Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja
(13S112POOP)

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali sa predmeta]


Obaveštenja

17.05.2024.
Postavku drugog projektnog zadatka možete preuzeti ovde.

18.04.2024.
Postavku prvog projektnog zadatka možete preuzeti ovde.

26.02.2024.
Prva predavanja na predmetu će biti zakazana nakon što se završi prijava studenata za izborne predmete.
Predavanja će biti održavana blokovski, a o terminima će studenti biti blagovremeno obavešteni.


Informacije o predmetu

Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja je izborni predmet na drugoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja Projektni zadatak C++ (35 poena), projektni zadatak Java (35 poena) i ispit koji se sastoji od nadgradnje projektnog zadatka Java (30 poena)

Fond časova

8 časova predavanja + 30 časova laboratorijskih vežbi

Predmetni nastavnik

dr Živojin Šuštran, docent

Predmetni saradnici

Kristijan Žiža, asistent

Miloš Obradović, asistentMaterijali sa kursa


Materijali Fajl Datum poslednje promene
Prvi i drugi nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_1_2.zip 2022-04-09
Treći i četvrti nastavni blok 13S112POOP_Materijali_blok_3_4.zip 2023-04-27
Dopunski materijali Clean Code 2016-05-27
 
Prva laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_1.zip 2019-04-07
Druga laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_2.zip 2019-04-14
Treća laboratorijska vežba 13S112POOP_Materijali_lab_3.zip 2019-06-16

Gore
Glavna