Algoritmi i strukture podataka (13E112ASP)

[ Informacije o predmetu ] [ Obaveštenja ] [ Ispitni zadaci ] [ Rezultati ispita ] [ Simulacije ] [ Materijali za pripremu ispita ]Informacije o predmetu

Algoritmi i strukture podataka je obavezan predmet na drugoj godini studija odseka za Računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Nedeljno časova

3 predavanja + 2 vežbe

Predavanja

Ponedeljkom od 09:00 do 12:00, MS Teams       dr Milo Tomašević, redovni profesor (kabinet 54a) i dr Marko Mišić, docent

Vežbe

V1 sredom od 10:00 do 12:00, MS Teams          Balša Knežević, saradnik u nastavi (kabinet 37)

V2 četvrkom od 18:00 do 20:00, MS Teams       Sanja Delčev, asistent i Maja Vukasović, asistent (kabinet 37)

Polaganje ispita

Propozicije za nastavnu 2021-2022. godinu dostupne su u dokumentu 13E112ASP_Propozicije.
U slučaju promene epidemiološke situacije usled pandemije virusa Covid-19, nastavnici zadržavaju pravo da izmene pravila predmeta, o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.


Obaveštenja

01.12.2021.
Rezultati kolokvijuma su objavljeni u odeljku Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: petak, 03.12.2021. godine u 12:00, sala 60.

21.10.2021.
Mejling lista:
Otvorena je mejling lista predmeta (13e112asp) na koju su automatski prijavljeni svi studenti koji su do srede, 20.10.2021. upisali tekuću godinu studija i prijavili predmet.
Studenti koji iz nekog razloga nisu na listi treba da se prijave na predmetnu listu preko prethodno navedene adrese.

02.10.2021.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.
Kod za pristup timu "13E112ASP" na platformi MS Teams: 1yep645
Dovoljno je uneti kod u polje "Pridružite se timu pomoću koda"/"Join or a team with a code" i bićete automatski dodati.
Časovi prve nedelje će biti održani u svim terminima i grupama.
O svim daljim informacijama bićete obavešteni tokom prve nedelje nastave.


Domaći zadaci

Domaći zadatak Fajl
#1 Nije objavljen.

Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Februar 2021. (18.02.2021.) 13E112ASP_feb_2021.pdf
Februar 2020. (09.02.2020.) 13E112ASP_feb_2020.pdf
Februar 2019. (10.02.2019.) 13E112ASP_feb_2019.pdf
Februar 2018. (11.02.2018.) 13E112ASP_feb_2018.pdf
Februar 2017. (10.02.2017.) 13E112ASP_feb_2017.pdf
Februar 2016. (01.02.2016.) 13E112ASP_feb_2016.pdf
Januar 2021. (28.01.2021.) 13E112ASP_jan_2021.pdf
Januar 2020. (19.01.2020.) 13E112ASP_jan_2020.pdf
Januar 2019. (20.01.2019.) 13E112ASP_jan_2019.pdf
Januar 2018. (21.01.2018.) 13E112ASP_jan_2018.pdf
Januar 2017. (20.01.2017.) 13E112ASP_jan_2017.pdf
Januar 2016. (11.01.2016.) 13E112ASP_jan_2016.pdf
Kolokvijum 2021. (20.11.2021.) 13E112ASP_K_2021.pdf
Kolokvijum 2019. (16.11.2019.) 13E112ASP_K_2019.pdf
Kolokvijum 2018. (17.11.2018.) 13E112ASP_K_2018.pdf
Kolokvijum 2017. (18.11.2017.) 13E112ASP_k_2017.pdf
Kolokvijum 2016. (20.11.2016.) 13E112ASP_k_2016.pdf
Kolokvijum 2015. (07.11.2015.) 13E112ASP_k_2015.pdf

Januar 2012. (09.01.2012.) IR2ASP_Jan12.pdf
Januar 2011. (11.01.2011.) IR2ASP_Jan11.pdf
Januar - Kolokvijum 2011. (11.01.2011.) IR2ASP_Jan11K.pdf
Jun 2010. (25.06.2010.) IR2ASP_Jun10.pdf
Februar 2010. (16.02.2010.) IR2ASP_Feb10.pdf
Januar 2010. (20.01.2010.) IR2ASP_Jan10.pdf
Jun 2009. (15.06.2009.) IR2ASP_Jun09.pdf
Februar 2009. (17.02.2009.) IR2ASP_Feb09.pdf
Januar 2009. (28.01.2009.) IR2ASP_Jan09.pdf
Januar - Kolokvijum 2009. (28.01.2009.) IR2ASP_Jan09K.pdf
Oktobar 2008. (24.09.2008.) IR2ASP_Okt08.pdf
Septembar 2008. (03.09.2008.) IR2ASP_Sep08.pdf
Jun 2008. (09.07.2008.) IR2ASP_Jun08.pdf
Januar 2008. (06.02.2008.) IR2ASP_Jan08.pdf
Kolokvijum 2007/2008 (26.11.2007.) IR2ASP_K0708.pdf
Jun 2007. (04.07.2007.) IR2ASP_Jun07.pdf
Februar 2007. (08.03.2007.) IR2ASP_Feb07.pdf
Januar 2007. (14.02.2007.) IR2ASP_Jan07.pdf

Rezultati ispita i kolokvijuma

Ispitni rok Fajl
Kolokvijum 2021/2022. 13E112ASP_K_2122.pdf

Gore
Glavna