Лабораторијске вежбе из основа рачунарске технике 2


Обавештења:
Тест
Демонстрациони час 1

Р. б.

Назив вежбе

Текст вежбе

Симулатор

Пример питалица

Додатно

1

Пројектовање уређаја 1

Материјали за прву вежбу IGoVSoDS.v2.5.100 (64 битна), IGoVSoDS.v2.0 (32 битна) Пример питалица за тест за прву вежбу
Операционе јединице

2

Пројектовање уређаја 2

Материјали за другу вежбу IGoVSoDS.v2.5.100 (64 битна), IGoVSoDS.v2.0 (32 битна) Пример питалица за тест за другу вежбу
-

3

Инструкције преноса

Материјали за трећу вежбу simORT2 Пример питалица за тест за трећу вежбу
Адресирања

4

Аритметичке, логичке и померачке инструкције

Материјали за четврту вежбу simORT2 Пример питалица за тест за четврту вежбу
-

5

Инструкције скока

Материјали за пету вежбу simORT2 Пример питалица за тест за пету вежбу
-

Опис архитектуре и организације процесора за вежбе 3-5: Јован Ђорђевић, "Архитектура и организација рачунара: Рачунарски систем за рад у лабораторији - Архитектура и организација рачунарског система", Београд 2015.

Главна