Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 26 za 6. mesec 2017. godine
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(cet)
9:00-16:00: Katarina Milenković: PORT - nadoknade
2.(pet)
8:00-15:00: Filip Hadžić: ar nadoknada
3.(sub)
11:00-15:00: Saša Stojanović
4.(ned)
5.(pon)
8:00-11:30: Milanka Đorđević: Ispit - USP
11:30-22:00: Milanka Đorđević: Ispit - 111pp2
6.(uto)
11:30-15:00: Zaharije Radivojević: IEP
15:00-22:00: Saša Stojanović
7.(sre)
14:45-18:15: Zaharije Radivojević: IEP ispit
18:15-18:30: Katarina Milenković: Priprema za ispit
18:30-22:00: Milana Prodanov: OO2 SI ispit
8.(cet)
11:30-15:00: Milanka Đorđević: Ispit - RG
15:00-22:00: Saša Stojanović
9.(pet)
9:00-18:00: Katarina Milenković: PORT-ispit
10.(sub)
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - 112POS
11.(ned)
12.(pon)
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - 112VD
13.(uto)
8:00-14:30: Maja Vukasović: ZP: Odbrana projekata
14:30-15:00: Drazen Drašković: Priprema laba za ispit
15:00-22:00: Milanka Đorđević: Ispit - 113PIA
14.(sre)
12:00-15:00: Marko Mićović: 112RM1
15:00-22:00: Milanka Đorđević: Ispit - 112RM1
15.(cet)
9:00-20:30: Sanja Delčev: KDP
16.(pet)
11:00-13:00: Marija Punt
17.(sub)
9:00-18:00: Zaharije Radivojević: PORT
18:00-22:00: Stefan Tubić: SAB
18.(ned)
8:00-22:00: Stefan Tubić: SAB
19.(pon)
12:00-14:00: Drazen Drašković: Odbrane projekata
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - 114IP
20.(uto)
10:00-16:00: Živojin Šuštran: OS1
16:00-21:00: Marko Mišić: POOP
21.(sre)
8:00-10:00: Stefan Tubić: IS1
10:00-16:00: Nemanja Kojić: pp1 odbrana
18:00-22:00: Saša Stojanović
22.(cet)
10:00-13:00: ETF: Praktikuma iz računara
13:00-22:00: Marija Punt: ORT2 odbrana projekta
23.(pet)
8:30-11:30: Saša Stojanović
11:30-14:30: Milanka Đorđević: Ispit - PMU
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - RM2
24.(sub)
8:00-15:00: Saša Stojanović
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - 112OOP
25.(ned)
26.(pon)
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - 111pp2
18:30-21:30: Drazen Drašković: ispit SI3USP
27.(uto)
28.(sre)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: Ispit - 112OO2
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - 113IEP
29.(cet)
11:15-14:45: Igor Tartalja: Ispit - RG
16:00-18:00: Nenad Korolija: Saša Stojanović
30.(pet)