Projektovanje softvera
(13E114PS, 13S113PS, IR4PS, SI3PS)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

09.11.2018. Druga laboratorijska vežba - odsek IR
U petak, 16.11. biće održana 2. laboratorijska vežba. Studenti koji nisu bili na spisku za prvu laboratorijsku vežbu treba da pošalju prijavu ovde. Prijavljivanje je moguće do četvrtka 15.11. do 13h.
Domaći zadaci za pripremu predstojeće vežbe se mogu videti ovde. Alat koji će se koristiti na laboratorijskoj vežbi je demonstrirani StarUML.

01.11.2018. Raspored za prvu laboratorijsku vežbu - odsek IR i master studije
Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

28.10.2018. Prva laboratorijska vežba - odsek IR i master studije
Prva laboratorijska vežba iz Projektovanja softvera održaće se u petak 02.11.2018. u 17h. Svi studenti koji žele da rade vežbu, treba da se prijave putem linka do četvrtka 01.11.2018. u 13h. Raspored studenata po salama biće objavljen istog dana.

Na prvoj laboratorijskoj vežbi se radi test znanja na sistemu Moodle. Potrebno je da se studenti koji žele da rade test prijave za predmet Projektovanje softvera 2018/2019 na sistemu Moodle. Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade test znanja. Za prijavu na kurs, koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom. Pristup sistemu Moodle.

28.10.2018. Nadoknada vežbi - odsek IR
Nadoknada vežbi za IR smer će se održati u ponedeljak (29.10.) od 14h u sali 312.

21.10.2018. Raspored za prvu laboratorijsku vežbu - odsek SI
Raspored studenata po terminima za prvu laboratorijsku vežbu možete videti ovde.

18.10.2018. Prva laboratorijska vežba - odsek SI
Prva laboratorijska vežba iz Projektovanja softvera održaće se u ponedeljak 22.10.2018. Svi studenti koji žele da rade vežbu, treba da se prijave putem linka do nedelje 21.10.2018. u 16h. Raspored studenata po terminima biće objavljen nakon toga.

Na laboratorijskoj vežbi se radi test znanja na sistemu Moodle. Potrebno je da se studenti koji žele da rade test prijave za predmet Projektovanje softvera 2018/2019 na sistemu Moodle. Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade test znanja. Za prijavu na kurs, koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom. Pristup sistemu Moodle.

16.10.2018. Nadoknada vežbi - odsek SI
Nadoknada časova vežbi će se obaviti po sledećem rasporedu:
Grupa V1: Sreda 17.10., 14h - 16h, sala 312
Grupa V2: Petak 19.10., 16h - 18h, sala 312

03.10.2018.
Obaveštavaju se studenti da vežbe počinju od druge nedelje. U prvoj nastavnoj nedelji u terminima vežbi biće održana predavanja.

01.10.2018.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Informacije o predmetu

Projektovanje softvera je obavezan predmet na četvrtoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente na trećoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Predavanja

Odsek IR: sredom od 14:00 do 16:00 sala 311   
Odsek SI P1: sredom od 12:00 do 14:00 sala 308   
Odsek SI P2: četvrtkom od 16:00 do 18:00 sala 61   
Vežbe
Odsek IR: četvrtkom od 10:00 do 12:00 sala 311   
Odsek SI V1: petkom od 12:00 do 14:00 sala 308   
Odsek SI V2: četvrtkom od 18:00 do 20:00 sala 61   
Kontakt dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs),  vanredni profesor (kabinet 18) 
Milana Prodanov (milana@etf.rs), asistent(kabinet 18)
Danko Miladinović (danko@etf.rs), saradnik u nastavi (kabinet 26a)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura

Udžbenici:
Booch,G., Rumbaugh,J., Jacobson,I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 2nd. Edition, May 2005.
Gama,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J., Gotova Rešenja, CET, 2002.

Zbirka:
Kraus L., Tartalja, I., Zbirka zadataka iz Projektovanja softvera, 3. dopunjeno izdanje, Akademska misao, 2013.

Dopunska literatura
Rumbaugh,J., Jacobson,I., Booch,G., Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2004.

Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu PS (IR)
00 O predmetu PS (SI)
00 Uvod.pdf
01 Jezik UML.pdf
02 Prvi Primer.pdf
03 Dijagrami Klasa.pdf
04 Dijagrami Paketa.pdf
05 Dijagrami Objekata.pdf
06 Dijagrami Interakcije.pdf
07 Dijagrami Slucajeva koriscenja.pdf
08 Dijagrami Aktivnosti.pdf
09 Dijagrami Stanja.pdf
10 Dijagrami Slozene strukture.pdf
11 Dijagrami Komponenata.pdf
12 Dijagrami Rasporedjivanja.pdf
13 Dijagrami Klasa - napredniji pojmovi.pdf
14 Dijagrami Interakcije - napredniji pojmovi.pdf
15 Arhitektura Metamodeliranja.pdf
01 Projektni uzorci - Uvod.pdf
02 Unikat.pdf
03 Sastav.pdf
04 Prototip.pdf
05 Posmatrac.pdf
06 Iterator.pdf
07 Dekorater.pdf
08 Strategija.pdf
09 Sablonski metod.pdf
10 Adapter.pdf
11 Fasada.pdf
12 Stanje.pdf
13 Podsetnik.pdf
14 Muva.pdf
15 Fabricki metod.pdf
16 Apstraktna fabrika.pdf
17 Posrednik.pdf
18 Zastupnik.pdf
19 Most.pdf
20 Komanda.pdf
21 Lanac odgovornosti.pdf
22 Graditelj.pdf
23 Posetilac.pdf
24 Interpreter.pdf
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-03
2018-10-04
2015-09-24
2018-10-08
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-25
2014-10-29
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-19
2014-11-26
2014-12-03
2014-12-10
2011-06-22
2014-10-08
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-25
2014-10-21
2014-10-29
2014-10-29
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-05
2014-11-12
2014-11-12
2011-06-20
2014-11-26
2014-11-19
2014-11-19
2011-06-20
2011-06-20
2014-12-10
2014-12-10
2014-12-10


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
SI: I kolokvijum 2018/2019 SI_K1_2018_2019
IR, SI: ispit - januar 2017/2018 ISP_JAN_2017_2018
SI: II kolokvijum 2017/2018 SI_K2_2017_2018
IR: kolokvijum 2017/2018 IR_K_2017_2018
SI: I kolokvijum 2017/2018 SI_K1_2017_2018
IR, SI: ispit - januar 2016/2017 ISP_JAN_2016_2017
SI: II kolokvijum 2016/2017 SI_K2_2016_2017
IR: kolokvijum 2016/2017 IR_K_2016_2017
SI: I kolokvijum 2016/2017 SI_K1_2016_2017
IR, SI: ispit - januar 2015/2016 ISP_JAN_2015_2016
SI: II kolokvijum 2015/2016 SI_K2_2015_2016
IR: kolokvijum 2015/2016 IR_K_2015_2016
SI: I kolokvijum 2015/2016 SI_K1_2015_2016
IR, SI: ispit - februar 2014/2015 ISP_FEB_2014_2015
IR, SI: ispit - januar 2014/2015 ISP_JAN_2014_2015
SI: II kolokvijum 2014/2015 SI_K2_2014_2015
IR: kolokvijum 2014/2015 IR_K_2014_2015
SI: I kolokvijum 2014/2015 SI_K1_2014_2015
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU


Laboratorijske vežbe

Druga laboratorijska vežba - odsek IR

Studenti koji nisu bili na spisku za prvu laboratorijsku vežbu treba da pošalju prijavu ovde. Prijavljivanje je moguće do četvrtka 15.11. do 13h.
Domaći zadaci za pripremu predstojeće vežbe se mogu videti ovde. Alat koji će se koristiti na laboratorijskoj vežbi je demonstrirani StarUML.

Prva laboratorijska vežba - odsek IR i master studije

Na prvoj laboratorijskoj vežbi se radi test znanja na sistemu Moodle. Potrebno je da se studenti koji žele da rade test prijave za predmet Projektovanje softvera 2018/2019 na sistemu Moodle. Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade test znanja. Za prijavu na kurs, koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom. Pristup sistemu Moodle.
Nakon testa će biti pokazan alat StarUML.

Prva laboratorijska vežba - odsek SI

Na prvoj laboratorijskoj vežbi se radi test znanja na sistemu Moodle. Potrebno je da se studenti koji žele da rade test prijave za predmet Projektovanje softvera 2018/2019 na sistemu Moodle. Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade test znanja. Za prijavu na kurs, koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom. Pristup sistemu Moodle.
Nakon testa će biti pokazan alat StarUML.Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl


Gore
Glavna