Algoritmi i strukture podataka (13E112ASP, IR2ASP)

[ Informacije o predmetu ] [ Obaveštenja ] [ Ispitni zadaci ] [Rezultati ispita] [ Simulacije ] [ Materijali za pripremu ispita ]
Informacije o predmetu

Algoritmi i strukture podataka je obavezan predmet na drugoj godini studija odseka za Računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

 

Nedeljno časova

3 predavanja + 2 vežbe

Predavanja

Ponedeljkom od 09:00 do 12:00 sala 57             dr Milo Tomašević, redovni profesor (kabinet 54a) i dr Marko Mišić, docent

Vežbe

V1 sredom od 10:00 do 12:00 amfiteatar Lola    dr Marko Mišić, docent i Dragana Milovančević, saradnik u nastavi (kabinet 37)

Vežbe

V2 četvrkom od 18:00 do 20:00 sala 314           Sanja Delčev, asistent i Maja Vukasović, asistent (kabinet 37)

Polaganje ispita

Propozicije za nastavnu 2018-2019. dostupne su u dokumentu 13E112ASP_Propozicije.


Obaveštenja

26.10.2018.
Prema odluci NNV, subota 27.10.2018. je radna i nastava se odvija po rasporedu od četvrtka.
Vežbe za grupu V2 će biti održane, po dogovoru sa časa, od 14 do 16 časova, u sali Lola-1.

30.09.2018.
Svim studentima želimo uspešan početak nove školske godine.


Domaći zadaci

Domaći zadatak Fajl
#1 Nije objavljen.

Ispitni i kolokvijumski zadaci

Ispitni rok Fajl
Februar 2018. (11.02.2018.) 13E112ASP_feb_2018.pdf
Januar 2018. (21.01.2018.) 13E112ASP_jan_2018.pdf
Kolokvijum 2017. (18.11.2017.) 13E112ASP_k_2017.pdf
Februar 2017. (10.02.2017.) 13E112ASP_feb_2017.pdf
Januar 2017. (20.01.2017.) 13E112ASP_jan_2017.pdf
Kolokvijum 2016. (20.11.2016.) 13E112ASP_k_2016.pdf
Februar 2016. (01.02.2016.) 13E112ASP_feb_2016.pdf
Januar 2016. (11.01.2016.) 13E112ASP_jan_2016.pdf
Kolokvijum 2015. (07.11.2015.) 13E112ASP_k_2015.pdf
Januar 2012. (09.01.2012.) IR2ASP_Jan12.pdf
Januar 2011. (11.01.2011.) IR2ASP_Jan11.pdf
Januar - Kolokvijum 2011. (11.01.2011.) IR2ASP_Jan11K.pdf
Jun 2010. (25.06.2010.) IR2ASP_Jun10.pdf
Februar 2010. (16.02.2010.) IR2ASP_Feb10.pdf
Januar 2010. (20.01.2010.) IR2ASP_Jan10.pdf
Jun 2009. (15.06.2009.) IR2ASP_Jun09.pdf
Februar 2009. (17.02.2009.) IR2ASP_Feb09.pdf
Januar 2009. (28.01.2009.) IR2ASP_Jan09.pdf
Januar - Kolokvijum 2009. (28.01.2009.) IR2ASP_Jan09K.pdf
Oktobar 2008. (24.09.2008.) IR2ASP_Okt08.pdf
Septembar 2008. (03.09.2008.) IR2ASP_Sep08.pdf
Jun 2008. (09.07.2008.) IR2ASP_Jun08.pdf
Januar 2008. (06.02.2008.) IR2ASP_Jan08.pdf
Kolokvijum 2007/2008 (26.11.2007.) IR2ASP_K0708.pdf
Jun 2007. (04.07.2007.) IR2ASP_Jun07.pdf
Februar 2007. (08.03.2007.) IR2ASP_Feb07.pdf
Januar 2007. (14.02.2007.) IR2ASP_Jan07.pdf

Rezultati ispita i kolokvijuma

Ispitni rok Fajl

Gore
Glavna