Конкурентно и дистрибуирано програмирање
Литература

Фолије за предавања (2015)
Задаци на табли за 2015/2016 (1.2)
Фолије вежбе 2015/2016 (V1.2)
Errrata збирке - издање 2008

Горе
Главна