Algoritmi i strukture podataka (13E112ASP, IR2ASP)

[ Informacije o predmetu ] [ Obaveštenja ] [ Ispitni zadaci ] [Rezultati ispita] [ Simulacije ] [ Materijali za pripremu ispita ]
Informacije o predmetu

Algoritmi i strukture podataka je obavezan predmet na drugoj godini studija odseka za Računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Nedeljno časova

3 predavanja + 2 vežbe

Predavanja

Ponedeljkom od 16:00 do 19:00 amfiteatar Lola  dr Milo Tomašević, redovan profesor (kabinet 54a)

Vežbe

V1 sredom od 10:00 do 12:00 amfiteatar Lola    dr Marko Mišić, docent (kabinet 37)

Vežbe

V2 sredom od 14:00 do 16:00 sala 312             Sanja Delčev, saradnik u nastavi (kabinet 37) i Maja Vukasović, saradnik u nastavi (kabinet 37)

Polaganje ispita

Propozicije za nastavnu 2017-2018. dostupne su u dokumentu 13E112ASP_Propozicije.


Obaveštenja

26.09.2018.
Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku objavljeni su u odeljku Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: četvrtak, 27.09.2018. godine u kabinetu 54 u 09h.

05.09.2018.
Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku objavljeni su u odeljku Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: četvrtak, 06.09.2018. godine u kabinetu 54 u 10h.

02.07.2018.
Rezultati ispita u julskom 1 ispitnom roku objavljeni su u odeljku Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: utorak, 03.07.2018. godine u kabinetu 54a u 18h.

18.02.2018.
Rezultati ispita u februarskom ispitnom roku objavljeni su u odeljku Rezultati ispita.
Termin uvida u radove: utorak, 20.02.2018. godine u kabinetu 54 u 13h.

28.01.2018.
Rezultati popravnog kolokvijuma i ispita u januarskom roku objavljeni su u odeljku Rezultati ispita.
Poeni sa domaćeg zadatka uračunati su u ukupan broj poena na ispitu.
Termin uvida u radove: utorak, 30.01.2018. godine u kabinetu 54a u 11h.

25.12.2017.
Raspored studenata po grupama za odbranu domaćeg zadatka možete videti ovde.

13.12.2017.
Objavljena je postavka domaćeg zadatka u rubrici domaći zadaci.
U okviru postavke se nalaze pravila izrade domaćeg zadatka.
Studenti treba da se prijave za izradu domaćeg zadatka putem sledećeg linka do petka, 22.12.2017. u 10h
Odbrana domaćeg zadatka će biti održana u četvrtak, 28.12.2017. po rasporedu koji će biti blagovremeno objavljen.

05.12.2017.
Uvid u radove biće održan u sredu (06.12.) u 12h u kabinetu 54a.

01.12.2017.
Rezultati kolokvijuma su objavljeni u rubrici Rezultati ispita.
Uvid u radove biće naknadno objavljen.

01.12.2017.
U ponedeljak 4.12.2017. od 16h do 19h u Amfiteatru Lola odžaće se nadoknada ranije odloženog predavanja iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

27.11.2017.
Zbog iznenadne sprečenosti predmetnog profesora, predavanja neće biti održana u ponedeljak, 27.11.2017. u redovnom terminu od 16 do 19 časova u Amfiteatru Lola.
Vreme i mesto nadoknade će biti naknadno saopšteni.

16.11.2017.
Zbog sprečenosti predmetnog asistenta Marka Mišića, vežbe na predmetu u grupi V1, sredom od 10 do 12 časova u Amfitetatru Lola, neće biti održane u sredu, 22.11.2017.
Radi nadoknade propuštenih časova, vežbe u grupi V1 će u sredu, 29.11.2017. i 06.12.2017. biti održane terminu od 9 do 12 časova.

13.10.2017.
Prema odluci NNV, subota 14.10.2017. je radna i nastava se odvija po rasporedu od ponedeljka.
Predavanja u terminu 16-19 sati u Amfiteatru Lola će biti održana.

22.09.2017.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Domaći zadaci

Domaći zadatak Fajl
#1 13E112ASP_DZ_1718.pdf


Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Januar 2017. (20.01.2017.) 13E112ASP_jan_2017.pdf
Kolokvijum 2016. (20.11.2016.) 13E112ASP_k_2016.pdf
Februar 2016. (01.02.2016.) 13E112ASP_feb_2016.pdf
Januar 2016. (11.01.2016.) 13E112ASP_jan_2016.pdf
Kolokvijum 2015. (07.11.2015.) 13E112ASP_k_2015.pdf
Januar 2012. (09.01.2012.) IR2ASP_Jan12.pdf
Januar 2011. (11.01.2011.) IR2ASP_Jan11.pdf
Januar - Kolokvijum 2011. (11.01.2011.) IR2ASP_Jan11K.pdf
Jun 2010. (25.06.2010.) IR2ASP_Jun10.pdf
Februar 2010. (16.02.2010.) IR2ASP_Feb10.pdf
Januar 2010. (20.01.2010.) IR2ASP_Jan10.pdf
Jun 2009. (15.06.2009.) IR2ASP_Jun09.pdf
Februar 2009. (17.02.2009.) IR2ASP_Feb09.pdf
Januar 2009. (28.01.2009.) IR2ASP_Jan09.pdf
Januar - Kolokvijum 2009. (28.01.2009.) IR2ASP_Jan09K.pdf
Oktobar 2008. (24.09.2008.) IR2ASP_Okt08.pdf
Septembar 2008. (03.09.2008.) IR2ASP_Sep08.pdf
Jun 2008. (09.07.2008.) IR2ASP_Jun08.pdf
Januar 2008. (06.02.2008.) IR2ASP_Jan08.pdf
Kolokvijum 2007/2008 (26.11.2007.) IR2ASP_K0708.pdf
Jun 2007. (04.07.2007.) IR2ASP_Jun07.pdf
Februar 2007. (08.03.2007.) IR2ASP_Feb07.pdf
Januar 2007. (14.02.2007.) IR2ASP_Jan07.pdf

Rezultati ispita i kolokvijuma

Ispitni rok Fajl
Oktobar 2018. (21.09.2017.) 13E112ASP_Oktobar_1718_rez.pdf
Septembar 2018. (31.08.2018.) 13E112ASP_Septembar_1718_rez.pdf
Jul 1 2018. (26.06.2018.) 13E112ASP_Jul_1718_rez.pdf
Februar 2018. (11.02.2017.) 13E112ASP_Februar_1718_rez.pdf
Popravni kolokvijum 2017/2018 (21.01.2018.) 13E112ASP_NK_1718_rez.pdf
Januar 2018. (21.01.2018.) 13E112ASP_Januar_1718_rez.pdf
Kolokvijum 2017/2018. (18.11.2017.) 13E112ASP_K_1718_rez.pdf

Gore
Glavna