Projektovanje softvera
(13E114PS, 13S113PS, IR4PS, SI3PS)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

12.2.2020. Poeni na ispitu i ocene u februarskom ispitnom roku - odseci SI i RTI
Tabele sa poenima možete pronaći na sledećim linkovima:
- Rezultati RTI
- Rezultati SI .

7.2.2020. Raspored sedenja na ispitu u februarskom ispitnom roku - odseci SI i RTI
Raspored sedenja na ispitu u februarskom ispitnom roku možete pronaći na sledećem linku:
- Raspored sedenja RTI i SI
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin. Raspored sedenja na ispitu objavljen na studentskim servisima NIJE VAŽEĆI.

2.2.2020. Poeni ostvareni na LP - odseci SI i RTI
Tabelu sa poenima ostvarenim na popravnoj laboratorijskoj vežbi možete pronaći ovde .
Uvid u radove biće održan putem elektronske pošte.

21.1.2020. Raspored sedenja na popravnoj laboratorijskoj vežbi - odseci SI i RTI
Rasporede sedenja na popravnoj laboratorijskoj vežbi možete pronaći na ovom linku.
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin.

20.1.2020. Poeni ostvareni na L3 posle uvida, ispitu u januarskom ispitnom roku, ukupni poeni i formirane ocene - odseci SI i RTI
Tabele sa poenima možete pronaći na sledećim linkovima:
- Rezultati RTI
- Rezultati SI .
Kao što je već naglašeno, s obzirom da se nadoknada 3. laboratorijske vežbe ne može računati za januarski rok, studentima koji rade nadoknadu
treće laboratorijske vežbe (tj. popravnu laboratorijsku vežbu - LP), a polagali su ispit (test) u januarskom roku, poeni osvojeni na ovom ispitu
mogu biti preneti u februarski rok, a ocena će im biti računata prema uslovima za januarski rok (L>40 i I>45). U slučaju da želite da Vam se poeni
prenesu na ovaj način, neophodno je da se do 21. januara 2020. u 23:59 prijavite na ovom linku.

17.1.2020. Raspored sedenja na ispitu u januarskom ispitnom roku - odseci SI i RTI
Rasporede sedenja na ispitu u januarskom ispitnom roku možete pronaći na sledećim linkovima:
- Raspored sedenja RTI
- Raspored sedenja SI .
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin. Raspored sedenja na ispitu objavljen na studentskim servisima NIJE VAŽEĆI.

17.1.2020. Raspored sedenja na uvidu u radove sa L3 - odseci SI i RTI
Rasporede sedenja na uvidu u radove sa treće laboratorijske vežbe možete pronaći na ovom linku.
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin. Studenti koji se nisu prijavili i nisu na rasporedu neće biti u mogućnosti da prisustvuju
uvidu i ulože žalbu.

16.1.2020. Prijava za popravnu laboratorijsku vežbu i informacije o propozicijama polaganja - odseci SI i RTI
1) Popravna laboratorijska vežba iz Projektovanja softvera (LP) biće održana u sredu 22. januara 2020. sa početkom u 10:00. U slučaju da želite da radite LP, potrebno je da se do ponedeljka 20. januara 2020. u 23:59 prijavite na ovom linku.
Nakon toga biće objavljen raspored sedenja na popravnoj laboratorijskoj vežbi. Zakasnele prijave neće biti razmatrane.
2) Podsećamo da po propozicijama predmeta prijava za LP poništava poene ostvarene na L3. Međutim, odlučili smo da se ove godine ovo poništavanje ne odnosi na prvu komponentu poena na laboratorijskim vežbama. Npr. ako student nije izašao na L2,
a na L3 ima 30 poena, prijavi LP i na njemu osvoji 100 poena, ukupan broj poena ostvaren na laboratorijskim vežbama će biti L = ( max(0,30) + 100 ) / 2 = 65.
Takođe, ako bi isti student na LP osvojio 20 poena, ukupan broj poena ostvaren na laboratorijskim vežbama bi bio L = ( max(0,30) + 20 ) / 2 = 25.
3) S obzirom da se nadoknada 3. laboratorijske vežbe ne može računati za januarski rok, studentima koji rade nadoknadu treće laboratorijske vežbe (tj. popravnu laboratorijsku vežbu - LP), a polažu ispit (test) u januarskom roku, poeni osvojeni na ovom ispitu,
i to samo onim studentima koji to zatraže (anketa će biti organizovana posle ispita i uvida u radove sa L3) biće preneti u februarski rok, a ocena će im biti računata prema uslovima za januarski rok (L>40 i I>45). Studenti na koje se ovo odnosi, moraju da prijave ispit i za
februarski rok, jer samo tako može biti uneta ocena stečena na ovaj način. Izlazak na ispit u februarskom roku automatski poništava poene stečene na ispitu u januarskom roku. Poeni ostvareni na ispitu u januarskom ispitnom roku (I1) u svakom slučaju ostaju validni kao način
popravke poena ostvarenih na kolokvijumima, jer je K u svim rokovima jednako K = max (Ksr, I1).

