Elektrotehnički fakultet Beograd
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Računarska grafika

[Informacije o predmetu] [Obaveštenja] [Materijali] [Laboratorijske vezbe]

[Domaći zadaci] [Rezultati] [Diplomski radovi] [Linkovi]

 

Informacije o predmetu

Računarska grafika je izborni predmet na četvrtoj godini Odseka za računarsku tehniku i informatiku (IR), trećoj (ili četvrtoj) godini Softverskog inženjerstva (SI) i prvoj godini Master studija (MS, moduli Softversko inženjerstvo i Računarska tehnika i informatika) Elektrotehničkog fakulteta.

Nedeljno časova

2 + 2 + 1

Predavanja

dr Igor Tartalja, vanredni profesor
SI: sredom od 14 do 16, sala 308

IR+MS: četvrtkom od 12 do 14, sala Lola-1

Vežbe

Jovan Đukić, asistent
SI: petkom od 12 do 14, sala 59

IR+MS: petkom od 14 do 16, sala Lola-1

Domaći zadaci

Dva zadatka/projekta, jedan iz 2D, drugi iz 3D grafike. Rade se na jeziku Java korišćenjem biblioteke JavaFX. Usmena odbrana.

Laboratorijske vežbe

Rade se četiri vežbe, po dve iz oblasti 2D i 3D grafike. Prva i treća vežba su pokazne, druga i četvrta se ocenjuju. Na laboratorijskim vežbama se rade zadaci iz programiranja 2D, odnosno 3D grafike. Ne rade se testovi.

Kolokvijumi i ispit

Rade se 2 kolokvijuma na kojima se rešavaju testovi na sistemu Moodle. Na ispitu se takođe radi samo test na sistemu Moodle.

Prezentacija kursa

 O Predmetu RG 2019-20

Propozicije

 Propozicije 2019-20 RG - IR,SI,MS

 Izmene propozicija 2019-20 RG - IR,SI,MS

Obaveštenja

Datum

Sadržaj

13.07.2020.

Konačne rezultate nakon drugog termina odbrane domaćih zadataka možete videtu u sekciji rezultati. Takođe, na studentskom servisu možete videti unete ocene. Ukoliko primetite neki problem javite se na mejl dj@etf.bg.ac.rs do utorak 14.07. do 18h.

12.07.2020.

Odbrana domaćih zadataka biće održana u ponedeljak 13.07. sa početkom u 18h u sali P26.

06.07.2020.

Objavljeni su rezultati julskog ispitnog roka. Nakon drugog termina odbrane domaćih zadataka biće objavljena tabela sa konačnim rezultatima. Svi studenti koji ne žele da im se upiše ocena u julskom ispitnom roku treba da se jave na mejl dj@etf.bg.ac.rs.

02.07.2020.

Potrebno je da se svi oni koji su prijavili ispit u julskom ispitnom roku izjasne putem sledeće forme da li izlaze samo na ispit ili samo brane domaći zadatak ili rade i jedno i drugo. Forma će biti otvorena do nedelje 05.07. u ponoć.

01.07.2020.

Ispit iz predmeta Računarska grafika biće održan u ponedeljak 06.07. sa početkom u 11:30 u sali P26.
Prvi termin odbrane domaćih zadataka biće održan nakon ispita. Studenti koji žele da brane domaće zadatke u ovom terminu moraju da iste predaju na servisu za predaju domaćih zadataka do nedelje 05.07. do 12h. Za ovaj termin domaće zadatke je potrebno predati na servisu sa nazivom RG_jul1.
Drugi termin odbrane domaćih zadataka biće održan u ponedeljak 13.07. Studenti koji žele da brane domaće zadatke u ovom terminu moraju da iste predaju na servisu za predaju domaćih zadataka do nedelje 12.07. do 12h. Za ovaj termin domaće zadatke je potrebno predati na servisu sa nazivom RG_jul2.

24.06.2020.

Tabelu sa konačnim rezultatima junskog ispitnog roka možete videti u sekciji rezultati. Ocene su upisane i možete ih videti na studentskom servisu. Ukoliko primetite neku nepravilnost javite se na mejl dj@etf.bg.ac.rs do četvrtka 25.06. do 16h.

23.06.2020.

Drugi termin odbrane domaćih zadataka održace se u sredu 24.06. u sali P26b sa početkom u 11:30.

17.06.2020.

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma i ispita u junskom ispitnokm roku. Nakon drugog termina odbrane domaćih zadataka biće objavljena tabela sa konačnim rezultatima. Svi studenti koji ne žele da im se upiše ocena u junskom ispitnom roku treba da se jave asistentu Jovanu Đukiću.

14.06.2020.

