Računarska grafika 2

[ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Rezultati kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

11.10.2023. Prvi časovi predavanja i vežbi biće održani u četvrtak 19.10. u sali P26 sa početkom u 18h.

04.10.2023. Sutrašnji časovi predavanja i vežbi neće biti održani.


Informacije o predmetu

Računarska grafika 2 je izborni predmet na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u izbornom području Softversko inženjerstvo.

Propozicije polaganja

RG2_Propozicije.pdf

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe

Nastavno osoblje

Predavanja drži prof. dr Dušan Starčević.
Vežbe drži Jovan Đukić, asistent.
Kontakt: Jovan Đukić (dj@etf.rs)Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura:
 • Eric Lengyel: Mathematics of 3D Game Programming & Computer Graphics, 3. izdanje (Charles River Media, 2009.)
 • Tomas Akenine-Möller et al.: Real-Time Rendering, 3. izdanje (A K Peters, 2008.)
 • Dave Shreiner et al.: OpenGL Programming Guide 8. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Randi J. Rost et al.: OpenGL Shading Language 3. izdanje (Addison Wesley, 2009.)
 • Graham Sellers et al.: OpenGL Super Bible 6. izdanje (Addison Wesley, 2013.)
 • Edward Angel et al.: Interactive Computer Graphics, 6. izdanje (Addison Wesley, 2012.)
 • Grupa autora.: OpenGL Insights, 1. izdanje (Taylor & Francis Group, 2012.), Urednici: Patrick Cozzi, Christophe Riccio
 • David Wolff: OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, 1. izdanje (Packt Publishing, 2011.)


 • Dopunska literatura (diplomski, master i naučni radovi):
 • Srđa Štetić-Kozić: Poređenje metoda za računanje koeficijenata Frenelove refleksije u programima za senčenje, ETF Beograd, diplomski rad, 2014.


 • Materijali
  00 O predmetu
  01 Pregled vektorske algebre
  02 Transformacije koordinatnih sistema (1/2)
  03 Transformacije koordinatnih sistema (2/2)
  04 OpenGL
  05 Unity
  STARO
  04 OpenGL - Uvod (fiksni grafički protok) (1/4)
  05 OpenGL - Uvod (fiksni grafički protok) (2/4)
  05 OpenGL - Uvod (fiksni grafički protok) (3/4)
  05 OpenGL - Uvod (fiksni grafički protok) (4/4)
  06 OpenGL - Zadaci (fiksni grafički protok)
  07 OpenGL - Programi za senčenje (1)
  07 OpenGL - Programi za senčenje (2)
  08 OpenGL - Zadaci (programabilni grafički protok)
  09 Unity okruženje - Uvod
  10 Unity shaderi
  11 Unity shaderi - Zadaci

  Domaći zadaci

  Naziv Fajl
  Prvi domaći zadatak 2023. DZ1
  Drugi domaći zadatak 2023. DZ2

  Teme za seminarski rad

  Teme Datum
  Glavni spisak tema
  Šablon za seminarski rad
  2023-01-04
  2023-01-04

  Ispitni zadaci

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Rezultati ispita

  Ispitni rok Fajl
  U pripremi

  Gore
  Glavna