Архитектура рачунара 
литература

Предавања
Предавања - Механизам прекида(верзија 15.05.2014)
Предавања - Магистрала (верзија 07.04.2014)
Предавања - Улаз/Излаз (верзија 05.05.2014)
Предавања - Инструкције (верзија 18.03.2013)
Вежбе
Вежбе - Механизам прекида (задаци 1-13)
Вежбе - Меморија (задаци 1-6)
Вежбе - Магистрала (задаци 1-6)
Вежбе - Повезивање процесорског интерфејса и меморијског модула на системску магистралу (задаци 1-3)
Вежбе - Улаз/Излаз (задаци 1-13)

НАПОМЕНА: Уколико уочите грешке у материјалима молимо да о томе обавестите предметне наставнике
Горе
Главна