Algoritmi i strukture podataka 1 (13S111ASP1)

[ Informacije o predmetu ] [ Obaveštenja ] [ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [Rezultati ispita] [ Simulacije ] [ Materijali za pripremu ispita ]
Informacije o predmetu

Algoritmi i strukture podataka 1 je obavezan predmet na prvoj godini studija odseka za Softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 vežbe

Predavanja

Grupa P1: prof. dr Milo Tomašević, utorkom od 10 do 12, sala 61.
Grupa P2: prof. dr Milo Tomašević, ponedeljkom od 12 do 14, sala 309.
Grupa P3: doc. dr Marko Mišić, utorkom od 10 do 12, sala 311.
Grupa P4: doc. dr Marko Mišić, sredom od 9 do 11, sala 314.

Vežbe

Grupa V1: asistent Maja Vukasović, petkom od 12 do 14, sala 61.
Grupa V2: asistent Sanja Delčev, sredom od 12 do 14, sala 309.
Grupa V3: saradnik u nastavi Balša Knežević, petkom od 12 do 14, sala 309.
Grupa V4: saradnik u nastavi Balša Knežević, petkom od 10 do 12, sala 314.

Laboratorija

Predviđene su tri laboratorijske vežbe. Održavaju se u pretkolokvijumskoj sedmici (odnosno 4, 9. i 13. ili 14. sedmici). U okviru svake vežbe predviđena je izrada testa znanja i odbrana domaćeg zadatka. Drugi termini za odbranu domaćih zadataka nisu planirani. Nadoknada najviše jednog domaćeg zadatka je moguća samo u slučaju opravdanog odsustva, uz prethodno odobrenje predmetnog profesora ili asistenta.

Polaganje ispita

Izmenjene propozicije za nastavnu 2020-2021. godine usled vanredne situacije zbog pandemije virusa COVID-19 dostupne su u dokumentu 13S111ASP1_Propozicije.


Obaveštenja


27.09.2021.
Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku objavljeni su u odeljku Rezultati ispita.
Uvid u radove: utorak, 28.09.2021. godine u 12:15, Paviljon Rašović.

08.09.2021.
Rezultati ispita u avgustovskom ispitnom roku objavljeni su u odeljku Rezultati ispita.
Uvid u radove: četvrtak, 09.09.2021. godine u 11:00, kabinet 54a.

11.07.2021.
Rezultati ispita u julskom ispitnom roku objavljeni su u odeljku rezultati.
Uvid u radove: ponedeljak, 12.07.2021. godine u 12:30, kabinet 54a.

02.07.2021.
Izjašnjavanje o načinu polaganja u julskom roku 2020/2021.
Na Moodle sistemu, u kursu "Algoritmi i strukture podataka 1 2020/2021", u sekciji "Ankete" nalazi se opcija za izjašnjavanje o načinu polaganja ispita u julskom roku koji se održava u četvrtak, 08.07.2021.
Studenti treba da odaberu deo ili delove koje žele da polažu u ovom roku, najkasnije do srede, 07.07.2021. u 10:00.

22.06.2021.
Rezultati ispita u junskom ispitnom roku objavljeni su u odeljku rezultati.
Uvid u radove: sreda, 23.06.2021. godine u 14:00, kabinet 54a.

09.06.2021.
Izjašnjavanje o načinu polaganja u junskom roku 2020/2021.
Na Moodle sistemu, u kursu "Algoritmi i strukture podataka 1 2020/2021", u sekciji "Ankete" nalazi se opcija za izjašnjavanje o načinu polaganja ispita u junskom roku koji se održava u četvrtak, 17.06.2021.
Studenti treba da odaberu deo ili delove koje žele da polažu u ovom roku, najkasnije do srede, 16.06.2021. u 10:00.

30.05.2021.
Raspored studenata po grupama za treću laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

30.05.2021.
Rezultati prvog i drugog kolokvijuma objavljeni su u odeljku rezultati.
Uvid u radove: tokom treće laboratorijske vežbe u ponedeljak, 31.05.2021.

26.05.2021.
PRIJAVA ZA TREĆU LABORATORIJSKU VEŽBU:
Na Moodle sistemu, u sekciji "Domaći zadaci", nalazi se link za prijavu za izlazak na treću laboratorijsku vežbu, test i/ili odbranu domaćeg zadatka.
Zbog velikog broja prijavljenih studenata na predmet i radi lakše organizacije laboratorijskih vežbi, molimo studente koji sa sigurnošću znaju da će prisustvovati ovoj laboratorijskoj vežbi da se prijave.
Rok za prijavu je 30.05.2021. u 12:00. Nakon isteka roka neće biti moguće dodavati ni menjati odgovor.
Nakon isteka roka za prijavu biće objavljen raspored studenata po terminima. Nastavno osoblje zadržava pravo da izmeni odabrane laboratorije i termine u cilju organizovanja optimalnijeg rada.

