Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 25 za 11. mesec 2018. godine
Ova sala nije predviđena za slobodan rad studenata
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(cet)
14:00-16:00: SI: OOP1 kol
2.(pet)
8:00-14:45: IR: OO1
17:00-19:30: IR: PS
3.(sub)
4.(ned)
5.(pon)
15:00-16:45: SI: TS
17:00-18:45: SI: TS
6.(uto)
7.(sre)
14:15-16:15: SI: PKR
8.(cet)
14:45-16:45: SI: PKR
17:00-20:00: Tamara Šekularac: PP1S
9.(pet)
10.(sub)
11.(ned)
12.(pon)
13.(uto)
14.(sre)
14:15-16:15: SI: PKR
16:30-18:45: SI: PP1
15.(cet)
14:45-16:45: SI: PKR
17:00-19:15: SI: PP1
16.(pet)
17:00-19:30: IR: PS
17.(sub)
18.(ned)
19.(pon)
8:00-14:45: SI: BP1
15:00-16:45: SI: TS
17:00-18:45: SI: TS
20.(uto)
8:00-14:45: SI: BP1
21.(sre)
8:00-14:00: SI: MIPS
14:15-16:15: SI: PKR
16:30-18:45: SI: PP1
22.(cet)
8:00-14:00: SI: PIA
14:45-16:45: SI: PKR
17:00-19:15: SI: PP1
23.(pet)
8:00-14:45: IR: OO1
24.(sub)
25.(ned)
26.(pon)
8:00-14:45: IR: BP1
16:00-18:30: SI: PS
18:45-21:15: SI: PS
27.(uto)
8:00-12:30: IR: BP1
12:30-14:45: Tamara Šekularac: IR: BP1
28.(sre)
9:00-11:15: SI: ASP2
11:30-13:45: SI: ASP2
14:15-16:15: SI: PKR
16:30-18:45: SI: PP1
29.(cet)
8:00-14:45: SI: OO1
14:45-16:45: SI: PKR
17:00-19:15: SI: PP1
30.(pet)