Rezervisanje (samo za autorizovane)
Nedelja: 10 Dan: Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
Prethodna nedelja      Sledeća nedelja
Rezervacije sale 26 za 4. mesec 2019. godine
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22.(pon)
11:00-13:00: SI: IEP
19:00-21:00: SI: P2 kol
23.(uto)
8:00-12:00: ETF: SIS
12:00-14:00: SI: VD
24.(sre)
8:00-10:00: Filip Hadžić: VD
16:00-18:00: Zaharije Radivojević: AOR2
19:00-22:00: Uroš Radenković: IR POS
25.(cet)
18:00-20:00: SI: RM1
26.(pet)
27.(sub)
28.(ned)

Rezervacije sale 25 za 4. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22.(pon)
11:00-13:00: SI: IEP
19:00-21:00: SI: P2 kol
23.(uto)
12:00-14:00: SI: VD
24.(sre)
8:00-10:00: Filip Hadžić: VD
18:00-20:00: Slavko Gajin: PRM
20:00-22:00: Tamara Šekularac: BP2 kol
25.(cet)
18:00-20:00: SI: RM1
26.(pet)
27.(sub)
28.(ned)

Rezervacije sale 60 za 4. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22.(pon)
20:00-22:00: Kristijan Žiža: Elektrijada - pripreme
23.(uto)
18:00-19:00: Vladimir Jocović: SIOOP2 - uvid
24.(sre)
8:00-10:00: Filip Hadžić: VD
16:00-22:00: IR: ZP
25.(cet)
18:00-20:00: SI: RM1
26.(pet)
27.(sub)
28.(ned)

Rezervacije sale 26B za 4. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22.(pon)
23.(uto)
14:00-16:00: ETF: BP
24.(sre)
10:00-12:15: Filip Hadžić
14:00-18:00: ETF: PRV
25.(cet)
16:00-18:00: ETF: BP2
26.(pet)
27.(sub)
28.(ned)

Rezervacije sale 70 za 4. mesec 2019. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22.(pon)
10:00-12:00: IR: IS1
12:00-14:00: SI: SAB
14:00-16:00: ETF: PSA
16:00-18:00: ETF: MIP
19:00-21:00: SI: P2 kol
23.(uto)
8:30-11:30: IR: USP
12:00-14:00: SI: VD
14:00-16:00: ETF: VIS
16:00-18:00: ETF: FP
18:00-20:00: ETF: RSOI
24.(sre)
8:00-10:00: Filip Hadžić: VD
10:00-12:00: ETF: PIR
12:00-14:00: ETF: VIS
14:00-16:00: IR: PIA
16:00-18:00: IR: SAB
18:00-22:00: IR: ZP
25.(cet)
8:00-11:00: IR: USP
12:00-14:00: SI: P2
14:00-16:00: ETF: LVOE
16:00-18:00: SI: VD
18:00-20:00: SI: RM1
20:00-22:00: SI: SAB
26.(pet)
27.(sub)
28.(ned)

Raspored dežurnih