Rezervisanje (samo za autorizovane)
Nedelja: 18 Dan: Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
Prethodna nedelja      Sledeća nedelja
Rezervacije sale 26 za 6. mesec 2019. godine
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
17.(pon)
18.(uto)
19.(sre)
20.(cet)
11:00-20:00: Jovan Đukić: SI: PORT
21.(pet)
17:00-20:00: Jovan Đukić: SI: PORT
22.(sub)
8:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB/PSI
23.(ned)
8:00-21:45: Tamara Šekularac: SAB/PSI

Rezervacije sale 25 za 6. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
17.(pon)
18.(uto)
19.(sre)
20.(cet)
21.(pet)
22.(sub)
8:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB/PSI
23.(ned)
8:00-22:00: Tamara Šekularac: SAB/PSI

Rezervacije sale 60 za 6. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
17.(pon)
18.(uto)
19.(sre)
20.(cet)
21.(pet)
11:00-17:00: Jovan Đukić: SI: PORT
22.(sub)
23.(ned)

Rezervacije sale 26B za 6. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
17.(pon)
18.(uto)
19.(sre)
20.(cet)
21.(pet)
22.(sub)
23.(ned)

Rezervacije sale 70 za 6. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
17.(pon)
18.(uto)
19.(sre)
20.(cet)
21.(pet)
10:00-17:00: SI: KDP
22.(sub)
23.(ned)

Raspored dežurnih