Algoritmi i strukture podataka (13E112ASP, IR2ASP)

[ Informacije o predmetu ] [ Obaveštenja ] [ Ispitni zadaci ] [Rezultati ispita] [ Simulacije ] [ Materijali za pripremu ispita ]
Informacije o predmetu

Algoritmi i strukture podataka je obavezan predmet na drugoj godini studija odseka za Računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Nedeljno časova

3 predavanja + 2 vežbe

Predavanja

Ponedeljkom od 16:00 do 19:00 amfiteatar Lola  dr Milo Tomašević, redovan profesor (kabinet 54a)

Vežbe

V1 sredom od 10:00 do 12:00 amfiteatar Lola    dr Marko Mišić, docent (kabinet 37)

Vežbe

V2 sredom od 14:00 do 16:00 sala 312             Sanja Delčev, saradnik u nastavi (kabinet 37) i Maja Vukasović, saradnik u nastavi (kabinet 37)

Polaganje ispita

Propozicije za nastavnu 2017-2018. dostupne su u dokumentu 13E112ASP_Propozicije.


Obaveštenja

13.10.2017.
Prema odluci NNV, subota 14.10.2017. je radna i nastava se odvija po rasporedu od ponedeljka.
Predavanja u terminu 16-19 sati u Amfiteatru Lola će biti održana.
22.09.2017.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Domaći zadaci

Domaći zadatak Fajl

Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Januar 2017. (20.01.2017.) 13E112ASP_jan_2017.pdf
Kolokvijum 2016. (20.11.2016.) 13E112ASP_k_2016.pdf
Februar 2016. (01.02.2016.) 13E112ASP_feb_2016.pdf
Januar 2016. (11.01.2016.) 13E112ASP_jan_2016.pdf
Kolokvijum 2015. (07.11.2015.) 13E112ASP_k_2015.pdf
Januar 2012. (09.01.2012.) IR2ASP_Jan12.pdf
Januar 2011. (11.01.2011.) IR2ASP_Jan11.pdf
Januar - Kolokvijum 2011. (11.01.2011.) IR2ASP_Jan11K.pdf
Jun 2010. (25.06.2010.) IR2ASP_Jun10.pdf
Februar 2010. (16.02.2010.) IR2ASP_Feb10.pdf
Januar 2010. (20.01.2010.) IR2ASP_Jan10.pdf
Jun 2009. (15.06.2009.) IR2ASP_Jun09.pdf
Februar 2009. (17.02.2009.) IR2ASP_Feb09.pdf
Januar 2009. (28.01.2009.) IR2ASP_Jan09.pdf
Januar - Kolokvijum 2009. (28.01.2009.) IR2ASP_Jan09K.pdf
Oktobar 2008. (24.09.2008.) IR2ASP_Okt08.pdf
Septembar 2008. (03.09.2008.) IR2ASP_Sep08.pdf
Jun 2008. (09.07.2008.) IR2ASP_Jun08.pdf
Januar 2008. (06.02.2008.) IR2ASP_Jan08.pdf
Kolokvijum 2007/2008 (26.11.2007.) IR2ASP_K0708.pdf
Jun 2007. (04.07.2007.) IR2ASP_Jun07.pdf
Februar 2007. (08.03.2007.) IR2ASP_Feb07.pdf
Januar 2007. (14.02.2007.) IR2ASP_Jan07.pdf

Rezultati ispita i kolokvijuma

Ispitni rok Fajl

Gore
Glavna