Elektrotehnički fakultet Beograd
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Računarska grafika

[Informacije o predmetu] [Obaveštenja] [Materijali] [Laboratorijske vezbe]

[Domaći zadaci] [Rezultati] [Diplomski radovi] [Linkovi]

Informacije o predmetu

Računarska grafika je izborni predmet na četvrtoj godini Odseka za računarsku tehniku i informatiku (IR), trećoj (ili četvrtoj) godini Softverskog inženjerstva (SI). Predmet se drži i na Master studijama (moduli Softversko inženjerstvo i Računarska tehnika i informatika) pod nazivom Interaktivna računarska grafika.

Nedeljno časova

2 + 2 + 1

Predavanja

dr Igor Tartalja, vanredni profesor

Vežbe

Jovan Đukić, asistent

Domaći zadaci

Dva zadatka/projekta, jedan iz 2D, drugi iz 3D grafike. Rade se na jeziku Java korišćenjem biblioteke JavaFX. Usmena odbrana.

Laboratorijske vežbe

Rade se četiri vežbe, po dve iz oblasti 2D i 3D grafike. Prva i treća vežba su pokazne, druga i četvrta se ocenjuju. Na laboratorijskim vežbama se rade zadaci iz programiranja 2D, odnosno 3D grafike. Ne rade se testovi.

Kolokvijumi i ispit

Rade se 2 kolokvijuma na kojima se rešavaju testovi na sistemu Moodle. Na ispitu se takođe radi samo test na sistemu Moodle.

Prezentacija kursa

 O Predmetu RG

Propozicije

 Propozicije 2022-23 RG - IR,SI,MS

Obaveštenja

Datum

Sadržaj

13.05.2023.

Rezultate drugog kolokvijuma i četvrte laboratorijske vežbe možete naći u sekciji rezulati. Ukoliko neko želi da pogleda svoj rad sa laboratorijske vežbe, to može učiniti na nekom od narednih časova vežbi.

03.05.2023.

Materijali sa četvrte laboratorijske vežbe se nalaze u sekciji laboratorijske vežbe. Postavka drugog domaćeg zadatka se nalazi u sekciji domaći zadaci.

27.04.2023.

Drugi kolokvijum biće održan u sredu 03.05.2023. godine u laboratoriji P26 sa početkom u 14h.

24.04.2023.

Čevtvrta laboratorijska vežba biće održana u petak, 28.04. u sali P26 sa početkom u 18h. Materijale za pripremu možete naći u sekciji laboratorijske vežbe.

18.04.2023.

Treća laboratorijska vežba biće održana u petak 21.04.2023. u sali P26 sa početkom u 18h. Laboratorijska vežba je pokaznog karaktera.

10.04.2023.

Rezultate prvog kolokvijuma i druge laboratorijske vežbe možete naći u sekciji rezulati. Ukoliko neko želi da pogleda svoj rad sa laboratorijske vežbe, to može učiniti na nekom od narednih časova vežbi.

06.04.2023.

Postavka prvog domaćeg zadatka se nalazi u sekciji domaći zadaci.

25.03.2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Računarska grafika (svi odseci) i predmeta Interaktivna računarska grafika (master studije) biće održan u sredu 29.3.2023. sa početkom u 14h, u sali/laboratoriji P26 (paviljon "Rašović").

25.03.2023.

Materijali sa druge laboratorijske vežbe se nalaze u sekciji laboratorijske vežbe.

22.03.2023.

Za izradu kolokvijuma i ispita biće korišćena Moodle platforma za elektronsko učenje. Studenti treba da se prijave na kurs Računarska grafika 2022/2023 (RG 22/23) na sistemu Moodle.
Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.bg.ac.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da pristupe izradi kolokvijuma i ispita na računaru.
Pristup sistemu Moodle: http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/
Kreiranje korisničkog naloga (za studente koji još uvek nemaju odgovarajući nalog): https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php
Pristupna lozinka za kurs biće poslata je na mejling liste.

20.03.2023.

Časovi vežbi naredne nedelje neće biti održani. O eventualnoj nadoknadi bićete blagovremeno obavešteni. Druga laboratorijska vežba biće održana u petak, 24.03. u sali P26 sa početkom u 18h. Materijale za pripremu možete naći u sekciji laboratorijske vežbe

28.02.2023.

