Baze podataka 1
13S112BP1, 13E113BP1

Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

O predmetu

Naziv predmeta:Baze podataka 1
Studijski program:Softversko inženjerstvo - 13S112BP1
Elektrotehnika i računarstvo - 13E113BP1
Broj ESPB:6
Status predmeta:Obavezan
Preduslov:Nema
Cilj predmeta:1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima sistema za upravljanje bazama podataka.
2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka.
3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Raspodela poena:P=L1+L2+K1+K2+I
L1=5, L2=15, K1=20, K2=10, I=50
Pravila polaganja:K1 se može popraviti samo u terminu održavanja K2, K2 se može popraviti samo u terminu januarskog ispitnog roka. Za uspešno polaganje, potrebno je da se na ispitu ima minimalno 25 poena.
Prezentacija predmeta:Link

Obaveštenja

20.1.2022.13S112BP1
Ispit u januarskom ispitnom roku će biti održan u subotu 22.1.2022. u 15:45. Nadoknada drugog kolokvijuma će biti održana u subotu 22.1.2022. u 15:00.
Raspored studenata po salama za ispit i popravni drugi kolokvijum možete videti ovde.
20.1.2022.13Е113BP1
Ispit u januarskom ispitnom roku će biti održan u subotu 22.1.2022. u 18:30. Nadoknada drugog kolokvijuma će biti održana u subotu 22.1.2022. u 21:00.
Raspored studenata po salama za ispit i popravni drugi kolokvijum možete videti ovde.
18.1.2022.13S112BP1, 13E113BP1
Grupne konsultacije pred januarski ispit biće održane u petak 21.1.2022. u 10:00 preko MS Teams platforme.
18.1.2022.13S112BP1
U subotu 22.1.2022. će biti organizovan ispit i popravni drugi kolokvijum na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade ispit i/ili popravni drugi kolokvijum mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do četvrtka 20.1.2022. do 22:00, nakon čega će biti objavljen raspored po terminima.
18.1.2022.13E113BP1
U subotu 22.1.2022. će biti organizovan ispit i popravni drugi kolokvijum na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade ispit i/ili popravni drugi kolokvijum mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do četvrtka 20.1.2022. do 22:00, nakon čega će biti objavljen raspored po terminima.
15.1.2022.13S123BP1
Rezultate druge laboratorijske vežbe možete videti ovde.
Uvid u radove za obe laboratorijske vežbe biće organizovan u ponedeljak 17.1.2021. u 18:30 u sali P26.
11.1.2022.13E113BP1
Rezultate druge laboratorijske vežbe možete videti ovde.
Uvid u radove za obe laboratorijske vežbe biće organizovan u petak 14.1.2021. u 12:30 u sali P26B.
9.1.2022.13S123BP1
Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu koji se održava u petak 14.1.2022. možete videti ovde.
9.1.2022.13E113BP1
Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu koji se održava u ponedeljak 10.1.2022. možete videti ovde.
7.1.2022.13S112BP1
Rezultate prve laboratorijske vežbe možete videti ovde.
7.1.2022.13E113BP1
Rezultate prve laboratorijske vežbe možete videti ovde.
6.1.2022.13S112BP1, 13E113BP1
Grupne konsultacije pred drugu laboratorijsku vežbu biće održane u nedelju 9.1.2022. u 10:00 preko MS Teams platforme.
6.1.2022.13S112BP1
U ponedeljak 10.1.2022. će biti organizovana druga laboratorijska vežba na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade drugu laboratorijsku vežbu mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do subote 8.1.2022. do 22:00, nakon čega će biti objavljen raspored po terminima.
6.1.2022.13E113BP1
U ponedeljak 10.1.2022. će biti organizovana druga laboratorijska vežba na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade drugu laboratorijsku vežbu mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do subote 8.1.2022. do 22:00, nakon čega će biti objavljen raspored po terminima.
23.12.2021.13S112BP1
Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu koji se održava u petak 24.12.2021. možete videti ovde.
20.12.2021.13S112BP1
