ETF logo
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu POB 35-54, 11120 Beograd, Srbija

Predmeti na osnovnim studijama
Programiranje 1 (13E111P1, 13S111P1)
Programiranje 2 (13E111P2, 13S111P2)
Praktikum iz programiranja 1 (13E111PP1, 13S111PP1)
Praktikum iz programiranja 2 (13E111PP2, 13S111PP2)
Praktikum iz korišćenja računara (13E111PKR, 13S111PKR)
Osnovi računarske tehnike 1 (13E111ORT, 13S111ORT1)
Praktikum iz osnova računarske tehnike (13E111POT, 13S111PORT)

Objektno orjentisano programiranje
Objektno-orijentisano programiranje 1 (13E112OO1, 13S112OO1)
Objektno-orjentisano programiranje 2 (13E112OO2, 13S112OO2)
Praktikum iz objektno orjentisanog programiranja (13S112POOP)
Računarske mreže 1 (13S112RM1, 13E112RM1, 13E114RM2)
Osnovi računarske tehnike 2 (13E112ORT2, 13S112ORT2)
Arhitektura računara (13E112AR, 13S112AR)
Organizacija računara (13Е112ОR)
Operativni sistemi (13E112OS1, 13E113OS2, 13S112OS1, 13S113OS2)
Praktikum iz operativnih sistema (13E112POS, 13S112POS)
Algoritmi i strukture podataka (13E112ASP, 13S111ASP1, 13S112ASP2)
Veb dizajn (13S112VD)

Praktikum iz poslovne komunikacije (13E113PPK, 13S111PPK)
Arhitektura i organizacija računara 1 (13E113AOR1, 13S113AOR1)
Arhitektura i organizacija računara 2 (13E113AOR2, 13S113AOR2)
Arhitektura i organizacija računara - elektronika (13E113АОR)
Konkurentno i distribuirano programiranje (13E113KDP, 13S113KDP)
Sistemsko programiranje (IR3SP)
Testiranje softvera (13S113TS)
Sistemski softver (13E113SS, 13S113SS)
Principi softverskog inženjerstva (13S113PSI, 13M111PSI)
Upravljanje softverskim projektima (13E113USP, 13S113USP)
Baze podataka (13E113BP1, 13S112BP1, 13E113BP)
Infrastruktura za elektronsko poslovanje (13E114IEP, 13S113IEP)
Računarske mreže 2 (13E114RM2, 13S113RM2)
Programiranje Internet aplikacija (13E113PIA, 13S114PIA)
Računarska grafika (13E114RG, 13S113RG)
Zaštita podataka (13E113ZP, 13S114ZP)
Inteligentni sistemi (13E114IS, 13S113IS)
Informacioni sistemi 1 (13E114IS1, 13S113IS1)
Softverski alati baza podataka (13E114SAB, 13S113SAB)

Mikroprocesorski sistemi (13E114MIPS, 13S114MIPS)
Programski prevodioci 1 (13E114PP1, 13S114PP1)
Paralelni računarski sistemi (13E114PAR, 13S113PAR)
Internet programiranje (OS4IP)
Performanse računarskih sistema (13E114PRS, 13S114PRS)
Projektovanje softvera (13E114PS, 13S113PS)
Računarski VLSI sistemi (13E114VLSI, 13S114VLSI)
Multiprocesorski sistemi (13E114MUPS, 13S114MUPS)
Programiranje mobilnih uređaja (13S114PMU)
Informacioni sistemi 2 (13S114IS2)
Inženjerski optimizacioni algoritmi (13S074IOA)

Predmeti na master studijama
Evolucija softvera (13M111ES)
Programiranje korisničkih interfejsa (13M111PKI)
Programiranje u realnom vremenu (13M111PRV)
Projektovanje računarskih mreža (13M111PRM)
Sociološki i profesionalni aspekti računarstva (13M111SIP)
Računarska grafika 2 (13M111RG2)
Funkcionalno programiranje (13M111FP)
Analiza socijalnih mreža (13M111ASM)
Obrada prirodnih jezika (13M111OPJ)
Pronalaženje skrivenog znanja (13M111PSZ)
Prezentacije odseka
Prezentacija Odseka za računarsku tehniku i informatiku (RTI)
Prezentacija Odseka za softversko inženjerstvo (SI)

Laboratorijske vežbe
Raspored korišćenja računarskih laboratorija
Prijava za laboratorijske vežbe
Predaja domaćih zadataka
Raspored lab. vežbi po predmetima za zimski semestar - Odsek za IR
Raspored lab. vežbi po predmetima za zimski semestar - Odsek za SI
Raspored lab. vežbi po salama za zimski semestar - Odsek za IR
Raspored lab. vežbi po salama za zimski semestar - Odsek za SI

Demonstratorski tim
Spisak angažovanih studenata u školskoj 2019/2020.god.

Partneri
Nordeus
Comtrade Group
HDL Design House
Elsys Eastern Europe
Microsoft Development Center Serbia
RT-RK
Endava
Merit Solutions
NVidia
ASW inženjering
Deploy
ENEL iT Solutions
Bosch SoftTec

Diplomski radovi
Obaveštenje o roku za izbor teme diplomskih i master radova
Informacije o završnom diplomskom radu - izvod iz Pravilnika o OAS
Pravilnik o osnovnim akademskim studijama (OAS) - ceo dokument (sa sajta ETF)
Diplomski radovi - spisak mogućih mentora
Spisak predloga tema za završni rad (ver. 18.03.2019.)


Takmičenja i nagradni konkursi za studente
Elsys Eastern Europe stipendije

Ponude za zaposlenje i prakse
RT-RK d.o.o., Junior Software Developer
Elsys Eastern Europe zimske prakse 2020.

Istraživačke grupe
EBI Group
ACM Group

Korisni linkovi
Formulari za stručnu praksu
Zvaničan sajt Elektrotehničkog fakulteta
Studentski servisi
Studentski email
Zvanične mejling liste predmetaKontakt