Računarska grafika 2

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

20.02.2017. Ispit u februarskom ispitnom roku
Ispit u februarskom ispitnom roku biće održan u četvrtak 23.02.2017. godine, sa početkom u 20:00 u sali Laboratorije za Računarsku grafiku u RC ETF.19.01.2017. Ispit u januarskom ispitnom roku
Ispit u januarskom ispitnom roku biće održan u četvrtak 26.01.2017. godine, sa početkom u 18:30 u sali Laboratorije za Računarsku grafiku u RC ETF.

31.12.2016. Drugi domaći zadatak
Objavljen je drugi domaći zadatak.

05.12.2016. Prvi domaći zadatak
Objavljen je prvi domaći zadatak.

17.11.2016. Odlaganje časa
Zbog sprečenosti nastavnika, u četvrtak 17.11.2016. godine neće biti održana nastava. Termin nadoknade će naknadno biti saopšten.

31.10.2016. Uvodni čas
Nastava iz predmeta će se održavati četvrtkom, u sali 26B (paviljon Rašović) sa početkom u 18:15.

24.10.2016. Uvodni čas
Uvodni čas iz predmeta će se održati u utorak 25.10.2016. godine u sali 26B, sa početkom u 18h.

15.10.2016. Održavanje kursa
Kurs će se držati u školskoj 2016./2017. ako bude prijavljeno dovoljno studenata sa ispunjenim preduslovom - položen ispit Računarska grafika na osnovnim studijama.

Informacije o predmetu

Računarska grafika 2 je izborni predmet na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u izbornom području Softversko inženjerstvo.

Propozicije polaganja

RG2_Propozicije2016-17.pdf

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe

Nastavno osoblje

Predavanja i vežbe drži dr Đorđe Đurđević, docent.
Kontakt: dr Đorđe Đurđević (djordje.djurdjevic@etf.bg.ac.rs), kabinet 36Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
 • Eric Lengyel: Mathematics of 3D Game Programming & Computer Graphics, 3. izdanje (Charles River Media, 2009.)
 • Tomas Akenine-Möller et al.: Real-Time Rendering, 3. izdanje (A K Peters, 2008.)
 • Dave Shreiner et al.: OpenGL Programming Guide 8. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Randi J. Rost et al.: OpenGL Shading Language 3. izdanje (Addison Wesley, 2009.)
 • Graham Sellers et al.: OpenGL Super Bible 6. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Edward Angel et al.: Interactive Computer Graphics, 6. izdanje (Addison Wesley, 2012.)
 • Grupa autora.: OpenGL Insights, 1. izdanje (Taylor & Francis Group, 2012.), Urednici: Patrick Cozzi, Christophe Riccio
 • David Wolff: OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, 1. izdanje (Packt Publishing, 2011.)


 • Dopunska literatura (diplomski, master i naučni radovi):
 • Srđa Štetić-Kozić: Poređenje metoda za računanje koeficijenata Frenelove refleksije u programima za senčenje, ETF Beograd, diplomski rad, 2014.


 • Materijali Fajl Datum poslednje promene
  U pripremi

  Domaći zadaci

  Naziv Fajl
  Prvi domaći zadatak 2016. DZ1_2016.pdf
  Drugi domaći zadatak 2016. DZ2_2016.pdf

  Ispitni i kolokvijumski zadaci

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Rezultati kolokvijuma i ispita

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Gore
  Glavna