U petak 24.12.2021. će biti organizovana prva laboratorijska vežba na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade prvu laboratorijsku vežbu mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do srede 22.12.2021. do 22:00, nakon čega će biti objavljen raspored po terminima.
18.12.2021.13E113BP1
Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu koji se održava u ponedeljak 20.12.2021. možete videti ovde.
16.12.2021.13E113BP1
U ponedeljak 20.12.2021. će biti organizovana prva laboratorijska vežba na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade prvu laboratorijsku vežbu mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do subote 18.12.2021. do 22:00, nakon čega će biti objavljen raspored po terminima.
10.12.2021.13S112BP1
Rezultate drugog kolokvijuma možete videti ovde.
Uvid u radove biće organizovan u ponedeljak 13.12.2021. u 19:00 u sali 37.
10.12.2021.13S112BP1
Raspored studenata po salama za drugi kolokvijum koji se održava u petak 10.12.2021. u 19:00 možete videti ovde.
7.12.2021.13S112BP1
U petak 10.12.2021. u 19:00 će biti organizovan drugi kolokvijum na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade drugi kolokvijum mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do četvrtka 9.12.2021. do 22:00, nakon čega će biti objavljen raspored po salama.
5.12.2021.13S112BP1
Rezultate popravnog prvog kolokvijuma možete videti ovde.
Uvid u radove biće organizovan u utorak 7.12.2021. u 14:30 u sali 37.
5.12.2021.13E113BP1
Rezultate drugog kolokvijuma i popravnog prvog kolokvijuma možete videti ovde.
Uvid u radove biće organizovan u utorak 7.12.2021. u 14:30 u sali 37.
3.12.2021.13S112BP1, 13E113BP1
Raspored studenata po salama za popravni prvi kolokvijum koji se održava u subotu 4.12.2021. u 19:30 možete videti ovde.
3.12.2021.13E113BP1
Raspored studenata po salama za drugi kolokvijum koji se održava u subotu 4.12.2021. u 18:30 možete videti ovde.
30.11.2021.13S112BP1
U subotu 4.12.2021. u 19:30 će biti organizovan popravni prvi kolokvijum na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade popravni prvi kolokvijum mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do petka 3.12.2021. do 13:00, nakon čega će biti objavljen raspored po salama.
30.11.2021.13E113BP1
U subotu 4.12.2021. u 18:30 će biti organizovan drugi kolokvijum i popravni prvi kolokvijum na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade drugi kolokvijum i/ili popravni prvi kolokvijum mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do petka 3.12.2021. do 13:00, nakon čega će biti objavljen raspored po salama.
14.11.2021.13S112BP1
Rezultate prvog kolokvijuma možete videti ovde.
Uvid u radove biće organizovan u ponedeljak 15.11.2021. u 13:00 u sali 61.
7.11.2021.13E113BP1
Rezultate prvog kolokvijuma možete videti ovde.
Uvid u radove biće organizovan u ponedeljak 8.11.2021. u 18:30 u sali 61.
5.11.2021.13S112BP1
Raspored studenata po salama za prvi kolokvijum koji se održava u petak 5.11.2021. u 19:00 možete videti ovde.
5.11.2021.13E113BP1
Raspored studenata po salama za prvi kolokvijum koji se održava u petak 5.11.2021. u 20:30 možete videti ovde.
2.11.2021.13S112BP1
U petak 5.11.2021. u 19:00 će biti organizovan prvi kolokvijum na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade prvi kolokvijum mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do četvrtka 4.11.2021. do 22:00, nakon čega će biti objavljen nov raspored po salama.
Trenutni raspored sa studentskog servisa neće biti validan.
2.11.2021.13E113BP1
U petak 5.11.2021. u 20:30 će biti organizovan prvi kolokvijum na predmetu Baze podataka 1.
Studenti koji su zainteresovani da rade prvi kolokvijum mogu da popune prijavu na sledećem linku.
Prijava traje do četvrtka 4.11.2021. do 22:00, nakon čega će biti objavljen raspored po salama.
3.10.2021.13S112BP1, 13E113BP1
Časovi na predmetu Baze podataka 1 u školskoj 2021/2022 će se organizovati online putem platforme MS Teams.
Potrebno je da se studenti prijave na platformu MS Teams preko linka.
Časovi će biti zakazivani na odgovarajućim kanalima (Predavanje, Vežbe i Konsultacije).