Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 26B za 11. mesec 2018. godine
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(cet)
14:00-16:00: SI: OOP1 kol
2.(pet)
3.(sub)
4.(ned)
5.(pon)
6.(uto)
7.(sre)
14:00-16:00: Kristijan Žiža: SI: RM2 kolokvijum
16:00-17:00: Miloš Cvetanović: odbrana diplomskog
19:00-21:00: IR: PKR
8.(cet)
17:00-20:00: Filip Hadžić: Branko Kovacevic - master
9.(pet)
10.(sub)
11.(ned)
12.(pon)
8:00-22:00: Nenad Korolija: Praznik, neradan dan
13.(uto)
8:00-14:00: SI: ORT2
16:00-22:00: IR: OR2
14.(sre)
8:00-14:00: SI: ORT2
19:00-21:00: IR: PKR
15.(cet)
16.(pet)
17.(sub)
18.(ned)
19.(pon)
8:00-14:00: SI: ORT2
16:00-22:00: IR: OR2
20.(uto)
8:00-14:00: SI: ORT2
16:00-22:00: IR: OR2
21.(sre)
8:00-14:00: SI: MIPS
19:00-21:00: IR: PKR
22.(cet)
23.(pet)
8:00-15:00: Vladimir Jocović: IR - OO1
24.(sub)
25.(ned)
26.(pon)
27.(uto)
28.(sre)
19:00-21:00: IR: PKR
29.(cet)
8:00-14:00: Vladimir Jocović: SI - OOP1
30.(pet)