Algoritmi i strukture podataka 2 (13S112ASP2)

[ Informacije o predmetu ] [ Obaveštenja ] [ Domaći zadaci ] [ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati ispita ] [ Simulacije ] [ Materijali za pripremu ispita ]Informacije o predmetu

Algoritmi i strukture podataka 2 je obavezan predmet na drugoj godini studija odseka za Softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 vežbe

Predavanja

Grupa P1: utorkom od 14:00 do 16:00, MS Teams           dr Milo Tomašević, redovni profesor (kabinet 54a)
Grupa P2: ponedeljkom od 14:00 do 16:00, MS Teams     dr Milo Tomašević, redovni profesor (kabinet 54a)
Grupa P3: utorkom od 16:00 do 18:00, MS Teams           dr Marko Mišić, docent (kabinet 37)

Vežbe

Grupa V1: četvrtkom od 14:00 do 16:00, MS Teams        Maja Vukasović, asistent (kabinet 37)
Grupa V2: petkom od 16:00 do 18:00, MS Teams            Maja Vukasović, asistent (kabinet 37)
Grupa V3: utorkom od 16:00 do 18:00, MS Teams           Sanja Delčev, asistent (kabinet 37)
Grupa V4: četvrtkom od 16:00 do 18:00, MS Teams        Balša Knežević, saradnik u nastavi (kabinet 37)

Laboratorija

Predviđene su tri laboratorijske vežbe. Održavaju se u predkolokvijumskoj sedmici (odnosno 4, 9. i 13. sedmici). U okviru svake vežbe predviđena je izrada testa znanja i odbrana domaćeg zadatka. Drugi termini za odbranu domaćih zadataka nisu planirani. Nadoknada najviše jednog domaćeg zadatka je moguća samo u slučaju opravdanog odsustva, uz prethodno odobrenje predmetnog profesora ili asistenta.

Polaganje ispita

Propozicije za nastavnu 2021-2022. godinu dostupne su u dokumentu 13S112ASP2_Propozicije.
U slučaju promene epidemiološke situacije usled pandemije virusa Covid-19, nastavnici zadržavaju pravo da izmene pravila predmeta, o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.


Obaveštenja

22.11.2021.
Prijava za drugu laboratorijsku vežbu i odbranu drugog domaćeg zadatka 2021/2022.:
Studenti treba da se prijave za izradu testa na drugoj laboratorijskoj vežbi i odbrane drugog domaćeg zadatka na Moodle sistemu.
Neke termine trenutno nije moguće odabrati, ukoliko bude potrebno, biće aktivirani.
Nastavno osoblje zadržava pravo da izmeni raspored po laboratorijama i terminima u cilju organizovanja optimalnijeg rada.
Rok za prijavu je utorak, 30.11.2021. u 10:00. Nakon isteka roka će biti objavljen konačan raspored po terminima.

22.11.2021.
Objavljen je drugi domaći zadatak u rubrici domaći zadaci.
UPUTSTVO ZA PREDAJU:
Na Moodle sistemu, u sekciji Domaći zadaci, nalazi se link za predaju Vaših radova.
Rešenje zadatka u vidu C++ fajla treba spakovati u arhivu sa nazivom u formatu piggbbbb.zip, gde su p i i prva slova prezimena i imena studenta, gg su poslednje dve cifre godine upisa, a bbbb broj indeksa (kao prvi deo studentske email adrese).
Studenti koji ne budu ispoštovali format imenovanja arhive sa rešenjem neće moći da brane domaći zadatak.
Moguće je postaviti maksimalno jednu datoteku sa ekstenzijom zip.
Datoteku (arhivu) je moguće menjati do isteka roka za predaju. Izmena predate datoteke se vrši klikom na dugme "Uredi rad", odabere se datoteka, u formi koja se otvori treba kliknuti na dugme "Obriši" i nakon toga priložiti novu datoteku.
Prilikom svake uspešne predaje datoteke, student će dobiti automatski generisan mejl potvrde.
Rok za predaju domaćeg je 30.11.2021. u 21:00. Nakon isteka roka neće biti moguće predati ni ažurirati rad.
Studentima koji nisu predali rad po zadatim uputstvima preko Moodle sistema neće biti dozvoljena odbrana domaćeg zadatka.


