Računarska grafika 2

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

1.10.2018. Odlaganje časa ove nedelje
Ove nedelje se odlaže nastava, pa će nadoknada biti sledeće nedelje.

17.10.2018. Prvi čas nastave
Prvi čas nastave će se održati 18.10. u 18h u labu 26b.

14.10.2018. Uvodni čas
O terminu prvog uvodnog časa studenti će biti obavešteni putem studentskih mejlova i sajta.


Informacije o predmetu

Računarska grafika 2 je izborni predmet na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u izbornom području Softversko inženjerstvo.

Propozicije polaganja

RG2_Propozicije2017-18.pdf

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe

Nastavno osoblje

Predavanja drži prof. dr Duško Starčaević.
Vežbe drži Milana Prodanov, asistent.
Kontakt: Milana Prodanov (milana@etf.bg.ac.rs)Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
 • Eric Lengyel: Mathematics of 3D Game Programming & Computer Graphics, 3. izdanje (Charles River Media, 2009.)
 • Tomas Akenine-Möller et al.: Real-Time Rendering, 3. izdanje (A K Peters, 2008.)
 • Dave Shreiner et al.: OpenGL Programming Guide 8. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Randi J. Rost et al.: OpenGL Shading Language 3. izdanje (Addison Wesley, 2009.)
 • Graham Sellers et al.: OpenGL Super Bible 6. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Edward Angel et al.: Interactive Computer Graphics, 6. izdanje (Addison Wesley, 2012.)
 • Grupa autora.: OpenGL Insights, 1. izdanje (Taylor & Francis Group, 2012.), Urednici: Patrick Cozzi, Christophe Riccio
 • David Wolff: OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, 1. izdanje (Packt Publishing, 2011.)


 • Dopunska literatura (diplomski, master i naučni radovi):
 • Srđa Štetić-Kozić: Poređenje metoda za računanje koeficijenata Frenelove refleksije u programima za senčenje, ETF Beograd, diplomski rad, 2014.


 • Materijali Fajl Datum poslednje promene
  U pripremi

  Domaći zadaci

  Naziv Fajl
  Prvi domaći zadatak 2017. DZ1_2017.pdf
  Drugi domaći zadatak 2017. DZ2_2017.pdf

  Ispitni i kolokvijumski zadaci

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Rezultati kolokvijuma i ispita

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Gore
  Glavna