Практикум из основа рачунарске технике


Општа правила

У оквиру предмета Практикум из основа рачунарске технике организоване су лабораторијске вежбе. Рад студената у лабораторији организује се само у летњем семестру. Лабораторијске вежбе могу радити искључиво студенти који имају право да полажу испит. Лабораторијске вежбе важе једну школску годину.

У лабораторијама је забрањено уношење и конзумирање хране и пића. Шетња у лабораторији, прављење буке и стварање нереда на вежбама је кажњиво.
За сва питања на вежбама и евентуалне проблеме обратити се предметним асистентима или студентима демонстраторима.

Због опреме која се користи, студенти су дужни да пазе да не оштете исту. Пре почетка вежбе, студент треба да провери да ли успешно може да се пријави на рачунаре.


Редни број вежбе

Назив вежбе

Материјали за припрему

0

Демонстрациони час

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић

1

Комбинационе прекидачке мреже

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић

2

Секвенцијалне прекидачке мреже

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић

3

Стандардни комбинациони и секвенцијални модули

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић

4

Комплетно градиво

Предавања из ОРТ, Проф. Ј. Ђорђевић

Симулатор