Rezervisanje (samo za autorizovane)
Nedelja: 4 Dan: Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
Prethodna nedelja      Sledeća nedelja
Rezervacije sale 26 za 3. mesec 2018. godine
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
12.(pon)
8:00-14:00: IR: RM1
14:15-16:30: SI: PSI
16:45-19:00: SI: PSI
20:00-22:00: IR: IS1
13.(uto)
8:45-10:45: SI: ZP
11:00-13:00: SI: ZP
14:15-16:30: SI: PSI
16:45-19:00: SI: PSI
19:00-21:15: Drazen Drašković: PSI
14.(sre)
8:15-12:15: SI: RM1
14:30-16:45: SI: PP2
15.(cet)
8:15-12:15: SI: AR
14:30-16:45: SI: PP2
20:00-22:00: SI: SAB
16.(pet)
8:00-9:00: Katarina Milenković: OO2
9:00-11:15: SI: OO2
14:30-16:45: SI: PP2
17:00-19:15: SI: RG
17.(sub)
18.(ned)

Rezervacije sale 25 za 3. mesec 2018. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
12.(pon)
8:00-14:00: IR: RM1
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
19:15-21:30: SI: ASP1
13.(uto)
14.(sre)
8:15-14:15: SI: RM1
17:00-19:15: SI: PP2
15.(cet)
8:15-14:15: SI: AR
17:00-19:15: SI: PP2
16.(pet)
8:00-9:00: Katarina Milenković: OO2
9:00-11:15: SI: OO2
17:00-19:15: SI: PP2
17.(sub)
18.(ned)

Rezervacije sale 60 za 3. mesec 2018. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
12.(pon)
8:15-11:00: SI: POS
11:15-14:00: SI: POS
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
19:15-21:30: SI: ASP1
13.(uto)
8:45-10:45: SI: ZP
14:15-16:30: SI: ASP1
16:45-19:00: SI: ASP1
14.(sre)
14:00-16:00: Jelica Cincović: SI: VD
17:00-21:00: IR: MUPS
15.(cet)
14:00-16:00: Jelica Cincović: SI: VD
16.(pet)
8:00-11:15: Katarina Milenković: OO2
12:00-14:15: SI: SS1
18:00-22:00: Marko Mićović
17.(sub)
18.(ned)

Rezervacije sale 26B za 3. mesec 2018. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
12.(pon)
13.(uto)
14.(sre)
14:00-18:00: Željko Marković: PRV
18:00-20:00: Stefan Tubić: BP2
15.(cet)
16.(pet)
8:00-9:00: Katarina Milenković: OO2
9:00-11:15: SI: OO2
17.(sub)
18.(ned)

Rezervacije sale 70 za 3. mesec 2018. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
12.(pon)
12:00-14:00: ETF: OPG
14:00-16:00: ETF: PSA
16:00-18:00: ETF: MIP
18:00-20:00: SI: SAB
13.(uto)
15:00-18:00: ETF: RMFP
18:00-20:00: ETF: RSOI
14.(sre)
10:00-12:00: ETF: PIR
12:00-14:00: ETF: OS2
14:00-16:00: SI: PIA
16:00-18:00: RC: PSA
15.(cet)
14:00-16:00: ETF: Lab OE
16:00-18:00: SI: VD
18:00-21:00: ETF: PF2
16.(pet)
8:00-10:00: IR: Katarina Milenković
10:00-12:00: SI: PIA
12:00-14:00: IR: SAB
14:00-16:00: ETF: RE
16:00-18:00: SI: VD
18:00-22:00: ETF: PDS
17.(sub)
18.(ned)