Elektrotehnički fakultet Beograd
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Računarska grafika

[Informacije o predmetu] [Obaveštenja] [Materijali] [Laboratorijske vezbe]

[Domaći zadaci] [Ispiti i kolokvijumi] [Rezultati] [Diplomski radovi] [Linkovi]

 

Informacije o predmetu

Računarska grafika je izborni predmet na četvrtoj godini Odseka za računarsku tehniku i informatiku (IR), trećoj (ili četvrtoj) godini Softverskog inženjerstva (SI) i prvoj godini Master studija (MS, moduli Softversko inženjerstvo i Računarska tehnika i informatika) Elektrotehničkog fakulteta.

Nedeljno časova

2 + 2 + 1

Predavanja

dr Igor Tartalja, vanredni profesor
SI: sredom od 14 do 16, sala 308

IR+MS: cetvrtkom od 12 do 14, sala Lola-1

Vežbe

Dragana Milovančević, saradnik u nastavi
SI: petkom od 12 do 14, sala 59

IR+MS: petkom od 14 do 16, sala Lola-1

Domaći zadaci

Dva zadatka/projekta, jedan iz 2D, drugi iz 3D grafike. Rade se na jeziku Java korišćenjem biblioteke JavaFX. Usmena odbrana.

Laboratorijske vežbe

Rade se četiri vežbe, po dve iz oblasti 2D i 3D grafike. Prva i treća vežba su pokazne, druga i četvrta se ocenjuju. Na drugoj i četvrtoj se radi i test na sistemu Moodle.

Prezentacija kursa

 O Predmetu RG 2017-18

Propozicije

 Propozicije 2017-18 RG - IR,SI,MS

Obaveštenja

Datum

Sadržaj

19.09.2018.

Objavljeni su rezultati ispita - oktobar 2018.

17.09.2018.

Odbrana domaćih zadataka u oktobarskom roku će biti u utorak 18.9.2018. od 12:00 u sali P26B.

12.09.2018.

Studenti koji žele da brane domaće zadatke u oktobarskom ispitnom roku treba da pošalju svoje radove (link ka projektima - GDrive ili Dropbox, na primer) predmetnom nastavniku do termina ispita.
Termin za odbranu domaćih zadataka biće naknadno objavljen.

01.09.2018.

Objavljeni su rezultati ispita - septembar 2018.

05.07.2018.

Objavljeni su rezultati ispita - jul 2018.

04.07.2018.

Odbrana domaćih zadataka će se održati u četvrtak 05.07.2018. godine od 18h, u sali P25.

04.07.2018.

Objavljeno je rešenje ispitnog zadatka.

29.06.2018.

Ispit iz Računarske grafike u julskom ispitnom roku biće održan u sredu 04.07.2018. godine u sali P26, sa početkom u 15h.
Studenti koji žele da brane domaće zadatke u julskom ispitnom roku treba da se prijave do ponedeljka 02.07.2018. u 18h slanjem radova putem sledeće forme.

18.06.2018.

Objavljeni su rezultati ispita - jun 2018.

14.06.2018.

Odbrana domaćih zadataka će se održati u nedelju 17.06.2018. godine prema rasporedu koji možete videti ovde.

13.06.2018.

Objavljeno je rešenje ispitnog zadatka.

22.05.2018.

Studenti koji žele da brane domaće zadatke u junskom ispitnom roku treba da se prijave slanjem elektronske pošte do 10.06.2018. godine.
Domaći zadaci se brane u roku u kome se polaže ispit ili u roku koji prethodi ispitu. Izuzetno je za junski i julski ispitni rok dozvoljeno braniti domaći u kasnijem (julskom), a ispit polagati u ranijem (junskom) roku.

22.05.2018.

Umesto časova predavanja ove nedelje biće održan čas vežbi u petak 25.05. od 16h (nakon redovnih časova vežbi), u sali 308. Ovim završavamo sa gradivom na predmetu za tekuću školsku godinu.

06.05.2018.

Objavljena je postavka drugog domaćeg zadatka.

04.05.2018.

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma.

24.04.2018.

Objavljeni su rezultati 4. laboratorijske vežbe

22.04.2018.

