Računarska grafika 2

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

04.12.2017. Prvi domaći zadatak
Objavljen je prvi domaći zadatak.13.11.2017. Predavanja i vežbe
U tekućoj sedmici, od 13.11. do 17.11. neće biti predavanja, dok će se vežbe održati u terminu predavanja, usali 26B, sa početkom od 18:15.

18.10.2017. Uvodni čas
Uvodni čas iz predmeta će se održati u četvrtak 26.10.2017. godine u sali 26B, sa početkom u 18:15.Informacije o predmetu

Računarska grafika 2 je izborni predmet na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u izbornom području Softversko inženjerstvo.

Propozicije polaganja

RG2_Propozicije2017-18.pdf

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe

Nastavno osoblje

Predavanja drži dr Đorđe Đurđević, docent.
Kontakt: dr Đorđe Đurđević (djordje.djurdjevic@etf.bg.ac.rs), Laboratorija za Računarsku grafiku i virtuelnu realnost.

Vežbe drži Milana Prodanov, asistent.
Kontakt: Milana Prodanov (milana@etf.bg.ac.rs)Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
 • Eric Lengyel: Mathematics of 3D Game Programming & Computer Graphics, 3. izdanje (Charles River Media, 2009.)
 • Tomas Akenine-Möller et al.: Real-Time Rendering, 3. izdanje (A K Peters, 2008.)
 • Dave Shreiner et al.: OpenGL Programming Guide 8. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Randi J. Rost et al.: OpenGL Shading Language 3. izdanje (Addison Wesley, 2009.)
 • Graham Sellers et al.: OpenGL Super Bible 6. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Edward Angel et al.: Interactive Computer Graphics, 6. izdanje (Addison Wesley, 2012.)
 • Grupa autora.: OpenGL Insights, 1. izdanje (Taylor & Francis Group, 2012.), Urednici: Patrick Cozzi, Christophe Riccio
 • David Wolff: OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, 1. izdanje (Packt Publishing, 2011.)


 • Dopunska literatura (diplomski, master i naučni radovi):
 • Srđa Štetić-Kozić: Poređenje metoda za računanje koeficijenata Frenelove refleksije u programima za senčenje, ETF Beograd, diplomski rad, 2014.


 • Materijali Fajl Datum poslednje promene
  U pripremi

  Domaći zadaci

  Naziv Fajl
  Prvi domaći zadatak 2017. DZ1_2017.pdf
  Drugi domaći zadatak 2017. DZ2_2017.pdf

  Ispitni i kolokvijumski zadaci

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Rezultati kolokvijuma i ispita

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Gore
  Glavna