Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 70 za 4. mesec 2018. godine
Rezervacija ove sale je moguća samo preko Računskog centra ETF-a. Za sve potrebe javiti se na feniks [at] etf.bg.ac.rs.
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(ned)
2.(pon)
8:00-14:00: RC: P2
14:00-16:00: ETF: PSA
18:00-20:00: SI: SAB
20:00-22:00: IR: IS1
3.(uto)
10:00-14:00: SI: OS1
15:00-18:00: ETF: RMFP
18:00-20:00: ETF: RSOI
4.(sre)
12:00-14:00: ETF: OS2
14:00-16:00: SI: PIA
5.(cet)
8:00-14:00: RC: P2
14:00-16:00: ETF: Lab OE
16:00-18:00: SI: VD
6.(pet)
10:00-12:00: SI: PIA
12:00-14:00: IR: SAB
16:00-18:00: SI: VD
18:00-22:00: ETF: PDS
7.(sub)
8.(ned)
9.(pon)
14:00-16:00: ETF: PSA
16:00-18:00: ETF: MIP
18:00-20:00: SI: SAB
10.(uto)
8:00-14:00: IR: OS1
15:00-18:00: ETF: RMFP
18:00-20:00: ETF: RSOI
11.(sre)
10:00-12:00: ETF: PIR
12:00-14:00: ETF: OS2
14:00-16:00: SI: PIA
16:00-20:00: IR: ZP
12.(cet)
8:00-14:00: IR: SAB
14:00-16:00: ETF: Lab OE
16:00-18:00: SI: VD
18:00-21:00: ETF: PF2
13.(pet)
8:00-10:00: IR: Katarina Milenković
10:00-12:00: SI: PIA
12:00-14:00: IR: SAB
14:00-16:00: ETF: RE
16:00-18:00: SI: VD
18:00-22:00: ETF: PDS
14.(sub)
15.(ned)
16.(pon)
9:00-11:00: IR: RM1
14:00-16:00: ETF: PSA
18:00-20:00: SI: SAB
17.(uto)
14:00-16:00: IR: Milana Prodanov
18:00-20:00: ETF: RSOI
18.(sre)
12:00-14:00: ETF: OS2
14:00-16:00: SI: PIA
18:00-21:00: SI: IEP
19.(cet)
10:00-14:00: ETF: 13E054TRS
14:00-16:00: ETF: Lab OE
16:00-18:00: SI: VD
18:00-20:00: IR: Stefan Tubic
20.(pet)
8:00-10:00: IR: Katarina Milenković
10:00-12:00: SI: PIA
12:00-14:00: IR: SAB
14:00-16:00: IR: RM1
16:00-18:00: SI: VD
18:00-22:00: ETF: PDS
21.(sub)
22.(ned)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: OO2 kolokvijum
23.(pon)
14:00-16:00: SI: 13S113IEP
16:00-18:00: ETF: MIP
18:00-20:00: SI: SAB
20:00-22:00: ETF: VIS
24.(uto)
8:45-11:15: IR: PIA
11:30-14:00: IR: PIA
18:00-20:00: ETF: RSOI
20:00-22:00: ETF: VIS
25.(sre)
10:00-12:00: ETF: PIR
12:00-14:00: ETF: OS2
14:00-16:00: SI: PIA
16:00-20:00: IR: ZP
26.(cet)
10:00-12:00: SI: 13S112RM1
14:00-16:00: ETF: Lab OE
16:00-18:00: SI: VD
27.(pet)
10:00-12:00: SI: PIA
12:00-14:00: IR: SAB
14:00-16:00: ETF: RE
16:00-18:00: SI: 13S112OO2
18:00-22:00: ETF: PDS
28.(sub)
11:30-14:00: Milanka Đorđević: kolokvijum - PSI
29.(ned)
30.(pon)
8:00-11:15: ETF: PMS
14:00-16:00: ETF: PSA
18:00-20:00: SI: SAB
20:00-22:00: ETF: VIS