Objavljeno je rešenje zadatka drugog kolokvijuma.

20.04.2018.

Materijali sa četvrte laboratorijske vežbe dostupni su u odeljku Laboratorijske vezbe.

16.04.2018.

Kako je 20.04. prema kalendaru nastave kolokvijumski dan za IR odsek, kao što je dogovoreno na časovima vežbi, nadoknada vežbi će biti održana sutra, u utorak 17.04. od 18h (odmah nakon već najavljene nadoknade prazničnog petka), u sali 315.

15.04.2018.

19.04. je prema kalendaru nastave kolokvijumski dan za IR odsek, te će se časovi predavanja iz Računarske grafike održati u ponedeljak 16.04. terminu 16-18h, sala 55. Isto gradivo će biti predavano u redovnom terminu predavanja na SI odseku, u sredu 18.04. 14-16, sala 308, tako da studenti IR i MS studija mogu prisustvovati bilo kom od navedena dva termina.

15.04.2018.

Materijali sa treće laboratorijske vežbe dostupni su u odeljku Laboratorijske vežbe. Četvrta laboratorijska vežba će se održati u petak 20.04.2018. od 19:45h u sali P26.

10.04.2018.

Drugi kolokvijum će se održati u nedelju 22.04.2018. godine u laboratoriji P26 sa početkom u 15h. U sedmici od 23.04. do 29.04. neće biti nastave iz predmeta Računarska grafika.

10.04.2018.

Plan nadoknade časova vežbi je sledeći:
SI: ponedeljak 16.04. 16-18h, sala 308
IR+MS: utorak 17.04. 16-18h, sala 314

09.04.2018.

Treća laboratorijska vežba će se održati u petak 13.04.2018. od 19:45h u sali P26.

01.04.2018.

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma.

31.03.2018.

U nedelji od 1. do 6. aprila neće biti držani časovi iz Računarske grafike. Plan nadoknade predavanja je sledeći:
SI: sreda 11.04. 18-20h, sala 309
IR+MS: petak 13.04. 16-18h, sala 57
Plan nadoknade vežbi biće naknadno objavljen.

29.03.2018.

Dana 30.03.2018. godine biće održani časovi predavanja za IR i MS u terminu časova auditornih vežbi 14-16h, sala Lola-1. Istoga dana, u terminu 16-18h biće nadoknađeni časovi predavanja od 29.03. u sali koja će biti saopštena u terminu 14-16h.

29.03.2018.

Dana 30.03.2018. godine biće održani časovi predavanja za SI u terminu časova auditornih vežbi 12-14h, sala 59.

24.03.2018.

Objavljena su rešenja zadataka prvog kolokvijuma.

24.03.2018.

Objavljena je postavka 1. domaćeg zadatka iz 2D grafike.

17.03.2018.

Objavljeni su rezultati 2. laboratorijske vežbe.

16.03.2018.

Prvi kolokvijum će se održati u četvrtak 22.03.2018. godine u laboratoriji P26 sa početkom u 18h. U sedmici od 19.03. do 25.03. neće biti nastave iz predmeta Računarska grafika.

16.03.2018.

U subotu 17.03.2018. neće biti održani časovi vežbi. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obavešteni.

11.03.2018.

Materijali sa prve laboratorijske vežbe se nalaze u odeljku Laboratorijske vežbe

10.03.2018.

Test znanja koji će se sprovesti u okviru druge laboratorijske vežbe radi se za računarom i koristi se sistem Moodle. Sistemu možete pristupiti na sledećoj adresi: http://elearning.rcub.bg.ac.rs/. Pre prijavljivanja na kurs "Računarska grafika 2017/2018", potrebno je napraviti nalog na sistemu - u slučaju da već nemate nalog (napravljen ranije zbog nekog kursa na kojem je korišćen sistem Moodle). Prilikom pravljenja naloga na sistemu Moodle, neophodno je da koristite studentsku (zvaničnu fakultetsku) e-mail adresu. S obzirom na termin održavanja druge laboratorijske vežbe, potrebno je da se prijavite na kurs najkasnije zaključno sa četvrtkom 15.03.

