Nedeljni pregled za sve sale   Rezervisanje (samo za autorizovane)
Rezervacije sale 25 za 4. mesec 2019. godine
Ova sala nije predviđena za slobodan rad studenata
Uputstvo (ver. 23.01.2015.)  Sala: 25 26 60 26B 70     Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
1.(pon)
2.(uto)
12:00-14:00: IR: Milana Prodanov
14:00-16:15: IR: SS
16:30-18:45: IR: SS
19:00-21:15: IR: SS
3.(sre)
14:30-16:45: SI: PP2
17:00-21:30: SI: PP2
4.(cet)
5.(pet)
13:00-14:00: Jelica Cincović: PPK
17:00-19:15: SI: PP2
6.(sub)
7.(ned)
8.(pon)
14:15-16:30: SI: PP2
9.(uto)
10.(sre)
18:00-22:00: IR: MUPS
11.(cet)
8:00-12:30: IR: OO2
18:30-20:00: Stefan Tubić: IS2
12.(pet)
8:00-10:30: Sanja Delčev: PIA rezerva
18:00-20:00: Aleksa Marušić: PRM
13.(sub)
14.(ned)
15.(pon)
8:00-14:00: IR: RM1
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
19:15-21:30: SI: ASP1
16.(uto)
16:15-18:45: Tamara Šekularac: PSI
17.(sre)
8:00-14:00: SI: RM1
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-21:30: SI: PP2
18.(cet)
8:00-14:00: SI: AR
14:15-16:30: Tamara Šekularac: PP2S
17:00-19:15: SI: PP2
19.(pet)
9:00-11:15: SI: OO2
11:30-13:45: SI: OO2
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
20.(sub)
15:00-22:00: Milanka Đorđević: PIA - kolokvijum
21.(ned)
18:30-22:00: Milanka Đorđević: 112OO2 - kolokvijum
22.(pon)
11:00-13:00: SI: IEP
19:00-21:00: SI: P2 kol
23.(uto)
12:00-14:00: SI: VD
24.(sre)
8:00-10:00: Filip Hadžić: VD
18:00-20:00: Slavko Gajin: PRM
20:00-22:00: Tamara Šekularac: BP2 kol
25.(cet)
18:00-20:00: SI: RM1
26.(pet)
27.(sub)
28.(ned)
29.(pon)
30.(uto)