Лабораторијске вежбе из основа рачунарске технике 2


Р. б.

Назив вежбе

Текст вежбе

Симулатор

Пример питалица

Додатно

0

Уводна РТИ вежба

Материјали за уводну вежбу
Altera Quartus II 13.1 Web Edition
-
-

1

Пројектовање уређаја 1 - имплементација PS/2 протокола

Материјали за прву вежбу
Altera Quartus II 13.1 Web Edition
-
-

2

Пројектовање уређаја 2 - имплементација VGA интерфејса

Материјали за другу вежбу
Altera Quartus II 13.1 Web Edition
-
-

3

Инструкције преноса

Материјали за трећу вежбу simORT2 Пример питалица за тест за трећу вежбу
Адресирања

4

Аритметичке, логичке и померачке инструкције

Материјали за четврту вежбу simORT2 Пример питалица за тест за четврту вежбу
-

5

Инструкције скока

Материјали за пету вежбу simORT2 Пример питалица за тест за пету вежбу
-


Опис архитектуре и организације процесора за вежбе 3-5: Јован Ђорђевић, "Архитектура и организација рачунара: Рачунарски систем за рад у лабораторији - Архитектура и организација рачунарског система", Београд 2015.

Главна