Algoritmi i strukture podataka 2 (13S112ASP2)

[ Informacije o predmetu ] [ Obaveštenja ] [ Domaći zadaci ] [ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati ispita ] [ Simulacije ] [ Materijali za pripremu ispita ]Informacije o predmetu

Algoritmi i strukture podataka 2 je obavezan predmet na drugoj godini studija odseka za Softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 vežbe

Predavanja

Grupa P1: utorkom od 14:00 do 16:00, sala 309           dr Milo Tomašević, redovni profesor (kabinet 54a) i dr Marko Mišić, docent (kabinet 37)
Grupa P2: ponedeljkom od 14:00 do 16:00, sala 61      dr Milo Tomašević, redovni profesor (kabinet 54a) i dr Marko Mišić, docent (kabinet 37)
Grupa P3: utorkom od 16:00 do 18:00, sala Lola-1       dr Marko Mišić, docent (kabinet 37)

Vežbe

Grupa V1: četvrtkom od 14:00 do 16:00, sala 309        Maja Vukasović, asistent (kabinet 37)
Grupa V2: petkom od 16:00 do 18:00, sala 309            Maja Vukasović, asistent (kabinet 37)
Grupa V3: utorkom od 16:00 do 18:00, sala 61            Sanja Delčev, asistent (kabinet 37)
Grupa V4: četvrtkom od 16:00 do 18:00, sala Lola-1     Matija Dodović, saradnik u nastavi (kabinet 37)

Laboratorija

Predviđene su tri laboratorijske vežbe. Održavaju se u predkolokvijumskoj sedmici (odnosno 4, 9. i 13. sedmici). U okviru svake vežbe predviđena je izrada testa znanja i odbrana domaćeg zadatka. Drugi termini za odbranu domaćih zadataka nisu planirani. Nadoknada najviše jednog domaćeg zadatka je moguća samo u slučaju opravdanog odsustva, uz prethodno odobrenje predmetnog profesora ili asistenta.

Polaganje ispita

Propozicije za nastavnu 2022-2023. godinu dostupne su u dokumentu 13S112ASP2_Propozicije.
U slučaju promene epidemiološke situacije usled pandemije virusa Covid-19, nastavnici zadržavaju pravo da izmene pravila predmeta, o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.


Obaveštenja

08.02.2023.
Rezultati ispita u februarskom ispitnom roku objavljeni su u odeljku Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: petak, 10.02.2023. godine u 11:00, kabinet 54a.

21.01.2023.
Rezultati ispita (i nadoknade kolokvijuma) u januarskom ispitnom roku objavljeni su u rubrici Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: ponedeljak, 23.01.2023. godine u 15h, kabinet 54a.

26.12.2022.
Raspored studenata po terminima i računarima za treću laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

22.12.2022.
Rezultati drugog kolokvijuma su objavljeni u rubrici Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: petak, 23.12.2022. godine u 12:30, kabinet 54a.

19.12.2022.
Prijava za treću laboratorijsku vežbu i odbranu trećeg domaćeg zadatka 2022/2023.:
Studenti treba da se prijave za izradu testa na trećoj laboratorijskoj vežbi i odbranu trećeg domaćeg zadatka na Moodle sistemu.
Neke termine trenutno nije moguće odabrati, ukoliko bude potrebno, biće aktivirani.
Nastavno osoblje zadržava pravo da izmeni raspored po laboratorijama i terminima u cilju organizovanja optimalnijeg rada.
Rok za prijavu je ponedeljak, 26.12.2022. u 10:00. Nakon isteka roka će biti objavljen konačan raspored po terminima.

19.12.2022.
Objavljen je treći domaći zadatak u rubrici domaći zadaci.
UPUTSTVO ZA PREDAJU:
Na Moodle sistemu, u sekciji Domaći zadaci, nalazi se link i uputstvo za predaju Vaših radova.
Rok za predaju domaćeg je ponedeljak, 26.12.2022. u 21:00. Nakon isteka roka neće biti moguće predati ni ažurirati rad.
Studentima koji ne predaju rad po zadatim uputstvima preko Moodle sistema neće biti dozvoljena odbrana domaćeg zadatka.

