Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 60 za 5. mesec 2018. godine
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(uto)
2.(sre)
3.(cet)
4.(pet)
9:00-11:15: SI: POOP
11:30-13:45: SI: POOP
5.(sub)
17:00-19:00: Marija Punt: VD kol
6.(ned)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: kolokvijum RM1
7.(pon)
8:15-11:00: SI: POS
11:15-14:00: SI: POS
17:15-19:15: ETF: OTK
19:30-21:30: ETF: OTK
8.(uto)
8:45-10:45: SI: ZP
11:00-14:00: SI: SAB
14:15-17:15: SI: SAB
17:30-20:30: SI: SAB
9.(sre)
14:30-17:30: SI: IEP
17:45-22:00: ETF: OTK
10.(cet)
8:00-10:00: Kristijan Žiža: OO2
10:00-14:00: Kristijan Žiža: Produzeci
14:00-18:00: IR: PP2
11.(pet)
9:00-11:00: ETF: OTK
11:15-13:15: ETF: OTK
12.(sub)
9:00-16:00: Sanja Delčev: IR PIA kolokvijum
16:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB
13.(ned)
14.(pon)
8:15-11:00: SI: POS
11:15-14:00: SI: POS
17:15-19:15: ETF: OTK
19:30-21:30: ETF: OTK
15.(uto)
12:15-16:30: ETF: OTK
17:00-20:00: Marko Mićović: 13S113SS
16.(sre)
10:00-11:00: Nemanja Kojić: IEP
11:00-14:00: Filip Hadžić: Priprema - elektrijada
15:00-17:00: Vladimir Jocović
17:00-21:00: IR: MUPS
17.(cet)
9:00-12:00: IR: SAB
14:00-18:00: IR: PP2
18:00-22:00: Filip Hadžić
18.(pet)
9:00-11:00: ETF: OTK
11:15-13:15: ETF: OTK
13:15-22:00: Nemanja Kojić: iep: lab
19.(sub)
20.(ned)
21.(pon)
17:15-19:15: ETF: OTK
19:30-21:30: ETF: OTK
22.(uto)
23.(sre)
10:00-14:30: Nemanja Kojić: iep vezbe u labu
14:30-17:30: SI: IEP
24.(cet)
14:00-18:00: IR: PP2
25.(pet)
9:00-11:00: ETF: OTK
11:15-13:15: ETF: OTK
18:00-20:00: Tamara Šekularac: SAB vezbe
26.(sub)
9:00-14:00: Katarina Milenković: OO2
27.(ned)
28.(pon)
8:00-10:00: Jelica Cincović: VD
10:00-14:00: Živojin Šuštran: POS predrok
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
19:15-21:30: SI: ASP1
29.(uto)
11:00-14:00: SI: SAB
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
19:00-22:00: Katarina Milenković: PORT - nadoknade
30.(sre)
10:00-15:30: Živojin Šuštran: OS1 predrok
31.(cet)
9:00-12:00: IR: SAB
14:00-18:00: IR: PP2