Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2016/2017. godini drži kao obavezni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija (VII semestar).

Predmet se u školskoj 2016/2017. godini drži kao obavezni predmet na Odseku za računarsku tehniku i informatiku, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar).

Raspored časova
(13E113PIA, letnji 2016/2017.):
2 časa predavanja (ponedeljak, 10:15,
@učionica 57)
2 časa auditornih vežbi (petak, 10:15, @učionica 310)
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u toku semestra
Obaveštenja: preko zvaničnih mejling listi:
si4pia@lists.etf.rs (za Odsek za SI) i
ir4pia@lists.etf.rs (za Odsek za RTI)
Liste se formiraju nakon prve nastavne nedelje.

Na listu morate da se prijavite sa zvaničnom studentskom e-mail adresom. Upotreba drugih e-mail adresa nije dozvoljena. Pitanja i komentare vezane za predmet koji su od značaja za veći broj studenata, treba slati preko liste. Ostale poruke možete slati predmetnim nastavnicima isključivo sa zvanične studentske e-mail adrese.
Cilj kursa: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima razvoja višeslojnih Internet aplikacija baziranih na programskom jeziku Java. Biće pokazana primena najsavremenijih tehnologija za dizajn i implementaciju Internet aplikacija.
Studenti će biti osposobljeni da projektuju i razviju višeslojne Internet aplikacije potrebne složenosti koristeći moderne načine i savremene veb tehnologije. Nakon izrade projekta, studenti će biti spremni za razvoj (ne)komercijalnih Internet aplikacija.
Sadržaj kursa:
 • HTML/HTML5, CSS (Cascading Style Sheets)
 • JavaScript, XML (EXtensible Markup Language)
 • Povezivanje sa bazama podataka iz Jave
 • Java Servlet tehnologija
 • Java Server Pages (JSP)
 • Java Server Faces (JSF)
 • Facelets
 • AJAX - Asynchronous JavaScript and XML
 • Frameworks: Spring, Hibernate ORM
Projektni zadatak: Vredi 30% poena
Izradom projekta student treba da demonstrira stečeno znanje. Potrebno je realizovati Internet apliakaciju zadate specifikacije, koristeći JSF, Facelets, AJAX i Hibernate.
Projektni zadatak se radi u ispitnom roku u kome se polaže pismeni ispit ili u nekom od narednih rokova. Tekst projekta se objavljuje pred januarski, junski i septembarski ispitni rok (početkom maja, početkom avgusta i početkom decembra).
Da bi student položio ispit, mora osvojiti najmanje 15 od 30 poena na projektu. Student mora raditi aktuelni projekat za taj rok. Projekat se može braniti u svakom roku.
Odbrana se organizuje obično nekoliko dana nakon ispita, ali se može organizovati i 2-3 dana nakon ispitnog roka. Osvojeni poeni važe godinu dana.
Kolokvijumi/ispiti: 40% poena (K1) + 30% poena (K2)
Oba kolokvijuma rade se na računaru.

Za uspešno položen ispit potrebno je imati više od polovine poena na kolokvijumima/ispitu.
 • Prvi kolokvijum (K1)

  Polaže se u prvoj kolokvijumskoj nedelji. Obuhvata tehnologije Java Servlet i JSP. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 40. Poeni sa K1 mogu da se koristiti u toku jedne školske godine. Kolokvijum traje 2 sata.

 • Drugi kolokvijum (K2)

  Polaže se u drugoj kolokvijumskoj nedelji. Obuhvata samo JSF. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30. Poeni sa K2 mogu da se koristiti u toku jedne školske godine. Studenti sa RTI odseka ovaj deo rade na ispitu. Kolokvijum traje 2 sata.

 • Ispit = K1 ili K2 ili K1+K2

  Ispit se sastoji od dva zadatka, koji odgovaraju prvom, odnosno drugom kolokvijumu. Na početku ispita, student treba da se izjasni da li želi da koristi osvojene poene ili će taj deo raditi na ispitu. Parcijalni ispit, ukoliko se radi samo jedan deo (bilo koji), traje 2 sata, ako se rade oba zadatka integralni ispit traje 3 sata. Parcijalni ili integralni ispit mogu da se polažu u svakom ispitnom roku.

Nastavnici

Konsultacije odmah nakon časova ili ih zakazati putem e-pošte.

Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

 • Uvodno predavanje [PDF]
 • Java Servleti [PDF]
 • Java Server Pages (JSP) [PDF]
 • Java Server Faces (JSF) [PDF]
 • Asynchronous JavaScript + XML (Ajax) [PPT]
 • JSF 2.0 [PDF]
 • Realizacija Veb servisa [PDF]

Vežbe i laboratorijske vežbe

Vežbe možete preuzeti ovde:

HTML (HyperText Markup Language) Uvod u HTML [ PDF]
Liste, linkovi i tabele [ PDF]
Forme, frejmovi i layout [ PDF]
HTML primeri - izvorni kod [ZIP]
CSS (Cascading Style Sheets) CSS [ PDF]
CSS primeri - izvorni kod [ZIP]
JavaScript JavaScript - vežbe [PDF]
JavaScript - zbirka zadataka [PDF]
JavaScript primeri - izvorni kod [ZIP]
XML, XHTML, XSD XML | XHTML | XSD | XSLT | DTD | Primeri
Java Servleti Java Servleti [ PDF]
Java Server Pages Java Servleti - primeri (1.deo) [ZIP]
Java Servleti - primeri (2.deo) [ZIP]
JSP - primeri [ZIP]
Java Servleti i JSP - zbirka sa zadacima sa vežbi [PDF]
Java Server Faces JSF 2.0 osnove - Primeri sa vezbi [ZIP]
Primer sa bibliotekom - izvorni kod [ZIP]
Primer sa bibliotekom - libraries[ZIP]
Primer sa bibliotekom - skript za bazu[ZIP]
Facelets Facelets [PDF]
AJAX Primeri sa Ajaxom - 1.deo[ZIP]
Primeri sa Ajaxom - 2.deo[ZIP]
Baze podataka Korišćenje baza kod Jave [PDF]
MySQL Connector JAR [JAR]

Projekat


Projektni zadatak za januarsko-februarski rok 2016/2017. godine objavljen je OVDE.