18.11.2021.
Rezultati prvog kolokvijuma su objavljeni u rubrici Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: petak, 19.11.2021. u 11:30, sala 60.

31.10.2021.
Izjašnjavanje o prvom kolokvijumu 2021/2022.
Na Moodle kursu "Algoritmi i strukture podataka 2 2021/2022", u sekciji "Ankete" nalazi se opcija za izjašnjavanje o izlasku na prvi kolokvijum.
Izjašnjavanje je moguće do 02.11.2021. u 21:00. Nakon isteka roka može biti objavljen raspored po salama drugačiji nego na eStudent, o čemu ćete biti obavešteni.

24.10.2021.
Prijava za prvu laboratorijsku vežbu i odbranu prvog domaćeg zadatka 2021/2022.:
Studenti treba da se prijave za izradu testa na prvoj laboratorijskoj vežbi i odbrane prvog domaćeg zadatka na Moodle sistemu.
Neke termine trenutno nije moguće odabrati, ukoliko bude potrebno, biće aktivirani.
Nastavno osoblje zadržava pravo da izmeni raspored po laboratorijama i terminima u cilju organizovanja optimalnijeg rada.
Rok za prijavu je 26.10.2021. u 12:00. Nakon isteka roka će biti objavljen konačan raspored po terminima.

21.10.2021.
Laboratorijske vežbe: organizovanje laboratorijskih vežbi i izrada testa znanja izvodiće se putem sistema Moodle u okviru eLearning platforme Računskog centra Univerziteta u Beogradu.
Studenti najpre treba da se prijave na sistem (otvore korisnički nalog, ako prethodno nisu otvorili za potrebe drugog kursa) i od sistema traže pristup kursu "Algoritmi i strukture podataka 2 2021/2022".
Pristupna šifra za kurs će biti saopštena na časovima vežbi i distribuirana putem mejling liste predmeta.
Prilikom prijavljivanja studenti treba da koriste isključivo fakultetsku e-mail adresu. Svaki nalog napravljen upotrebom neke druge e-mail adrese biće obrisan.

21.10.2021.
Mejling lista:
Otvorena je mejling lista predmeta (13s112asp2) na koju su automatski prijavljeni svi studenti koji su do srede, 20.10.2021. upisali tekuću godinu studija i prijavili predmet.
Studenti koji iz nekog razloga nisu na listi treba da se prijave na predmetnu listu preko prethodno navedene adrese.

19.10.2021.
Objavljena je postavka prvog domaćeg zadatka u sekciji domaći zadaci.
UPUTSTVO ZA PREDAJU:
Na Moodle sistemu, u sekciji Domaći zadaci, nalazi se link za predaju Vaših radova.
Rešenje zadatka u vidu C ili C++ fajlova treba spakovati u arhivu sa nazivom u formatu piggbbbb.zip, gde su p i i prva slova prezimena i imena studenta, gg su poslednje dve cifre godine upisa, a bbbb broj indeksa (kao prvi deo studentske email adrese).
Studenti koji ne budu ispoštovali format imenovanja arhive sa rešenjem neće moći da brane domaći zadatak.
Moguće je postaviti maksimalno jednu datoteku sa ekstenzijom zip.
Datoteku (arhivu) je moguće menjati do isteka roka za predaju. Izmena predate datoteke se vrši klikom na dugme "Uredi rad", odabere se datoteka, u formi koja se otvori treba kliknuti na dugme "Obriši" i nakon toga priložiti novu datoteku.
Prilikom svake uspešne predaje datoteke, student će dobiti automatski generisan mejl potvrde.
Rok za predaju domaćeg je utorak, 26.10.2020. u 21:00. Nakon isteka roka neće biti moguće predati ni ažurirati rad.
Studentima koji nisu predali rad po zadatim uputstvima preko Moodle sistema neće biti dozvoljena odbrana domaćeg zadatka.


02.10.2021.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.
Kod za pristup timu "13S112ASP2" na platformi MS Teams: dvbk5v5
Dovoljno je uneti kod u polje "Pridružite se timu pomoću koda"/"Join or a team with a code" i bićete automatski dodati.
Časovi prve nedelje će biti održani u svim terminima i grupama.
O svim daljim informacijama bićete obavešteni tokom prve nedelje nastave.

