Основи рачунарске технике 1 (13Е111ОРТ, 13С111ОРТ1)

Наставници
Уводна презентација о предмету (13Е111ОРТ)
Уводна презентација о предмету (13С111ОРТ1)
Литература
Рокови


Обавештења:

13С111ОРТ - Прве недеље семестра часови предавања ће се држати у редовним терминима предавања као и у терминима вежби.
Док се не формирају mail листе предмета, обавештења пратити преко сајта.

13Е111ОРТ - Прве недеље семестра часови предавања се редовно држе по распореду часова, док часови вежби прве недеље семестра се неће држати.
Док се не формирају mail листе предмета, обавештења пратити преко сајта.


Горе
Главна