Projektovanje softvera
(13E114PS, 13S113PS, IR4PS, SI3PS)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

18.09.2017. Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku 2016/17
Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku dostupni su u sekciji rezultati.
Uvid u radove ce se odrzati u sredu, 20.09. u kabinetu 37 u 10h.

21.02.2017. Rezultati ispita u februarskom ispitnom roku 2016/17
Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku dostupni su u sekciji rezultati.
Uvid u radove ce se odrzati u sredu, 22.02. u kabinetu 37 u 10h.

01.02.2017. Uvid u radove - odseci IR i SI
Uvid u radove ce se odrzati u petak, 03.02. u sali 60 u 13h.

31.01.2017. Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku 2016/17
Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku dostupni su u sekciji rezultati.

17.01.2017. Rezultati trece laboratorijske vezbe - odseci SI i IR
Rezultati trece laboratorijske vezbe mogu se videti u sekciji rezultati.

27.12.2016. Uvid u radove - odsek SI
Uvid u radove drugog kolokvijuma ce se odrzati u cetvrtak, 29.12. u sali 60 u 14h.

23.12.2016. Raspored za trecu laboratorijsku vežba - odseci SI i IR
Raspored studenata po terminima za trecu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

23.12.2016. Rezultati kolokvijuma - odsek SI
Rezultati drugog kolokvijuma mogu se videti u sekciji rezultati.
Termin uvida u radove bice naknadno objavljen.

20.12.2016. Postavka zadataka za trecu laboratorijsku vežbu - odseci IR i SI
Postavku zadataka za trecu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

18.12.2016. Prijava za trecu laboratorijsku vezbu - odseci SI i IR
Prijava za trecu laboratorijsku vezbu je otvorena (link) i traje do 22.12. u 14h.
Studenti koji su radili drugu laboratorijsku vezbu su automatski dodati na spisak za trecu.

06.12.2016. Rezultati kolokvijuma - odsek IR
Rezultati prvog kolokvijuma mogu se videti u sekciji rezultati.
Termin uvida je 08.12. u 9 sati ujutru u kabinetu 37.

04.12.2016. Rezultati druge laboratorijske vezbe - odsek SI
Rezultati druge laboratorijske vezbe mogu se videti u sekciji rezultati.


26.11.2016. Raspored za drugu laboratorijsku vežba - odsek SI
Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.


22.11.2016. Rezultati druge laboratorijske vezbe - odsek IR
Rezultati druge laboratorijske vezbe mogu se videti u sekciji rezultati.


21.11.2016. Postavka zadataka za drugu laboratorijsku vežbu - odsek SI
Postavku zadataka za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.


20.11.2016. Druga laboratorijska vežba - odsek SI
Otvorena je forma za prijavu za drugu laboratorijsku vežbu na linku. Prijavljivanje je moguce do cetvrtka 24.11.2016. u 10h.


16.11.2016. K1 uvid u radove - odsek SI - Uvid u radove ce se odrzati 17.11. u kabinetu 37 u 18:30.


15.11.2016. Rezultati prvog kolokvijuma - odsek SI
Rezultati prvog kolokvijuma mogu se videti u sekciji rezultati.
Termin uvida u radove bice naknadno objavljen.

13.11.2016. Raspored za drugu laboratorijsku vežba - odsek IR
Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.


06.11.2016. Druga laboratorijska vežba - odsek IR
Otvorena je forma za prijavu za drugu laboratorijsku vežbu na linku. Prijavljivanje je moguce do cetvrtka 10.11.2016. u 10h.
Postavku zadataka za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.


23.10.2016. Raspored za prvu laboratorijsku vežba - odseci IR i SI
Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.


20.10.2016. Prva laboratorijska vežba - odseci IR i SI
Video tutorijal za korišcenje alata StarUML mozete preuzeti na jednom od linkova: link1 | link2 | link3.

Otvorena je forma za prijavu za prvu laboratorijsku vežbu na linku. Ova vežba je iskljucivo pokaznog karaktera i ne ocenjuje se. Na vežbi ce biti objašnjeno korišcenje alata StarUML, prikazano u video tutorijalu.
Prijavljivanje je moguce do nedelje 23.10.2016. u 10h. Mole se studenti da se za laboratorijsku vežbu prijave samo ukoliko ce istoj prisustvovati. Raspored studenata po terminima ce biti objavljen nakon isteka vremena za prijavu. Laboratorijska vežba ce se održati cetvrte i pete nastavne nedelje.

Prijavljivanje za drugu i trecu vežbu koje se ocenjuju, vršice se odvojeno, pred te laboratorijske vežbe.


04.10.2016.
Svim studentima želimo uspešan pocetak nove školske godine.


Informacije o predmetu

Projektovanje softvera je obavezan predmet na četvrtoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente na trećoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja


za odsek IR
za odsek SI

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Predavanja

Odsek IR: Sredom od 14:00 do 16:00 sala 70   
Odsek SI V1: Sredom od 12:00 do 14:00 sala 308   
Odsek SI V2: Sredom od 14:00 do 16:00 sala 61   
Vežbe
Odsek IR: Četvrtkom od 10:00 do 12:00 sala 311   
Odsek SI V1: Petkom od 12:00 do 14:00 sala 308   
Odsek SI V2: Četvrtkom od 16:00 do 18:00 sala 61   
Kontakt dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs),  vanredni profesor (kabinet 18) 
Katarina Milenković (katarina.milenkovic@etf.bg.ac.rs), asistent (kabinet 37)
Milana Prodanov (milana.prodanov@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi(kabinet 18)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura

Udžbenici:
Booch,G., Rumbaugh,J., Jacobson,I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 2nd. Edition, May 2005.
Gama,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J., Gotova Rešenja, CET, 2002.