26.05.2021.
PREDAJA DOMAĆEG ZADATKA:
Na Moodle sistemu, u sekciji Domaći zadaci, nalazi se link i uputstvo za predaju Vaših radova.
Rok za predaju domaćeg je 31.05.2021. u 08:00. Nakon isteka roka neće biti moguće predati ni ažurirati rad.
Studentima koji nisu predali rad po zadatim uputstvima preko Moodle sistema neće biti dozvoljena odbrana domaćeg zadatka.


17.05.2021.
Objavljen je treći domaći zadatak u rubrici domaći zadaci.
Raspored studenata po grupama za treću laboratorijsku vežbu će biti blagovremeno objavljen.

06.05.2021.
Izjašnjavanje o načinu polaganja u kolokvijumskoj nedelji 2020/2021.
Na Moodle sistemu, u kursu "Algoritmi i strukture podataka 1 2020/2021", u sekciji "Ankete" nalazi se opcija za izjašnjavanje o načinu polaganja kolokvijuma u nedelju, 16.05.2021.
Studenti treba da odaberu deo ili delove koje žele da polažu u ovom roku, najkasnije do petka, 14.05.2021. u 10:00.

25.04.2021.
Raspored studenata po grupama za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

15.04.2021.
PRIJAVA ZA DRUGU LABORATORIJSKU VEŽBU:
Na Moodle sistemu, u sekciji "Domaći zadaci", nalazi se link za prijavu za izlazak na drugu laboratorijsku vežbu, test i/ili odbranu domaćeg zadatka.
Zbog velikog broja prijavljenih studenata na predmet i radi lakše organizacije laboratorijskih vežbi, molimo studente koji sa sigurnošću znaju da će prisustvovati ovoj laboratorijskoj vežbi da se prijave.
Rok za prijavu je 25.04.2021. u 12:00. Nakon isteka roka neće biti moguće dodavati ni menjati odgovor.
Nakon isteka roka za prijavu biće objavljen raspored studenata po terminima. Nastavno osoblje zadržava pravo da izmeni odabrane laboratorije i termine u cilju organizovanja optimalnijeg rada.

15.04.2021.
PREDAJA DOMAĆEG ZADATKA:
Na Moodle sistemu, u sekciji Domaći zadaci, nalazi se link i uputstvo za predaju Vaših radova.
Rok za predaju domaćeg je 26.04.2021. u 09:00. Nakon isteka roka neće biti moguće predati ni ažurirati rad.
Studentima koji nisu predali rad po zadatim uputstvima preko Moodle sistema neće biti dozvoljena odbrana domaćeg zadatka.


13.04.2021.
Objavljen je drugi domaći zadatak u rubrici domaći zadaci.
Raspored studenata po grupama za drugu laboratorijsku vežbu će biti blagovremeno objavljen.

06.04.2021.
Raspored studenata po grupama za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

30.03.2021.
PRIJAVA ZA PRVU LABORATORIJSKU VEŽBU:
Na Moodle sistemu, u sekciji "Domaći zadaci", nalazi se link za prijavu za izlazak na prvu laboratorijsku vežbu, test i/ili odbranu domaćeg zadatka.
Zbog velikog broja prijavljenih studenata na predmet i radi lakše organizacije laboratorijskih vežbi, molimo studente koji sa sigurnošću znaju da će prisustvovati prvoj laboratorijskoj vežbi da se prijave.
Rok za prijavu je 30.03.2021. u 12:00. Nakon isteka roka neće biti moguće dodavati ni menjati odgovor.
Nakon isteka roka za prijavu biće objavljen raspored studenata po terminima. Nastavno osoblje zadržava pravo da izmeni odabrane laboratorije i termine u cilju organizovanja optimalnijeg rada.

17.03.2021.
PREDAJA DOMAĆEG ZADATKA:
Na Moodle sistemu, u sekciji Domaći zadaci, nalazi se link i uputstvo za predaju Vaših radova.
Rok za predaju domaćeg je 24.03.2021. u 23:59. Nakon isteka roka neće biti moguće predati ni ažurirati rad.
Studentima koji nisu predali rad po zadatim uputstvima preko Moodle sistema neće biti dozvoljena odbrana domaćeg zadatka.


14.03.2021.
Objavljen je prvi domaći zadatak u rubrici domaći zadaci.
Raspored studenata po grupama za prvu laboratorijsku vežbu će biti blagovremeno objavljen.
Važna napomena: svi studenti koji žele da rade test znanja moraju da naprave nalog na sistemu Moodle i prijave se na kurs Algoritmi i strukture podataka 1, 2020/2021.
Prijava na kurs će biti prihvaćena i važeća samo ako je registracija naloga obavljena putem elektronske pošte na serveru mail.student.etf.bg.ac.rs.