16.1.2020. Prijave za ispit u januarskom ispitnom roku - odseci SI i RTI
Molimo vas da se, u slučaju da ste prijavili ispit iz Projektovanja softvera u januarskom ispitnom roku i planirate da na njega izađete,
do petka 17. januara 2020. u 17:00 prijavite i na odgovarajućem od sledećih linkova:
- Prijava za ispit RTI
- Prijava za ispit SI .
Kako će se raspored sedenja praviti na pomoću spiska formiranog na osnovu vaših odgovora, biće smatrano da su studenti koji se ne prijave
preko gorenavedenog linka odustali od polaganja ispita u januarskom roku i neće im biti dodeljen računar za izradu testa.
Sutra uveče, nakon zatvaranja forme za prijavu, biće objavljen raspored sedenja na ispitu.
Raspored sedenja na ispitu objavljen na studentskim servisima NIJE VAŽEĆI.

16.1.2020. Uvid u radove sa treće laboratorijske vežbe - odseci SI i RTI
Uvid u radove sa treće laboratorijske vežbe iz Projektovanja softvera biće održan u subotu 18. januara 2020. posle ispita.
Podsećamo da se uvid održava u računarskim učionicama i žalbe se podnose u pisanoj formi. Da biste videli svoj rad i eventualno
podneli žalbu, neophodno je da se do petka 17. januara 2020. u 17:00 prijavite na ovom linku.
Nakon zatvaranja prijava, biće objavljen raspored sedenja za uvid u radove. Studenti koji nemaju prijavu neće biti u mogućnosti da prisustvuju
uvidu i ulože žalbu.

12.1.2020. Rezultati treće laboratorijske vežbe - odseci SI i IR
Rezultati treće laboratorijske vežbe mogu se videti u sekciji rezultati.
Rešenja zadataka sa treće laboratorijske vežbe možete pronaći u sekciji Laboratorijske vežbe.
Uvid u radove biće naknadno zakazan.

27.12.2019. Raspored za treću laboratorijsku vežbu - IR i SI
Raspored studenata po terminima za treću laboratorijsku vežbu možete videti u sekciji Laboratorijske vežbe.

24.12.2019. Termini časova naredne nedelje - IR i SI
Ove nedelje u terminima predavanja biće održani časovi vežbi za odseke SI i IR po sledećem rasporedu:
IR: sreda 14-16, sala 311 (nadoknađuje se četvrtak 12.12.2019.)
SI grupa 1: sreda 12-14, sala 308 (nadoknađuje se radna subota 21.12.2019.)
SI grupa 2: četvrtak 16-18, sala 61 (nadoknađuje se radna subota 28.12.2019.)
U terminima vežbi biće takođe održane vežbe, po regularnom rasporedu.

23.12.2019. Postavka domaćih zadataka - Odseci IR i SI
Postavke domaćih zadataka za pripremu treće laboratorijske vežbe postavljene su u sekciji Laboratorijske vežbe. Domaći zadatak se ne ocenjuje.

4.11.2019. Rezultati druge laboratorijske vežbe - odseci SI i IR
Rezultati druge laboratorijske vežbe mogu se videti u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan u subotu 14.12.2019. u 17h u sali P26.

11.12.2019. Odlaganje termina vežbi - odsek SI
Sutrašnji termin vežbi za grupu V2 biće odložen za ponedeljak 16.12.2019. u sali 314 u 12h.

