Архитектура рачунара 
литература

Предавања
Механизам прекида - Предавања (верзија 15.05.2014)
Магистрала - Предавања (верзија 07.04.2014)
Улаз/Излаз - Предавања (верзија 05.05.2014)
Инструкције - Предавања (верзија 18.03.2013)
Вежбе
Вежбе Механизам прекида (задаци 1-13)
Вежбе Меморија (задаци 1-6)
Вежбе Магистрала (задаци 1-6)
Вежбе Улаз/Излаз (задаци 1-13)

НАПОМЕНА: Уколико уочите грешке у материјалима молимо да о томе обавестите предметне наставнике
Горе
Главна