10.03.2018.

Druga laboratorijska vežba će se održati u petak 16.03.2018. od 17h u sali P26.

05.03.2018.

Prva laboratorijska vežba će se održati u petak 09.03.2018. od 17h u sali P26.

03.03.2018.

Časovi vežbi na odseku SI su trajno prebačeni iz termina ponedeljkom od 16h do 18h u termin petkom od 12h do 14h u sali 59.

01.03.2018.

Dana 03.03.2018. godine (radna subota) neće biti održani časovi predavanja za SI odsek. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obavešteni.

22.02.2018.

Dana 23.02.2018. godine biće održani časovi predavanja za IR i MS i u terminu 16-18h, sala 55.

19.02.2018.

Dana 23.02.2018. godine biće održani časovi predavanja za IR i MS u terminu časova auditornih vežbi 14-16h, sala Lola-1.

18.02.2018.

Dana 19.02.2018. godine biće održani časovi predavanja za SI u terminu časova auditornih vežbi 16-18h, sala 308.

18.02.2018.

Svim upisanim studentima na predmet želimo uspešan početak novog semestra.

Materijali

Tip

Fajl

Datum

Predavanja 00 Uvod
01 JavaFX_1. deo - uvod
02 JavaFX_2. deo - 2D oblici
03 Krive
04 JavaFX_3. deo - atributi
05 Transformacije u 2D
06 JavaFX_4. deo - transformacije
07 JavaFX_5. deo - animacija
08 JavaFX_6. deo - interakcija
09 Transformacije u 3D i projekcije
10 Prikazne transformacije
11 JavaFX_7. deo - 3D scena i objekti
12 JavaFX_8. deo - kamera
13 Svetlost i senčenje
14 JavaFX_9. deo - materijal
15 JavaFX_10. deo - mreža, tekstura
16 JavaFX_11. deo - 3D izbor
17 Rasterizacija linije
18 Geometrija
19 Popunjavanje
20 Odsecanje
21 Uklanjanje skrivenih površi
22 Boja
23 Principi prikazivača
24 Tehnologije izlaza i ulaza
25 JavaFX_12. deo - obrada piksela

2018-02-19
2017-02-24
2018-02-21
2018-02-21
2018-02-28
2017-03-01
2018-03-07
2018-03-07
2017-03-15
2017-03-27
2018-03-30
2018-04-11
2018-04-12
2018-04-13
2018-04-13
2018-04-16
2018-04-16
2012-04-04
2012-04-04
2013-04-10
2017-05-10
2016-05-11
2017-05-16
2017-05-22
2017-05-24
2017-05-29

Vežbe

01 JavaFX - uvod, primitive, atributi, transformacije
02 Parametarske krive
03 JavaFX - animacija i interakcija
04 Transformacije 2D
05 Transformacije 3D i projekcije
06 JavaFX - 3D scena, objekti, kamera, svetla
07 JavaFX - materijal
08 JavaFX - mreža i tekstura
09 Rasterizacija kružnice
10 Popunjavanje oblasti
11 Odsecanje
12 Uklanjanje skrivenih površi
13 Rasterski prikazivači
14 JavaFX - rasterizacija

2017-03-13
2017-03-13
2017-03-13
2017-03-15
2017-03-27
2017-04-05
2017-04-10
2017-04-19
2017-05-04
2017-05-08
2018-05-11
2017-05-14
2017-05-22
2018-05-07

