Практикум из основа рачунарске технике


ТестОпшта правила

У оквиру предмета Практикум из основа рачунарске технике организоване су лабораторијске вежбе. Рад студената у лабораторији организује се само у летњем семестру. Лабораторијске вежбе могу радити искључиво студенти који имају право да полажу испит. Лабораторијске вежбе важе једну школску годину.

У оквиру лабораторијских вежби организовано је 5 вежби. Израда сваке лабораторијске вежбе траје 3 сата, а вежбе се раде у лабораторијама Катедре за Рачунарску технику и информатику. Сваки студент добија свој трочасовни термин за израду вежби. Студенти се могу међусобно замењивати уколико им добијени термин не одговара. Све вежбе се раде самостално.

Студенти се морају припремити за израду лабораторијских вежби коришћењем одговарајућег приручника. Током израде лабораторијске вежбе врши се провера припремљености. Током израде вежбе, од студената се захтева да одговоре на питања постављена у приручнику. На почетку вежбе ради се тест провере знања. Тест траје 10 минута, састоји се из 3 питања и носи максимално 3 поена. Рад у симулатору, цртање шема, и попуњавање таблица у практикуму, носи преосталих 5 поена. На свакој вежби студент може освојити максимално 8 поена, уколико успешно уради шеме, извештаје и одговори успешно на сва постављена питања.

У једном термину ради се искључиво текућа вежба.

Сваки студент има право надокнаде највише једне вежбе. Може се надокнадити само вежба на коју студент није дошао. Надокнада се ради у посебном термину који траје као термин за једну вежбу (3х). Надокнада се држи на самом крају летњег семестра. Само у том термину надокнаде студенти могу радити различите вежбе, односно студент мора да ради ону вежбу коју је пропустио (или бира једну вежбу уколико је пропустио више термина - у том случају на почетку вежбе треба да обавести студента-демонстратора коју вежбу ће надокнадити).

У лабораторијама је забрањено уношење и конзумирање хране и пића. Шетња у лабораторији, прављење буке и стварање нереда на вежбама је кажњиво.
За сва питања на вежбама и евентуалне проблеме обратити се предметним асистентима или студентима демонстраторима.


Редни број вежбе

Назив вежбе

Материјали за припрему

Материјали за вежбу

Пример питалица

1

МУЛТИПЛЕКСЕР - ДЕМУЛТИПЛЕКСЕР - ДЕКОДЕР - КОДЕР

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Практикум из основа рачунарске технике, Академска мисао, Београд, 2014, Ј. Ђорђевић, Б. Николић, Н. Грбановић, З. Радивојевић, М. Пунт Пример питалица за тест за прву вежбу

2

ПОМЕРАЧ - ИНКРЕМЕНТЕР - ДЕКРЕМЕНТЕР

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Практикум из основа рачунарске технике, Академска мисао, Београд, 2014, Ј. Ђорђевић, Б. Николић, Н. Грбановић, З. Радивојевић, М. Пунт Пример питалица за тест за другу вежбу

3

САБИРАЧ

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Практикум из основа рачунарске технике, Академска мисао, Београд, 2014, Ј. Ђорђевић, Б. Николић, Н. Грбановић, З. Радивојевић, М. Пунт Пример питалица за тест за трећу вежбу

4

АЛУ - КОМПАРАТОР

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Практикум из основа рачунарске технике, Академска мисао, Београд, 2014, Ј. Ђорђевић, Б. Николић, Н. Грбановић, З. Радивојевић, М. Пунт Пример питалица за тест за четврту вежбу

5

РЕГИСТАР - БРОЈАЧ

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић Практикум из основа рачунарске технике, Академска мисао, Београд, 2014, Ј. Ђорђевић, Б. Николић, Н. Грбановић, З. Радивојевић, М. Пунт Пример питалица за тест за пету вежбу

LITERATURA


Горе
Главна