Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2018/2019. godini drži kao obavezni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija (VII semestar).

Predmet se u školskoj 2018/2019. godini drži kao obavezni predmet na Odseku za računarsku tehniku i informatiku, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar).

  Softversko inženjerstvo Računarska tehnika i informatika
Raspored časova
(zimski 2018/2019):
2 časa predavanja (ponedeljak, 14:15, @učionica 308 [P1] i sreda, 14:15, @učionica 314 [P2])
2 časa auditornih vežbi (sreda, 16:15, @učionica 308 [V1] i @učionica 314 [V2])
2 časa predavanja (ponedeljak, 14:15, @učionica 57 [P1])
2 časa auditornih vežbi (sreda, 14:15, @učionica 70 [V2] i petak, 10:15 @učionica 70 [V1])
Laboratorijske vežbe: Održavaju se blokovski, u toku semestra
Obaveštenja: Preko zvaničnih mejling listi:
si4pia@lists.etf.rs
Liste se formiraju nakon prve nastavne nedelje.

Na listu morate da se prijavite sa zvaničnom studentskom e-mail adresom. Upotreba drugih e-mail adresa nije dozvoljena. Pitanja i komentare vezane za predmet koji su od značaja za veći broj studenata, treba slati preko liste. Ostale poruke možete slati predmetnim nastavnicima isključivo sa zvanične studentske e-mail adrese.
Preko zvaničnih mejling listi:
13e113pia@lists.etf.rs
Liste se formiraju nakon prve nastavne nedelje.

Na listu morate da se prijavite sa zvaničnom studentskom e-mail adresom. Upotreba drugih e-mail adresa nije dozvoljena. Pitanja i komentare vezane za predmet koji su od značaja za veći broj studenata, treba slati preko liste. Ostale poruke možete slati predmetnim nastavnicima isključivo sa zvanične studentske e-mail adrese.
Cilj kursa: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima razvoja višeslojnih Internet aplikacija baziranih na programskom jeziku Java. Biće pokazana primena najsavremenijih tehnologija za dizajn i implementaciju Internet aplikacija.
Studenti će biti osposobljeni da projektuju i razviju višeslojne Internet aplikacije potrebne složenosti koristeći moderne načine i savremene veb tehnologije. Nakon izrade projekta, studenti će biti spremni za razvoj (ne)komercijalnih Internet aplikacija.
Sadržaj kursa:
 • Java Servlet tehnologija
 • Java Server Faces (JSF)
 • Facelets
 • AJAX - Asynchronous JavaScript and XML
 • Angular
 • Frameworks: Spring, Hibernate ORM, Primefaces
 • HTML/HTML5, CSS (Cascading Style Sheets)
 • JavaScript
 • Angular
 • Povezivanje sa bazama podataka iz Jave
 • Java Servlet tehnologija
 • Java Server Faces (JSF)
 • Facelets
 • AJAX - Asynchronous JavaScript and XML
 • Frameworks: Spring, Hibernate ORM, Primefaces
Kolokvijumi/ispiti: 35% poena (K1) + 35% poena (K2)
Oba kolokvijuma rade se na računaru.

Za uspešno položen ispit potrebno je imati više od polovine poena na kolokvijumima/ispitu.
 • Prvi kolokvijum (K1)

  Polaže se u prvoj kolokvijumskoj nedelji. Obuhvata tehnologije Java Servlet i JSF. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 35. Kolokvijum je nadoknadiv u prva dva ispitna roka (januarskom i februarskom). Poeni sa K1 mogu se koristiti u toku jedne školske godine. Kolokvijum traje 2 sata. Neophodno je osvojiti minimum 10 poena na ovom kolokvijumu.

 • Drugi kolokvijum (K2)

  Polaže se u drugoj kolokvijumskoj nedelji. Obuhvata samo Angular. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 35, a potrebno je osvojiti najmanje 10 poena za uspešno položen ispit. Kolokvijum je nadoknadiv u svakom ispitnom roku. Poeni sa K2 mogu se koristiti u toku jedne školske godine. Kolokvijum traje 2 sata.

 • Ispit = K1 ili K2 ili K1+K2

  Ispit se sastoji od dva zadatka, koji odgovaraju prvom, odnosno drugom kolokvijumu. Na početku ispita, student treba da se izjasni da li želi da koristi osvojene poene ili će taj deo raditi na ispitu. Parcijalni ispit, ukoliko se radi samo jedan deo (bilo koji), traje 2 sata, ako se rade oba zadatka integralni ispit traje 3 sata.

30% poena (K1) + 40% poena (K2)
Oba kolokvijuma rade se na računaru.

Za uspešno položen ispit potrebno je imati više od polovine poena na kolokvijumima/ispitu.
 • Prvi kolokvijum (K1)

  Polaže se u kolokvijumskoj nedelji. Obuhvata tehnologije HTML/HTML5, CSS, JavaScript, Angular. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30. Kolokvijum je nadoknadiv u prva dva ispitna roka (junskom i julskom). Poeni sa K1 mogu se koristiti u toku jedne školske godine. Kolokvijum traje 2 sata.

