Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 25 za 5. mesec 2018. godine
Ova sala nije predviđena za slobodan rad studenata
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(uto)
2.(sre)
3.(cet)
12:00-14:00: Marija Punt: ort1
17:45-20:15: Saša Stojanović
4.(pet)
5.(sub)
17:00-19:00: Marija Punt: VD kol
6.(ned)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: kolokvijum RM1
7.(pon)
8:00-14:00: SI: VD
14:00-14:30: Jelica Cincović: VD lab
18:00-20:00: Miloš Cvetanović: IS1
8.(uto)
8:00-14:00: SI: VD
9.(sre)
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
10.(cet)
8:15-14:15: SI: AR
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
11.(pet)
8:00-14:00: IR: AR
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
12.(sub)
9:00-16:00: Sanja Delčev: IR PIA kolokvijum
16:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB
13.(ned)
14.(pon)
8:00-14:00: IR: RM1
14:00-15:00: Željko Marković: RM1
15.(uto)
8:00-14:00: IR: IS1
16.(sre)
8:15-14:15: SI: RM1
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
17.(cet)
8:15-14:15: SI: AR
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
18.(pet)
8:00-14:00: IR: AR
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
19.(sub)
20.(ned)
21.(pon)
8:00-14:00: IR: RM1
14:00-21:30: Sanja Delčev: PIA lab JSF
22.(uto)
23.(sre)
8:15-14:15: SI: RM1
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
24.(cet)
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
25.(pet)
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
26.(sub)
9:00-14:00: Katarina Milenković: OO2
27.(ned)
28.(pon)
8:00-14:00: SI: VD
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
19:15-21:30: SI: ASP1
29.(uto)
8:00-14:00: SI: VD
14:15-17:15: SI: SAB
17:30-20:30: SI: SAB
30.(sre)
10:00-17:00: Živojin Šuštran: OS1 predrok
17:00-19:15: SI: PP2
31.(cet)
8:00-12:00: Uroš Radenković: AR SI nadoknada
17:00-19:15: SI: PP2