Ove školske godine predavanja će biti držana u terminima i učionicama prema zvaničnom rasporedu časova. Izuzetno, dva dodatna dvočasa predavanja će biti održana u toku prve dve nedelje preko platforme MS Teams, kanal Predavanja (biće zakazani posebni sastanci).

Snimci predavanja iz 2021/22. školske godine će biti postavljeni na kanal Predavanja, stranica Files.

Pristup timu RG 2022/23 na platformi MS Teams: RG tim

27.02.2023.

Časovi vežbi na svim odsecima neće biti održani prve nedelje. O eventualnoj nadoknadi bićete blagovremeno obavešteni.

22.02.2023.

Svim upisanim studentima na predmet želimo uspešan početak novog semestra.

Materijali

Tip

Fajl

Datum

Predavanja 00 Uvod
01 JavaFX_1. deo - uvod
02 JavaFX_2. deo - 2D oblici
03 Krive
04 JavaFX_3. deo - atributi
05 Transformacije u 2D
06 JavaFX_4. deo - transformacije
07 JavaFX_5. deo - animacija
08 JavaFX_6. deo - interakcija
09 Transformacije u 3D i projekcije
10 Prikazne transformacije
11 JavaFX_7. deo - 3D scena i objekti
12 JavaFX_8. deo - kamera
13 Svetlost i senčenje
14 JavaFX_9. deo - materijal
15 JavaFX_10. deo - mreža, tekstura
16 JavaFX_11. deo - 3D izbor
17 Rasterizacija linije
18 Geometrija
19 Popunjavanje
20 Odsecanje
21 Uklanjanje skrivenih površi
22 Boja
23 Principi prikazivača
24 Tehnologije izlaza i ulaza
25 JavaFX_12. deo - obrada piksela

2018-02-19
2020-02-14
2018-02-21
2018-02-21
2023-03-08
2017-03-01
2023-03-12
2020-03-04
2022-03-23
2017-03-27
2018-03-30
2020-04-01
2018-04-12
2020-04-15
2019-04-10
2020-04-22
2019-04-17
2012-04-04
2019-05-08
2020-04-29
2017-05-10
2016-05-11
2017-05-16
2017-05-22
2017-05-24
2017-05-29

Vežbe

01 JavaFX - uvod, primitive, atributi, transformacije
02 Parametarske krive
03 JavaFX - animacija i interakcija
04 Transformacije 2D
05 Transformacije 3D i projekcije
06 JavaFX - 3D scena, objekti, kamera, svetla
07 JavaFX - materijal
08 JavaFX - mreža i tekstura
09 Rasterizacija kružnice
10 Popunjavanje oblasti
11 Odsecanje
12 Uklanjanje skrivenih površi
13 Rasterski prikazivači
14 JavaFX - rasterizacija

2017-03-13
2017-03-13
2017-03-13
2017-03-15
2017-03-27
2017-04-05
2017-04-10
2017-04-19
2017-05-04
2017-05-08
2018-05-11
2017-05-14
2017-05-22
2018-05-07

Kodovi
2023-03-10
2023-03-17
2023-04-21
2023-05-12
Laboratorijske vežbe

Opis

Preuzimanje

Materijali sa 1. i za pripremu 2. laboratorijske vežbe iz 2D grafike

RG_Lab1_2023.zip

Materijali sa 2. laboratorijske vežbe iz 2D grafike

RG_Lab2_2023.zip

Materijali sa 3. i za pripremu 4. laboratorijske vežbe iz 3D grafike

RG_Lab3_2023.zip

Materijali sa 4. laboratorijske vežbe iz 3D grafike

RG_Lab4_2023.zip

Domaći zadaci

Godina

Opis

Postavka

Primeri

2022/23 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2022/23 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2021/22 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2021/22 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2020/21 Domaći zadatak #1a: JavaFX-2D
2020/21 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2020/21 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2019/20 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2019/20 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2018/19 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2018/19 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2017/18 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2017/18 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2016/17 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2016/17 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
Rezultati

Rezultati ispita

Datum

Preuzimanje

Rezultati drugog kolokvijuma
03.05.2023.
Rezultati prvog kolokvijuma
29.03.2023.

Rezultati laboratorijskih vežbi

Datum

Preuzimanje

Rezultati četvrte laboratorijske vežbe
28.04.2023.
Rezultati druge laboratorijske vežbe
24.03.2023.

