Elektrotehnički fakultet - Beograd

Katedra za Računarsku tehniku i informatiku

Programiranje 2

Programiranje 2 je obavezan predmet na prvoj godini studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu na Elektrotehničkim Odsecima i na Odseku za Softversko Inženjerstvo. Predmet predstavlja uvodni kurs u programiranje i pokriva gradivo potrebno za sticanje osnovnih programerskih veština.
Gradivo obuhvata:
- predstavljanje realnih brojeva
- programski jezik C

Dinamika i način držanja ovog predmeta su različiti na Elektrotehničkim Odsecima (ER) i na Odseku za Softversko inženjerstvo (SI). Zbog toga su odgovarajuće stranice razdvojene.

[ Elektrotehnički odseci (ER) ] ... [ Odsek za Softversko inženjerstvo (SI) ]