Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 26 za 5. mesec 2017. godine
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(pon)
2.(uto)
8:00-15:00: Filip Hadžić: ar nadoknada
3.(sre)
8:00-14:00: Stefan Tubić: SAB
14:00-17:00: SI: KDP
17:00-19:00: ETF: OE
20:00-22:00: SI: SAB
4.(cet)
10:00-14:00: SI: ZP
14:00-20:00: IR: PP2
20:00-22:00: IR: SAB
5.(pet)
8:00-12:00: Stefan Tubić: SAB
12:00-14:00: ETF: 13E043PKE
14:00-16:00: IR: SAB
16:00-19:00: SI: KDP
19:15-22:00: Saša Stojanović: RG lab4
6.(sub)
8:00-11:30: Stefan Tubić: SAB
11:30-14:30: Milanka Đorđević: RG - kolokvijum
15:00-22:00: Drazen Drašković: PIA kolokvijum
7.(ned)
8:00-11:30: Stefan Tubić: SAB
11:30-14:30: IR: RM1
8.(pon)
8:15-10:15: IR: RM1
10:30-12:30: IR: RM1
12:45-14:45: IR: RM1
16:15-18:30: SI: KDP
18:45-21:00: SI: KDP
9.(uto)
8:00-17:00: SI: VD
17:00-22:00: Drazen Drašković: lab
10.(sre)
9:30-11:30: SI: RM1
11:45-13:45: SI: RM1
14:15-17:15: SI: IEP
17:30-20:30: SI: IEP
20:30-22:00: SI: SAB
11.(cet)
9:30-11:30: SI: AR
11:45-13:45: SI: AR
14:00-20:00: IR: PP2
20:00-22:00: IR: SAB
12.(pet)
9:00-11:00: IR: AR
11:15-13:15: IR: AR
14:00-16:00: IR: SAB
18:00-22:00: ETF: 13E043PIR
13.(sub)
10:00-19:00: Maja Vukasović: pp1 odbrana projekata
14.(ned)
12:00-14:00: Marija Punt: VD kolokvijum
15.(pon)
8:15-13:45: IR: POS
16:15-18:30: SI: KDP
18:45-21:00: SI: KDP
21:00-22:00: Sanja Delčev: KDP
16.(uto)
8:00-14:00: SI: SAB
16:00-18:30: IR: PIA
18:45-21:15: IR: PIA
17.(sre)
8:15-10:45: IR: PIA
11:00-14:00: SI: SAB
14:00-17:00: ETF: PF2
17:00-19:00: ETF: OE
20:00-22:00: SI: SAB
18.(cet)
9:30-11:30: SI: AR
11:45-13:45: SI: AR
14:00-20:00: IR: PP2
20:00-22:00: IR: SAB
19.(pet)
9:00-11:00: IR: AR
11:15-13:15: IR: AR
13:30-20:15: IR: OO2
20.(sub)
9:00-18:00: Sanja Delčev: KDP
21.(ned)
22.(pon)
8:15-10:15: IR: RM1
10:30-12:30: IR: RM1
12:45-14:45: IR: RM1
16:15-18:30: SI: KDP
18:45-21:00: SI: KDP
21:00-22:00: Sanja Delčev: KDP
23.(uto)
18:00-20:00: Slavko Gajin: PRM
24.(sre)
9:30-11:30: SI: RM1
11:45-13:45: SI: RM1
14:15-17:15: SI: IEP
17:30-20:30: SI: IEP
20:30-22:00: SI: SAB
25.(cet)
14:00-20:00: IR: PP2
20:00-22:00: IR: SAB
26.(pet)
8:30-9:00: Vladimir Jocović: SIOO2
9:00-11:15: SI: OO2
11:30-13:45: SI: OO2
14:00-16:00: IR: SAB
18:00-22:00: ETF: 13E043PIR
27.(sub)
8:00-22:00: Stefan Tubić: SAB - domaci
28.(ned)
11:30-14:30: Drazen Drašković: Praktikum F2 (Dr M.Krstić)
29.(pon)
8:00-14:00: Živojin Šuštran: POS-predrok
14:00-19:00: SI: ASP1
19:00-22:00: ETF: EMS
30.(uto)
8:00-14:00: Živojin Šuštran: OS1 predrok
14:00-17:00: SI: PP2 nadoknade
17:00-22:00: Marko Mićović
31.(sre)
8:00-11:00: Drazen Drašković: SI1RMFP (Dr M.Krstić)
11:00-16:00: Sanja Delčev: ZP