Obaveštenja


29.12.2021.
Rezultati predroka iz URA-a:
Rezultati predroka iz Uvoda u računarstvo nalaze se u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan 30.12.2021. u 14h u kancelariji 37.

02.10.2021.
Predmet "Uvod u računarstvo" predstavlja prvi praktikum koji studente uvodi u svet računarskih nauka, kompjuterskog hardvera i softvera. Predmet se prvi put drži od šk. 2020/21. godine, prema novoj akreditaciji, kao naslednik starog Praktikuma iz korišćenja računara, sa fondom časova od 1 časa predavanja nedeljno i 1 časa laboratorijskih vežbi nedeljno.

Sve informacije o predmetu biće objavljivane na ovoj veb strani i na mejling listi predmeta (koja će biti formirana najkasnije posle druge nastavne nedelje).

Svim studentima prve godine želimo uspešan početak studija i nove školske godine. Nastava iz ovog predmeta krenuće u utorak, 5.10.2021. od 10h putem platforme Microsoft Teams i kanala "19E111URA - Uvod u računarstvo" kome možete pristupiti preko OVOG LINKA. Mole se studenti koji žele da slušaju ovaj predmet, da se prijave u ovaj tim, do ponedeljka 5.10.2021. da bi mogli da prate nastavu od prvih časova. Prijave u tim su moguće samo sa zvaničnih adresa e-pošte koje se završavaju sa @student.etf.bg.ac.rs.

LINK ZA MS TEAMS

Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2021/22. godini drži kao izborni predmet na prvoj godini osnovnih akademskih studija (I semestar) na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" i vredi 2 kredita (ESPB, Evropski sistem prenosa bodova).

Raspored časova
(19E111URA)
jesenji semestar 2020/2021:
utorak, 10:15-12:00, neparne sedmice je dvočas (po dogovoru i nekih parnih!), a predavanja se drže onlajn na MS Teams platformi
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u drugoj polovini semestra, deo časova onlajn, a deo časova (sa ispitivanjem) uživo
Obaveštenja: putem veb strane i zvanične mejling liste: 19e111ura@lists.etf.rs
Cilj kursa: Upoznavanje studenata sa elementima i konceptima realizacije i rada računarskih sistema različite složenosti, počev od personalnih računara, do složenih serverskih infrastruktura. Studenti će se upoznati sa konceptima arhitekture i organizacije računara, realizacije i rada operativnih sistema, mogućnostima interneta i vituelizacije, primeni računarstva u oblaku.
Ishod kursa: Student je upoznat sa pojmovima i konceptima u savremenom računarstvu, kao što su arhitektura i organizacija računara, operativni sistemi za računarske sisteme i mobilne uređaje, internet, vituelizacija, računarstvo u oblaku. Praktičnom nastavom student je osposobljen da realizuje i formatira osnovne tipove dokumenata, kao što su tekstualni, tabelarna izračunavanja, vizuelne prezentacije.
Sadržaj kursa: Personalni računari: hardverske i softverske komponente.
Operativni sistem: osnovni moduli, organizacija podataka, rad sa programima, grafički interfejs, za mobilne uređaje.
Internet i servisi, adresiranje na internetu, aplikacije, budućnost razvoja, Internet stvari (IoT).
Virtuelizacija: osnovni koncepti, serverski i klijentski virtuelni sistemi.
Računarstvo u oblaku: primena, ušteda, vrste, IaaS, PaaS, SaaS.
MS Windows: organizacija podataka, pregled hardverskih komponenti i procesa, instalacija hardvera i softvera, rad sa programima.
Veb i e-pošta: servisi interneta, adresiranje na internetu, veb pregledači, servisi e-pošte i klijenti za e-poštu.
Obrada teksta u MS Word: pokazni primer, radna površina, rad sa datotekama, elementi dokumenta, postupci i alati.
Tabelarna izračunavanja u MS Excel: pokazni primer, radni prostor, podaci i tipovi, izrazi, referenciranje ćelija, funkcije, formatiranje izgleda, grafikoni, šabloni.
Prezentovanje na računaru u MS Power Point: pokazni primer, upotreba šablona i master slajda, animacije, tranzicija između slajdova, šta i kako prezentovati.
Propozicije polaganja:

Obaveze na predmetu imaju dva dela:

  • Prvi deo - predispitne obaveze (30%)

    Predispitno gradivo obuhvata poznavanje operativnih sistema (sa akcentom na Microsoft Windows OS), poznavanje internet pregledača (eng. web browsers) i e-mail klijenta. Neka pitanja mogu biti i u vezi sa gradivom predavanja. Ovaj deo gradiva se polaže u toku semestra, u terminima laboratorijskih vežbi koje će asistenti najaviti na vreme. Maksimalan broj poena koji se može ostvariti kroz predispitne obaveze je 30 poena.

  • Drugi deo - ispitne obaveze (70%)

    Ispit se polaže na fakultetskom računaru u računarskim laboratorijama fakulteta. Oblasti za ispitni deo obuhvataju poznavanje softverskog paketa Microsoft Office (Microsoft Word, Excel i PowerPoint). Ispitni poeni se mogu ostvariti u svakom roku, u kome se organizuje polaganje ispita. Ispit traje 2 sata, a maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 70.

Nastavnici

Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

  • Uvod, Microsoft Windows, Office - stara prezentacija [PDF]
  • Organizacija računara i računarski hardver [PDF]

Laboratorijske vežbe

Materijale sa laboratorijskih vežbi možete preuzeti ovde:

Operativni sistem MS Windows i korišćenje Interneta Internet [PDF]
Rad sa tastaturom i prečice [PDF]
Microsoft Office Word Microsoft Word postavka [PDF]
Microsoft Equation editor [PDF]
Microsoft Word materijali [ZIP]
Microsoft Office Excel Microsoft Excel postavka [PDF]
Microsoft Excel materijali [ZIP]
Microsoft Office PowerPoint Microsoft PowerPoint postavka [PDF]
Microsoft PowerPoint materijali [ZIP]
Priprema za završni ispit - Word, Excel, PowerPoint Tekst ispitnih zadataka [PDF]
Inicijalni materijali za rad na ispitu [ZIP]
Prvi zadatak - MS Word[PDF]
Drugi zadatak - MS Excel [PDF]
Treći zadatak - MS PowerPoint [PDF]
Rešenje ispita - Konačne verzije svih fajlova [ZIP]

Rezultati predispitnih i ispitnih obaveza


2021/2022 Rezultati - predispitne obaveze Predispitne
Rezultati - predrok Predrok