Rezervisanje (samo za autorizovane)
Nedelja: -3 Dan: Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
Prethodna nedelja      Sledeća nedelja
Rezervacije sale 26 za 1. mesec 2019. godine
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
21.(pon)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: Ispit - 114PS
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - PKR
22.(uto)
18:30-20:00: Drazen Drašković: IT-Prekvalifikacija
23.(sre)
8:00-14:15: Filip Hadžić: ORT2_odbrana_projekta
24.(cet)
12:00-16:00: Sanja Delčev: PIA odbrane
16:00-18:00: Sanja Delčev: KDP nadoknada
25.(pet)
15:00-22:00: Tamara Šekularac: MIPS nadoknada
26.(sub)
8:00-18:00: Tamara Šekularac: IS1 / IS2 nadoknada
27.(ned)

Rezervacije sale 25 za 1. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
21.(pon)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: Ispit - 114PS
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - PKR
22.(uto)
14:00-20:00: Živojin Šuštran
23.(sre)
24.(cet)
12:30-14:15: Sanja Delčev: KDP nadoknada
25.(pet)
12:00-15:00: Tamara Šekularac: IS1/IS2 projekat
15:00-22:00: Tamara Šekularac: MIPS nadoknada
26.(sub)
8:00-18:00: Tamara Šekularac: IS1 / IS2 nadoknada
27.(ned)

Rezervacije sale 60 za 1. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
21.(pon)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: 114PS
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - PKR
22.(uto)
9:00-15:00: Marko Mišić: MUPS DZ
15:00-18:30: Marko Mićović: Uvid
18:30-20:00: Drazen Drašković: IT-Prekvalifikacija
23.(sre)
9:00-19:00: Drazen Drašković: odbrane is
24.(cet)
8:00-15:00: Drazen Drašković: Odbrane IP+PIA
25.(pet)
10:00-20:00: Drazen Drašković: SI3TS - odbrane
26.(sub)
27.(ned)

Rezervacije sale 26B za 1. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
21.(pon)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: Ispit - 114PS
15:00-18:00: Marko Mićović
22.(uto)
23.(sre)
8:00-22:00: Filip Hadžić: ORT2_odbrana_projekta
24.(cet)
25.(pet)
26.(sub)
8:00-18:00: Tamara Šekularac: IS1 / IS2 nadoknada
27.(ned)

Rezervacije sale 70 za 1. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
21.(pon)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: Ispit - 114PS
15:00-18:00: Milanka Đorđević: Ispit - PKR
22.(uto)
11:30-14:30: Milanka Đorđević: Ispit - 42PSA
18:00-20:00: IR: ETF-IT-Prekvalifikacija
23.(sre)
14:45-22:00: Filip Hadžić: PMU_ispit
24.(cet)
10:00-20:00: IR: KDP
25.(pet)
14:00-22:00: IR: IS
26.(sub)
10:00-14:00: IR: VLSI
14:00-22:00: Filip Hadžić: PMU - nadoknada kolokvijuma
27.(ned)

Raspored dežurnih