Baze podataka 1
13S112BP1, 13E113BP1

Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

O predmetu

Naziv predmeta:Baze podataka 1
Studijski program:Softversko inženjerstvo - 13S112BP1
Elektrotehnika i računarstvo - 13E113BP1
Broj ESPB:6
Status predmeta:Obavezan
Preduslov:Nema
Cilj predmeta:1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima sistema za upravljanje bazama podataka.
2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka.
3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Raspodela poena:P=L1+L2+K1+K2+I
L1=5, L2=15, K1=20, K2=10, I=50
Pravila polaganja:K1 se može popraviti samo u januarskom ispitnom roku, K2 se može raditi/popraviti u januarskom, februarkom ili julskom ispitnom roku. Za uspešno polaganje, potrebno je da se na ispitu ima minimalno 25 poena.
Prezentacija predmeta:Link

Obaveštenja

03.10.2021.13S112BP1, 13E113BP1
Časovi na predmetu Baze podataka 1 u školskoj 2021/2022 će se organizovati online putem platforme MS Teams.
Potrebno je da se studenti prijave na platformu MS Teams preko linka.
Časovi će biti zakazivani na odgovarajućim kanalima (Predavanje, Vežbe i Konsultacije).