Projektovanje softvera
(13E114PS, 13S113PS, IR4PS, SI3PS)

[ Stari sajt za vežbe ] [ Obaveštenja] [ Informacije o predmetu] [ Materijali za predavanja i vežbe]

[ Ispitni i kolokvijumski zadaci ] [ Laboratorijske vežbe ] [ Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita]
Obaveštenja

24.2.2021. Poeni nakon februarskog ispitnog roka
Poeni ostvareni na do sada održanim obavezama mogu se videti u sekciji rezultati. Uvid u radove sa ispita biće održan u petak 26. februara u paviljonu Rašović, sa početkom u 12 časova.

16.2.2021. Rezultati popravne laboratorijske vežbe
Rezultati popravne laboratorijske vežbe dostupni su u sekciji rezultati. Uvid u radove će biti obavljen 17. februara u paviljonu Rašović, sa početkom u 13 časova.

16.2.2021. Raspored sedenja na ispitu u februarskom ispitnom roku - odseci SI i RTI
Raspored sedenja na ispitu u februarskom ispitnom roku možete pronaći na sledećem linku:
- Raspored sedenja RTI i SI
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin. Raspored sedenja na ispitu objavljen na studentskim servisima NIJE VAŽEĆI.

5.2.2021. Raspored sedenja na LabP
Raspored studenata na popravnoj laboratorijskoj vežbi, koja će biti održana u nedelju (7.2.2021.), možete pogledati ovde.
Takođe, molimo da dođete na vreme i sednete za dodeljeni računar.

29.1.2021.Poeni nakon januarskog ispitnog roka
Poeni ostvareni na do sada održanim obavezama mogu se videti u sekciji rezultati. Uvid u radove sa ispita i treće laboratorijske vežbe biće održan u nedelju 31. januara u laboratoriji 26 u paviljonu Rašović, sa početkom u 19 časova. Za prisustvovanje uvidu u radove potrebna je prijava putem ovog linka do nedelje u 12 časova.

28.1.2021.Rezultati treće laboratorijske vežbe
Rezultati treće laboratorijske vežbe dostupni su u sekciji rezultati. Uvid u radove će biti naknadno objavljen.

26.1.2021. Raspored sedenja na ispitu u januarskom ispitnom roku - odseci SI i RTI
Raspored sedenja na ispitu u januarskom ispitnom roku možete pronaći na sledećem linku:
- Raspored sedenja RTI i SI
Molimo da poštujete dodeljeno mesto i termin. Raspored sedenja na ispitu objavljen na studentskim servisima NIJE VAŽEĆI.

16.1.2021. Raspored sedenja na Lab3
Raspored studenata na trećoj laboratorijskoj vežbi, koja će biti održana u nedelju (17.1.2021.), možete pogledati ovde.
Takođe, molimo da dođete na vreme i sednete za dodeljeni računar.

9.1.2021. Treća laboratorijska vežba (domaći zadaci)- odseci SI i IR
Domaći zadatak za pripremu predstojeće vežbe se može videti u sekciji Laboratorijske vežbe.

25.12.2020. Izmene propozicija polaganja
Izmene propozicija polaganja dostupne su na ovom linku.

23.12.2020. Rešenje drugog domaćeg zadatka i druge laboratorijske vežbe
Rešenja drugog domaćeg zadatka i druge laboratorijske vežbe mogu se naći u sekciji Laboratorijske vežbe.

21.12.2020. Promena termina treće laboratorijske vežbe
Na molbu studenata, a kao rezultat glasanja na anketama koje su sproveli studentski delegati, treća laboratorijska vežba iz Projektovanja softvera biće organizovana 17. januara (umesto 29. decembra).

8.12.2020. Raspored sedenja za drugi kolokvijum - odsek SI
Raspored studenata za drugi kolokvijum, koji će biti održan u sredu (9.12.2020.), možete pogledati ovde.
Raspored studenata na studentskim servisima NIJE validan. Podsećamo da je neophodno da se svi studenti na sistemu Moodle blagovremeno prijave na predmet Projektovanje softvera 2020/2021, u suprotnom neće biti u mogućnosti da rade kolokvijum.

4.12.2020. Druga laboratorijska vežba - novi termin
Druga laboratorijska vežba iz Projektovanja softvera počeće od 16, umesto od 15 časova.

25.11.2020. Druga laboratorijska vežba - odseci SI i IR
U nedelju, 6.12. u 15 časova na platformi MS Teams biće održana 2. laboratorijska vežba.
Domaći zadatak za pripremu predstojeće vežbe se može videti u sekciji Laboratorijske vežbe. Alat koji će se koristiti na laboratorijskoj vežbi je StarUML.