28.11.2022.
Raspored studenata po terminima i računarima za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

19.11.2022.
Prijava za drugu laboratorijsku vežbu i odbranu drugog domaćeg zadatka 2022/2023.:
Studenti treba da se prijave za izradu testa na drugoj laboratorijskoj vežbi i odbranu drugog domaćeg zadatka na Moodle sistemu.
Neke termine trenutno nije moguće odabrati, ukoliko bude potrebno, biće aktivirani.
Nastavno osoblje zadržava pravo da izmeni raspored po laboratorijama i terminima u cilju organizovanja optimalnijeg rada.
Rok za prijavu je ponedeljak, 28.11.2022. u 10:00. Nakon isteka roka će biti objavljen konačan raspored po terminima.

19.11.2022.
Objavljen je drugi domaći zadatak u rubrici domaći zadaci.
UPUTSTVO ZA PREDAJU:
Na Moodle sistemu, u sekciji Domaći zadaci, nalazi se link i uputstvo za predaju Vaših radova.
Rok za predaju domaćeg je ponedeljak, 28.11.2022. u 21:00. Nakon isteka roka neće biti moguće predati ni ažurirati rad.
Studentima koji nisu predali rad po zadatim uputstvima preko Moodle sistema neće biti dozvoljena odbrana domaćeg zadatka.

18.11.2022.
Rezultati prvog kolokvijuma su objavljeni u rubrici Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: petak, 25.11.2022. u 11:30, kabinet 54a.

24.10.2022.
Raspored studenata po terminima i računarima za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

21.10.2022.
Prijava za prvu laboratorijsku vežbu i odbranu prvog domaćeg zadatka 2022/2023.:
Studenti treba da se prijave za izradu testa na prvoj laboratorijskoj vežbi i odbranu prvog domaćeg zadatka na Moodle sistemu.
Neke termine trenutno nije moguće odabrati, ukoliko bude potrebno, biće aktivirani.
Nastavno osoblje zadržava pravo da izmeni raspored po laboratorijama i terminima u cilju organizovanja optimalnijeg rada.
Rok za prijavu je ponedeljak, 24.10.2022. u 10:00. Nakon isteka roka će biti objavljen konačan raspored po terminima.

18.10.2022.
Objavljena je postavka prvog domaćeg zadatka u sekciji domaći zadaci.
UPUTSTVO ZA PREDAJU:
Na Moodle sistemu, u sekciji Domaći zadaci, nalazi se link i uputstvo za predaju Vaših radova.
Rok za predaju domaćeg je ponedeljak, 24.10.2022. u 21:00. Nakon isteka roka neće biti moguće predati ni ažurirati rad.
Studentima koji nisu predali rad po zadatim uputstvima preko Moodle sistema neće biti dozvoljena odbrana domaćeg zadatka.

17.10.2022.
Mejling lista:
Otvorena je mejling lista predmeta (13s112asp2) na koju su automatski prijavljeni svi studenti koji su do ponedeljka, 17.10.2022. upisali tekuću godinu studija i prijavili predmet.
Studenti koji iz nekog razloga nisu na listi treba da se prijave na predmetnu listu preko prethodno navedene adrese.

11.10.2022.
Laboratorijske vežbe: organizovanje laboratorijskih vežbi i izrada testa znanja izvodiće se putem sistema Moodle u okviru eLearning platforme Računskog centra Univerziteta u Beogradu.
Studenti najpre treba da se prijave na sistem (otvore korisnički nalog, ako prethodno nisu otvorili za potrebe drugog kursa) i od sistema traže pristup kursu "Algoritmi i strukture podataka 2 2022/2023".
Pristupna šifra za kurs će biti saopštena na časovima vežbi i distribuirana putem mejling liste predmeta.
Prilikom prijavljivanja studenti treba da koriste isključivo fakultetsku e-mail adresu. Svaki nalog napravljen upotrebom neke druge e-mail adrese biće obrisan.