Diplomski i master radovi

Tema rada

Autor

SeeGL - Softverski alat za učenje grafičke biblioteke OpenGL Prvulović Marko
Razvoj 3D grafike i korisničkog interfejsa didaktičke akcione igre u XNA okruženju Micić Milan
Razvoj biblioteke za izvođenje lekcija u virtuelnom svetu Đoković Miloš
Razvoj grafičkog sistema praćenja zraka za interaktivne aplikacije Mesner Mirko
GraphysX Đura Adrian
Olimpijada Znanja Slavković Miroslav
LITE Streets Grupa autora
Razvoj grafičkog impulsnog simulatora dinamike krutih tela Tintor Marko
Dizajner enterijera Simić Milan
Razvoj grafički orijentisanog simulatora saobraćajne raskrsnice Han Matija

Donacije

NORDEUS

Februar 2014. godine: Kompanija NORDEUS donirala je 6 računara visokih performansi, opremljenih savremenim grafičkim adapterima i pratećom opremom (monitorima visoke rezolucije ili za pasivnu 3D stereoviziju, projektorima za stereoviziju, Kinect uređajem za audio-vizuelnu interakciju sa računarima, Rift uređajem za virtuelnu realnost). Takođe, kompanija NORDEUS je donacijom renovirala i nameštajem opremila prostoriju u Računarskom Centru ETF, gde je smeštena Laboratorija za Računarsku grafiku i virtuelnu realnost, pri Katedri za Računarsku tehniku i informatiku ETF-a.

NVIDIA

Novembar 2008. godine: U okviru Academic partnership programa, vodeći svetski proizvođač čipova za grafičke adaptere, kompanija NVIDIA, je donirala 5 grafičkih adaptera visokih performansi (dva adaptera GeForce GTX 280, dva adaptera GeForce 9800 GTX i jedan adapter QuadroFX 3700). Upotreba ovih adaptera primarno je predviđena za istraživanja u okviru master teza i doktorskih disertacija ali i za upoznavanje studenata sa najnovijim trendovima u hardverskoj podršci za Računarsku grafiku, u okviru nastave na odgovarajućim predmetima.
Mart 2011. godine: U okviru istog programa, kompanija NVIDIA je nastavila svoju podršku donacijom dva moderna adaptera visokih performansi (jedan adapter GeForce GTX 580 i jedan adapter Quadro 2000), kao i parom 3D Vision Pro naočara.


November 2008. Through the Academic-partnership program, the company NVIDIA, the world leading manufacturer of GPUs, donated 5 high performance graphics cards (two GeForce GTX 280 cards, two GeForce 9800 GTX cards and one QuadroFX 3700 card). These cards are primarily intended to be used for research purposes in M.Sc and Ph.D. theses, but also for introducing students to latest trends in hardware support of Computer graphics, as part of related courses.
Mach 2011. The company NVIDIA continued its support by donating two modern high performance graphics cards (one GeForce GTX 580 and one Quadro 2000), as well as a pair of 3D Vision Pro glasses.

Linkovi

Tehnologija
NVIDIA - proizvođač grafičkog hardvera za kućne računare

ATI - proizvođač grafičkog hardvera za kućne računare

Virtual Realities - distributer hardvera orijentisanog ka virtuelnoj realnosti
Zalman - proizvođač naprednih ulazno-izlaznih periferija (3D LCD monitori)
iZ3D - proizvođač 3D LCD monitora
INITION - distributer naprednih ulazno-izlaznih periferija
GALI - 3D - distributer opreme za stereoviziju
BEREZIN - distributer opreme za stereoviziju

Kursevi Računarske grafike sa univerziteta u svetu

http://graphics.csail.mit.edu/classes/6.837/F03/
[MIT kurs Uvod u računarsku grafiku]

http://graphics.csail.mit.edu/classes/6.837/F98/Lecture9/homepage.html
[Interaktivan tutorijal o parametarskim krivama]

http://www.cse.psu.edu/~plassman/sjthomas/418links.html
[Penn State University - kurs racunarske grafike]

Algoritmi

http://members.tripod.com/~Paul_Kirby/appletbezier/Surface.html
[Parametarske krive i povrsi]

http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/AndysSplineTutorial/
[Spline tutorijal]

http://www.cs.nps.navy.mil/people/faculty/capps/iap/class2/splines/
[Bezier, B-splines + crtanje krugova + 2D, 3D, ...]

http://www.eml.hiroshima-u.ac.jp/member/jrs/nis/javaexampl/java_eng.html
[Apleti i demonstracije pojedinih algoritama]

 


posetilaca od 28.11.2003.