21.11.2020. Raspored sedenja za kolokvijum - odsek IR i master studije
Raspored studenata za kolokvijum, koji će biti održan u nedelju (22.11.2020.), možete pogledati ovde.
Raspored studenata na studentskim servisima NIJE validan. Takođe, molimo da sednete za dodeljeni računar. Podsećamo da je neophodno da se svi studenti na sistemu Moodle blagovremeno prijave na predmet Projektovanje softvera 2020/2021, u suprotnom neće biti u mogućnosti da rade kolokvijum.

3.11.2020. Raspored sedenja za prvi kolokvijum - odsek SI
Raspored studenata za prvi kolokvijum, koji će biti održan u sredu (4.11.2020.), možete pogledati ovde.
Raspored studenata na studentskim servisima NIJE validan. Podsećamo da je neophodno da se svi studenti na sistemu Moodle blagovremeno prijave na predmet Projektovanje softvera 2020/2021, u suprotnom neće biti u mogućnosti da rade kolokvijum.

02.11.2020. Konsultacije u terminu predavanja
Dana 4.11. u redovnom terminu predavanja (14.15) biće držane konsultacije.

30.10.2020. Prijava na Moodle kurs Projektovanja softvera
Potrebno je da se studenti prijave na kurs Projektovanje softvera 2020/2021 na sistemu Moodle. Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da rade kolokvijume i ispit. Za prijavu na kurs koristiti lozinku koja će biti dostavljena elektronskom poštom. Pristup sistemu Moodle.

25.10.2020. Prva laboratorijska vežba - odseci SI i IR
U subotu, 31.10. u 10 časova na platformi MS Teams biće održana 1. laboratorijska vežba.
Domaći zadatak za pripremu predstojeće vežbe se može videti ovde. Alat koji će se koristiti na laboratorijskoj vežbi je StarUML.

04.10.2020.
Predavanja će se u školskoj 2020/21. godini držati preko MS Teams platforme, sredom u terminu 14-16h. Predavanja će se snimati. U ostalim terminima predavanja, predviđenim rasporedom časova, držaće se konsultacije.
Auditorne vežbe će biti snimljene unapred i postavljene na MS Teams platformu. U terminima predviđenim rasporedom časova, saradnici će držati konsultacije preko MS Teams platforme. O eventulnim izmenama načina držanja nastave, studenti će biti blagovremeno obavešteni.

Pristup PS timu na MS Teams platformi, preko koje će se držati online nastava u školskoj 2020/21. godini: PS tim

04.10.2020.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Informacije o predmetu

Projektovanje softvera je obavezan predmet na trećoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmet je izborni za studente na četvrtoj godini studija Odseka za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Propozicije polaganja
Izmene propozicija

Nedeljno časova

2 predavanja + 2 auditorne vežbe + 1 laboratorijske vežbe

Kontakt dr Igor Tartalja (tartalja@etf.bg.ac.rs),  vanredni profesor (kabinet 18) 
Predrag Obradović (pedjao@etf.rs), asistent (kabinet P24)
Milica Batinić (batinic@etf.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)
Miloš Obradović (miobra@etf.rs), saradnik u nastavi (kabinet 37)


Materijali za predavanja i vežbe

Preporučena literatura

Udžbenici:
Booch,G., Rumbaugh,J., Jacobson,I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 2nd. Edition, May 2005.
Gama,E., Helm,R., Johnson,R., Vlissides,J., Gotova Rešenja, CET, 2002.

Zbirka:
Kraus L., Tartalja, I., Zbirka zadataka iz Projektovanja softvera, 3. dopunjeno izdanje, Akademska misao, 2013.

Dopunska literatura
Rumbaugh,J., Jacobson,I., Booch,G., Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2004.