Laboratorijske vežbe

Opis

Preuzimanje

Materijali sa 4. laboratorijske vežbe iz 3D grafike

RG_Lab4_2018.zip

Materijali sa 3. i za pripremu 4. laboratorijske vežbe iz 3D grafike

RG_Lab3_2018.zip

Materijali sa 2. laboratorijske vežbe iz 2D grafike

RG_Lab2_2018.zip

Materijali sa 1. i za pripremu 2. laboratorijske vežbe iz 2D grafike

RG_Lab1_2018.zip

Domaći zadaci

Godina

Opis

Postavka

Primeri

2017/18 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2017/18 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2016/17 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2016/17 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2015/16 Domaći zadatak #1: JavaFX
2015/16 Domaći zadatak #2: OpenGL
2014/15 Domaći zadatak #1: Java2D
2014/15 Domaći zadatak #2: OpenGL
2013/14 Domaći zadatak #1: Java2D
2013/14 Domaći zadatak #2: OpenGL
2012/13 Domaći zadatak #1: Java2D
2012/13 Domaći zadatak #2: OpenGL
2011/12 Domaći zadatak #1: Java2D
2011/12 Domaći zadatak #2: OpenGL
2010/11 Domaći zadatak #1: Java2D
2010/11 Domaći zadatak #2: OpenGL
2009/10 Domaći zadatak #1: Java2D
2009/10 Domaći zadatak #2: OpenGL
2008/09 Domaći zadatak #1: Java2D
2008/09 Domaći zadatak #2: OpenGL
2007/08 Domaći zadatak #1: Java2D
2007/08 Domaći zadatak #2: OpenGL
2006/07 Domaći zadatak #1: Java2D
2006/07 Domaći zadatak #2: OpenGL
2005/06 Domaći zadatak #1: Java2D
2005/06 Domaći zadatak #2: OpenGL
2004/05 Domaći zadatak #1: Java2D
2004/05 Domaći zadatak #2: OpenGL
2003/04 Domaći zadatak #1: Java2D
2003/04 Domaći zadatak #2: OpenGL
Ispiti i kolokvijumi

Opis

Preuzimanje

Ispit JUL 2017-2018
Ispit JUN 2017-2018
Drugi kolokvijum 2017-2018
Prvi kolokvijum 2017-2018
Ispit JUN 2016-2017
Drugi kolokvijum 2016-2017
Prvi kolokvijum 2016-2017
Ispit JUN 2015-2016
Drugi kolokvijum 2015-2016
Prvi kolokvijum 2015-2016
Drugi kolokvijum 2014-2015
Prvi kolokvijum 2014-2015
Ispit JUN 2013-2014
Drugi kolokvijum 2013-2014
Prvi kolokvijum 2013-2014
Ispit JUN 2012-2013
Prvi kolokvijum 2012-2013
Drugi kolokvijum 2011-2012
Prvi kolokvijum 2011-2012
Ispit JUN 2010-2011
Drugi kolokvijum 2010-2011
Prvi kolokvijum 2010-2011
Ispit JUN 2009-2010
Drugi kolokvijum 2009-2010
Prvi kolokvijum 2009-2010
Ispit JUN 2008-2009
Drugi kolokvijum 2008-2009
Prvi kolokvijum 2008-2009
Ispit JUN 2007-2008
Drugi kolokvijum 2007-2008
Prvi kolokvijum 2007-2008
Rezultati

Rezultati ispita

Datum

Preuzimanje

Rezultati ispita Oktobar 2018
19.09.2018.
Rezultati ispita Septembar 2018
01.09.2018.
Rezultati ispita Jul 2018
05.07.2018.
Rezultati ispita Jun 2018
18.06.2018.

Rezultati kolokvijuma

Datum

Preuzimanje

Rezultati drugog kolokvijuma
04.05.2018.
Rezultati prvog kolokvijuma
01.04.2018.

Rezultati laboratorijskih vežbi

Datum

Preuzimanje

Rezultati četvrte laboratorijske vežbe
24.04.2018.
Rezultati druge laboratorijske vežbe
17.03.2018.

Diplomski i master radovi

Tema rada

Autor

SeeGL - Softverski alat za učenje grafičke biblioteke OpenGL Prvulović Marko
Razvoj 3D grafike i korisničkog interfejsa didaktičke akcione igre u XNA okruženju Micić Milan
Razvoj biblioteke za izvođenje lekcija u virtuelnom svetu Đoković Miloš
Razvoj grafičkog sistema praćenja zraka za interaktivne aplikacije Mesner Mirko
GraphysX Đura Adrian
Olimpijada Znanja Slavković Miroslav
LITE Streets Grupa autora
Razvoj grafičkog impulsnog simulatora dinamike krutih tela Tintor Marko
Dizajner enterijera Simić Milan
Razvoj grafički orijentisanog simulatora saobraćajne raskrsnice Han Matija