2.12.2019. Raspored sedenja za drugi kolokvijum - odsek SI
Raspored studenata za drugi kolokvijum, koji će biti održan u sredu (4.12.2019.), možete pogledati ovde.
Raspored studenata na studentskim servisima NIJE validan. Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.

2.12.2019. Rešenje drugog domaćeg zadatka i druge laboratorijske vežbe
Rešenja drugog domaćeg zadatka i druge laboratorijske vežbe mogu se naći u sekciji Laboratorijske vežbe.

29.11.2019. Raspored za drugu laboratorijsku vežbu
Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu možete videti u sekciji Laboratorijske vežbe.

24.11.2019. Postavka domaćih zadataka - Odseci IR i SI
Postavke domaćih zadataka za drugu laboratorijsku vežbu postavljene su u sekciji Laboratorijske vežbe.

20.11.2019. Rezultati kolokvijuma - odsek IR
Rezultati kolokvijuma mogu se videti u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan u subotu 23.11.2019. u 10:00 u kancelariji P24.

15.11.2019. Raspored sedenja za prvi kolokvijum - odsek IR
Raspored studenata za prvi kolokvijum, koji će biti održan u nedelju (17.11.2019.) u 15h, možete pogledati ovde.
Raspored studenata na studentskim servisima NIJE validan. Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.
Podsećamo da je neophodno da se svi studenti na sistemu Moodle blagovremeno prijave na predmet Projektovanje softvera 2019/2020, u suprotnom neće biti u mogućnosti da rade kolokvijum.

15.11.2019. Termini časova naredne nedelje - odsek IR
U četvrtak 21.11.2019. na odseku IR neće biti vežbi iz Projektovanja softvera zbog produženog kolokvijumskog vikenda. Ovi časovi već su nadoknađeni u subotu 19.10.2019. ali su tada umesto vežbi održana predavanja. Zbog toga časovi predavanja naredne nedelje neće biti održani, već će u terminu predavanja (u sredu 20.11.2019. u 14 časova u sali 311) biti održane vežbe.

4.11.2019. Rešenje prvog domaćeg zadatka i prve laboratorijske vežbe
Rešenje prvog domaćeg zadatka i prve laboratorijske vežbe mogu se naći u sekciji Laboratorijske vežbe.

4.11.2019. Rezultati prvog kolokvijuma - odsek SI
Rezultati prvog kolokvijuma mogu se videti u sekciji rezultati.
Uvid u radove biće održan u sredu 6.11.2019. u 14:15 u kancelariji P24.

29.10.2019. Raspored sedenja za prvi kolokvijum - odsek SI
Raspored studenata za prvi kolokvijum, koji će biti održan u sredu (30.10.2019.), možete pogledati ovde.
Raspored studenata na studentskim servisima NIJE validan. Studenti su u obavezi da poštuju navedeni raspored sedenja u laboratorijskim salama.
Podsećamo da je neophodno da se svi studenti na sistemu Moodle blagovremeno prijave na predmet Projektovanje softvera 2019/2020, u suprotnom neće biti u mogućnosti da rade kolokvijum.

25.10.2019. Raspored za prvu laboratorijsku vežbu
Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu možete videti u sekciji Laboratorijske vežbe.

23.10.2019. Probni kolokvijum - odsek SI
Test znanja iz Projektovanja softvera postavljen je na Moodle portal.
Potrebno je da se studenti prijave za predmet Projektovanje softvera 2019/2020 na sistemu Moodle. Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade test znanja. Za prijavu na kurs koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom. Pristup sistemu Moodle.

22.10.2019. Prvi domaći zadatak i napomene za lab vežbe
Postavka prvog domaćeg zadatka je postavljena u sekciji Laboratorijske vežbe.
Napomene koje važe za sve laboratorijske vežbe postavljene su u sekciji Informacije o predmetu.

22.10.2019. Prva laboratorijska vežba - odsek SI
Prva laboratorijska vežba iz Projektovanja softvera održaće se u subotu 26.10.2019. Svi studenti koji žele da rade vežbu, treba da se prijave putem linka do četvrtka 24.10.2019. u 13h. Prijava je uslov za izlazak na vežbu. Raspored studenata po terminima biće objavljen nakon toga.

