Elektrotehnički fakultet Beograd
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Računarska grafika

[Informacije o predmetu] [Obaveštenja] [Materijali] [Laboratorijske vezbe]

[Domaći zadaci] [Rezultati] [Diplomski radovi] [Linkovi]

 

Informacije o predmetu

Računarska grafika je izborni predmet na četvrtoj godini Odseka za računarsku tehniku i informatiku (IR), trećoj (ili četvrtoj) godini Softverskog inženjerstva (SI) i prvoj godini Master studija (MS, moduli Softversko inženjerstvo i Računarska tehnika i informatika) Elektrotehničkog fakulteta.

Nedeljno časova

2 + 2 + 1

Predavanja

dr Igor Tartalja, vanredni profesor

Vežbe

Jovan Đukić, asistent

Domaći zadaci

Dva zadatka/projekta, jedan iz 2D, drugi iz 3D grafike. Rade se na jeziku Java korišćenjem biblioteke JavaFX. Usmena odbrana.

Laboratorijske vežbe

Rade se četiri vežbe, po dve iz oblasti 2D i 3D grafike. Prva i treća vežba su pokazne, druga i četvrta se ocenjuju. Na laboratorijskim vežbama se rade zadaci iz programiranja 2D, odnosno 3D grafike. Ne rade se testovi.

Kolokvijumi i ispit

Rade se 2 kolokvijuma na kojima se rešavaju testovi na sistemu Moodle. Na ispitu se takođe radi samo test na sistemu Moodle.

Prezentacija kursa

 O Predmetu RG 2020-21

Propozicije

 Propozicije 2020-21 RG - IR,SI,MS

Obaveštenja

Datum

Sadržaj

27.09.2021.

Odbrana domaćih zadataka biće održana u ponedeljak 04.10. Studenti koji žele da brane domaće zadatke u ovom roku treba da iste predaju putem servisa za predaju domaćih zadataka do nedelje 03.10. u 16h. Ime servisa je RG_Oktobar. Tačan raspored biće objavljen nakon završetka predaje.

23.09.2021.

Rezultate septembarskog ispitnog roka možete videtu u sekciji rezultati. Takođe, na studentskom servisu možete videti unete ocene. Ukoliko primetite neki problem javite se na mejl dj@etf.bg.ac.rs do petka 24.09. do 16h.

02.09.2019.

Odbrana domaćih zadataka u septembarskom ispitnom roku će se održati u četvrtak 23.09.2021. u sali P26 sa početkom u 18:00.

17.09.2021.

Odbrana domaćih zadataka biće održana u četvrtak 23.09. Studenti koji žele da brane domaće zadatke u ovom roku treba da iste predaju putem servisa za predaju domaćih zadataka do srede 22.09. u 16h. Ime servisa je RG_Septembar. Tačan raspored biće objavljen nakon završetka predaje.

03.09.2021.

Rezultate avgustovskog ispitnog roka možete videtu u sekciji rezultati. Takođe, na studentskom servisu možete videti unete ocene. Ukoliko primetite neki problem javite se na mejl dj@etf.bg.ac.rs do subote 04.09. do 16h.

02.09.2019.

Odbrana domaćih zadataka u avgustovskom ispitnom roku će se održati u petak 03.09.2021. u sali P26 sa početkom u 15:15.

28.08.2021.

Odbrana domaćih zadataka biće održana u petak 03.09. Studenti koji žele da brane domaće zadatke u ovom roku treba da iste predaju putem servisa za predaju domaćih zadataka do četvrtka 02.09. u 16h. Ime servisa je RG_Avgust. Tačan raspored biće objavljen nakon završetka predaje.

09.07.2021.

Rezultate julskog ispitnog roka možete videtu u sekciji rezultati. Takođe, na studentskom servisu možete videti unete ocene. Ukoliko primetite neki problem javite se na mejl dj@etf.bg.ac.rs do subote 10.07. do 16h.

08.07.2019.

