavanja navadenim u rasporedu časova na estudentu će se držati konsultacije. Prve nedelje nastave će u terminima konsultacija biti objašnjene propozicije predmeta i način izvođenja nastave.