Drugi kolokvijum iz predmeta Racunarska grafika bice održan u ponedeljak 15.06. sa pocetkom u 11:30. Ispit iz predmeta Racunarska grafika bice održan u ponedeljak 15.06. sa pocetkom u 12:00.

10.06.2020.

Ispit iz predmeta Racunarska grafika bice održan u ponedeljak 15.06. sa pocetkom u 11:30 u salama P26 i P26b.
Uvid u laboratorijske vežbe bice održan nakon ispita.
Prvi termin odbrane domacih zadataka bice održan nakon ispita. Studenti koji žele da brane domace zadatake u ovom terminu moraju da iste predaju na servisu za predaju domacih zadatak do subote 13.06. do 12h. Za ovaj termin domace zadatake je potrebno predati na servisu sa nazivom RG_jun1.
Drugi termin odbrane domacih zadataka bice održan u sredu 24.06. Studenti koji žele da brane domace zadatake u ovom terminu moraju da iste predaju na servisu za predaju domacih zadatak do ponedeljka 22.06. do 12h. Za ovaj termin domace zadatake je potrebno predati na servisu sa nazivom RG_jun2.

04.06.2020.

Objavljeni su rezultati 4. laboratorijske vežbe

01.06.2020.

Postavku drugog domaćeg zadatka možete naći u sekciji Domaći zadaci. Odbrana domaćih zadataka biće organizovana tako da se studentima pruži što više vremena za izradu.

25.05.2020.

Izmene propozicija polaganja predmeta za školsku 2019/20. godinu postavljene su u sekciji Informacije o predmetu.

18.05.2020.

Materijali sa treće laboratorijske vežbe dostupni su u odeljku Laboratorijske vežbe. Četvrta laboratorijska vežba će se održati u utorak 26.05.2020. sa početkom u 17h u salama P25 i P26.

06.05.2020.

Treća laboratorijska vežba će se odrzati u petak 08.05. sa početkom u 18h na MS Teams platformi. Laboratorijska vežba je pokaznog tipa.

26.03.2020.

Časovi vežbi će se odsad održavati četvrtkom od 14h.

25.03.2020.

Objavljeni su rezultati 1. kolokvijuma i 2. laboratorijske vežbe.

23.03.2020.

Za vreme vanrednog stanja nastava na predmetu Računarska grafika odvijaće se preko platforme Microsoft Teams u sledećim terminima: predavanja - sreda 14-16h, vežbe - petak 14-16h. Link za pristup predmetu RG biće dostavljen studentima preko mejling-lista 13S113RG i 13E114RG.

10.03.2020.

Prvi kolokvijum će se održati u sredu 11.03.2020. godine u laboratoriji P26 sa početkom u 14h. U sedmici od 09.03. do 15.03. neće biti nastave iz predmeta Računarska grafika.

06.03.2020.

Časovi predavanja za studente IR i MS su trajno prebačeni u termin
sredom od 14h do 16h u sali 308.

04.03.2020.

Za izradu kolokvijuma i ispita biće korišćena Moodle platforma za elektronsko učenje. Studenti treba da se prijave na kurs Računarska grafika 2019/2020 (RG 19/20) na sistemu Moodle.
Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.bg.ac.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da pristupe izradi kolokvijuma i ispita na računaru.
Pristup sistemu Moodle: http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/
Kreiranje korisničkog naloga: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php
Pristupna lozinka za kurs poslata je na mejling listu.

04.03.2020.

Čas vezbi se ove nedelje neće odrzati. O eventualnoj nadoknadi bićete blagovremeno obavesteni.

29.02.2020.

Druga laboratorijska vežba će se održati u utorak 03.03 u sali P26 sa početkom u 19:15. Druga laboratorijska vežba se ocenjuje. Od vas će se tražiti da nadogradite kod prikazan na prvoj laboratorijskoj vežbi.

25.02.2020.

Prva laboratorijska vežba će se održati u utorak 25.02.2020. od 18.00h u sali P26.

13.02.2020.

Nadoknade časova predavanja za grupu IR, umesto u redovnim terminima 13.2., 27.2. i 5.3.2020. godine, biće održane u sledećim terminima:
Petak 14.2. 16-18, sala Lola-1
Petak 21.2. 12-14, sala Lola-1
Utorak 25.2. 18-20, sala 308

13.02.2020.

U petak 14.02.2020. godine biće održani časovi predavanja u terminu časova auditornih vežbi, za obe grupe (SI i IR).

13.02.2020.

Svim upisanim studentima na predmet želimo uspešan početak novog semestra.