 • Drugi kolokvijum (K2)

  Studenti ovaj deo rade na ispitu. Obuhvata Servlet tehnologiju i JSF. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 40, a potrebno je osvojiti najmanje 10 poena za uspešno položen ispit. Kolokvijum je nadoknadiv u svakom ispitnom roku. Poeni sa K2 mogu se koristiti u toku jedne školske godine. Kolokvijum traje 2 sata.

 • Ispit = K1 ili K2 ili K1+K2

  Ispit se sastoji od dva zadatka, koji odgovaraju prvom, odnosno drugom kolokvijumu. Na početku ispita, student treba da se izjasni da li želi da koristi osvojene poene ili će taj deo raditi na ispitu. Parcijalni ispit, ukoliko se radi samo jedan deo (bilo koji), traje 2 sata, ako se rade oba zadatka integralni ispit traje 3 sata.

Projektni zadatak: Vredi 30% poena
Izradom projekta student treba da demonstrira stečeno znanje. Potrebno je realizovati Internet apliakaciju zadate specifikacije, koristeći JSF ili Angular tehnologiju.
Projektni zadatak se radi u ispitnom roku u kome se polaže pismeni ispit ili u nekom od narednih rokova. Tekst projekta se objavljuje pred januarski, junski i septembarski ispitni rok (početkom maja, početkom avgusta i početkom decembra).
Da bi student položio ispit, mora osvojiti najmanje 35 od 70 poena na pismenom delu ispita i najmanje najmanje 15 od 30 poena na projektu. Student mora raditi aktuelni projekat za taj rok. Projekat se može braniti u svakom roku.
Odbrana se organizuje obično nekoliko dana nakon ispita, ali se može organizovati i 2-3 dana nakon ispitnog roka.
Uspešna odbrana projektnog zadatka je poslednja aktivnost na ovom predmetu.
Vredi 30% poena
Izradom projekta student treba da demonstrira stečeno znanje. Potrebno je realizovati Internet apliakaciju zadate specifikacije, koristeći JSF, Facelets, AJAX i Hibernate.
Projektni zadatak se radi u ispitnom roku u kome se polaže pismeni ispit ili u nekom od narednih rokova. Tekst projekta se objavljuje pred januarski, junski i septembarski ispitni rok (početkom maja, početkom avgusta i početkom decembra).
Da bi student položio ispit, mora osvojiti najmanje 35 od 70 poena na pismenom delu ispita i najmanje 15 od 30 poena na projektu. Student mora raditi aktuelni projekat za taj rok. Projekat se može braniti u svakom roku.
Odbrana se organizuje obično nekoliko dana nakon ispita, ali se može organizovati i 2-3 dana nakon ispitnog roka.
Uspešna odbrana projektnog zadatka je poslednja aktivnost na ovom predmetu.

Nastavnici

Konsultacije odmah nakon časova ili ih zakazati putem e-pošte.

Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

 • Uvodno predavanje [PDF]
 • Java Servleti [PDF]
 • Java Server Pages (JSP) [PDF]
 • Java Server Faces (JSF) [PDF]
 • Asynchronous JavaScript + XML (Ajax) [PPT]
 • JSF 2.0 [PDF]
 • Realizacija Veb servisa [PDF]
 • Angular i TypeScript [PDF]
 • NodeJS [PDF]

Vežbe i laboratorijske vežbe

Vežbe možete preuzeti ovde:

HTML (HyperText Markup Language) Uvod u HTML [ PDF]
Liste, linkovi i tabele [ PDF]
Forme, frejmovi i layout [ PDF]
HTML primeri - izvorni kod [ZIP]
CSS (Cascading Style Sheets) CSS [ PDF]
CSS primeri - izvorni kod [ZIP]
JavaScript JavaScript - vežbe [PDF]
JavaScript - zbirka zadataka [PDF]
JavaScript primeri - izvorni kod [ZIP]
Java Servleti Java Servleti [ PDF]
Java Servleti - primeri (1.deo) [ZIP]
Java Servleti - primeri (2.deo) [ZIP]
Java Server Pages JSP [ PDF]
JSP - primeri [ZIP]
Java Servleti i JSP - zbirka sa zadacima sa vežbi [PDF]
Java Servleti i JSP - izvorni kod zadataka iz zbirke [ZIP]
Java Server Faces JSF 2.0 - Primeri sa vežbi - maj 2017. [ZIP]
Primer sa bibliotekom - izvorni kod [ZIP]
Primer sa bibliotekom - libraries[ZIP]
Primer sa bibliotekom - skript za bazu[ZIP]
Facelets Facelets [PDF]
AJAX Primeri sa Ajaxom - 1.deo[ZIP]
Primeri sa Ajaxom - 2.deo[ZIP]
Baze podataka Korišćenje baza kod Jave [PDF]
MySQL Connector JAR [JAR]
Hibernate Hibernate + Ajax [ZIP]
MEAN stack MEAN [08.01.2019. ZIP]

Laboratorijske vežbe:

Tekst i izvorni kod biće objavljeni ovde nakon svake laboratorijske vežbe.

Prva laboratorijska vežba

Druga laboratorijska vežba

Projekat


IR3PIA: Projektni zadatak za februarski rok 2018/2019. godine objavljen je OVDE.

SI4PIA: Projektni zadatak za januarski i februarski rok 2018/2019. godine objavljen je OVDE.

Prilog: JSON fajlovi (test primeri za SI-Projekat).