22.10.2019. Prva laboratorijska vežba - odsek IR
Prva laboratorijska vežba iz Projektovanja softvera održaće se u subotu 26.10.2019. Svi studenti koji žele da rade vežbu, treba da se prijave putem linka do četvrtka 24.10.2019. u 13h. Prijava je uslov za izlazak na vežbu. Raspored studenata po terminima biće objavljen nakon toga.

20.10.2019. Nadoknada časova predavanja za grupu P2 na odseku SI
Časovi predavanja za grupu P2 na odseku SI biće održani u utorak 22.10.19. u terminu 18-20h, u sali 55, umesto redovnih časova po rasporedu u četvrtak 24.10.19.

16.10.2019. Radna subota - odsek IR
Subota 19. oktobar je radni dan na odseku IR i nadoknađuje se četvrtak. U terminu vežbi biće održana predavanja, a nadoknada vežbi biće najavljena i održana naknadno, po dogovoru sa studentima.

11.10.2019. Nadoknada vežbi - odsek SI
Nadoknada časova vežbi će se obaviti po sledećem rasporedu:
Grupa V1: Sreda 16.10., 14h - 16h, sala 312
Grupa V2: Petak 18.10., 16h - 18h, sala 61

11.10.2019. Nadoknada vežbi - odsek IR
Nadoknada časova vežbi će se obaviti po sledećem rasporedu:
Grupa V1: Petak 18.10., 14h - 16h, sala 309

06.10.2019.
Plan nadoknade časova predavanja za 2. nastavnu nedelju:
- IR: ponedeljak 7.10. 8-10, sala 311
- SI P1: četvrtak 10.10. 14-16, sala 55
- SI P2: utorak 8.10. 18-20, sala 55

03.10.2019.
Obaveštavaju se studenti da vežbe počinju od druge nedelje. U prvoj nastavnoj nedelji u terminima vežbi biće održana predavanja.

01.10.2019.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Informacije o predmetu

Projektovanje softvera je obavezan predmet na trećoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente na četvrtoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja
Napomene za laboratorijske vežbe

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Predavanja

Odsek IR: sredom od 14:00 do 16:00 sala 311   
Odsek SI P1: sredom od 12:00 do 14:00 sala 308   
Odsek SI P2: četvrtkom od 16:00 do 18:00 sala 61   
Vežbe
Odsek IR: četvrtkom od 10:00 do 12:00 sala 311   
Odsek SI V1: petkom od 12:00 do 14:00 sala 308   
Odsek SI V2: četvrtkom od 18:00 do 20:00 sala 61   
Kontakt dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs),  vanredni profesor (kabinet 18) 
Predrag Obradovic (pedjao@etf.rs), saradnik u nastavi (kabinet 24)
Danko Miladinović (danko@etf.rs), saradnik u nastavi (kabinet 26a)
Milica Despotović (mdespotovic@etf.bg.ac.rs), saradnik u nastavi (kabinet 916)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura

Udžbenici:
Booch,G., Rumbaugh,J., Jacobson,I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 2nd. Edition, May 2005.
Gama,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J., Gotova Rešenja, CET, 2002.

Zbirka:
Kraus L., Tartalja, I., Zbirka zadataka iz Projektovanja softvera, 3. dopunjeno izdanje, Akademska misao, 2013.

Dopunska literatura
Rumbaugh,J., Jacobson,I., Booch,G., Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2004.

Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu PS (IR)
00 O predmetu PS (SI)
00 Uvod.pdf
01 Jezik UML.pdf
02 Prvi Primer.pdf
03 Dijagrami Klasa.pdf
04 Dijagrami Paketa.pdf
05 Dijagrami Objekata.pdf
06 Dijagrami Interakcije.pdf
07 Dijagrami Slucajeva koriscenja.pdf
08 Dijagrami Aktivnosti.pdf
09 Dijagrami Stanja.pdf
10 Dijagrami Slozene strukture.pdf
11 Dijagrami Komponenata.pdf
12 Dijagrami Rasporedjivanja.pdf
13 Dijagrami Klasa - napredniji pojmovi.pdf
14 Dijagrami Interakcije - napredniji pojmovi.pdf
15 Arhitektura Metamodeliranja.pdf
01 Projektni uzorci - Uvod.pdf
02 Unikat.pdf
03 Sastav.pdf
04 Prototip.pdf
05 Posmatrac.pdf
06 Iterator.pdf
07 Dekorater.pdf
08 Strategija.pdf
09 Sablonski metod.pdf
10 Adapter.pdf
11 Fasada.pdf
12 Stanje.pdf
13 Podsetnik.pdf
14 Muva.pdf
15 Fabricki metod.pdf
16 Apstraktna fabrika.pdf
17 Posrednik.pdf
18 Zastupnik.pdf
19 Most.pdf
20 Komanda.pdf
21 Lanac odgovornosti.pdf
22 Graditelj.pdf
23 Posetilac.pdf
24 Interpreter.pdf
2019-10-01
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2015-09-24
2018-10-08
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-25
2014-10-29
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-19
2014-11-26
2014-12-03
2014-12-10
2011-06-22
2014-10-08
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-25
2014-10-21
2014-10-29
2014-10-29
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-12
2011-06-20
2014-11-26
2014-11-19
2014-11-19
2011-06-20
2011-06-20
2014-12-10
2014-12-10
2014-12-10


