Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 26 za 6. mesec 2018. godine
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(pet)
8:00-14:15: IR: AR
14:30-16:45: SI: PP2
17:00-21:00: Maja Vukasović: ZP
2.(sub)
9:00-17:00: Stefan Tubić: RM1
3.(ned)
4.(pon)
10:00-22:00: Jovan Đukić: PORT nadoknada
5.(uto)
6.(sre)
15:00-21:00: Tamara Šekularac: IS1/SAB nadoknada
7.(cet)
15:00-21:00: Tamara Šekularac: IS1/SAB nadoknada
8.(pet)
18:00-21:00: Tamara Šekularac: IS1 odbrana projekta
9.(sub)
15:00-18:00: ETF: RMFP
10.(ned)
11.(pon)
12.(uto)
13.(sre)
14.(cet)
15.(pet)
16.(sub)
17.(ned)
18.(pon)
19.(uto)
20.(sre)
21.(cet)
8:00-22:00: Sanja Delčev: KDP lab5 - ?
22.(pet)
8:00-14:00: Sanja Delčev: KDP lab5 - ?
14:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB odbrana
23.(sub)
8:00-14:00: Sanja Delčev: KDP lab5 - ?
14:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB odbrana
24.(ned)
25.(pon)
26.(uto)
27.(sre)
28.(cet)
29.(pet)
30.(sub)