Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2018/2019. godini drži kao izborni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar).

Predmet će se od školske 2018/2019. godine držati kao izborni predmet i na Odseku za računarsku tehniku i informatiku, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar).

Fond časova (nedeljno): RTI: 2 časa predavanja (utorak, 12:15, @amfiteatar Lola)
2 časa auditornih vežbi (cetvrtak, 16:15, @učionica 311)

SI: 2 časa predavanja (sreda, 12:15, @učionica 308)
2 časa auditornih vežbi (četvrtak, 12:15, @učionica 308)
Laboratorijske vežbe: blokovski, u toku semestra,
rad sa alatima za upravljanje projektima
Obaveštenja: preko zvanične mejling liste: {13s113usp,13e113usp}@lists.etf.rs (SI/RTI)
(biće formirane nakon prve nastavne nedelje)
Domaći/projektni zadaci: 40% poena
Domaći/projektni zadaci se rade tokom semestra. Obuhvataju:
  • Pisanje predloga projekta / Biznis plan projekta
  • Planiranje projekta
  • Implementacija nekoliko modula projekta i
    završetak projekta
  • Kontrola i monitoring, primena CMMI u projektu

Za uspešno položen ispit potrebno je imati više od polovine poena na domaćim/projektnim zadacima.
Kolokvijumi/ispiti: 60% poena (K1=20%, K2=20%, I=20%)
Sastoje se od teorijskih kratkih pitanja i zadataka.

Za uspešno položen ispit potrebno je imati više od polovine poena na svim pismenim proverama znanja.

Nastavnici

Konsultacije odmah nakon časova ili ih zakazati putem e-pošte.

Materijali

Vežbe će biti dostupne u toku semestra, preko mejling liste i na ovom sajtu.

Laboratorijske vežbe

Primer ispitnog roka

Domaći / projektni zadaci

Domaći i projektni zadaci će biti objavljeni u toku semestra.