02.10.2022.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.
Časovi prve nedelje će biti održani uživo u svim terminima i grupama.
O svim daljim informacijama bićete obavešteni tokom prve nedelje nastave.

Domaći zadaci

Domaći zadatak Fajl
#1 13S112ASP2_DZ1_2223.pdf
#2 13S112ASP2_DZ2_2223.pdf
13S112ASP2_DZ2_2223_materijali.zip
#3 13S112ASP2_DZ3_2223.pdf
13S112ASP2_DZ3_2223_materijali.zip

Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Februar 2019-2020. (09.02.2020.) 13S112ASP2_feb_1920.pdf
Februar 2018-2019. (10.02.2019.) 13S112ASP2_feb_1819.pdf
Februar 2017-2018. (11.02.2018.) 13S112ASP2_feb_1718.pdf
Februar 2015-2016. (01.02.2016.) 13S112ASP2_feb_1516.pdf
Februar 2014-2015. (02.02.2015.) SI2AS2_Feb_1415.pdf

Januar 2020-2021. (28.01.2020.) 13S112ASP2_jan_2021.pdf

K3 2019-2020. (19.01.2020.) 13S112ASP2_K3_1920.pdf
K3 2018-2019. (20.01.2019.) 13S112ASP2_K3_1819.pdf
K3 2017-2018. (21.01.2018.) 13S112ASP2_K3_1718.pdf
K3 2016-2017. (20.01.2017.) 13S112ASP2_K3_1617.pdf
K3 2015-2016. (11.01.2016.) 13S112ASP2_K3_1516.pdf
K3 2014-2015. (12.01.2015.) SI2AS2_K3_1415.pdf

K2 2022-2023. (07.12.2022.) 13S112ASP2_K2_2223.pdf
K2 2021-2022. (08.12.2021.) 13S112ASP2_K2_2122.pdf
K2 2019-2020. (03.12.2019.) 13S112ASP2_K2_1920.pdf
K2 2018-2019. (03.12.2018.) 13S112ASP2_K2_1819.pdf
K2 2017-2018. (27.11.2017.) 13S112ASP2_K2_1718.pdf
K2 2016-2017. (06.12.2016.) 13S112ASP2_K2_1617.pdf
K2 2015-2016. (24.11.2015.) 13S112ASP2_K2_1516.pdf
K2 2014-2015. (29.11.2014.) SI2AS2_K2_1415.pdf

K1 2022-2023. (02.11.2022.) 13S112ASP2_K1_2223.pdf
K1 2021-2022. (03.11.2021.) 13S112ASP2_K1_2122.pdf
K1 2020-2021. (03.11.2020.) 13S112ASP2_K1_2021.pdf
K1 2019-2020. (29.10.2019.) 13S112ASP2_K1_1920.pdf
K1 2018-2019. (29.10.2018.) 13S112ASP2_K1_1819.pdf
K1 2017-2018. (23.10.2017.) 13S112ASP2_K1_1718.pdf
K1 2016-2017. (01.11.2016.) 13S112ASP2_K1_1617.pdf
K1 2015-2016. (20.10.2015.) 13S112ASP2_K1_1516.pdf
K1 2014-2015. (28.10.2014.) SI2AS2_K1_1415.pdf


Rezultati ispita i kolokvijuma

Ispitni rok Fajl
1. kolokvijum 2022-2023. (02.11.2022.) 13S112ASP2_K1_2223.pdf
2. kolokvijum 2022-2023. (07.12.2022.) 13S112ASP2_K2_2223.pdf
Januar 2022-2023. (14.01.2023.) 13S112ASP2_jan_2223.pdf
Februar 2022-2023. (04.02.2023.) 13S112ASP2_feb_2223.pdf

Gore
Glavna