Materijali

Tip

Fajl

Datum

Predavanja 00 Uvod
01 JavaFX_1. deo - uvod
02 JavaFX_2. deo - 2D oblici
03 Krive
04 JavaFX_3. deo - atributi
05 Transformacije u 2D
06 JavaFX_4. deo - transformacije
07 JavaFX_5. deo - animacija
08 JavaFX_6. deo - interakcija
09 Transformacije u 3D i projekcije
10 Prikazne transformacije
11 JavaFX_7. deo - 3D scena i objekti
12 JavaFX_8. deo - kamera
13 Svetlost i senčenje
14 JavaFX_9. deo - materijal
15 JavaFX_10. deo - mreža, tekstura
16 JavaFX_11. deo - 3D izbor
17 Rasterizacija linije
18 Geometrija
19 Popunjavanje
20 Odsecanje
21 Uklanjanje skrivenih površi
22 Boja
23 Principi prikazivača
24 Tehnologije izlaza i ulaza
25 JavaFX_12. deo - obrada piksela

2018-02-19
2020-02-14
2018-02-21
2018-02-21
2020-02-19
2017-03-01
2020-02-26
2020-03-04
2020-03-25
2017-03-27
2018-03-30
2020-04-01
2018-04-12
2020-04-15
2019-04-10
2020-04-22
2019-04-17
2012-04-04
2019-05-08
2020-04-29
2017-05-10
2016-05-11
2017-05-16
2017-05-22
2017-05-24
2017-05-29

Vežbe

01 JavaFX - uvod, primitive, atributi, transformacije
02 Parametarske krive
03 JavaFX - animacija i interakcija
04 Transformacije 2D
05 Transformacije 3D i projekcije
06 JavaFX - 3D scena, objekti, kamera, svetla
07 JavaFX - materijal
08 JavaFX - mreža i tekstura
09 Rasterizacija kružnice
10 Popunjavanje oblasti
11 Odsecanje
12 Uklanjanje skrivenih površi
13 Rasterski prikazivači
14 JavaFX - rasterizacija

2017-03-13
2017-03-13
2017-03-13
2017-03-15
2017-03-27
2017-04-05
2017-04-10
2017-04-19
2017-05-04
2017-05-08
2018-05-11
2017-05-14
2017-05-22
2018-05-07

Laboratorijske vežbe

Opis

Preuzimanje

Materijali sa 4. laboratorijske vežbe iz 3D grafike

RG_Lab4_2020.zip

Materijali sa 3. i za pripremu 4. laboratorijske vežbe iz 3D grafike

RG_Lab3_2020.zip

Materijali sa 2. laboratorijske vežbe iz 2D grafike

RG_Lab2_2020.zip

Materijali sa 1. i za pripremu 2. laboratorijske vežbe iz 2D grafike

RG_Lab1_2020.zip

Domaći zadaci

Godina

Opis

Postavka

Primeri

2019/20 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2019/20 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2018/19 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2018/19 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2017/18 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2017/18 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2016/17 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2016/17 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2015/16 Domaći zadatak #1: JavaFX
2015/16 Domaći zadatak #2: OpenGL
2014/15 Domaći zadatak #1: Java2D
2014/15 Domaći zadatak #2: OpenGL
2013/14 Domaći zadatak #1: Java2D
2013/14 Domaći zadatak #2: OpenGL
2012/13 Domaći zadatak #1: Java2D
2012/13 Domaći zadatak #2: OpenGL
2011/12 Domaći zadatak #1: Java2D
2011/12 Domaći zadatak #2: OpenGL
2010/11 Domaći zadatak #1: Java2D
2010/11 Domaći zadatak #2: OpenGL
2009/10 Domaći zadatak #1: Java2D
2009/10 Domaći zadatak #2: OpenGL
2008/09 Domaći zadatak #1: Java2D
2008/09 Domaći zadatak #2: OpenGL
2007/08 Domaći zadatak #1: Java2D
2007/08 Domaći zadatak #2: OpenGL
2006/07 Domaći zadatak #1: Java2D
2006/07 Domaći zadatak #2: OpenGL
2005/06 Domaći zadatak #1: Java2D
2005/06 Domaći zadatak #2: OpenGL
2004/05 Domaći zadatak #1: Java2D
2004/05 Domaći zadatak #2: OpenGL
2003/04 Domaći zadatak #1: Java2D
2003/04 Domaći zadatak #2: OpenGL
Rezultati

Rezultati ispita

Datum

Preuzimanje

Rezultati julskog ispitnog roka
06.07.2019.
Rezultati junskog ispitnog roka
24.06.2019.
Rezultati drugog kolokvijuma i junskog ispitnog roka
17.06.2019.
Rezultati prvog kolokvijuma
11.03.2020.

Rezultati laboratorijskih vežbi

Datum

Preuzimanje

Rezultati četvrte laboratorijske vežbe
04.06.2020.
Rezultati druge laboratorijske vežbe
03.03.2020.