Domaći zadaci

Domaći zadatak Fajl
#1 13S112ASP2_DZ1_2122.pdf
#2 13S112ASP2_DZ2_2122.pdf
#3 Nije objavljen.

Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Februar 2019-2020. (09.02.2019.) 13S112ASP2_feb_2020.pdf
Februar 2018-2019. (10.02.2019.) 13S112ASP2_feb_2019.pdf
Februar 2017-2018. (11.02.2018.) 13S112ASP2_feb_2018.pdf
Februar 2015-2016. (01.02.2016.) 13S112ASP2_feb_2016.pdf
Februar 2014-2015. (02.02.2015.) SI2AS2_Feb_1415.pdf
Februar 2008-2009. (22.02.2009.) SI2AS2_Feb09.pdf

Januar 2020-2021. (28.01.2020.) 13S112ASP2_jan_2021.pdf
Januar 2007-2008. (24.01.2008.) SI2AS2_Jan_0708.pdf

K3 2019-2020. (19.01.2020.) 13S112ASP2_K3_1920.pdf
K3 2018-2019. (20.01.2019.) 13S112ASP2_K3_1819.pdf
K3 2017-2018. (21.01.2018.) 13S112ASP2_K3_1718.pdf
K3 2016-2017. (20.01.2017.) 13S112ASP2_k3_2016.pdf
K3 2015-2016. (11.01.2016.) 13S112ASP2_k3_2015.pdf
K3 2014-2015. (12.01.2015.) SI2AS2_K3_1415.pdf
K3 2013-2014. (20.01.2014.) SI2AS2_K3_1314.pdf
K3 2011-2012. (09.01.2012.) SI2AS2_K3_1112.pdf
K3 2010-2011. (11.01.2011.) SI2AS2_K3_1011.pdf
K3 2009-2010. (22.01.2010.) SI2AS2_K3_0910.pdf

K2 2019-2020. (03.12.2019.) 13S112ASP2_K2_1920.pdf
K2 2018-2019. (03.12.2018.) 13S112ASP2_K2_1819.pdf
K2 2017-2018. (27.11.2017.) 13S112ASP2_K2_1718.pdf
K2 2016-2017. (06.12.2016.) 13S112ASP2_k2_2016.pdf
K2 2015-2016. (24.11.2015.) 13S112ASP2_k2_2015.pdf
K2 2014-2015. (29.11.2014.) SI2AS2_K2_1415.pdf
K2 p. 2011-2012. (09.01.2012.) SI2AS2_K2p_1112.pdf
K2 p. 2010-2011. (11.01.2011.) SI2AS2_K2p_1011.pdf
K2 p. 2009-2010. (22.01.2010.) SI2AS2_K2p_0910.pdf
K2 2009-2010. (01.12.2009.) SI2AS2_K2_0910.pdf
K2 p. 2008-2009. (20.01.2009.) SI2AS2_K2p_0809.pdf
K2 2008-2009. (04.12.2008.) SI2AS2_K2_0809.pdf

K1 2021-2022. (03.11.2020.) 13S112ASP2_K1_2122.pdf
K1 2020-2021. (03.11.2020.) 13S112ASP2_K1_2021.pdf
K1 2019-2020. (29.10.2019.) 13S112ASP2_K1_1920.pdf
K1 2018-2019. (29.10.2018.) 13S112ASP2_K1_1819.pdf
K1 2017-2018. (23.10.2017.) 13S112ASP2_K1_1718.pdf
K1 2016-2017. (01.11.2016.) 13S112ASP2_K1_1617.pdf
K1 2015-2016. (20.10.2015.) 13S112ASP2_K1_1516.pdf
K1 2014-2015. (28.10.2014.) SI2AS2_K1_1415.pdf
K1 p. 2011-2012. (09.01.2012.) SI2AS2_K1p_1112.pdf
K1 2011-2012. (24.10.2011.) SI2AS2_K1_1112.pdf
K1 2009-2010. (29.10.2009.) SI2AS2_K1_0910.pdf
K1 2008-2009. (29.10.2008.) SI2AS2_K1_0809.pdf


Rezultati ispita i kolokvijuma

Ispitni rok Fajl
1. kolokvijum 2021-2022. (03.11.2021.) 13S112ASP2_2122_K1_rez.pdf

Gore
Glavna