Materijali Fajl Datum poslednje promene
Predavanja 00 O predmetu PS
00 Uvod.pdf
01 Jezik UML.pdf
02 Prvi Primer.pdf
03 Dijagrami Klasa.pdf
04 Dijagrami Paketa.pdf
05 Dijagrami Objekata.pdf
06 Dijagrami Interakcije.pdf
07 Dijagrami Slucajeva koriscenja.pdf
08 Dijagrami Aktivnosti.pdf
09 Dijagrami Stanja.pdf
10 Dijagrami Slozene strukture.pdf
11 Dijagrami Komponenata.pdf
12 Dijagrami Rasporedjivanja.pdf
13 Dijagrami Klasa - napredniji pojmovi.pdf
14 Dijagrami Interakcije - napredniji pojmovi.pdf
15 Arhitektura Metamodeliranja.pdf
01 Projektni uzorci - Uvod.pdf
02 Unikat.pdf
03 Sastav.pdf
04 Prototip.pdf
05 Posmatrac.pdf
06 Iterator.pdf
07 Dekorater.pdf
08 Strategija.pdf
09 Sablonski metod.pdf
10 Adapter.pdf
11 Fasada.pdf
12 Stanje.pdf
13 Podsetnik.pdf
14 Muva.pdf
15 Fabricki metod.pdf
16 Apstraktna fabrika.pdf
17 Posrednik.pdf
18 Zastupnik.pdf
19 Most.pdf
20 Komanda.pdf
21 Lanac odgovornosti.pdf
22 Graditelj.pdf
23 Posetilac.pdf
24 Interpreter.pdf
2020-10-05
2019-10-02
2019-10-03
2015-09-24
2019-10-06
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-25
2018-10-31
2020-11-18
2018-11-14
2014-11-19
2020-12-02
2014-12-03
2020-12-23
2020-12-30
2014-10-08
2020-10-14
2019-10-09
2019-10-09
2019-10-09
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-25
2018-10-31
2014-10-29
2018-11-07
2015-11-04
2015-11-04
2016-11-23
2020-12-02
2020-12-02
2020-12-02
2017-12-07
2016-12-21
2016-12-21
2016-12-21
2016-12-21
2018-12-19
2020-12-30
2020-12-30


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
IR, SI: ispit - januar 2018/2019 ISP_JAN_2018_2019
SI: II kolokvijum 2018/2019 SI_K2_2018_2019
IR: kolokvijum 2018/2019 IR_K_2018_2019
SI: I kolokvijum 2018/2019 SI_K1_2018_2019
IR, SI: ispit - januar 2017/2018 ISP_JAN_2017_2018
SI: II kolokvijum 2017/2018 SI_K2_2017_2018
IR: kolokvijum 2017/2018 IR_K_2017_2018
SI: I kolokvijum 2017/2018 SI_K1_2017_2018
IR, SI: ispit - januar 2016/2017 ISP_JAN_2016_2017
SI: II kolokvijum 2016/2017 SI_K2_2016_2017
IR: kolokvijum 2016/2017 IR_K_2016_2017
SI: I kolokvijum 2016/2017 SI_K1_2016_2017
IR, SI: ispit - januar 2015/2016 ISP_JAN_2015_2016
SI: II kolokvijum 2015/2016 SI_K2_2015_2016
IR: kolokvijum 2015/2016 IR_K_2015_2016
SI: I kolokvijum 2015/2016 SI_K1_2015_2016
IR, SI: ispit - februar 2014/2015 ISP_FEB_2014_2015
IR, SI: ispit - januar 2014/2015 ISP_JAN_2014_2015
SI: II kolokvijum 2014/2015 SI_K2_2014_2015
IR: kolokvijum 2014/2015 IR_K_2014_2015
SI: I kolokvijum 2014/2015 SI_K1_2014_2015
PRETHODNE ROKOVE POTRAŽITI NA STAROM SAJTU


Laboratorijske vežbe

Popravna laboratorijska vežba (februar)

Domaći zadaci za pripremu popravne laboratorijske vežbe su isti kao za treću laboratorijsku vežbu.

Treća laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V3 može se videti ovde.


Druga laboratorijska vežba

Postavka domaćeg zadatka V1 može se videti ovde.
Postavka domaćeg zadatka V2 može se videti ovde.

Rešenje druge laboratorijske vežbe V1
Rešenje druge laboratorijske vežbe V2

Prva laboratorijska vežba

Postavka prvog domaćeg zadataka za pripremu prve laboratorijske vežbe, može se videti ovde.Rezultati laboratorijskih vežbi, kolokvijuma i ispita

Ispitni rok Fajl
IR: februar 2020/2021 IR4PS_FEB_2021_rezultati
SI: februar 2020/2021 SI3PS_FEB_2021_rezultati
SI i IR: LabP februar 2020/2021 SI3PS_IR4PS_2020_21_LabP_feb
IR: januar 2020/2021 IR4PS_JAN_2021_rezultati
SI: januar 2020/2021 SI3PS_JAN_2021_rezultati
SI i IR: Lab3 2020/2021 SI3PS_IR4PS_2020_21_Lab3
SI: K2 2020/2021 SI3PS_2020_21_K2
IR: K 2020/2021 IR4PS_2020_21_K
SI: K1 2020/2021 SI3PS_2020_21_K1


Gore
Glavna