Odbrana domaćih zadataka u julskom ispitnom roku će se održati u petak 09.07.2021. u sali P26 sa početkom u 18h.

01.07.2021.

Odbrana domaćih zadataka biće održana u petak 09.07. Studenti koji žele da brane domaće zadatke u ovom roku treba da iste predaju putem servisa za predaju domaćih zadataka do četvrtka 08.07. u 16h. Ime servisa je RG_Jul. Tačan raspored biće objavljen nakon završetka predaje.

18.06.2021.

Rezultate junskog ispitnog roka možete videtu u sekciji rezultati. Takođe, na studentskom servisu možete videti unete ocene. Ukoliko primetite neki problem javite se na mejl dj@etf.bg.ac.rs do subote 19.06. do 16h.

17.06.2019.

Odbrana domaćih zadataka u junskom ispitnom roku će se održati u petak 18.06.2021. u sali P26 sa početkom u 18h (jedan sat kasnije u odnosu na inicijalnu objavu).

11.06.2021.

Odbrana domaćih zadataka biće održana u petak 18.06. sa početkom u 17h. Studenti koji žele da brane domaće zadatke u ovom roku treba da iste predaju putem servisa za predaju domaćih zadataka do četvrtka 17.06. u 16h. Ime servisa je RG_Jun. Tačan raspored biće objavljen nakon završetka predaje.

31.05.2021.

Rezultate prvog kolokvijuma, drugog kolokvijuma, druge laboratorijske vežbe i četvrte laboratorijske vežbe možete videti u sekciji rezultati.

29.05.2021.

Materijale sa četvrte laboratorijske vežbe se nalaze u sekciji laboratorijske vežbe. Postavka drugog domaćeg zadatka se nalazi u sekciji domaći zadaci.

27.05.2021.

Četvrta laboratorijska vežba biće održana u petak 28.05. u sali 60 sa početkom u 17h.

21.05.2021.

Četvrta laboratorijska vežba biće održana u petak 28.05. sa početkom u 17h. Svi studenti koji žele da izađu na četvrtu laboratorijsku vežbu treba to da naznače na sledećem linku. Studenti koji nemaju podatke za prijavu mogu da naprave korisnički nalog na sledećem linku. Prijave će biti otvorene do četvrtka 27.05. u 16h. Tačan raspored biće objavljen nakon završetka prijava.

19.05.2021.

Materijale sa druge laboratorijske vežbe se nalaze u sekciji laboratorijske vežbe. Postavka prvog domaćeg zadatka se nalazi u sekciji domaći zadaci.

12.05.2021.

Uvid u radove biće organizovan u petak 14.05. nakon druge laboratorijske vežbe u sali P26.

10.05.2021.

Druga laboratorijska vežba biće održana u petak 14.05. sa početkom u 17h. Svi studenti koji žele da izađu na drugu laboratorijsku vežbu treba to da naznače na sledećem linku. Studenti koji nemaju podatke za prijavu mogu da naprave korisnički nalog na sledećem linku. Prijave će biti otvorene do četvrtka 13.05. u 16h. Tačan raspored biće objavljen nakon završetka prijava.

06.05.2020.

Čas vežbi u petak 07.05. se neće držati. O eventualnoj nadoknadi bićete blagovremeno obavešteni.

03.05.2020.

Prvi i drugi kolokvijum biće održani u subotu 08.05. sa početkom u 11:30 u salama P26 i 70. Prvi kolokvijum počinje u 11:30, a drugi kolokvijum počinje u 12:00.

24.04.2021.

Ispravka u propozicijama: odbranjen domaći zadatak može da zameni odgovarajuću laboratorijsku vežbu, bez obzira na ispitni rok u kojem se zadatak predaje i brani.

16.04.2021.

Čas vežbi predviđen za subotu 17.04. se neće održati. O eventualnoj nadoknadi bićete blagovremeno obavešteni.

12.04.2021.