Donacije

NORDEUS

Februar 2014. godine: Kompanija NORDEUS donirala je 6 računara visokih performansi, opremljenih savremenim grafičkim adapterima i pratećom opremom (monitorima visoke rezolucije ili za pasivnu 3D stereoviziju, projektorima za stereoviziju, Kinect uređajem za audio-vizuelnu interakciju sa računarima, Rift uređajem za virtuelnu realnost). Takođe, kompanija NORDEUS je donacijom renovirala i nameštajem opremila prostoriju u Računarskom Centru ETF, gde je smeštena Laboratorija za Računarsku grafiku i virtuelnu realnost, pri Katedri za Računarsku tehniku i informatiku ETF-a.

NVIDIA

Novembar 2008. godine: U okviru Academic partnership programa, vodeći svetski proizvođač čipova za grafičke adaptere, kompanija NVIDIA, je donirala 5 grafičkih adaptera visokih performansi (dva adaptera GeForce GTX 280, dva adaptera GeForce 9800 GTX i jedan adapter QuadroFX 3700). Upotreba ovih adaptera primarno je predviđena za istraživanja u okviru master teza i doktorskih disertacija ali i za upoznavanje studenata sa najnovijim trendovima u hardverskoj podršci za Računarsku grafiku, u okviru nastave na odgovarajućim predmetima.
Mart 2011. godine: U okviru istog programa, kompanija NVIDIA je nastavila svoju podršku donacijom dva moderna adaptera visokih performansi (jedan adapter GeForce GTX 580 i jedan adapter Quadro 2000), kao i parom 3D Vision Pro naočara.


November 2008. Through the Academic-partnership program, the company NVIDIA, the world leading manufacturer of GPUs, donated 5 high performance graphics cards (two GeForce GTX 280 cards, two GeForce 9800 GTX cards and one QuadroFX 3700 card). These cards are primarily intended to be used for research purposes in M.Sc and Ph.D. theses, but also for introducing students to latest trends in hardware support of Computer graphics, as part of related courses.
Mach 2011. The company NVIDIA continued its support by donating two modern high performance graphics cards (one GeForce GTX 580 and one Quadro 2000), as well as a pair of 3D Vision Pro glasses.

Linkovi

Tehnologija
NVIDIA - proizvođač grafičkog hardvera za kućne računare

ATI - proizvođač grafičkog hardvera za kućne računare

Virtual Realities - distributer hardvera orijentisanog ka virtuelnoj realnosti
Zalman - proizvođač naprednih ulazno-izlaznih periferija (3D LCD monitori)
iZ3D - proizvođač 3D LCD monitora
INITION - distributer naprednih ulazno-izlaznih periferija
GALI - 3D - distributer opreme za stereoviziju
BEREZIN - distributer opreme za stereoviziju

Kursevi Računarske grafike sa univerziteta u svetu

http://graphics.csail.mit.edu/classes/6.837/F03/
[MIT kurs Uvod u računarsku grafiku]

http://graphics.csail.mit.edu/classes/6.837/F98/Lecture9/homepage.html
[Interaktivan tutorijal o parametarskim krivama]

http://www.cse.psu.edu/~plassman/sjthomas/418links.html
[Penn State University - kurs racunarske grafike]

Algoritmi

http://members.tripod.com/~Paul_Kirby/appletbezier/Surface.html
[Parametarske krive i povrsi]

http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/AndysSplineTutorial/
[Spline tutorijal]

http://www.cs.nps.navy.mil/people/faculty/capps/iap/class2/splines/
[Bezier, B-splines + crtanje krugova + 2D, 3D, ...]

http://www.eml.hiroshima-u.ac.jp/member/jrs/nis/javaexampl/java_eng.html
[Apleti i demonstracije pojedinih algoritama]

 

There have been 217419 visitors to this websiteThere have been 217419 visitors to this websiteThere have been 217419 visitors to this websiteThere have been 217419 visitors to this websiteThere have been 217419 visitors to this websiteThere have been 217419 visitors to this website
posetilaca od 28.11.2003.