Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 26 za 6. mesec 2018. godine
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(pet)
8:00-14:15: IR: AR
14:30-16:45: SI: PP2
2.(sub)
9:00-17:00: Stefan Tubić: RM1
3.(ned)
4.(pon)
10:00-22:00: Jovan Đukić: PORT nadoknada
5.(uto)
15:00-18:00: Stefan Tubić: SAB
6.(sre)
15:00-18:00: Tamara Šekularac: IS1 nadoknada
7.(cet)
8:00-15:00: Kristijan Žiža: RM1 nadoknada
15:00-21:00: Tamara Šekularac: SAB nadoknada
8.(pet)
9:00-14:00: SI: PP2 nadoknade
18:00-21:00: Tamara Šekularac: IS1 odbrana projekta
9.(sub)
8:00-11:00: Milanka Đorđević: 13E112RM1 - ispit
11:30-14:30: Milanka Đorđević: 13S112RM1 - Ispit
15:00-18:00: ETF: RMFP
10.(ned)
8:00-11:00: Milanka Đorđević: USP - ispit
11:30-14:30: Milanka Đorđević: 112OO2 - Ispit
15:00-18:00: Milanka Đorđević: 112OO2 - Ispit
11.(pon)
10:00-19:00: Milanka Đorđević: 111PP2 - Ispit
12.(uto)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: PIA - ispit
15:00-18:00: Milanka Đorđević: 112VD - Ispit
18:30-21:30: Milanka Đorđević: 111P2 - Ispit
13.(sre)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: RG - Ispit
14.(cet)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: SAB - Ispit
15.(pet)
11:30-14:30: ETF: PF2 ispit
16.(sub)
17.(ned)
18.(pon)
8:00-12:00: Maja Vukasović: ZP odbrana projekta
12:00-18:00: Marko Mićović: SS odbrana projekata
18:00-20:00: Slavko Gajin: Ispit iz PRM
19.(uto)
8:00-11:30: Maja Vukasović: ZP odbrana projekta
11:30-14:30: Milanka Đorđević: PSI - Ispit
20.(sre)
8:00-11:00: Sanja Delčev: KDP lab5
11:30-22:00: Milanka Đorđević: PORT - Ispit
21.(cet)
10:00-14:00: Sanja Delčev: IR PIA odbrane
14:00-16:00: Zaharije Radivojević
22.(pet)
14:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB odbrana
23.(sub)
8:00-14:00: Tamara Šekularac: PSI odbrana
14:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB odbrana
24.(ned)
9:30-18:00: Sanja Delčev: KDP
25.(pon)
8:00-22:00: Stefan Tubić: domaci
26.(uto)
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit RM2 i 111PP1
27.(sre)
28.(cet)
10:00-16:00: Kristijan Žiža: POOP
17:00-22:00: Saša Stojanović
29.(pet)
12:00-16:00: Uroš Radenković: OS1 Odbrane
30.(sub)
8:00-15:00: Milanka Đorđević: PMU - ispit
15:00-18:00: Milanka Đorđević: RM1 - Ispit
18:00-20:00: Stefan Tubić: RM1