ETF logo
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu POB 35-54, 11120 Beograd, Srbija

Predmeti na osnovnim studijama
Programiranje 1
Programiranje 2
Praktikum iz programiranja 1
Praktikum iz programiranja 2
Praktikum iz korišćenja računara
Osnovi računarske tehnike 1
Praktikum iz osnova računarske tehnike
Objektno orjentisano programiranje
Objektno orjentisano programiranje 1
Objektno orjentisano programiranje 2
Praktikum iz objektno orjentisanog programiranja
Računarske mreže 1 (SI2RM, IR2RM, IR3RM)
Osnovi računarske tehnike 2
Arhitektura računara
Organizacija računara
Operativni sistemi (IR2OS1, IR3OS2)
Praktikum iz operativnih sistema (IR2POS)
Praktikum iz poslovne komunikacije
Arhitektura i organizacija računara 1
Arhitektura i organizacija računara 2
Arhitektura i organizacija računara - elektronika
Algoritmi i strukture podataka
Infrastruktura za elektronsko poslovanje (SI3IEP, IR4IEP)
Mikroprocesorski sistemi
Baze podataka
Sistemsko programiranje (IR3SP)
Sistemski softver (SI3SS)
Programski prevodioci 1 (IR4PP1)
Ekspertski sistemi
Veb dizajn (SI2VD)
Paralelni računarski sistemi (IR4PAR, SI4PAR)
Programiranje Internet aplikacija (IR4PIA)
Internet programiranje (OS4IP)
Konkurentno i distribuirano programiranje
Performanse računarskih sistema
Projektovanje softvera
Računarski VLSI sistemi
Multiprocesorski sistemi
Softverski alati baza podataka
Računarske osnove Interneta (SI3ROI, IR4ROI)
Računarska grafika
Zaštita podataka (SI4ZP, IR4ZP, MS1ZP)
Testiranje softvera (SI3TS)
Principi softverskog inženjerstva (SI3PSI, MS1PSI)
Upravljanje softverskim projektima (SI3USP)
Programiranje mobilnih uređaja (SI4PMU)

Predmeti na master studijama
Evolucija softvera
Programiranje korisničkih interfejsa
Programiranje u realnom vremenu
Projektovanje računarskih mreža (stari naziv: Računarske mreže 2)
Sociološki i profesionalni aspekti računarstva
Računarska grafika 2
Prezentacije odseka
Prezentacija Odseka za računarsku tehniku i informatiku (RTI)
Prezentacija Odseka za softversko inženjerstvo (SI)

Demonstratorski tim
Spisak angažovanih studenata u školskoj 2013/2014.god.

Partneri
Iritel
Microsoft
Microsoft Development Center Serbia
Nordeus
PS Tech

Diplomski radovi
Informacije o završnom diplomskom radu - izvod iz Pravilnika o OAS
Pravilnik o osnovnim akademskim studijama (OAS) - ceo dokument (sa sajta ETF)
Diplomski radovi - spisak mogućih mentora (Odluka Katedre od marta 2014.)
Spisak predloga nekih tema za završni rad (ver. 02.02.2015.)


Takmičenja i nagradni konkursi za studente
Bubble Cup 8 - team contest, rok za prijavu: 1. april 2015. *** NOVO ***
ACM International Collegiate Programming Contest, rok za prijavu: septembar 2015.

Ponude za stručnu praksu
PRACE Summer of HPC 2015, prijava do 15.03.2015. *** NOVO ***

Ponude za zaposlenje

Korisni linkovi
Formulari za stručnu praksu
Zvaničan sajt Elektrotehničkog fakulteta
Studentski servisi
Studentski email
Zvanične mejling liste predmeta
Raspored korišćenja sala u Paviljonu "Rašović"

Posete drugim univerzitetimaKontakt