Практикум из основа рачунарске технике


Општа правила

У оквиру предмета Практикум из основа рачунарске технике организоване су лабораторијске вежбе. Рад студената у лабораторији организује се само у летњем семестру. Лабораторијске вежбе могу радити искључиво студенти који имају право да полажу испит. Лабораторијске вежбе важе једну школску годину.

У оквиру лабораторијских вежби организовано је 5 вежби. Израда сваке лабораторијске вежбе траје 150 минута, а вежбе се раде у лабораторијама Катедре за Рачунарску технику и информатику. Студенти се могу међусобно замењивати уколико им добијени термин не одговара. Све вежбе се раде самостално.

Студенти се морају припремити за израду лабораторијских вежби коришћењем одговарајућег приручника. Током израде лабораторијске вежбе врши се провера припремљености. На почетку вежбе ради се тест провере знања. Тест траје 10 минута, састоји се из 3 питања и носи максимално 3 поена. Остатак вежбе носи 9 поена. На свакој вежби студент може освојити максимално 12 поена, уколико успешно уради шеме и одговори успешно на сва постављена питања.

У једном термину ради се искључиво текућа вежба.

Сваки студент има право надокнаде највише једне вежбе. Може се надокнадити само вежба на коју студент није дошао. Надокнада се ради у посебном термину који траје као термин за једну вежбу. Надокнада се држи на самом крају летњег семестра. Само у том термину надокнаде студенти могу радити различите вежбе, односно студент мора да ради ону вежбу коју је пропустио (или бира једну вежбу уколико је пропустио више термина - у том случају на почетку вежбе треба да обавести студента-демонстратора коју вежбу ће надокнадити).

У лабораторијама је забрањено уношење и конзумирање хране и пића. Шетња у лабораторији, прављење буке и стварање нереда на вежбама је кажњиво.
За сва питања на вежбама и евентуалне проблеме обратити се предметним асистентима или студентима демонстраторима.

Због опреме која се користи, студенти су дужни да пазе да не оштете исту. Пре почетка вежбе, студент треба да провери да ли успешно може да се пријави на рачунаре.


Редни број вежбе

Назив вежбе

Материјали за припрему

Пример питалица

0

Демонстрациони час

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић /

1

Комбинационе прекидачке мреже

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Могуће је видети на Moodle платформи

2

Секвенцијалне прекидачке мреже

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Могуће је видети на Moodle платформи

3

Стандардни комбинациони модули

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Могуће је видети на Moodle платформи

4

Стандардни секвенцијални модули

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Могуће је видети на Moodle платформи

5

Комплетно градиво

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Могуће је видети на Moodle платформи

Симулатор