Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja
(13S112POOP)

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali sa predmeta]


Obaveštenja

26.05.2021.
Postavku drugog projektnog zadatka možete preuzeti ovde.

07.04.2021.
Postavku prvog projektnog zadatka možete preuzeti ovde.

01.03.2021.
Prva predavanja na predmetu će biti zakazana nakon što se završi prijava studenata za izborne predmete.
Predavanja će biti održavana blokovski, a o terminima će studenti biti blagovremeno obavešteni.


Informacije o predmetu

Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja je izborni predmet na drugoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja Projektni zadatak C++ (35 poena), projektni zadatak Java (35 poena) i ispit koji se sastoji od nadgradnje projektnog zadatka Java (30 poena)

Fond časova

8 časova predavanja + 30 časova laboratorijskih vežbi

Predmetni nastavnici

dr Saša Stojanović, docent

dr Marko Mišić, docent

Predmetni asistent

Kristijan Žiža, asistentMaterijali sa kursa


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Prvi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_1.7z 2020-04-03
Drugi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_2.7z 2020-04-03
Treći nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_3.7z 2016-04-05
Četvrti nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_4.7z 2016-05-27
Dopunski materijali Clean Code 2016-05-27
 
Prva laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_1.zip 2019-04-07
Druga laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_2.zip 2019-04-14
Treća laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_3.zip 2019-06-16

Gore
Glavna