Računarska grafika 2

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

5.1.2019. Drugi domaci zadatak.
Objavljen je drugi domaći zadatak.

9.12.2018. Prvi domaci zadatak.
Objavljen je prvi domaći zadatak.

1.10.2018. Odlaganje časa ove nedelje
Ove nedelje se odlaže nastava, pa će nadoknada biti sledeće nedelje.

17.10.2018. Prvi čas nastave
Prvi čas nastave će se održati 18.10. u 18h u labu 26b.

14.10.2018. Uvodni čas
O terminu prvog uvodnog časa studenti će biti obavešteni putem studentskih mejlova i sajta.


Informacije o predmetu

Računarska grafika 2 je izborni predmet na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u izbornom području Softversko inženjerstvo.

Propozicije polaganja

RG2_Propozicije2017-18.pdf

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe

Nastavno osoblje

Predavanja drži prof. dr Duško Starčaević.
Vežbe drži Milana Prodanov, asistent.
Kontakt: Milana Prodanov (milana@etf.bg.ac.rs)Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
 • Eric Lengyel: Mathematics of 3D Game Programming & Computer Graphics, 3. izdanje (Charles River Media, 2009.)
 • Tomas Akenine-Möller et al.: Real-Time Rendering, 3. izdanje (A K Peters, 2008.)
 • Dave Shreiner et al.: OpenGL Programming Guide 8. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Randi J. Rost et al.: OpenGL Shading Language 3. izdanje (Addison Wesley, 2009.)
 • Graham Sellers et al.: OpenGL Super Bible 6. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Edward Angel et al.: Interactive Computer Graphics, 6. izdanje (Addison Wesley, 2012.)
 • Grupa autora.: OpenGL Insights, 1. izdanje (Taylor & Francis Group, 2012.), Urednici: Patrick Cozzi, Christophe Riccio
 • David Wolff: OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, 1. izdanje (Packt Publishing, 2011.)


 • Dopunska literatura (diplomski, master i naučni radovi):
 • Srđa Štetić-Kozić: Poređenje metoda za računanje koeficijenata Frenelove refleksije u programima za senčenje, ETF Beograd, diplomski rad, 2014.


 • Materijali Fajl Datum poslednje promene
  U pripremi

  Domaći zadaci

  Naziv Fajl
  Drugi domaći zadatak 2018. DZ2_2018.pdf
  Prvi domaći zadatak 2018. DZ1_2018.pdf
  Prvi domaći zadatak 2017. DZ1_2017.pdf
  Drugi domaći zadatak 2017. DZ2_2017.pdf

  Ispitni i kolokvijumski zadaci

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Rezultati kolokvijuma i ispita

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Gore
  Glavna