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
IR, SI: ispit - januar 2018/2019 ISP_JAN_2018_2019
SI: II kolokvijum 2018/2019 SI_K2_2018_2019
IR: kolokvijum 2018/2019 IR_K_2018_2019
SI: I kolokvijum 2018/2019 SI_K1_2018_2019
IR, SI: ispit - januar 2017/2018 ISP_JAN_2017_2018
SI: II kolokvijum 2017/2018 SI_K2_2017_2018
IR: kolokvijum 2017/2018 IR_K_2017_2018
SI: I kolokvijum 2017/2018 SI_K1_2017_2018
IR, SI: ispit - januar 2016/2017 ISP_JAN_2016_2017
SI: II kolokvijum 2016/2017 SI_K2_2016_2017
IR: kolokvijum 2016/2017 IR_K_2016_2017
SI: I kolokvijum 2016/2017 SI_K1_2016_2017
IR, SI: ispit - januar 2015/2016 ISP_JAN_2015_2016
SI: II kolokvijum 2015/2016 SI_K2_2015_2016
IR: kolokvijum 2015/2016 IR_K_2015_2016
SI: I kolokvijum 2015/2016 SI_K1_2015_2016
IR, SI: ispit - februar 2014/2015 ISP_FEB_2014_2015
IR, SI: ispit - januar 2014/2015 ISP_JAN_2014_2015
SI: II kolokvijum 2014/2015 SI_K2_2014_2015
IR: kolokvijum 2014/2015 IR_K_2014_2015
SI: I kolokvijum 2014/2015 SI_K1_2014_2015
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU


Laboratorijske vežbe

Napomene za laboratorijske vežbe

Treća laboratorijska vežba

Postavka trećeg domaćeg zadatka za pripremu laboratorijske vežbe može se videti ovde.

Odsek SI : Raspored studenata po terminima za treću laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Odsek IR : Raspored studenata po terminima za treću laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Rešenje treće laboratorijske vežbe (RTI)
Rešenje treće laboratorijske vežbe (SI)


Druga laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.

Odseci SI i IR: Raspored studenata po terminima za drugu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Rešenje drugog domaćeg zadatka V1
Rešenje druge laboratorijske vežbe V1
Rešenje drugog domaćeg zadatka V2
Rešenje druge laboratorijske vežbe V2


Prva laboratorijska vežba

Postavka prvog domaćeg zadataka za pripremu prve laboratorijske vežbe, može se videti ovde.

Odsek SI: Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.
Odsek IR: Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

Rešenje prvog domaćeg zadatka
Rešenje prve laboratorijske vežbeRezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl
IR: februar 2019/2020 IR4PS_FEB_2020_rezultati
SI: februar 2019/2020 SI3PS_FEB_2020_rezultati
IR: januar 2019/2020 IR4PS_JAN_2020_rezultati
SI: januar 2019/2020 SI3PS_JAN_2020_rezultati
SI: Lab3 2019/2020 SI3PS_lab3_rezultati
IR: Lab3 2019/2020 IR4PS_lab3_rezultati
SI i IR: Lab2 2019/2020 SI3PS_IR4PS_2019_20_Lab2
IR: K 2019/2020 IR4PS_2019_20_K
SI: K1 2019/2020 SI3PS_2019_20_K1


Gore
Glavna