01.03.2021.
Svim studentima želimo uspešan početak prolećnog semestra.
Kod za pristup timu "13S111ASP1" na platformi MS Teams: 3oj7ue2
Dovoljno je uneti kod u polje "Pridružite se timu pomoću koda"/"Join or a team with a code" i bićete automatski dodati.
Časovi prve nedelje će biti održani u svim terminima i grupama.
O svim daljim informacijama bićete obavešteni tokom prve nedelje nastave.Domaći zadaci

Domaći zadatak Fajl
#1 13S111ASP1_DZ1_2021.pdf
#2 13S111ASP1_DZ2_2021.pdf
#3 13S111ASP1_DZ3_2021.pdf

Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Jul 2019-2020. (03.07.2020.) 13S111ASP1_jul_2020.pdf
Jun 2019-2020. (12.06.2020.) 13S111ASP1_jun_2020.pdf
Jul 2017-2018. (06.07.2018.) 13S111ASP1_jul_2018.pdf
Jul 2016-2017. (29.06.2017.) 13S111ASP1_jul_2017.pdf
Jul 2015-2016. (28.06.2016.) 13S111ASP1_jul_2016.pdf
Jul 2014-2015. (11.07.2015.) 13S111ASP1_jul_2015.pdf
Jul 2013-2014. (21.06.2014.) SI1AS1_Jul_1314.pdf
K3 2018-2019. (14.06.2019.) 13S111ASP1_K3_1819.pdf
K3 2017-2018. (15.06.2018.) 13S111ASP1_K3_1718.pdf
K3 2016-2017. (08.06.2017.) 13S111ASP1_K3_1617.pdf
K3 2015-2016. (07.06.2016.) SI1AS1_K3_1516.pdf
K3 2014-2015. (20.06.2015.) SI1AS1_K3_1415.pdf
K3 2013-2014. (21.06.2014.) SI1AS1_K3_1314.pdf
K3 2010-2011. (18.06.2011.) SI1AS1_K3_1011.pdf
K3 2009-2010. (25.06.2010.) SI1AS1_K3_0910.pdf
K3 2008-2009. (15.06.2009.) SI1AS1_K3_0809.pdf
K2 2018-2019. (23.04.2019.) 13S111ASP1_K2_1819.pdf
K2 2017-2018. (24.04.2018.) 13S111ASP1_K2_1718.pdf
K2 2016-2017. (25.04.2017.) 13S111ASP1_K2_1617.pdf
K2 2015-2016. (10.05.2016.) SI1AS1_K2_1516.pdf
K2 p. 2014-2015. (20.06.2015.) SI1AS1_K2p_1415.pdf
K2 2014-2015. (05.05.2015.) SI1AS1_K2_1415.pdf
K2 2013-2014. (22.04.2014.) SI1AS1_K2_1314.pdf
K2 p. 2010-2011. (18.06.2011.) SI1AS1_K2p_1011.pdf
K2 p. 2008-2009. (15.06.2009.) SI1AS1_K2p_0809.pdf
K2 2008-2009. (28.04.2009.) SI1AS1_K2_0809.pdf
K1 2019-2020. (09.03.2020.) 13S111ASP1_K1_1920.pdf
K1 2018-2019. (19.03.2019.) 13S111ASP1_K1_1819.pdf
K1 2017-2018. (20.03.2018.) 13S111ASP1_K1_1718.pdf
K1 2016-2017. (21.03.2017.) 13S111ASP1_K1_1617.pdf
K1 2015-2016. (22.03.2016.) SI1AS1_K1_1516.pdf
K1 p. 2014-2015. (20.06.2015.) SI1AS1_K1p_1415.pdf
K1 2014-2015. (24.03.2015.) SI1AS1_K1_1415.pdf
K1 2013-2014. (18.03.2014.) SI1AS1_K1_1314.pdf
K1 p. 2010-2011. (18.06.2011.) SI1AS1_K1p_1011.pdf
K1 2009-2010. (23.03.2010.) SI1AS1_K1_0910.pdf

Rezultati ispita, kolokvijuma, domaćih zadataka i laboratorijskih vežbi

Ispitni rok Fajl
Septembar 2021. (24.09.2021.) 13S111ASP1_sep_2021.pdf
Avgust 2021. (03.09.2021.) 13S111ASP1_avg_2021.pdf
Jul 2021. (08.07.2021.) 13S111ASP1_jul_2021.pdf
Jun 2021. (17.06.2021.) 13S111ASP1_Jun21_rez.pdf
Prvi i drugi kolokvijum 2021. (16.05.2021.) 13S111ASP1_2021_K1_K2.pdf

 


Gore
Glavna