Rezervisanje (samo za autorizovane)
Nedelja: 15 Dan: Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
Prethodna nedelja      Sledeća nedelja
Rezervacije sale 26
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
27.(pon)
8:00-14:00: IR: RM1
14:15-16:30: SI: KDP
16:45-19:00: SI: KDP
19:00-20:15: Sanja Delčev: KDP
28.(uto)
8:00-12:00: SI: AR
14:15-16:30: SI: KDP
16:45-19:00: SI: KDP
19:00-22:00: SI: SAB
29.(sre)
8:00-14:00: SI: RM1
14:30-16:45: SI: PP2
17:00-19:30: SI: PORT
30.(cet)
8:00-12:30: IR: OO2
12:30-14:30: Vladimir Jocović: OOP2
14:30-16:45: SI: PP2
17:00-19:30: SI: PORT
31.(pet)
9:00-11:15: SI: OO2
11:30-13:45: SI: OO2
14:30-16:45: SI: PP2
17:00-19:30: SI: PORT
1.(sub)
2.(ned)

Rezervacije sale 25
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
27.(pon)
8:00-14:00: IR: RM1
15:30-20:00: Jelica Cincović: ORT1 - uvid
28.(uto)
8:00-14:00: SI: AR
14:00-16:00: Zaharije Radivojević
16:00-19:00: SI: SAB
19:15-22:00: SI: SAB
29.(sre)
8:00-14:00: SI: RM1
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
30.(cet)
8:00-12:30: IR: OO2
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
31.(pet)
9:00-11:15: SI: OO2
11:30-13:45: SI: OO2
14:15-16:45: SI: PORT
17:00-19:15: SI: PP2
1.(sub)
2.(ned)

Rezervacije sale 60
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
27.(pon)
8:00-11:00: IR: IS1
18:00-22:00: SI: PSI
28.(uto)
16:00-22:00: ETF: Optičke komunikacije
29.(sre)
12:15-13:45: ETF: Optičke komunikacije
14:00-17:30: SI: PORT
18:00-21:00: ETF: Optičke komunikacije
30.(cet)
8:00-12:30: Vladimir Jocović: OOP2
14:00-18:00: IR: PP2
31.(pet)
9:00-11:15: SI: OO2
11:30-13:45: SI: OO2
16:00-19:00: SI: IEP
19:30-21:00: ETF: Optičke komunikacije
1.(sub)
2.(ned)

Rezervacije sale 26B
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
27.(pon)
8:00-15:00: Jelica Cincović: PPK
16:00-20:00: Marko Mićović: PRV
28.(uto)
12:00-14:00: SI: UM
14:00-16:00: ETF: BP
16:00-18:00: Jelica Cincović: PPK
19:15-22:00: SI: SAB
29.(sre)
14:00-18:00: ETF: PRV
30.(cet)
10:00-14:00: SI: IS2
16:00-18:00: ETF: BP2
31.(pet)
8:00-15:00: Vladimir Jocović: OOP2
17:00-19:15: SI
1.(sub)
2.(ned)

Rezervacije sale 70
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
27.(pon)
8:00-12:00: IR: IS1
12:00-14:00: SI: SAB
14:00-16:00: ETF: PSA
16:00-18:00: ETF: MIP
18:00-22:00: SI: PSI
28.(uto)
8:00-10:00: Filip Hadžić: IEP
10:00-14:00: SI: P2
15:00-18:00: SI: RMFP
18:00-20:00: ETF: RSOI
20:00-22:00: ETF: FP
29.(sre)
8:00-12:00: ETF: PIR
14:00-16:00: IR: PIA
16:00-18:00: IR: SAB
18:00-21:00: SI: IEP
30.(cet)
8:00-12:00: IR: OO2
12:00-14:00: SI: P2
14:00-16:00: ETF: LVOE
16:00-18:00: SI: VD
20:00-22:00: SI: SAB
31.(pet)
8:00-10:00: SI: OOP2
10:00-12:00: IR: PIA
12:00-14:00: SI: P2
14:00-16:00: ETF: PE
16:00-18:00: SI: VD
18:00-22:00: ETF: PDS
1.(sub)
2.(ned)

Raspored dežurnih