Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 70 za 6. mesec 2018. godine
Rezervacija ove sale je moguća samo preko Računskog centra ETF-a. Za sve potrebe javiti se na feniks [at] etf.bg.ac.rs.
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(pet)
10:00-12:00: SI: PIA
12:00-14:00: IR: SAB
16:00-18:00: SI: VD
18:00-22:00: ETF: PDS
2.(sub)
9:00-15:00: IR: RM1
15:00-18:00: ETF: RMFP
3.(ned)
4.(pon)
9:00-15:00: SI: IEP
15:00-18:00: ETF: PF2
5.(uto)
14:00-15:00: ETF: OE lab
15:00-18:00: IR: SAB
6.(sre)
15:00-21:00: IR: IS1/SAB nadoknada
7.(cet)
15:00-21:00: IR: IS1/SAB nadoknada
8.(pet)
9.(sub)
8:00-11:00: Milanka Đorđević: 13E112RM1 - ispit
11:30-14:30: Milanka Đorđević: 13S112RM1 - Ispit
15:00-18:00: Milanka Đorđević: IEP - ispit
10.(ned)
8:00-11:00: Milanka Đorđević: USP - ispit
11:30-14:30: Milanka Đorđević: 112OO2 - Ispit
15:00-18:00: Milanka Đorđević: 112OO2 - Ispit
11.(pon)
10:00-19:00: Milanka Đorđević: 111PP2 - Ispit
12.(uto)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: PIA - ispit
15:00-18:00: Milanka Đorđević: 112VD - Ispit
18:30-21:30: Milanka Đorđević: 111P2 - Ispit
13.(sre)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: PSA - nadoknada kolokvijuma
14.(cet)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: SAB - Ispit
15.(pet)
15:00-18:00: Nenad Korolija: USP
16.(sub)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: 112POS - Ispit
17.(ned)
18.(pon)
19.(uto)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: PSI - Ispit
15:00-19:00: ETF: ZP odbrane
20.(sre)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: Nadoknada (ORT)
15:00-22:00: Nenad Korolija: PSI
21.(cet)
22.(pet)
12:00-16:00: Milanka Đorđević: Ispit - MIP i SOM
23.(sub)
24.(ned)
25.(pon)
26.(uto)
27.(sre)
28.(cet)
29.(pet)
30.(sub)