Архитектура и организација рачунара 1 - материјали за лабораторијске вежбе


Тест
Редни број вежбе Назив вежбе Материјали за спремање вежби Симулатор за вежбу Оквирни текст вежбе Пример теста
Вежба 1 Кеш меморија са директним пресликавањем Опис рачунарских система са кеш меморијом Симулатор рачунарских система са кеш меморијом (верзија 27.10.2018.) - download Оквирни текст вежбе Пример теста
Вежба 2 Кеш меморија са асоцијативним и сет-асоцијативним пресликавањем Опис рачунарских система са кеш меморијом Симулатор рачунарских система са кеш меморијом (верзија 27.10.2018.) - download Оквирни текст вежбе Пример теста
Вежба 3 Виртуална меморија Опис рачунарских система са виртуалном меморијом Симулатор рачунарских система са виртуалном меморијом (верзија 18.09.2019.) - download Оквирни текст вежбе Пример теста
Вежба 4 Преклапање приступа меморијским модулима Опис рачунарских система са преклапање приступа меморијским модулима Симулатор рачунарског система са преклопњеним приступима меморијским модулима (верзија 04.12.2016.) - download Оквирни текст вежбе Пример теста
Вежба 5 Проточна обрада Опис рачунарског система са проточном обрадом и опис корисничких опција симулатора (верзија 11.1.2006.) Симулатор рачунарског система са проточном обрадом (верзија 13.10.2016.) - download Оквирни текст вежбе Пример тестаГоре
Главна