Treća laboratorijska vežba će se održati u petak 16.04.2021. nakon časa vežbi. Laboratorijska vežba će biti održana na MS Teams platformi i pokaznog je karaktera.

25.03.2020.

Zbog odlaganja druge laboratorijske vežbe objavljena je postavku alternativnog prvog domaćeg zadatka koja se može naći u sekciji Domaći zadaci.

22.03.2021.

Usled odlaganja prve kolokvijumske nedelje, biće odložene i laboratorijske vežbe. Druga i četvrta laboratorijska vežba održaće se 11. i 13. nastavne nedelje u računarskim laboratorijama, a treća laboratorijska vežba biće održana 12. nastavne nedelje na MS Teams platformi.

15.03.2021.

Prva laboratorijska vežba će se održati u petak 19.03.2021. nakon časa vežbi. Laboratorijska vežba će biti održana na MS Teams platformi i pokaznog je karaktera.

12.03.2021.

Za izradu kolokvijuma i ispita biće korišćena Moodle platforma za elektronsko učenje. Studenti treba da se prijave na kurs Računarska grafika 2020/2021 (RG 20/21) na sistemu Moodle.
Prilikom prijavljivanja za predmet studenti obavezno treba da koriste svoju studentsku e-mail adresu (@student.etf.bg.ac.rs). Prijave na kurs koje potiču sa drugih adresa biće obrisane. Studenti koji nemaju valjanu prijavu neće biti u mogućnosti da pristupe izradi kolokvijuma i ispita na računaru.
Pristup sistemu Moodle: http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/
Kreiranje korisničkog naloga: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php
Pristupna lozinka za kurs poslata je na mejling listu.

28.02.2021.

Nastava na predmetu Računarska grafika odvijaće se preko platforme Microsoft Teams. Pristup timu je moguće ostvariti pomoću sledećeg linka. Časovi vežbi neće biti održani prve nedelje.

26.02.2021.

Svim upisanim studentima na predmet želimo uspešan početak novog semestra.

Materijali

Tip

Fajl

Datum

Predavanja 00 Uvod
01 JavaFX_1. deo - uvod
02 JavaFX_2. deo - 2D oblici
03 Krive
04 JavaFX_3. deo - atributi
05 Transformacije u 2D
06 JavaFX_4. deo - transformacije
07 JavaFX_5. deo - animacija
08 JavaFX_6. deo - interakcija
09 Transformacije u 3D i projekcije
10 Prikazne transformacije
11 JavaFX_7. deo - 3D scena i objekti
12 JavaFX_8. deo - kamera
13 Svetlost i senčenje
14 JavaFX_9. deo - materijal
15 JavaFX_10. deo - mreža, tekstura
16 JavaFX_11. deo - 3D izbor
17 Rasterizacija linije
18 Geometrija
19 Popunjavanje
20 Odsecanje
21 Uklanjanje skrivenih površi
22 Boja
23 Principi prikazivača
24 Tehnologije izlaza i ulaza
25 JavaFX_12. deo - obrada piksela

2018-02-19
2020-02-14
2018-02-21
2018-02-21
2020-02-19
2017-03-01
2021-03-10
2020-03-04
2020-03-25
2017-03-27
2018-03-30
2020-04-01
2018-04-12
2020-04-15
2019-04-10
2020-04-22
2019-04-17
2012-04-04
2019-05-08
2020-04-29
2017-05-10
2016-05-11
2017-05-16
2017-05-22
2017-05-24
2017-05-29

Vežbe

01 JavaFX - uvod, primitive, atributi, transformacije
02 Parametarske krive
03 JavaFX - animacija i interakcija
04 Transformacije 2D
05 Transformacije 3D i projekcije
06 JavaFX - 3D scena, objekti, kamera, svetla
07 JavaFX - materijal
08 JavaFX - mreža i tekstura
09 Rasterizacija kružnice
10 Popunjavanje oblasti
11 Odsecanje
12 Uklanjanje skrivenih površi
13 Rasterski prikazivači
14 JavaFX - rasterizacija

