Rezervisanje (samo za autorizovane)
Dan: Mesec: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Godina:  
Prethodna nedelja      Sledeća nedelja
Rezervacije sale 26 za 9. mesec 2017. godine
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
18.(pon)
19.(uto)
9:15-11:15: Marija Punt: odbrana PKI
20.(sre)
10:00-14:00: Živojin Šuštran
21.(cet)
14:00-18:00: Nemanja Kojić: odbrane
22.(pet)
23.(sub)
24.(ned)

Rezervacije sale 25 za 9. mesec 2017. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
18.(pon)
19.(uto)
8:00-19:00: Filip Hadžić
20.(sre)
10:00-14:00: Živojin Šuštran
21.(cet)
12:00-14:00: Miloš Cvetanović: Odbrana master
14:30-15:00: Marija Punt: odbrana diplomski
15:00-15:30: Marija Punt
22.(pet)
23.(sub)
24.(ned)

Rezervacije sale 60 za 9. mesec 2017. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
18.(pon)
8:00-22:00: ETF: Upis - studentski odsek
19.(uto)
8:00-22:00: ETF: Upis - studentski odsek
20.(sre)
8:00-22:00: ETF: Upis - studentski odsek
21.(cet)
8:00-22:00: ETF: Upis - studentski odsek
22.(pet)
8:00-22:00: ETF: Upis - studentski odsek
23.(sub)
8:00-22:00: ETF: Upis - studentski odsek
24.(ned)
8:00-22:00: ETF: Upis - studentski odsek

Rezervacije sale 26B za 9. mesec 2017. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
18.(pon)
19.(uto)
14:00-15:00: Marija Punt: Odbrana master rada
20.(sre)
10:00-14:00: Živojin Šuštran
21.(cet)
22.(pet)
23.(sub)
24.(ned)

Rezervacije sale 70 za 9. mesec 2017. godine
(nije predviđena za slobodan rad studenata)
dan
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
18.(pon)
19.(uto)
20.(sre)
21.(cet)
22.(pet)
23.(sub)
24.(ned)