Obaveštenja


14.02.2024.
Rezultati februarskog roka
Rezultati februarskog roka nalaze se u sekciji rezultati.
Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.

22.01.2024.
Rezultati januarskog roka:
Rezultati januarskog roka nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan 24.01.2024. u 20h u kancelariji 37.

11.01.2024.
Rezultati predroka:
Rezultati predroka nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan 17.01.2024. u 14h u kancelariji 37.

15.10.2023.
Predmet "Uvod u računarstvo" predstavlja prvi praktikum koji studente uvodi u svet računarskih nauka, kompjuterskog hardvera i softvera. Predmet se drži u šk. 2023/24. godini, prema novoj akreditaciji, kao naslednik starog Praktikuma iz korišćenja računara, sa fondom časova od 1 časa predavanja nedeljno i 1 časa laboratorijskih vežbi nedeljno.

Sve informacije o predmetu biće objavljivane na ovoj veb strani i na mejling listi predmeta (koja je formirana nakon druge nastavne nedelje).

Svim studentima prve godine želimo uspešan početak studija i nove školske godine.

Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2022/23. godini drži kao izborni predmet na prvoj godini osnovnih akademskih studija (I semestar) na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" i vredi 2 kredita (ESPB, Evropski sistem prenosa bodova).

Raspored časova
(19E111URA)
utorak, 10:15-12:00, LOLA AMFITEATAR (prva tri termina u oktobru - 3,10,17.10. i tri termina u novembru - 7,14. i 28.11.)
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u drugoj polovini semestra, uživo u računarskim laboratorijama
Obaveštenja: putem veb strane i zvanične mejling liste: 19e111ura@lists.etf.rs
Cilj kursa: Upoznavanje studenata sa elementima i konceptima realizacije i rada računarskih sistema različite složenosti, počev od personalnih računara, do složenih serverskih infrastruktura. Studenti će se upoznati sa konceptima arhitekture i organizacije računara, realizacije i rada operativnih sistema, mogućnostima interneta i vituelizacije, primeni računarstva u oblaku.
Ishod kursa: Student je upoznat sa pojmovima i konceptima u savremenom računarstvu, kao što su arhitektura i organizacija računara, operativni sistemi za računarske sisteme i mobilne uređaje, internet, vituelizacija, računarstvo u oblaku. Praktičnom nastavom student je osposobljen da realizuje i formatira osnovne tipove dokumenata, kao što su tekstualni, tabelarna izračunavanja, vizuelne prezentacije.
Sadržaj kursa: Personalni računari: hardverske i softverske komponente.
Operativni sistem: osnovni moduli, organizacija podataka, rad sa programima, grafički interfejs, za mobilne uređaje.
Internet i servisi, adresiranje na internetu, aplikacije, budućnost razvoja, Internet stvari (IoT).
Virtuelizacija: osnovni koncepti, serverski i klijentski virtuelni sistemi.
Računarstvo u oblaku: primena, ušteda, vrste, IaaS, PaaS, SaaS.
MS Windows: organizacija podataka, pregled hardverskih komponenti i procesa, instalacija hardvera i softvera, rad sa programima.
Veb i e-pošta: servisi interneta, adresiranje na internetu, veb pregledači, servisi e-pošte i klijenti za e-poštu.
Obrada teksta u MS Word: pokazni primer, radna površina, rad sa datotekama, elementi dokumenta, postupci i alati.
Tabelarna izračunavanja u MS Excel: pokazni primer, radni prostor, podaci i tipovi, izrazi, referenciranje ćelija, funkcije, formatiranje izgleda, grafikoni, šabloni.
Prezentovanje na računaru u MS Power Point: pokazni primer, upotreba šablona i master slajda, animacije, tranzicija između slajdova, šta i kako prezentovati.
Propozicije polaganja:

Obaveze na predmetu imaju dva dela:

  • Prvi deo - predispitne obaveze (30%)

    Predispitno gradivo obuhvata poznavanje operativnih sistema (sa akcentom na Microsoft Windows OS), poznavanje internet pregledača (eng. web browsers) i e-mail klijenta. Neka pitanja mogu biti i u vezi sa gradivom predavanja. Ovaj deo gradiva se polaže u toku semestra, u terminima laboratorijskih vežbi koje će asistenti najaviti na vreme. Maksimalan broj poena koji se može ostvariti kroz predispitne obaveze je 30 poena.

  • Drugi deo - ispitne obaveze (70%)

    Ispit se polaže na fakultetskom računaru u računarskim laboratorijama fakulteta. Oblasti za ispitni deo obuhvataju poznavanje softverskog paketa Microsoft Office (Microsoft Word, Excel i PowerPoint). Ispitni poeni se mogu ostvariti u svakom roku, u kome se organizuje polaganje ispita. Ispit traje 2 sata, a maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 70.

Nastavnici

Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

  • Uvodna prezentacija (verz.30.9.2023.) [PDF] - termin 0
  • Organizacija računara i računarski hardver (verz.15.10.2023.) [PDF] - termini 1-3

Laboratorijske vežbe

Materijale sa laboratorijskih vežbi možete preuzeti ovde:

Operativni sistem MS Windows i korišćenje Interneta Internet [PDF]
Rad sa tastaturom i prečice [PDF]
Microsoft Office Word Microsoft Word postavka [PDF]
Microsoft Equation editor [PDF]
Microsoft Word materijali [ZIP]
Microsoft Office Excel Microsoft Excel postavka [PDF]
Microsoft Excel materijali [ZIP]
Microsoft Office PowerPoint Microsoft PowerPoint postavka [PDF]
Microsoft PowerPoint materijali [ZIP]
Priprema za završni ispit - Word, Excel, PowerPoint Tekst ispitnih zadataka [PDF]
Inicijalni materijali za rad na ispitu [ZIP]
Prvi zadatak - MS Word[PDF]
Drugi zadatak - MS Excel [PDF]
Treći zadatak - MS PowerPoint [PDF]
Rešenje ispita - Konačne verzije svih fajlova [ZIP]

Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza


2023/2024 Rezultati - predispitne obaveze
Rezultati - predrok Predrok
Rezultati - januar Januar
Rezultati - februar Februar