2017-03-13
2017-03-13
2017-03-13
2017-03-15
2017-03-27
2017-04-05
2017-04-10
2017-04-19
2017-05-04
2017-05-08
2018-05-11
2017-05-14
2017-05-22
2018-05-07

Laboratorijske vežbe

Opis

Preuzimanje

Materijali sa 1. i za pripremu 2. laboratorijske vežbe iz 2D grafike

RG_Lab1_2021.zip

Materijali sa 2. laboratorijske vežbe iz 2D grafike

RG_Lab2_2021.zip

Materijali sa 3. i za pripremu 4. laboratorijske vežbe iz 3D grafike

RG_Lab3_2021.zip

Materijali sa 4. laboratorijske vežbe iz 3D grafike

RG_Lab4_2021.zip

Domaći zadaci

Godina

Opis

Postavka

Primeri

2020/21 Domaći zadatak #1a: JavaFX-2D
2020/21 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2019/20 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2019/20 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2019/20 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2018/19 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2018/19 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2017/18 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2017/18 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2016/17 Domaći zadatak #1: JavaFX-2D
2016/17 Domaći zadatak #2: JavaFX-3D
2015/16 Domaći zadatak #1: JavaFX
2015/16 Domaći zadatak #2: OpenGL
2014/15 Domaći zadatak #1: Java2D
2014/15 Domaći zadatak #2: OpenGL
2013/14 Domaći zadatak #1: Java2D
2013/14 Domaći zadatak #2: OpenGL
2012/13 Domaći zadatak #1: Java2D
2012/13 Domaći zadatak #2: OpenGL
2011/12 Domaći zadatak #1: Java2D
2011/12 Domaći zadatak #2: OpenGL
2010/11 Domaći zadatak #1: Java2D
2010/11 Domaći zadatak #2: OpenGL
2009/10 Domaći zadatak #1: Java2D
2009/10 Domaći zadatak #2: OpenGL
2008/09 Domaći zadatak #1: Java2D
2008/09 Domaći zadatak #2: OpenGL
2007/08 Domaći zadatak #1: Java2D
2007/08 Domaći zadatak #2: OpenGL
2006/07 Domaći zadatak #1: Java2D
2006/07 Domaći zadatak #2: OpenGL
2005/06 Domaći zadatak #1: Java2D
2005/06 Domaći zadatak #2: OpenGL
2004/05 Domaći zadatak #1: Java2D
2004/05 Domaći zadatak #2: OpenGL
2003/04 Domaći zadatak #1: Java2D
2003/04 Domaći zadatak #2: OpenGL
Rezultati

Rezultati ispita

Datum

Preuzimanje

Rezultati septembarskog ispitnog roka
18.09.2021.
Rezultati avgustovskog ispitnog roka
03.09.2021.
Rezultati julskog ispitnog roka
09.07.2021.
Rezultati junskog ispitnog roga
18.06.2021.
Rezultati drugog kolokvijuma
08.05.2021.
Rezultati prvog kolokvijuma
08.05.2021.

Rezultati laboratorijskih vežbi

Datum

Preuzimanje

Rezultati četvrte laboratorijske vežbe
28.05.2021.
Rezultati druge laboratorijske vežbe
14.05.2021.

Diplomski i master radovi

Tema rada

Autor

SeeGL - Softverski alat za učenje grafičke biblioteke OpenGL Prvulović Marko
Razvoj 3D grafike i korisničkog interfejsa didaktičke akcione igre u XNA okruženju Micić Milan
Razvoj biblioteke za izvođenje lekcija u virtuelnom svetu Đoković Miloš
Razvoj grafičkog sistema praćenja zraka za interaktivne aplikacije Mesner Mirko
GraphysX Đura Adrian
Olimpijada Znanja Slavković Miroslav
LITE Streets Grupa autora
Razvoj grafičkog impulsnog simulatora dinamike krutih tela Tintor Marko
Dizajner enterijera Simić Milan
Razvoj grafički orijentisanog simulatora saobraćajne raskrsnice Han Matija

