Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 60 za 4. mesec 2019. godine
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(pon)
8:15-11:00: SI: POS
11:15-14:00: SI: POS
2.(uto)
3.(sre)
14:00-18:00: IR: PP2
4.(cet)
12:00-14:00: Vladimir Jocović: 13E111P2
14:00-16:00: Vladimir Jocović: OOP2
16:00-21:00: Marko Mićović: SS
5.(pet)
8:15-10:30: SI: POOP
10:45-13:00: SI: POOP
13:15-15:30: SI: POOP
6.(sub)
7.(ned)
8.(pon)
8:15-11:00: SI: POS
11:15-14:00: SI: POS
9.(uto)
10:00-12:00: Milana Prodanov: OS1 V1 SI - nadoknada
10.(sre)
10:00-14:00: Marko Mićović: SS
16:00-22:00: IR: ZP
11.(cet)
12:00-14:00: SI: POOP
12.(pet)
8:15-10:30: SI: POOP
10:45-13:00: SI: POOP
13:15-15:30: SI: POOP
13.(sub)
14.(ned)
15.(pon)
8:00-14:15: Milana Prodanov: POS SI poslednja vezba
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
19:15-21:30: SI: ASP1
16.(uto)
10:00-11:00: Drazen Drašković: odbrana diplomskog
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
17.(sre)
8:00-11:00: IR: IS1
14:00-18:00: IR: PP2
18:00-21:00: IR: MUPS
18.(cet)
14:00-17:30: SI: PORT
17:30-20:00: Jovan Đukić: SI PORT
19.(pet)
9:00-11:15: SI: OO2
11:30-13:45: SI: OO2
16:00-19:00: SI: IEP
20.(sub)
15:00-22:00: Milanka Đorđević: PIA - kolokvijum
21.(ned)
18:30-22:00: Milanka Đorđević: 112OO2 - kolokvijum
22.(pon)
23.(uto)
18:00-19:00: Vladimir Jocović: SIOOP2 - uvid
24.(sre)
8:00-10:00: Filip Hadžić: VD
16:00-22:00: IR: ZP
25.(cet)
18:00-20:00: SI: RM1
26.(pet)
27.(sub)
28.(ned)
29.(pon)
8:15-11:00: SI: POS
11:15-14:00: SI: POS
30.(uto)