Diplomski i master radovi

Tema rada

Autor

SeeGL - Softverski alat za učenje grafičke biblioteke OpenGL Prvulović Marko
Razvoj 3D grafike i korisničkog interfejsa didaktičke akcione igre u XNA okruženju Micić Milan
Razvoj biblioteke za izvođenje lekcija u virtuelnom svetu Đoković Miloš
Razvoj grafičkog sistema praćenja zraka za interaktivne aplikacije Mesner Mirko
GraphysX Đura Adrian
Olimpijada Znanja Slavković Miroslav
LITE Streets Grupa autora
Razvoj grafičkog impulsnog simulatora dinamike krutih tela Tintor Marko
Dizajner enterijera Simić Milan
Razvoj grafički orijentisanog simulatora saobraćajne raskrsnice Han Matija

Donacije

NORDEUS

Februar 2014. godine: Kompanija NORDEUS donirala je 6 računara visokih performansi, opremljenih savremenim grafičkim adapterima i pratećom opremom (monitorima visoke rezolucije ili za pasivnu 3D stereoviziju, projektorima za stereoviziju, Kinect uređajem za audio-vizuelnu interakciju sa računarima, Rift uređajem za virtuelnu realnost). Takođe, kompanija NORDEUS je donacijom renovirala i nameštajem opremila prostoriju u Računarskom Centru ETF, gde je smeštena Laboratorija za Računarsku grafiku i virtuelnu realnost, pri Katedri za Računarsku tehniku i informatiku ETF-a.

NVIDIA

Novembar 2008. godine: U okviru Academic partnership programa, vodeći svetski proizvođač čipova za grafičke adaptere, kompanija NVIDIA, je donirala 5 grafičkih adaptera visokih performansi (dva adaptera GeForce GTX 280, dva adaptera GeForce 9800 GTX i jedan adapter QuadroFX 3700). Upotreba ovih adaptera primarno je predviđena za istraživanja u okviru master teza i doktorskih disertacija ali i za upoznavanje studenata sa najnovijim trendovima u hardverskoj podršci za Računarsku grafiku, u okviru nastave na odgovarajućim predmetima.
Mart 2011. godine: U okviru istog programa, kompanija NVIDIA je nastavila svoju podršku donacijom dva moderna adaptera visokih performansi (jedan adapter GeForce GTX 580 i jedan adapter Quadro 2000), kao i parom 3D Vision Pro naočara.


November 2008. Through the Academic-partnership program, the company NVIDIA, the world leading manufacturer of GPUs, donated 5 high performance graphics cards (two GeForce GTX 280 cards, two GeForce 9800 GTX cards and one QuadroFX 3700 card). These cards are primarily intended to be used for research purposes in M.Sc and Ph.D. theses, but also for introducing students to latest trends in hardware support of Computer graphics, as part of related courses.
Mach 2011. The company NVIDIA continued its support by donating two modern high performance graphics cards (one GeForce GTX 580 and one Quadro 2000), as well as a pair of 3D Vision Pro glasses.

Linkovi

Tehnologija
NVIDIA - proizvođač grafičkog hardvera za kućne računare

ATI - proizvođač grafičkog hardvera za kućne računare

Virtual Realities - distributer hardvera orijentisanog ka virtuelnoj realnosti
Zalman - proizvođač naprednih ulazno-izlaznih periferija (3D LCD monitori)
iZ3D - proizvođač 3D LCD monitora
INITION - distributer naprednih ulazno-izlaznih periferija
GALI - 3D - distributer opreme za stereoviziju
BEREZIN - distributer opreme za stereoviziju

Kursevi Računarske grafike sa univerziteta u svetu

http://graphics.csail.mit.edu/classes/6.837/F03/
[MIT kurs Uvod u računarsku grafiku]

http://graphics.csail.mit.edu/classes/6.837/F98/Lecture9/homepage.html
[Interaktivan tutorijal o parametarskim krivama]

http://www.cse.psu.edu/~plassman/sjthomas/418links.html
[Penn State University - kurs racunarske grafike]

Algoritmi

http://members.tripod.com/~Paul_Kirby/appletbezier/Surface.html
[Parametarske krive i povrsi]

http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/AndysSplineTutorial/
[Spline tutorijal]

http://www.cs.nps.navy.mil/people/faculty/capps/iap/class2/splines/
[Bezier, B-splines + crtanje krugova + 2D, 3D, ...]

http://www.eml.hiroshima-u.ac.jp/member/jrs/nis/javaexampl/java_eng.html
[Apleti i demonstracije pojedinih algoritama]

 


posetilaca od 28.11.2003.