Zbirka:
Kraus L., Tartalja, I., Zbirka zadataka iz Projektovanja softvera, 3. dopunjeno izdanje, Akademska misao, 2013.

Dopunska literatura
Rumbaugh,J., Jacobson,I., Booch,G., Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2004.

Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu PS (IR)
00 O predmetu PS (SI)
00 Uvod.pdf
01 Jezik UML.pdf
02 Prvi Primer.pdf
03 Dijagrami Klasa.pdf
04 Dijagrami Paketa.pdf
05 Dijagrami Objekata.pdf
06 Dijagrami Interakcije.pdf
07 Dijagrami Slucajeva koriscenja.pdf
08 Dijagrami Aktivnosti.pdf
09 Dijagrami Stanja.pdf
10 Dijagrami Slozene strukture.pdf
11 Dijagrami Komponenata.pdf
12 Dijagrami Rasporedjivanja.pdf
13 Dijagrami Klasa - napredniji pojmovi.pdf
14 Dijagrami Interakcije - napredniji pojmovi.pdf
15 Arhitektura Metamodeliranja.pdf
01 Projektni uzorci - Uvod.pdf
02 Unikat.pdf
03 Kompozicija.pdf
04 Prototip.pdf
05 Posmatrac.pdf
06 Iterator.pdf
07 Dekorater.pdf
08 Strategija.pdf
09 Sablonski metod.pdf
10 Adapter.pdf
11 Fasada.pdf
12 Stanje.pdf
13 Podsetnik.pdf
14 Muva.pdf
15 Fabricki metod.pdf
16 Apstraktna fabrika.pdf
17 Posrednik.pdf
18 Zastupnik.pdf
19 Most.pdf
20 Komanda.pdf
21 Lanac odgovornosti.pdf
22 Graditelj.pdf
23 Posetilac.pdf
24 Interpreter.pdf
2014-10-01
2014-10-01
2012-09-26
2014-10-01
2012-09-27
2014-10-03
2014-10-07
2012-10-10
2014-10-11
2014-10-15
2014-10-29
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-19
2014-11-26
2014-12-03
2014-12-10
2011-06-22
2014-10-08
2014-10-08
2011-05-01
2014-10-08
2014-10-15
2014-10-15
2014-10-22
2014-10-21
2014-10-21
2014-10-29
2014-10-29
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-12
2011-06-20
2014-11-26
2014-11-19
2014-11-19
2011-06-20
2011-06-20
2014-12-10
2014-12-10


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
IR, SI: ispit - januar 2016/2017 ISP_JAN_2016_2017
SI: II kolokvijum 2016/2017 SI_K2_2016_2017
IR: kolokvijum 2016/2017 IR_K_2016_2017
SI: I kolokvijum 2016/2017 SI_K1_2016_2017
IR, SI: ispit - januar 2015/2016 ISP_JAN_2015_2016
SI: II kolokvijum 2015/2016 SI_K2_2015_2016
IR: kolokvijum 2015/2016 IR_K_2015_2016
SI: I kolokvijum 2015/2016 SI_K1_2015_2016
IR, SI: ispit - februar 2014/2015 ISP_FEB_2014_2015
IR, SI: ispit - januar 2014/2015 ISP_JAN_2014_2015
SI: II kolokvijum 2014/2015 SI_K2_2014_2015
IR: kolokvijum 2014/2015 IR_K_2014_2015
SI: I kolokvijum 2014/2015 SI_K1_2014_2015
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU


Laboratorijske vežbe

Druga laboratorijska vežba - odsek SI

Otvorena je forma za prijavu za drugu laboratorijsku vežbu na linku. Prijavljivanje je moguce do cetvrtka 24.11.2016. u 10h.

Postavku zadataka za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Druga laboratorijska vežba - odsek IR

Otvorena je forma za prijavu za drugu laboratorijsku vežbu na linku. Prijavljivanje je moguce do cetvrtka 10.11.2016. u 10h.

Postavku zadataka za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Prva laboratorijska vežba

Video tutorijal za korišcenje alata StarUML mozete preuzeti na jednom od linkova: link1 | link2 | link3.

Otvorena je forma za prijavu za prvu laboratorijsku vežbu na linku.Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl
SI, IR: oktobar 2016/2017 SI3IR4PS_OKTOBAR_2017_rezultati
SI, IR: septembar 2016/2017 SI3IR4PS_SEPTEMBAR_2017_rezultati
SI, IR: jul 2016/2017 SI3IR4PS_JUL_2017_rezultati
SI: febuar 2016/2017 SI3PS_FEB_2017_rezultati
IR: febuar 2016/2017 IR4PS_FEB_2017_rezultati
IR: januar 2016/2017 IR4PS_JAN_2017_rezultati
SI: januar 2016/2017 SI3PS_JAN_2017_rezultati
SI i IR: lab3 2016/2017 lab_3_IR_SI_2016_17_rezultati
SI: K2 2016/2017 SI3PS_2016_17_K2
IR: K 2016/2017 IR4PS_2016_17_K
SI: lab2 2016/2017 lab_2_SI_2016_17_rezultati
SI: K1 2016/2017 SI3PS_2016_17_K1
IR: lab2 2016/2017 lab_2_IR_2016_17_rezultati


Gore
Glavna