Donacije

NORDEUS

Februar 2014. godine: Kompanija NORDEUS donirala je 6 računara visokih performansi, opremljenih savremenim grafičkim adapterima i pratećom opremom (monitorima visoke rezolucije ili za pasivnu 3D stereoviziju, projektorima za stereoviziju, Kinect uređajem za audio-vizuelnu interakciju sa računarima, Rift uređajem za virtuelnu realnost). Takođe, kompanija NORDEUS je donacijom renovirala i nameštajem opremila prostoriju u Računarskom Centru ETF, gde je smeštena Laboratorija za Računarsku grafiku i virtuelnu realnost, pri Katedri za Računarsku tehniku i informatiku ETF-a.

NVIDIA

Novembar 2008. godine: U okviru Academic partnership programa, vodeći svetski proizvođač čipova za grafičke adaptere, kompanija NVIDIA, je donirala 5 grafičkih adaptera visokih performansi (dva adaptera GeForce GTX 280, dva adaptera GeForce 9800 GTX i jedan adapter QuadroFX 3700). Upotreba ovih adaptera primarno je predviđena za istraživanja u okviru master teza i doktorskih disertacija ali i za upoznavanje studenata sa najnovijim trendovima u hardverskoj podršci za Računarsku grafiku, u okviru nastave na odgovarajućim predmetima.
Mart 2011. godine: U okviru istog programa, kompanija NVIDIA je nastavila svoju podršku donacijom dva moderna adaptera visokih performansi (jedan adapter GeForce GTX 580 i jedan adapter Quadro 2000), kao i parom 3D Vision Pro naočara.


November 2008. Through the Academic-partnership program, the company NVIDIA, the world leading manufacturer of GPUs, donated 5 high performance graphics cards (two GeForce GTX 280 cards, two GeForce 9800 GTX cards and one QuadroFX 3700 card). These cards are primarily intended to be used for research purposes in M.Sc and Ph.D. theses, but also for introducing students to latest trends in hardware support of Computer graphics, as part of related courses.
Mach 2011. The company NVIDIA continued its support by donating two modern high performance graphics cards (one GeForce GTX 580 and one Quadro 2000), as well as a pair of 3D Vision Pro glasses.

Linkovi

Tehnologija
NVIDIA - proizvođač grafičkog hardvera za kućne računare

ATI - proizvođač grafičkog hardvera za kućne računare

Virtual Realities - distributer hardvera orijentisanog ka virtuelnoj realnosti
Zalman - proizvođač naprednih ulazno-izlaznih periferija (3D LCD monitori)
iZ3D - proizvođač 3D LCD monitora
INITION - distributer naprednih ulazno-izlaznih periferija
GALI - 3D - distributer opreme za stereoviziju
BEREZIN - distributer opreme za stereoviziju

Kursevi Računarske grafike sa univerziteta u svetu

http://graphics.csail.mit.edu/classes/6.837/F03/
[MIT kurs Uvod u računarsku grafiku]

http://graphics.csail.mit.edu/classes/6.837/F98/Lecture9/homepage.html
[Interaktivan tutorijal o parametarskim krivama]

http://www.cse.psu.edu/~plassman/sjthomas/418links.html
[Penn State University - kurs racunarske grafike]

Algoritmi

http://members.tripod.com/~Paul_Kirby/appletbezier/Surface.html
[Parametarske krive i povrsi]

http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/AndysSplineTutorial/
[Spline tutorijal]

http://www.cs.nps.navy.mil/people/faculty/capps/iap/class2/splines/
[Bezier, B-splines + crtanje krugova + 2D, 3D, ...]

http://www.eml.hiroshima-u.ac.jp/member/jrs/nis/javaexampl/java_eng.html
[Apleti i demonstracije pojedinih algoritama]

 


posetilaca od 28.11.2003.